Wie geeft u het vertrouwen?

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is samen met notarissen een voorlichtingscampagne gestart om financieel misbruik bij ouderen tegen te gaan. Deze brochure bevat informatie staat over het levenstestament, de volmacht en het testament en wat de notaris doet.