Toolkit financieel misbruik ouderen

Deze toolkit over financieel misbruik van ouderen, is ontwikkeld door Moviera. De toolkit is gericht op het signaleren én voorkomen van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

Ouderen die afhankelijk zijn van anderen wat betreft geldzaken, lopen een risico om slachtoffer te worden van financieel misbruik. Vroegtijdig signaleren van financieel misbruik is belangrijk, maar nog belangrijker is het voorkomen ervan.

Jaarlijks worden er naar schatting zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik of van financiële uitbuiting, een vorm van ouderenmishandeling. Er worden bankrekeningen geplunderd, er verdwijnen goederen van waarde en worden testamenten gedwongen gewijzigd.

Het is lastig om zicht te krijgen op de (ernst van) de problemen. Vaak speelt schaamte of afhankelijkheid een grote rol. De oudere doet geen aangifte of melding, praat er niet over of is onwetend.

Het voorkomen van financiële uitbuiting of financieel misbruik van ouderen door het nemen van een aantal maatregelen is belangrijk. Mocht een oudere slachtoffer zijn, dan is het zaak om dit misbruik zo snel mogelijk te stoppen om grotere problemen te voorkomen. Dat begint bij een stuk basiskennis waar de publicatie de lezer in meeneemt.

Links

Toolkit financieel misbruik ouderen