Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

97 resultaten gevonden met "EU"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Domestic violence perpetrator programs in Europe

A survey of current practice and a systematic review of the state of evidence.

feiten en cijfers
27-09-2013
2.

Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies

This study provides a systematic analysis and insight into the social aspects of violence against women within the 27 Member States, the three EEA/EFTA countries.

feiten en cijfers
01-09-2010
3.

Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt volgend jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 10 februari 2015 worden ingediend.

nieuws
05-11-2014
4.

Breaking Vows: Early and Forced Marriage and Girls’ Education

This report explores the issues behind the ten million girls a year who experience early or forced marriage.

feiten en cijfers
01-06-2011
5.

Eerste bijeenkomst European Network on Victims’ Rights

Minister van der Steur heeft vandaag samen met Eurocommissaris Věra Jourová de eerste bijeenkomst van het European Network on Victims’ Rights (ENVR) in Amsterdam geopend. De doelstelling van het netwerk is om de positie van slachtoffers van misdrijven in heel Europa te verbeteren.

nieuws
19-02-2016
6.

D66: 'Stel vermogensdelicten binnen huwelijk strafbaar'

Vermogensdelicten die binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden gepleegd, zouden strafbaargesteld moeten worden. Dat stelt Tweede Kamerlid Magda Berndsen (D66) in aanloop naar een debat over het Verdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
05-06-2015
7.

Current situation of female genital mutilation in THE NETHERLANDS

Legal framwork, policy framwork and prevalence of genital mutilation in the Netherlands.


30-04-2013
8.

Rotterdamse campagne voor vrije partnerkeuze

De Rotterdamse wethouder Ronald Schneider heeft vandaag in zijn stad de campagne voor vrije partnerkeuze gelanceerd door de eerste poster bij Rotterdam Centraal Station te onthullen: #Zelfgekozen. Het zelf kiezen van je partner moet volgens de wethouder (Integratie) voor iedereen vanzelfsprekend zijn.

nieuws
24-05-2017
9.

Kamerbrief over tijdpad ratificatie Verdrag van Istanbul

Brief van minister Timmermans (BZ) aan de Eerste Kamer over het tijdpad voor ondertekening van het Verdrag van Istanbul rond het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

beleid
15-11-2013
10.

European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics

This is the fourth edition of a data collection initiative that started in 1993 under the umbrella of the Council of Europe. The present document covers the years of 2003-2006 for all areas. In-depth analysis are presented for the year 2006.

feiten en cijfers
06-08-2010
11.

Strengthening cooperation to combat female genital mutilation

Round table meeting

agenda
09-06-2015
12.

Verdrag van Istanbul geratificeerd

Het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld treedt in ons land op 1 maart volgend jaar in werking. Nederland heeft het verdrag afgelopen woensdag geratificeerd.

nieuws
24-11-2015
13.

Oproep Europese Commissie voor kindgerichte aanpakken

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

nieuws
16-09-2016
14.

European Womans's Lobby (EWL) Barometer: National action plans on violence against women in the EU

The Barometer delivers two grades for each country: the first grade evaluates the existence and type of National action plans (NAP's), on the basis of the EWL definition of a National action plans; the other grade evaluates the Non Governemental Organiszations (NGO) satisfaction of their consultation by the government and allows for a critical analysis of the decision-making/democratic processes.

feiten en cijfers
01-08-2011
15.

Administrative data sources on gender-based violence in the EU: Leaflet

Current status and potential for the collection of comparable data.

feiten en cijfers
04-06-2015
16.

Elder Abuse in Europe

The objective to develop a reference framework of Good Practices to prevent elder abuse.

feiten en cijfers
21-06-2010
17.

Europeanen en hun mening over huiselijk geweld tegen vrouwen

Eurobarometer 51.0

feiten en cijfers
20-04-2006
18.

European Conference on Domestic Violence

Oslo - 1 t/m 4 september 2019

agenda
01-09-2019
19.

Nieuwe subsidie voor Daphne-projecten

De Europese Unie stelt dit jaar opnieuw subsidie ter beschikking in het kader van het Daphne Programma. Aanvragen kunnen tot 1 juni 2016 worden ingediend.

nieuws
15-03-2016
20.

