Modelbeschikking opleggen huisverbod

Voorbeeldexemplaar van de beschikking van de burgemeester houdende het opleggen van een huisverbod (artikel 2 van de Wet tijdelijk huisverbod).

Huisverbod: Beschikking houdende een last tot het onmiddellijk verlaten van een bepaalde woning, een verbod tot het betreden van, zich ophouden bij of aanwezig zijn in die woning en een verbod om contact op te nemen met degenen die met de persoon tot wie de beschikking is gericht in dezelfde woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven en vermeld staan in deze beschikking(artikel 1, onder b, Wet tijdelijk huisverbod).