Modelbeschikking intrekken (verlengd) huisverbod

Beschikking van de burgemeester houdende intrekking van het huisverbod (artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod).

Intrekking huisverbod: De burgemeester kan besluiten het huisverbod in te trekken als er niet langer sprake is van een ernstig en onmiddellijk gevaar, of een ernstig vermoeden van dit gevaar voor de veiligheid van de huisgenoten (artikel 2, negende lid, Wet tijdelijk huisverbod).