Europees netwerk voor de vrouwenopvang publiceert jaarverslag 2016

WAVE is het Europese netwerk voor de vrouwenopvang en andere organisaties in de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. In het jaarverslag zijn de standaard activiteiten en de projecten van WAVE in 2016 beschreven.

nieuws
14-02-2017
21.

Onderzoek registratie kindermishandeling in het buitenland

De overheid wil de registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen verbeteren. Het WODC heeft daarom laten onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in het buitenland is verlopen.

nieuws
17-12-2018
22.

Prevent and Combat Child Abuse and Neglect: The Netherlands Experiences of Parents and Professionals: What Works?

Discriber differences and similarities of the perceptions of parents and professionals in the Netherlands at five levels: the level of the professional, the level of the method/intervention, the setting/organization, the care system and the societal level.


18-01-2013
23.

Tackling violence against children in Europe. The way forward

Onderzoek naar effectieve maatregelen om kindermishandeling in de EU aan te pakken.

interventie
22-09-2015
24.

Senperforto Prevention of Sexual & Gender-Based Violence in the European Reception & Asylum Sector

Het Senperforto Project (Senperforto is Esperanto voor “Nooit meer geweld, geweldloos”) presenteert een aanpak voor seksueel en gendergerelateerd geweld (SGG). Binnen de Europese opvangfaciliteiten blijken zowel asielzoekers, niet-begeleide minderjarigen als hulpverleners kwetsbaar te zijn voor SGG. Toch bestaan er in deze sector nog geen specifieke preventie-instrumenten en ontbreken gedragscodes en standaard procedures.

agenda
10-12-2010
25.

Promotiecampagne Hulplijn Seksueel Misbruik

De Hulplijn Seksueel Misbruik Vandaag is deze week een promotiecampagne begonnen. Het doel van de campagne is burgers te informeren waar de Hulplijn Seksueel Misbruik voor dient en hoe zij de hulplijn kunnen bereiken.

nieuws
05-11-2014
26.

Groen licht voor Family Justice Center Antwerpen

De Belgische minister van Justitie Koen Geens en de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen hebben gisteren een overeenkomst getekend voor de oprichting van een Family Justice Center 'Veilig Thuis' in Antwerpen.

nieuws
29-06-2016
27.

Slachtoffers voortaan in alle EU-landen beschermd

Slachtoffers uit een land binnen de Europese Unie worden voortaan ook in de andere lidstaten beschermd. Tot nu toe reikte de bescherming niet verder dan de  grenzen van het land van herkomst. De maatregel is oorspronkelijk bedoeld om vrouwen te beschermen tegen huiselijk geweld, maar geldt ook voor alle andere slachtoffers of mogelijke slachtoffers van misdrijven.

nieuws
06-10-2011
28.

Onderzoek naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een grote Europese NORFACE subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland.

feiten en cijfers
27-11-2014
29.

European conference on Female Genital Mutilation

Replacing the methodology for interventions to stop FGM

agenda
25-05-2011
30.

WAVE annual activity report 2016

Jaarverslag van het netwerk Women Against Violence Europe, dat zich inzet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-02-2017
31.

Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen

Bijeenkomst

agenda
28-10-2019
32.

European Conference on Child Abuse and Neglect

State of the art overview expertise - establishing cross-border cooperation

agenda
25-05-2016
33.

Spaanse man zwaarder bestraft dan vrouw voor huiselijk geweld

In Spanje kunnen mannen die veroordeeld worden voor huiselijk geweld harder bestraft worden dan vrouwen. Volgens een uitspraak van het Spaanse Constitutionele Hof vormt het principe geen inbreuk op het gelijkheidsbeginsel.

nieuws
17-08-2010
34.

'Istanbul Conventie' treedt op 1 augustus 2014 in werking

Begin volgende maand treedt de 'Istanbul Conventie' in werking. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.

nieuws
29-07-2014
35.

Preventing domestic violence. Good practices

The European Institute for Gender Equality (EIGE) commissioned a study on ‘Collection of methods, tools and good practices in the field of domestic violence (as described by area D of the Beijing Platform for Action).

publicatie
29-04-2015
36.

