Onderzoek ouderenmishandeling intramurale zorginstellingen

Movisie en bureau Beke doen een onderzoek rond ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen.

Zij hebben een digitale vragenlijst opgesteld over ontspoorde zorg en mishandeling door professionals en vrijwilligers.

Het doel is om na te gaan:

  • In hoeverre er sprake is van beleid.
  • Wat de praktijk is rond signaleren, bespreekbaar maken en handelen.
  • Welke knel- en verbeterpunten er zijn voor zowel beleid als de praktijk.

De vragenlijst wordt uitgezet bij alle intramurale zorginstellingen in Nederland en kan door alle medewerkers binnen de intramurale ouderenzorg worden ingevuld.

Pilots

Deze landelijke survey is slechts een onderdeel van het onderzoek. Eerder is er al een literatuuroverzicht gemaakt van risicofactoren voor ouderenmishandeling en ontspoorde zorg, met het accent op intramurale zorginstellingen. Ook worden er bij vier pilots gehouden bij intramurale zorginstellingen om te inventariseren hoe de aanpak is geregeld, hoe men omgaat met melden bij de IGZ en de politie én welke behoeften er in de praktijk zijn om adequaat met ouderenmishandeling om te gaan.

In samenwerking met de pilotinstellingen zal ten slotte een stappenplan worden gemaakt voor de verbetering van de aanpak van mishandeling in de intramurale ouderenzorg. De uitkomsten van de landelijke survey worden daarin meegenomen.