Curatele, bewind en mentorschap

Deze brochure gaat kort in op het waarom en hoe van de maatregelen curatele, bewind en mentorschap. Het maakt inzichtelijk aan wie een verzoek moet worden gericht en wie dit kan aanvragen.