Nederland ondertekent verdrag uitbanning huiselijk geweld

De Nederlandse ambassadeur bij de Raad van Europa in Straatsburg heeft gisteren namens het Koninkrijk der Nederlanden het Verdrag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend. Hiermee wil Nederland het signaal afgeven dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld niet wordt geaccepteerd.

nieuws
15-11-2012
37.

Europese wetgeving over de aanpak van huiselijk geweld

Op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens, houdt Renée Römkens een lezing met als titel: Europa binnenshuis! Nieuwe ontwikkelingen van Europese wetgeving over de aanpak van huiselijk geweld en gevolgen voor lokale beleidsmakers.

agenda
10-12-2013
38.

Zero Tolerance on Domestic Violence

This international symposium continues the debate on how to work towards an EU-wide strategy on domestic violence. It will provide a platform for the discussion of a better European regulatory framework aimed at strengthening the 3 P’s – prevention, protection and prosecution. The symposium will support the exchange of ideas and encourage delegates to engage in thought-provoking topical debate whilst sharing best practices and lessons learned.

agenda
14-06-2011
39.

Internationaal beleid

Veel staten hebben zich gecommitteerd alle vormen van geweld tegen vrouwen en gewoontes en tradities die schadelijk zijn voor vrouwen, dan wel geweld in stand houden, te bestrijden. Op mondiaal niveau is hiervoor het VN Vrouwenverdrag relevant. Het Vrouwenverdrag bevat vergaande verplichtingen voor staten om discriminatie in de wet uit te bannen, gelijkheid in de praktijk te garanderen, en de oorzaken van discriminatie van vrouwen uit te bannen. Hoewel het recht op lichamelijke integriteit als zodanig niet in dit Verdrag voorkomt, heeft CEDAW (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), het comité dat toeziet op de naleving van het Verdrag, uitgemaakt dat de problematiek van geweld tegen vrouwen wel degelijk binnen zijn mandaat valt, omdat het gaat om een vorm van discriminatie van vrouwen in de zin van artikel 1 van het Verdrag. Volgens het CEDAW speelt het uitbannen van traditionele opvattingen en stereotypen een cruciale rol. Op mondiaal niveau is verder ook de Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen van belang. Hierin staat met zoveel woorden dat staten alle vormen van geweld dienen te veroordelen en geen enkele gewoonte, traditie of religieuze overweging zouden moeten inroepen om te ontsnappen aan hun verplichtingen.

dossier
18-06-2010
40.

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) (hierna: het Verdrag).

beleid
09-06-2015
41.

WAVE-conferentie 2010

Women Against Violence Europe (WAVE) hield op 14, 15 en 16 oktober in het Poolse Warschau de WAVE-conferentie 2010. Namens Nederland waren Aleid van den Brink (bestuurder Blijf Groep), Bert Groen en Nonja Meintser (beiden MOVISIE) bij de conferentie aanwezig. Speciaal voor huiselijkgeweld.nl maakten zij een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en uitkomsten van de conferentie.

nieuws
25-10-2010
42.

Flying Team tegen Geweld presenteert Toolkit en rapport

Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld heeft vandaag een toolkit met goede praktijkvoorbeelden van NGO’s en zelforganisaties gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in Amsterdam.

nieuws
04-10-2012
43.

Hirsch-Ballin vertoont film huiselijk geweld voor Raad van Europa

De film Zingen in het Donker over huiselijk geweld wordt donderdag 18 juni a.s. door minister van Justitie Hirsch-Ballin in het Noorse Tromsø vertoond voor politieke delegaties uit 47 landen van de Raad van Europa.

nieuws
15-06-2009
44.

Eindconferentie over geestelijke gezondheid van slachtoffers van huiselijk geweld

Officiële titel:

agenda
23-11-2012
45.

Derde Europese vrouwen slachtoffer geweld

Een derde van alle Europese vrouwen is vanaf de leeftijd van 15 jaar wel eens het slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld. Dat blijkt uit een grootschalig Europees onderzoek naar geweld tegen vrouwen.

nieuws
05-03-2014
46.

