Programma 'Geweld hoort nergens thuis'

Het programma Geweld hoort nergens thuis liep van april 2018 t/m december 2021.

De looptijd van een aantal onderdelen van het programma is verlengd. Deze zijn opgegaan in het nieuwe programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Het nationale meerjaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ had de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken.

Meer informatie over 'Geweld hoort nergens thuis'

Programma Geweld hoort nergens thuis (Vereniging Nederlandse Gemeenten).