Pediatric Condition Falsification (PCF) - factsheet

Kenmerkend voor het münchhausen-by-proxysyndroom is dat de plegers bij een kind fysieke of psychische signalen of symptomen voorwenden of een verwonding of ziekte veroorzaken of verergeren.

Plegers doen naar anderen voorkomen alsof het kind ziek, beperkt of gewond is. De pleger verzint of overdrijft verschijnselen of rapporteert specifieke gedragingen/situaties die zich alleen voordoen in aanwezigheid van de pleger.

Plegers kunnen anderen misleiden door patiëntdossiers aan te passen, of medisch onderzoek te verstoren, bijvoorbeeld door bloed of suiker aan de urine van een kind toe te voegen.

Ook kunnen ze een kind een te hoge dosis medicatie geven, gifstoffen toedienen, uithongeren of verstikken.

Naamgeving

Bij het münchhausen-by-proxysyndroom is sprake van een combinatie van de mishandeling van het kind en de motivatie van de dader:

 • (Abuse by) Pediatric Condition Falsification (PCF)
  PCF is een ernstige vorm van kindermishandeling. Het kan hierbij gaan om het uitvergroten, veroorzaken, verergeren of verzinnen van psychische en fysieke klachten bij kinderen door de ouder(s).

 • Factitious Disorder Imposed by Another (FDIA)
  FDIA is een aandoening (en diagnose) waarbij de pleger een kind actief ziek maakt op welke wijze dan ook. Het vereist een actieve handeling van de pleger.

Signalen: hoe kan ik zien dat iemand slachtoffer is?

 • De gerapporteerde signalen en symptomen zijn alleen gezien door de ouder of verzorger.
 • Het kind reageert onverklaarbaar slecht op de voorgeschreven medicijnen of behandeling.
 • De ouder of verzorger rapporteert herhaaldelijk nieuwe symptomen.
 • De historie van gebeurtenissen is medisch gezien zeer onwaarschijnlijk.
 • Ondanks een definitieve medische conclusie zoekt de ouder of verzorger medisch advies bij allerlei deskundigen en blijft de getrokken conclusies aanvechten, waarbij het kind allerlei onderzoeken of behandelingen blijft ondergaan voor uiteenlopende klachten en symptomen.
 • Het kind heeft weinig normale dagactiviteiten (bijvoorbeeld veel schoolverzuim), meer dan verwacht op basis van de aanwezige klachten of vastgestelde ziekte.
 • Familie of andere professionals geven aan dat ze zich zorgen maken over de situatie,  zoals het vele doktersbezoek.

Meer informatie

Lees meer over de kenmerken van plegers, hun motivatie, de gevolgen voor het kind, het onderkennen van de signalen en over de behandeling op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).