Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

256 resultaten gevonden met "deskundigheidsbevordering"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden en aanpakken

Huiselijk geweld is een actueel en complex probleem waar veel professionals uit de sociale sector mee ter maken krijgen. Centrale vragen daarbij zijn: hoe signaleer je huiselijk geweld, hoe maak je het bespreekbaar en hoe pak je het aan.?

publicatie
01-03-2012
2.

Lezing bij de presentatie van het Basisboek huiselijk geweld

Op 24 april 2009 is de Studiemiddag Stap vooruit - aandacht voor aanpak huiselijk geweld in het hbo georganiseerd.

publicatie
15-06-2009
3.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Hengelo

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Hengelo

agenda
09-01-2012
4.

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Open inschrijftraining Kadera: aanpak huiselijk geweld.

agenda
23-10-2014
5.

Training Eergerelateerd Geweld Module A

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.

agenda
09-05-2014
6.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen

Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen opzetten en voeren.

agenda
31-05-2011
7.

Website eergerelateerd geweld gepresenteerd

De Federatie Opvang heeft op 17 juni 2010 de nieuwe website eergerelateerdgeweld.info gelanceerd. De website geeft handreikingen en informatie voor met name de intakers en begeleiders in de vrouwenopvang.

nieuws
18-06-2010
8.

Training Huiselijk geweld; signaleren en bespreken

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de problematiek huiselijk geweld en krijgt u zicht op uw eigen positie rond dit thema.

agenda
11-06-2014
9.

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

publicatie
07-05-2014
10.

Opleiding Docent Weerbaarheid - module 3

Met de Opleiding Docent Weerbaarheid van Movisie leert u om fysieke, verbale en mentale oefeningen toe te passen en leert u om dit effectief en vooral veilig over te brengen.

agenda
06-09-2014
11.

Huiselijkgeweld.nl maart 2007

Jaargang 7, no. 1 - maart 2007

publicatie
26-03-2007
12.

Werken met een meldcode. Train de trainer

De Wet Meldcode van de Ministeries van VWS, Jeugd en Gezin en Justitie komt eraan en veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een Train-de-trainer laten ontwikkelen. U wordt als trainingsbureau uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stap te zetten? De Train-de-trainerbijeenkomst Werken met een Meldcode wordt door MOVISIE in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) georganiseerd.

agenda
17-09-2010
13.

Mishandelde kinderen aan het woord

Verschijnt: 24-04-2008

publicatie
24-04-2008
14.

Verdiepingscursus ‘Huiselijk Geweld’

Verdieping en versterking in gespreksvaardigheid en op het methodisch werken met het cliëntsysteem, slachtoffer en/of plegers van huiselijk geweld.

agenda
14-03-2012
15.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
16.

Seksueel misbruik bij mensen met een beperking

Lezing

agenda
20-11-2015
17.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Deventer)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
16-10-2014
18.

Jeugd in onderzoek 2015

Congres

agenda
09-03-2015
19.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
25-06-2014
20.

Huiselijk geweld december 2007

Jaargang 7, no. 4 - december 2007

publicatie
22-12-2007
21.

Train-de-trainer Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling

In deze train-de-trainer wordt u opgeleid om voor collega’s, andere professionals en vrijwilligers een workshop te verzorgen over het signaleren en adequaat handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling volgens de stappen van de Wet op de Meldcode.

agenda
01-10-2013
22.

Site nascholingsprogramma 'Omgaan met huiselijk geweld op school' in de lucht

Het landelijke nascholingsprogramma Omgaan met huiselijk geweld op school is ontwikkeld met het doel de signaalfunctie vanuit het onderwijs te versterken. Kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie lopen meer risico op het ontwikkelen van gedrags- en leerproblemen. Een docent of een school kan voor deze leerlingen veel betekenen en net het verschil maken.

nieuws
11-01-2005
23.

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

publicatie
05-08-2005
24.

Presentatie van de training Bouwen aan een Huis van Vrede

Presentatie van de training: ‘Bouwen aan een Huis van Vrede’. Deze training is samengesteld in het kader van het project ‘Doorbreek huiselijk geweld’ geïnitieerd door de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Het Bahá’í Vrouwenforum maakt deel uit van de daartoe door de NVR ingestelde stuurgroep.

agenda
15-09-2010
25.

Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik in de kinderopvang

Oefenen met de lastige situaties die zich in de praktijk voordoen bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

agenda
20-01-2012
26.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Open Inschrijving op do. 21 april en do. 12 mei van 10-16 uur.

agenda
21-04-2011
27.

Congres over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld

De relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld is maatschappelijk en politiek een ‘hot item’. