Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

67 resultaten gevonden met "daderhulpverlening"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

organisatie
01-04-2010
2.

Meta-analyse en/of systematische review naar effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten

Binnen de forensische psychiatrie in Nederland is een ontwikkeling gaande richting evidence based diagnostiek en behandeling. In dit project staat de vraag centraal wat bewezen effectieve interventies zijn voor verkrachters en pedoseksuele daders. Voor farmacotherapeutische interventies bij seksuele delinquenten zal een aparte meta-analyse worden uitgevoerd.

feiten en cijfers
06-08-2005
3.

Gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen.

Rapportage van een inventarisatie van het reclasseringsaanbod aan erkende gedragsinterventies voor volwassen justitiabelen en mogelijkheden voor innovatie van dit aanbod.

publicatie
15-11-2011
4.

Stalking

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

feiten en cijfers
06-11-2017
5.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
6.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
7.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij mensen met een lvb

Tweedaagse cursus

agenda
16-11-2016
8.

Festival Forensische Zorg

In Actie

agenda
26-01-2016
9.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
10.

Toezicht op zedendelinquenten

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

feiten en cijfers
03-12-2012
11.

Studie naar agressieregulatie heeft implicaties voor behandelmethode

Hoe komt het dat sommige mensen hun woede niet kunnen remmen? Forensisch psycholoog Franca Eurlings-Tonnaer onderzocht het reguleren van woede. "Eigenlijk is het vreemd dat we nog zo weinig weten over zo'n basale menselijke emotie", zegt ze in Trouw.

nieuws
23-04-2019
12.

'Zowel plegers als partners herkennen zich in het boek'

Een goede dadertherapie is de beste slachtofferhulp, vindt Hans Pijnaker. "Daarmee voorkom je immers slachtoffers én kinderen die een trauma oplopen." Eind vorig jaar publiceerde hij het boek de Partnermishandelaar, een psychologisch profiel. Het is een vertaling van The Batterer van de Canadese Hoogleraar Donald Dutton. Pijnaker voegde daar een behandelmodel aan toe. "Dit boek is mijn bijdrage aan het bestrijden van huiselijk geweld."

publicatie
18-05-2005
13.

De Waag onderzoekt app voor plegers huiselijk geweld

Umberto Argese, behandelaar bij de Waag, gaat onderzoek doen naar de app GRIP. GRIP staat voor Goede Reactie Is Preventie en is bedoeld als hulpmiddel voor cliënten met agressieproblematiek. Het onderzoek wordt volgend jaar onder 54 cliënten uitgevoerd binnen de zorglijn Huiselijk geweld op de Waag-vestigingen in Midden-Nederland.

nieuws
17-12-2018
14.

Nieuwe folders huiselijk geweld de Waag

Polikliniek de Waag gaat haar folderaanbod vervangen. Allereerst zijn de folders over huiselijk geweld aan de beurt.

nieuws
24-10-2013
15.

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

nieuws
09-03-2015
16.

De partnermishandelaar

Goede dadertherapie is de beste slachtofferhulp

publicatie
01-01-2000
17.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

organisatie
27-07-2009
18.

Dwang en drang in de hulpverlening

Dit themanummer van Justitiële verkenningen wil een bijdrage leveren aan herbezinning en inzicht bieden in de theorie en praktijk van zorg en hulp in een dwangkader.

publicatie
03-06-2008
19.

Huiselijkgeweld.nl maart 2003

Jaargang 3, no. 1 - maart 2003

publicatie
01-03-2003
20.

Veel daders zijn zelf ook slachtoffer

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat dit vooral bij geweldsdelicten speelt. Maar ook bij vermogensdelicten en vandalisme worden verdachten relatief vaak slachtoffer.

nieuws
07-09-2009
21.

Festival Forensische Zorg 2014

Een interactieve dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie, kennismaking met collega’s uit het werkveld en presentaties van de nieuwste inzichten in het vakgebied.

agenda
28-01-2014
22.

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

interventie
01-04-2010
23.

Omgaan met agressie: Agressiedriehoek, P.O.G.I, N.I.R

Agressie beter leren begrijpen

organisatie
27-07-2009
24.

Arnhemse project Vertrouwenspersonen uitgebreid

Het Arnhemse project Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld is uitgebreid naar vijf wijken in Arnhem. Onlangs kregen dertien nieuwe vertrouwenpersonen uit de wijken Klarendal, Presikhaaf, ’t Broek en Geitenkamp hun certificaat uitgereikt door burgemeester Pauline Krikke.

nieuws
06-12-2010
25.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

organisatie
24-11-2008
26.

Spreekuur Huiselijk Geweld wegens succes uitgebreid

Het spreekuur Huiselijk Geweld dat Reclassering Nederland vorig jaar in Oost Nederland introduceerde, krijgt wegens succes een vervolg. Komend jaar starten de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis ook in Oost-Brabant met dit spreekuur voor verdachten van huiselijk geweld. Dat maakte minister Dekker deze week bekend.

nieuws
20-11-2018
27.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
28.

Evaluatie van daderprogramma's

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive van justitiabelen. Ingegaan wordt op de verschillende fasen die in het onderzoeksproces te onderscheiden zijn. Uiteengezet wordt welke vragen achtereenvolgens aan de orde komen, welke methodieken kunnen worden ingezet om deze vragen te beantwoorden en aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten van de interventies. De wegwijzer is bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met dit type interventies te maken heeft.

feiten en cijfers
01-12-2005
29.

Verslaving onderbelicht in daderbehandeling

Plegers van huiselijk geweld vallen, ook na behandeling, bijna altijd terug in hun oude gedrag. Dit komt omdat er vaak nog sprake is van een alcohol- en/of drugsverslaving. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

nieuws
20-09-2010
30.

Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen focust op ernstigste probleemgevallen

Het Veiligheidshuis Rijk van Nijmegen gaat zich focussen op een groep van zo'n 150 veelplegers, daders van huiselijk geweld, ernstige overlastgevers en jeugdige delinquenten. Deze complexe probleemgevallen krijgen een casemanager toegewezen die de persoon in kwestie blijft volgen en de hulp coördineert.

nieuws
22-10-2013
31.

Spreekuur huiselijk geweld reclassering

Een korte film over het spreekuur van de reclassering voor verdachten van huiselijk geweld.

publicatie
04-01-2018
32.

Voor het te laat is

Methodiek voor daders van huiselijk geweld.

organisatie
07-08-2007
33.

Taskforce Kindermishandeling Tilburg richt pijlen op pleger huiselijk geweld

De Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant gaat extra inzetten op plegers van huiselijk geweld. De Taskforce wil ervoor zorgen dat plegers de hulpverlening die zij aangeboden krijgen ook echt afronden. Nu gebeurt dat vaak niet.

nieuws
19-01-2018
34.

Daderhulpverlening Utrecht

Systeemtherapeutische aanpak voor slachtoffer en pleger

organisatie
01-04-2010
35.

Slaande man zoekt steeds vaker hulp

Steeds meer agressievelingen melden zich vrijwillig bij forensisch psychiatrische instellingen voor hulp. Het gaat bijvoorbeeld om mannen die hun vrouwen slaan en hulp zoeken, voordat zij in aanraking dreigen te komen met justitie.

nieuws
16-07-2007
36.

Intieme Oorlog

Instrument om het geweld te deëscaleren

interventie
13-02-2007
37.

De recidivist als medeburger

Congres over recidive, het beperken van het risico op recidive en de rol van de lokale overheid.

agenda
03-02-2015
38.

Vrijwillige hulp aan plegers van huiselijk geweld

Een training rondom motiverende gespreksvoering en de combinatie van individuele en relateigerichte hulp.

agenda
05-11-2012
39.

Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals

Het werkboek is gericht op professionals en managers in de veiligheidshuizen voor de aanpak van veelplegers.

interventie
19-12-2013
40.

Protocol een VeiligHuis: Strafrechtelijke aanpak relationeel geweld arrondissement Utrecht

Een voortvarende en een goed op elkaar aansluitende aanpak

organisatie
01-04-2010
41.

Krikke wil buddy voor dader huiselijk geweld

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt om hun gedrag te veranderen. Dat zei de burgemeester van Den Haag Pauline Krikke vanochtend in de uitzending van Goedemorgen Nederland.

nieuws
22-11-2018
42.

Resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie organiseert op 18 april 2013 een symposium met lezingen en discussies over de resocialisatie van forensisch psychiatrische patiënten.

agenda
18-04-2013
43.

Proef met Caring Dads in Tilburg

Tilburg gaat een proef houden met een eerste groep ‘Caring Dads’. Dit is een groepstraining/behandelprogramma voor vaders die hun partner en/of kind hebben mishandeld.

nieuws
22-03-2013
44.

Cognitieve gedragstherapie vermindert verschillende agressieproblemen

Cognitieve gedragstherapie zorgt voor een significante vermindering van uiteenlopende agressieproblemen bij jongeren. Dat stelt psycholoog Kirsten Smeets in haar proefschrift waarmee zij op 15 mei promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

nieuws
11-05-2017
45.

Begeleiding van mannen bij thuisgeweld

Protocol voor individueel aanbod partnermishandelaars

organisatie
23-08-2005
46.

Domestic violence perpetrator programs in Europe

A survey of current practice and a systematic review of the state of evidence.

feiten en cijfers
27-09-2013
47.

Terugdringen van recidive bij geweldsdelinquenten

Werkzame interventies bij relationeel, seksueel en algemeen geweld.

publicatie
24-02-2009
48.

Conferentie Samenwerking Plegeraanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 6 maart 2014 organiseert de Werkgroep Samenwerking Plegeraanpak een middagconferentie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
06-03-2014
49.

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009.

feiten en cijfers
16-12-2013
50.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

interventie
12-10-2007
51.

Criminogene problemen onder daders

Criminogene problemen onder daders die in aanmerking komen voor gedragsinterventies.

publicatie
30-07-2007
52.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010
53.

Held zonder geweld

Behandeling van agressief gedrag

interventie
27-07-2009
54.

Het delict als maatstaf

Een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk

organisatie
12-10-2007
55.

De recidivist als medeburger

Ex-gedetineerden terug in de gemeente

publicatie
20-07-2015
56.

Geweld door vrouwen

Motieven en verklaringen

publicatie
06-11-2017
57.

Aantoonbare gedragsverandering na training reclassering

De Erkenningscommissie van het ministerie van V&J heeft de status van erkenning van de gedragstraining ‘Eerst denken, dan doen’ verlengd. Bij deze training leren cliënten van Reclassering Nederland nieuwe denkpatronen aan waardoor ze minder snel in crimineel gedrag vervallen. Het is voor het eerst dat er zo’n grootschalig onderzoek is gedaan naar het effect van een gedragstraining.

nieuws
07-03-2013
58.

De Aanpak: Systeemgerichte Aanpak van Geweld in Relaties (SAGR)

Seksespecifieke en systeemgerichte aanpak van geweld in relaties

interventie
24-11-2008
59.

Effecten eigen bijdrage ggz

Vijf tot acht procent van de ggz-patiënten is dit jaar gestopt met behandeling vanwege de eigen bijdrage. 40 procent van deze ‘zorguitvallers’ heeft een gemiddeld/hoog tot hoog risicoprofiel (kans op recidive). Binnen de huiselijk geweld problematiek is het aandeel patiënten met een hoog risicoprofiel het grootst.

nieuws
02-10-2012
60.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
61.

Cursus hulpverlening bij huiselijk geweld

Vanaf dinsdag 24 januari

agenda
23-12-2005
62.

Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.

feiten en cijfers
22-02-2001
63.

Praktijk adviezen voor mannen

Ik ben geen paniekzaaier. De waarheid is dat u niets te verliezen hebt en veel te winnen door deel te gaan nemen aan een therapiegroep voor woedeproblemen en gewelddadigheid. U kunt daar meer zelfcontrole aanleren en zelfkennis verwerven, een einde leren maken aan de pijnlijke cyclus van spanning en gewelddadig gedrag, daardoor betere relaties krijgen met vrouwen en bevrijd worden van het chronische gevoel van innerlijke gevoelens van wanhoop. U kunt daar leren om uw woede te beheersen in plaats van door die woede overheerst te worden. U zult daar ook de kans krijgen om andere mannen op een dieper gevoelsniveau te ontmoeten en vriendschappen te ontwikkelen die u voor onmogelijk hield.

publicatie
18-05-2005
64.

Niet meer door het lint (Werkboek)

Agressie is een veelvoorkomend probleem met verschillende verschijningsvormen, zoals fysiek geweld, geweld gericht op materiële zaken en verbaal geweld. Niet alleen slachtoffers ondervinden hiervan nadelige gevolgen, maar ook de daders. Velen van hen nemen zich na een incident voor om dit niet meer te laten gebeuren, maar echt stoppen met agressie blijkt vaak moeilijker te zijn dan gedacht.

publicatie
26-10-2009
65.

Partnergeweld vraagt om gecombineerde behandeling

Een gecombineerde behandeling van zowel partnermishandeling als alcohol- of drugsverslaving blijkt zeer effectief te zijn bij het stoppen van huiselijk geweld. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Fleur Kraanen.

nieuws
19-04-2014
66.

Eigen bijdrage vrijwillige daderhulp onder de loep

De eigen bijdrage van 200 euro voor geestelijke gezondheidszorg weerhoudt plegers van huiselijk geweld ervan om professionele hulp te zoeken. Hierdoor lopen hun partners of kinderen een groter risico om opnieuw te worden mishandeld.

nieuws
13-02-2012
67.

Niet meer door het lint - Handleiding

Deze handleiding voor therapeuten bij het gelijknamige werkboek bestaat uit twee delen.

publicatie
26-10-2009

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: