Samen werken aan een veilig thuis

Analyse van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-regio’s en lokale (wijk)teams.

Vanwege het belang van de samenwerkingsafspraken én vanwege het feit dat in veel regio’s de bestaande afspraken geactualiseerd zijn of worden, hebben het programma Geweld hoort nergens thuis, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Nederlandse Gemeenten aan Andersson Elffers Felix (AEF) opdracht gegeven een analyse te maken van de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en lokale (wijk)teams. Dit rapport biedt een overzicht van de resultaten van deze analyse én aanbevelingen om het samen werken aan een veilig thuis verder te versterken.

Vraagstelling

De vraagstelling voor het onderzoek valt uiteen in vier thema’s:

  1. de inhoud van samenwerkingsafspraken;
  2. het proces van overdracht;
  3. het proces rond het opstellen en onderhouden van de samenwerkingsafspraken;
  4. de doorwerking van de afspraken in de praktijk.