GHNT Podcast Ouderenmishandeling

Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een nieuwe podcast gepubliceerd. Deze keer is het onderwerp ouderenmishandeling. Aan het woord komt Gerda Nuiten, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig Thuis West-Brabant.

Ouderenmishandeling is voor West-Brabant één van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nuiten gaat altijd op zoek naar het verhaal achter meldingen en komt op deze manier tot een passend advies en een beter behandelplan. Daarnaast geeft ze voorlichting aan professionals. Niets doen is voor haar geen optie.

De afhankelijkheid van het slachtoffer ten opzichte van de (potentiële) pleger speelt bij ouderenmishandeling vaak een belangrijke rol. Dat kan om een mantelzorger gaan, bijvoorbeeld om een zoon of dochter, maar ook om een professional. Die afhankelijkheid zorgt ervoor dat ouderenmishandeling vaak een verborgen vorm van huiselijk geweld is en blijft.

In haar aanpak zoekt Nuiten contact met de instelling die gemeld heeft, maar ook met het slachtoffer en de potentiële pleger. Door empathisch en geduldig te zijn legt ze de vinger op de zere plek, waardoor slachtoffers de juiste zorg ontvangen en (potentiële) plegers in een ander daglicht komen te staan.

  • Luister hier naar de podcast Ouderenmishandeling.