MantelzorgNL: Er is te weinig zicht op ontspoorde mantelzorg

MantelzorgNL wil dat ontspoorde mantelzorg beter wordt gemonitord. Zodat daarmee de urgentie van het vóórkomen van overbelaste mantelzorg inzichtelijk.

Het is vaak onbekend dat mantelzorg kan ontsporen in een vorm van huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Niet uit kwade opzet, maar omdat de mantelzorger handelt uit overbelasting. Ook zorgprofessionals zijn zich hier vaak niet van bewust. Maar met de steeds grotere druk op de mantelzorgers neemt de kans op overbelaste en ontspoorde mantelzorg ook toe, zo staat in dit nieuwsbericht van MantelzorgNL.

Overbelaste mantelzorg kan uitmonden in ontspoorde mantelzorg. Door oog te hebben voor de mantelzorger, meer (professionele) zorg in te zetten bij dreigende overbelasting, respijtzorg te organiseren én op tijd overbelasting te signaleren kan ontspoorde mantelzorg worden voorkomen. Kennis en vaardigheden en tijdige signalering van ontspoorde mantelzorg bij zorgprofessionals zijn nodig om onkunde en onmacht bij mantelzorgers te voorkomen.

MantelzorgNL wil dat er meer aandacht komt voor ontspoorde mantelzorg. Voor een betere monitoring, zodat er meer zicht is op de problematiek en daarmee de urgentie van het voorkomen van overbelaste mantelzorg inzichtelijk wordt gemaakt. En daarnaast wil MantelzorgNL dat het onderwerp bespreekbaar wordt en dat zorgprofessionals beter weten hoe te signaleren en te handelen bij ontspoorde mantelzorg.

Bron: www.mantelzorg.nl