Aanpak ouderenmishandeling: de stand van zaken

Wat is de huidige stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling? Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling die vandaag plaatsvindt, vroeg onderzoeksbureau Regioplan een aantal collega's naar hun visie op deze vraag.

Volgens Katrien de Vaan, adviseur en projectleider in het sociaal domein, is er vooral veel ontwikkeld op de ‘voorkant’ van de aanpak: het bespreekbaar maken, signaleren en melden.

"Als het gaat om het interveniëren bij ouderenmishandeling en het verlenen van hulp aan slachtoffers en plegers dan is de aanpak nog niet zo kant-en-klaar. Deze thematiek vraagt toch echt wat anders dan andere vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de sterke loyaliteitsbanden tussen slachtoffer en pleger, met de wilsbekwaamheid van de slachtoffers en met de noodzaak om andere partijen te betrekken."

Meer dan een op de twintig thuiswonende ouderen wordt ooit slachtoffer van ouderenmishandeling. Het kan daarbij gaan om opzettelijk misbruik, maar ook om geweld voortkomend uit onmacht of relatieproblematiek. Op de Dag tegen Ouderenmishandeling is er extra aandacht voor het signaleren, stoppen en voorkomen van dit probleem.

Coronacrisis

Regioplan hield deze dag ook Online Kenniskamer over de vraag wat de coronacrisis betekent voor de aanpak van ouderenmishandeling. De deelnemende uitvoerders, projectleiders en experts constateren dat het risico op ouderenmishandeling in bepaalde situaties toegenomen, terwijl het zicht op deze situaties is verminderd. Dat gaat zowel om de thuissituatie als de situatie in instellingen en het gaat om alle vormen van ouderenmishandeling. Ouderen hebben waarschijnlijk nog langere tijd te maken met beperkingen in hun bewegingsvrijheid vanwege hun grotere kwetsbaarheid in het kader van corona.

Lees het hele artikel op Regioplan.nl