Geweld bij migranten in kwetsbare situaties - factsheet

In deze factsheet vindt u een korte introductie over dit type geweld, een overzicht van de signalen die u erbij kan tegenkomen, en aandachtspunten voor dit type geweld bij het doorlopen van de 5 stappen van de meldcode.

Factsheet Geweld bij migranten in kwetsbare situaties
PDF document | 4 pagina's | 121 kB
Factsheet | 01-11-2018, update: augustus 2022

Factsheet Domestic violence against/among migrants in a vulnerable situation

PDF document I
4 pages I 170 kb
Factsheet I 01-11-2018, update: augustus 2022

Ontwikkeld door

Deze factsheet is ontwikkeld door Valente en de Stichting LOS i.s.m. diverse ketenpartners in de strijd tegen huiselijk geweld.