Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

9 resultaten gevonden met "daderhulpverlening"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Stalking

Dossieronderzoek door de Waag en de politie.

feiten en cijfers
06-11-2017
2.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties Ontwikkelingen in vraag naar en aanbod van hulp en opvang

Het ministerie van VWS zet zich in voor een duurzaam stelsel van hulp en opvang aan slachtoffers en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is inzicht vereist in de ontwikkelingen in de vraag naar en aanbod van deze hulp en opvang. Welke ontwikkelingen zetten zich door en welke nieuwe ontwikkelingen in vraag en aanbod zijn te verwachten? Welke factoren spelen hierbij een rol en kan de overheid deze factoren beïnvloeden?

feiten en cijfers
01-06-2010
3.

Domestic violence perpetrator programs in Europe

A survey of current practice and a systematic review of the state of evidence.

feiten en cijfers
27-09-2013
4.

Toezicht op zedendelinquenten

Meer inzicht in de doelgroep zedendelinquenten voor wie toezicht wordt beoogd en wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van dit toezicht.

feiten en cijfers
03-12-2012
5.

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009.

feiten en cijfers
16-12-2013
6.

Netwerk van veiligheid en zorg in Zeeland?

Dit rapport heeft als doel inzicht te bieden in de hulp voor slachtoffers, en de hulp voor daders van seksueel en/of relationeel geweld in Zeeland. Het is primair geschreven voor beleidsmakers en hulpbieders.

feiten en cijfers
22-02-2001
7.

Meta-analyse en/of systematische review naar effectiviteit van behandeling bij seksuele delinquenten

Binnen de forensische psychiatrie in Nederland is een ontwikkeling gaande richting evidence based diagnostiek en behandeling. In dit project staat de vraag centraal wat bewezen effectieve interventies zijn voor verkrachters en pedoseksuele daders. Voor farmacotherapeutische interventies bij seksuele delinquenten zal een aparte meta-analyse worden uitgevoerd.

feiten en cijfers
06-08-2005
8.

Evaluatie van daderprogramma's

Deze wegwijzer gaat over de evaluatie van daderprogramma's, strafrechtelijke interventies speciaal gericht op het terugdringen van recidive van justitiabelen. Ingegaan wordt op de verschillende fasen die in het onderzoeksproces te onderscheiden zijn. Uiteengezet wordt welke vragen achtereenvolgens aan de orde komen, welke methodieken kunnen worden ingezet om deze vragen te beantwoorden en aan welke randvoorwaarden het onderzoek moet voldoen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de effecten van de interventies. De wegwijzer is bedoeld voor eenieder die beroepsmatig met dit type interventies te maken heeft.

feiten en cijfers
01-12-2005
9.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: