Wet tijdelijk huisverbod - Handreiking voor burgemeesters

Het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod is geen gemakkelijke opgave. Om die reden is een intensief ondersteuningsprogramma vanuit het Rijk en de VNG tot stand gekomen en zijn diverse instrumenten ontwikkeld die burgemeesters kan helpen bij het uitvoeren van de Wet tijdelijk huisverbod.

Dit handboek is een van deze instrumenten. In dit handboek zijn bevoegdheden en taken van burgemeesters beschreven in de bestuurlijke en operationele context van de Wet tijdelijk huisverbod.

Het handboek geeft hen handvatten bij diverse processtappen, zoals het opleggen, intrekken, verlengen en beƫindigen van het huisverbod.