Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten

Deze infobox van het programma GHNT bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten.

De infobox is tot stand gekomen met inbreng van onder andere Movisie, NJi, Augeo en het CCV.

Heeft u suggesties voor aanvulling van deze infobox, geef dat dan door via: info@geweldnergensthuis.nl.