De Jonge informeert Kamer over nieuwe aanpak ouderenmishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil deelname aan het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn, volgend jaar voor alle zorgwerkgevers verplicht stellen. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

"Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen", aldus De Jonge.

Aan het online Waarschuwingsregister kunnen zorg- en welzijnsmedewerkers worden toegevoegd die over de schreef zijn gegaan, bijvoorbeeld door mishandeling van ouderen of diefstal. Organisaties hebben toegang om de database te raadplegen of om nieuwe gevallen te registreren.

Breed landelijk gebruik

De minister vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen meewerken aan dit register. "Ik ben voornemens om samen met RegioPlus, andere zorgorganisaties en de VNG te bezien hoe we in 2019 tot een verplichting van dit register kunnen komen. Dat moet op een weloverwogen manier gebeuren en het moet uitvoerbaar zijn voor partijen. Tot die tijd ga ik breed landelijk gebruik van het Waarschuwingsregister, door zoveel mogelijk partijen, stimuleren."

Veilig Ouder worden informatiebox

De Jonge schrijft in de Kamerbrief ook over het plan om een Veilig Ouder worden box samen te stellen. Deze box zal informatie bevatten van verschillende partijen om bijvoorbeeld financieel misbruik tegen te gaan. Volgens hem staan veel ouderen niet stil bij de mogelijkheid dat, als het geestelijk en/of lichamelijk minder goed gaat, ze te maken kunnen krijgen met diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling, waaronder financieel misbruik.

Vanuit eerdere pilots bij gemeenten om financieel misbruik tegen te gaan en ouderen zolang als mogelijk vitaal te laten blijven, is het concept van de informatiebox ontwikkeld en beproefd. De lokale allianties zullen samen met verschillende betrokken lokale partijen, deze Veilig Ouder worden box voor hun regio nader kunnen samenstellen.