De Multifocus aanpak in Groningen

De regio Groningen wilde weten of Intensief Casemanagement bijdraagt aan het stoppen of afnemen van geweld binnen gezinnen. In deze publicatie leest u meer over aanvullend onderzoek gericht op deze specifieke aanpak in Groningen. 

Binnen de Multifocus aanpak is sinds september 2016 in de regio Groningen een project ingevoerd van Intensief Casemanagement bij huisverboden en ‘code rood zaken’. Het project is onder andere ingezet naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4 (Tierolf, Lünnemann en Steketee, 2014).

Het doel van de Groningse aanpak is geweld en onveiligheid in het gezin te stoppen, het gezin te helpen de regie over het eigen bestaan te hervinden, de interne relaties binnen het gezin te versterken en de kans op herhaling te reduceren.

Auteurs

Majone Stekete, Bas Tierolf, Eliane Smits van Waesberghe en Suzanne Andeweg.
Verwey-Jonker Instituut 2021