Estimating the costs of gender-based violence in the European Union

Analysis of methodological options on the cost of gender-based violence and intimate partner violence.

feiten en cijfers
05-05-2015
47.

Mensenrechtenrapportage 2014

Overzicht van de buitenlandse activiteiten van het kabinet in 2014 op het gebied van de mensenrechten.

feiten en cijfers
09-06-2015
48.

EU tekent Verdrag van Istanbul

De Europese Unie heeft gisteren besloten het Verdrag van Istanbul te ondertekenen. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
12-05-2017
49.

CEDAW Schaduwrapportage: Dataverzameling huiselijk geweld nog voor verbetering vatbaar

De dataverzameling rond huiselijk geweld en kindermishandeling zou verder verbeterd moeten worden. Dat stellen NGO’s in een schaduwrapportage die zij onlangs naar CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) hebben gestuurd.

nieuws
18-01-2019
50.

Female genital mutilation in the European Union and Croatia - Report

This report is based on the ‘Study to map the current situation and trends of female genital mutilation in 27 EU Member States and Croatia’.

feiten en cijfers
27-06-2013
51.

WAVE 16th Annual Conference

SAVE THE DATE! 16th WAVE Annual Conference will take place 16-19 November 2014 in Vienna, Austria

agenda
16-11-2014
52.

"I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse"

Invitation to the international conference on domestic violence "I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse" to be held on 3rd-4th March 2011 in Warsaw, Poland.

agenda
03-03-2011
53.

Nederland moet mensenrechten van vrouwen beter waarborgen

Het Vrouwenrechtencomité van de Verenigde Naties (CEDAW-comité) heeft de balans opgemaakt van de vierjaarlijkse regeringsrapportage en de dialoog daarover met minister Bussemaker. De conclusie van het comité is duidelijk: Nederland kan veel meer doen om de mensenrechten van vrouwen beter te waarborgen.

nieuws
22-11-2016
54.

Rights and Citizenship

The Rights and Citizenship Programme is the successor of three 2007-2013 programmes: Fundamental Rights and Citizenship, Daphne III, and the Sections "Antidiscrimination and Diversity" and "Gender Equality" of the Programme for Employment and Social Solidarity (PROGRESS). Global Budget: 439 million Euro

organisatie
13-03-2014
55.

Peace Day 21 September 2012

A great campaign to raise awareness on the fight against domestic violence and to promote peace.

agenda
21-09-2012
56.

Derde Wereldconferentie Vrouwenopvang

Vierdaagse internationale conferentie gericht op het stoppen van geweld tegen vrouwen.

publicatie
10-11-2015
57.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

feiten en cijfers
01-12-2006
58.

Family Violence and Police Response Learning From Research, Policy and Practice in European Countries

Police response to incidents of intimate partner violence can be critical.

feiten en cijfers
02-05-2006
59.

Combat honour crimes in Europe 2011-2012

SURGIR Foundation publishes a brochure on the situation of honor killing in different European countries.

publicatie
25-10-2011
60.

Safe at Home zorgt voor unieke samenwerking met corporaties

Woningcorporaties kunnen een belangrijke rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Om hen daarvan bewust te maken is onlangs het project 'Safe at Home' gestart. Het project wordt zowel in Nederland als in Engeland uitgevoerd en gefinancierd door de Europese Unie.

nieuws
11-04-2017
61.

Europol boekt resultaat met jaarlijks onderzoek kindermisbruik

Europol heeft de afgelopen twee weken weer een intensief onderzoek uitgevoerd naar daders en slachtoffers van seksueel misbruik. Dit betreft het vijfde jaarlijkse onderzoek van de Europese politieorganisatie. Dankzij de vier eerdere edities zijn inmiddels al 241 slachtoffers en 94 daders opgespoord.

nieuws
26-10-2018
62.

Hirsch Ballin raadt Europese justitieministers huisverbod aan

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft het tijdelijk huisverbod tijdens een bijeenkomst van justitieministers uit 47 Europese landen aanbevolen als maatregel. De Europese ministers van Justitie zijn donderdag en vrijdag samen in het Noorse Tromsö om te praten over de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
18-06-2009
63.

