Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

15 resultaten gevonden met "convenanten"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Regio Rotterdam tekent intentieverklaring meldcode

De burgemeesters van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond hebben gisteren een intentieverklaring voor de meldcode `Huiselijk geweld en Kindermishandeling' ondertekend. Met ingang van volgend jaar zullen zij de meldcode in hun eigen gemeentelijke organisatie invoeren.

nieuws
21-09-2010
2.

Kind Magazine: 25 jaar VN Kinderrechtenverdrag

Magazine over het VN-kinderrechtenverdrag dat 25 jaar bestaat. Dit verdrag is ook voor Nederlandse kinderen van groot belang. Tienduizenden Nederlandse kinderen groeien op in situaties die hun veiligheid of ontwikkeling bedreigen. Het kinderrechtenverdrag biedt hen bescherming en benoemt de verantwoordelijkheden van de overheid.

publicatie
15-11-2014
3.

VN-resolutie aangenomen tegen geweld tegen vrouwen

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft maandag een resolutie aangenomen om geweld tegen vrouwen uit te bannen. De resolutie is een Nederlands-Frans initiatief, waarin landen worden opgeroepen vrouwen te beschermen tegen alle vormen van geweld door te investeren in zowel preventie als de bestrijding van straffeloosheid.

nieuws
25-11-2014
4.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
5.

Brancheorganisaties tekenen intentieverklaring samenwerking

Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland hebben onlangs een intentieverklaring voor verdere samenwerking getekend. De drie organisaties willen bevorderen dat mensen met kwetsbaarheid ook in een decentraal stelsel hun eigen keuzes kunnen maken en zich vrij kunnen bewegen.

nieuws
05-04-2016
6.

Veiligheid en veerkracht versterken

Strafrecht en hulpverlening bij seksueel misbruik tussen cliënten

interventie
06-04-2017
7.

Brede aanpak eergerelateerd geweld

Den Haag en Eindhoven gaan, als eerste gemeenten in Nederland, eergerelateerd geweld met een brede aanpak proberen te bestrijden. Op woensdag 23 juni ondertekenen zij samen met lokale en landelijke organisaties een convenant voor een gezamenlijke preventieve aanpak.

nieuws
18-06-2010
8.

Convenant huiselijk geweld Haaglanden vernieuwd

De Haagse wethouder Baldewsingh van Volksgezondheid ondertekent vandaag namens de gemeente Den Haag een vernieuwd convenant tegen huiselijk geweld. Het convenant wordt daarnaast ook ondertekend door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer en door alle betrokken partners.

nieuws
16-02-2012
9.

Epe tekent convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid

Goede samenwerking met organisaties voor wonen, onderwijs, welzijn en zorg kan de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving verbeteren. Daarom ondertekende de gemeente Epe op 19 april het convenant Samenwerkingsstructuur Leefbaarheid en Veiligheid. Ook vertegenwoordigers van de politie, welzijnsorganisatie Koppel en Triada woondiensten ondertekenden het convenant.

nieuws
22-04-2013
10.

Factsheet Huiselijk geweld in Zuid Limburg

In november 2004 hebben 45 verwijzende en hulpverlenende organisaties in Zuid Limburg het convenant "Afstemming en samenwerking bij Huiselijk Geweld gesloten. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Zuid Limburg. Het voornaamste doel van het convenant is te komen tot een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld: dat wil zeggen een aanpak waarbinnen voldoende aandacht is voor zowel plegers, slachtoffers, als getuigen van het geweld (zowel volwassenen als kinderen).

feiten en cijfers
03-07-2008
11.

Huisartsen Gelre IJssel tekenen convenant huiselijk geweld

Huisartsen in de regio Gelre IJssel hebben het ‘Convenant Gegevensuitwisseling Huiselijk Geweld politieregio Noord- en Oost- Gelderland’ ondertekend. Dit convenant regelt op welke wijze de politie en hulpverlening in een situatie van huiselijk geweld gegevens kunnen uitwisselen, met in achtneming van alle wetten.

nieuws
30-05-2011
12.

Convenant jeugdzorg en huiselijk geweld Zwolle

Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en het Steunpunt Huiselijk Geweld hebben een convenant afgesloten voor het afstemmen van meldingen. Het uitgangspunt in de samenwerking is dat een melder van (huiselijk) geweld altijd aan het goede adres is: BJzO en SHG stemmen samen af over de te nemen vervolgstappen.

nieuws
03-12-2010
13.

Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

beleid
03-10-2008
14.

Richtlijn: Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak Kindermishandeling

Herziening van de LESA uit 2010, uitgevoerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, in samenwerking met LHV, In-Een en Augeo.

interventie
30-10-2016
15.

Zoetermeer ondertekent convenanten aanpak huiselijk geweld

Wethouder Frank Speel ondertekent op donderdag 16 april namens de gemeente Zoetermeer het convenant Integrale aanpak huiselijk geweld en het Privacyconvenant huiselijk geweld. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met een voortzetting en verbetering van het regionale beleid dat in deze convenanten wordt vastgelegd.

nieuws
08-04-2009

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: