Modelbeschikking verlenging huisverbod

Beschikking van de burgemeester houdende verlenging van het huisverbod (artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod)

Verlenging huisverbod: De burgemeester kan besluiten het huisverbod te verlengen tot maximaal vier weken vanaf het tijdstip waarop het huisverbod ingaat, indien de dreiging van gevaar of het ernstige vermoeden daarvan voortduurt (artikel 9 Wet tijdelijk huisverbod).