Uitvoeringsadvies - Wet tijdelijk huisverbod

Huiselijk geweld kost de samenleving veel; het gaat om kosten van gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, om lagere productiviteit en verzuim van het werk, om voorzieningen voor mishandelde slachtoffers en de maatschappelijke kosten van echtscheidingen.

De Wet tijdelijk huisverbod is een uitdrukking van deze veranderde kijk op ingrijpen in het privé-leven van personen en gezinnen; we aarzelen niet meer om een kijkje te nemen achter de voordeur en met bemoeizorg de problemen op te lossen. Deze nieuwe wet geeft de noodzakelijke handvatten aan gemeenten, politie en hulpverlening om die voordeur open te krijgen om te interveniëren, daar waar het mis is of mis dreigt te gaan. Ook zorgt deze wet ervoor dat het vanaf nu vooral de pleger zal zijn die het huis dient te verlaten, en niet de slachtoffers.