Aleid van den Brink benoemd als lid van de GREVIO

Aleid van den Brink is gisteren benoemd als nieuw lid van de GREVIO, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, het monitorcomité van het verdrag van de Raad van Europa inzake de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het Istanbul Verdrag.

nieuws
25-05-2018
64.

Slachtoffers over de grens voortaan beter beschermd

Slachtoffers van huiselijk geweld die in hun eigen land bescherming krijgen, zullen voortaan eenzelfde bescherming krijgen wanneer ze op reis gaan of verhuizen naar een ander Europees land. Dat staat in een verordening die het Europees Parlement gisteren heeft goedgekeurd.

nieuws
23-05-2013
65.

Violence against women: an EU-wide survey

Violence against women across the 28 Member States of the European Union

feiten en cijfers
15-03-2014
66.

Global and regional estimates of violence against women

Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence.

feiten en cijfers
22-06-2013
67.

Groot onderzoek naar huiselijk geweld in de EU

Er komt een groot Europees onderzoek naar huiselijk geweld, om een beeld te krijgen van de omvang van dit probleem in de EU. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het European Union Agency for Fundamental Rights (EAG).

nieuws
16-05-2012
68.

Raad van Europa: ‘Pleger het huis uit’

De pleger van huiselijk geweld moet het huis uit en niet het slachtoffer. De mensenrechtenorganisatie Raad van Europa overweegt dat principe op te nemen in een nieuw verdrag over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
21-12-2009
69.

Handtekeningenactie ‘Jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen’

Er moet een Europees jaar van de strijd tegen geweld tegen vrouwen georganiseerd worden. Daartoe is een handtekeningenactie gestart. Als minstens een miljoen Europese burgers een petitie ondertekenen waarin om zo'n jaar gevraagd wordt, is de Europese Commissie verplicht om over het onderwerp te beraadslagen.

nieuws
03-09-2010
70.

Huiselijk Geweld; Een onderzoek naar verschillen in attitude ten aanzien van huiselijk geweld tussen Europese landen

Volledige tekst Huiselijk Geweld; Een onderzoek naar verschillen in attitude ten aanzien van huiselijk geweld tussen Europese landen (Universiteit Utrecht Igitur)

feiten en cijfers
01-07-2011
71.

Factsheet huiselijk geweld in internationaal perspectief

Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria heeft een factsheet ‘Huiselijk geweld in internationaal perspectief’ gepubliceerd. Dit factsheet met aanbevelingen is gestuurd aan de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer, in verband met het algemeen overleg over Kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties op 6 maart.

nieuws
25-02-2014
72.

Rape, survivors, policies and support systems, a European challenge

E-book over de vierde internationale conferentie over slachtoffers van verkrachting.

publicatie
01-10-2015
73.

EU ondertekent Istanbul Verdrag

De Europese Unie ondertekent vandaag in Straatsburg het Istanbul Verdrag. Dit is het verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
13-06-2017
74.

Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence

A Critical Analysis of Media and Policy Debates in Western Europe and North America.

feiten en cijfers
12-11-2010
75.

College voor de Rechten van de Mens pleit voor betere aanpak huiselijk geweld

De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO.

nieuws
08-11-2018
76.

VNG-factsheet over consequenties Verdrag van Istanbul voor gemeenten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een factsheet opgesteld over het Verdrag van Istanbul. In dit verdrag staan maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen. De factsheet beschrijft welke consequenties het verdrag voor gemeenten heeft.

nieuws
23-12-2016
77.

Kick-off Flying team against violence

Flying Team ter voorkoming en bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomt.In het Flying Team komen nationale en internationale zelforganisaties, kenniscentra en organisaties uit het land van herkomst samen om kennis en good practices uit te wisselen.

agenda
29-03-2011
78.

European Conference on Domestic Violence. Highlights (artikel)

Verslag van de conferentie die september 2015 plaatsvond in Dublin.

publicatie
05-11-2015
79.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
80.

De Wet tijdelijk huisverbod in Europees perspectief

Op dit moment is een vergelijkende Europese studie (Daphne-project) gaande naar de implementatie en effecten van het huisverbod in de verschillende landen.

agenda
24-06-2011
81.

Europese dag tegen mensenhandel

De Europese Commissie heeft 18 oktober uitgeroepen tot Europese dag tegen mensenhandel. In Nederland zet expertisecentrum Fier Fryslân zich in voor de hulp aan en behandeling van slachtoffers en vraagt aandacht voor deze ‘vergeten’ groep.

nieuws
18-10-2012
82.

Estimation of girls at risk of female genital mutilation in the European Union

This guide sets out the minimum requirements for estimating FGM risk, as well as suggestions to enhance the quality and accuracy of the assessment.

publicatie
22-05-2015
83.

Gender Equality Index 2017: The Netherlands

The Gender Equality Index 2017 examines the progress and challenges in achieving gender equality across the European Union from 2005 to 2015.

feiten en cijfers
30-10-2018
84.

Europees draaiboek huiselijk geweld gepresenteerd

Op een conferentie in Hasselt (Belgisch-Limburg) is donderdag het Europees draaiboek gepresenteerd waarmee de komende jaren huiselijk geweld in de lidstaten eenduidig wordt aangepakt. Het draaiboek is mede gebaseerd op de bewezen succesvolle benadering van de Venlose aanpak. Medio oktober gaat een Europese promotiecampagne over het onderwerp van start.

nieuws
01-10-2012
85.

Geweld tegen vrouwen. Europese onderzoeksgegevens in Nederlandse context

Voor het eerst bood een onderzoek een gedegen vergelijkend beeld van de schaal waarop vrouwen en meisjes in Europa te maken hebben met geweld. Atria plaatst deze Europese cijfers beknopt en overzichtelijk in een Nederlandse context.

feiten en cijfers
10-10-2014
86.

Let’s put an end to gender-based violence

This booklet highlights some recent work of the European Institute for Gender Equality (EIGE) on violence against women. From insights on the emerging trend of cyber violence, to looking at how far EU laws protect victims of trafficking.

feiten en cijfers
26-06-2018
87.

Huiselijk geweld in internationaal perspectief

Expertmeeting over partnergeweld, sekseverschillen en gender.

agenda
03-03-2014
88.

Nieuwe impuls aanpak geweld tegen vrouwen

De ratificatie van het Verdrag van Istanbul moet een nieuwe impuls geven aan de aanpak van geweld tegen vrouwen. Dat zei Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens, deze week tijdens een symposium over de aanpak van geweld tegen vrouwen.

nieuws
07-11-2014
89.

Europese partners gezocht voor project over tegengaan geweld

De 'Royal Borough' van Kensington en Chelsea, (Verenigd Koninkrijk), zoekt Europese partners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een project in het kader van het Daphne III-programma. Dit programma richt zich op het tegengaan van geweld tegen vrouwen, kinderen en jongeren.

nieuws
27-01-2012
90.

Addressing forced marriage in the EU

This paper briefly describes the phenomenon of forced marriage and selected legislative measures taken to address it.

feiten en cijfers
07-11-2014
91.

Restorative Justice in Cases of Domestic Violence

Best practice examples between increasing mutual understanding and awareness of specific protection needs.

publicatie
14-04-2015
92.

WAVE annual activity report 2017

Jaarverslag van het netwerk Women Against Violence Europe, dat zich inzet voor de aanpak van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

feiten en cijfers
06-03-2018
93.

Nieuwsbrief Global Network Women’s Shelters

Het Global Network Women's Shelters (GNWS) heeft een nieuwsbrief uitgebracht. In deze nieuwsbrief staat onder andere een persoonlijk bericht van de voorzitter van GNWS en een column van Emma Murphy.

nieuws
01-03-2017
94.

Right by your side, Rights, Equality and Citizenship Programme

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

organisatie
19-09-2016
95.

Internationaal rapport preventie ouderenmishandeling

Mirjam van Dongen, de voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), heeft vorige week van de ANBO het eindrapport van het project EuROPEAN ontvangen. ANBO is projectleider van dit internationale project ter preventie van ouderenmishandeling.

nieuws
10-11-2011
96.

Europees handboek over eerwraak

Update

publicatie
21-03-2005
97.

Hidden in Plain Sight

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children.

feiten en cijfers
23-09-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: