Model mandaatverlening aan hulpofficier van justitie

Voorbeeld mandaatbesluit burgemeester.

(Ondertekenings)mandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod), voor het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod.