Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

11 resultaten gevonden met "Veilig Thuis"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Schadelijke traditionele praktijken

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

feiten en cijfers
28-09-2016
2.

Meerjarenagenda zorg- en veiligheidshuizen 2017–2020

In de (Zorg- en) Veiligheidshuizen werken zorg, politie, OM, reclassering en gemeenten (regionaal) samen aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. Professionals kunnen hier een beroep op doen wanneer de reguliere inzet van professionals binnen de eigen keten niet meer werkt. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinaire en persoonsgerichte aanpak.

feiten en cijfers
24-05-2017
3.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
13-04-2015
4.

Veilig Thuis stand van zaken in 2017

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het eerste en tweede halfjaar van 2017.

feiten en cijfers
21-06-2018
5.

De kwaliteit van Veilig Thuis. Stap 1: Landelijk beeld

Rapportage van de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg over de kwaliteit van de Veilig Thuis-organisaties.

feiten en cijfers
03-03-2016
6.

Veilig Thuis West-Brabant Jaarverslag 2017

Feiten en cijfers over 2017

feiten en cijfers
02-05-2018
7.

Inventarisatie samenwerking SHG’s, AMK’s en gemeenten in de vorming van AMHK’s

Een inventarisatie naar de huidige samenwerking tussen de AMK’s en SHG’s en hun plannen voor de samenvoeging.

feiten en cijfers
03-07-2013
8.

Cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Cijfers over het eerste en tweede half jaar van 2016, afkomstig van Veilig Thuis-organisaties

feiten en cijfers
10-05-2017
9.

Een veilig thuis, dat doen we samen!

Digitaal jaarbeeld van Veilig Thuis Midden-Brabant.

feiten en cijfers
02-08-2016
10.

Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

feiten en cijfers
04-04-2016
11.

Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant: evaluatie 2014

Evaluatierapport van GGD West-Brabant over de resultaten van het Interventieteam Huiselijk Geweld in 2014.

feiten en cijfers
03-09-2015

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: