Seksueel geweld

Seksueel contact kan om verschillende redenen een grens overschrijden. Denk aan uit de hand gelopen experimenteergedrag van jongeren, of aan seks met iemand die dronken of gedrogeerd is en daarom zijn of haar grenzen niet meer kan aangeven. En aan seks waartoe iemand wordt gedwongen door middel van fysiek geweld of bedreiging.

Ongewenst seksueel contact kan bijvoorbeeld bestaan uit aanrakingen, seks via de webcam of verkrachting. Voor al deze verschillende vormen en situaties wordt de overkoepelende term seksuele grensoverschrijding gebruikt.

Download de 'Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld' (Movisie en Rutgers)

Dit dossier betreft de ernstige en strafbare vorm van seksuele grensoverschrijding: seksueel geweld. In dit dossier ligt de nadruk daarbij op seksueel geweld dat zich afspeelt binnen afhankelijkheidsrelaties.

Seksueel geweld is wat in de wet als aanranding en verkrachting is gedefinieerd. Dat wil zeggen penetratie (verkrachting) of andere seksuele handelingen (aanranding) waarbij gebruik is gemaakt van geweld of dreiging met geweld, of van een situatie of toestand waardoor iemand niet in staat was te weigeren (bijvoorbeeld door middelengebruik).

Seksueel misbruik is elke vorm van seksuele grensoverschrijding waarbij sprake is van seks tussen een volwassene met een kind. Specifieke informatie hierover is te vinden in ons dossier Seksueel kindermisbruik.

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor goede hulp na seksueel geweld. De Handreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt dan ook specifieke aandacht voor dit onderwerp.

Meer weten?

Heeft u kort geleden een ongewenste seksuele ervaring meegemaakt:
Neem dan contact op met het Centrum Seksueel Geweld
Telefoon: 0800 - 01 88 (gratis en 24/7 bereikbaar)

Heeft u seksueel geweld meegemaakt in huiselijke kring of belt u als particulier in verband met een slachtoffer:
Neem dan contact op met Veilig Thuis.
Telefoon: 0800 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)