Handreiking voor aanpak knelpunten in de opvang

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met een werkgroep van gemeenteambtenaren en een klankbordgroep van medewerkers uit instellingen voor vrouwenopvang, een handreiking gemaakt voor (beleids)medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met vrouwenopvang, de (financiële) positie van vrouwen, schuldhulpverlening en werk en inkomen: 'Vrouwen uit de knel'. 

De publicatie is bedoeld om financiële knelpunten in de opvang aan te pakken en op te lossen. Deze handreiking kwam al eerder uit in 2021. De handreiking is in april 2022 herzien.