Instemmingsformulier gegevensuitwisseling

Hij/zij gaat akkoord met het uitwisselen van gegevens tussen de politie, Advies & Steunpunt Huiselijk Geweld, de instelling voor plegerhulpverlening, het AMW, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Openbaar Ministerie en, in geval van relevantie, Slachtofferhulp Nederland en/of andere organisaties uit het samenwerkingstraject.

De plegerhulpverlening, Bureau Jeugdzorg en het AMW informeren de politie, reclassering, het ASHG en elkaar bij het beƫindigen (al dan niet voortijdig) van de behandelingen van de cliƫnten. Dit geldt ook als de behandeling niet wordt gestart.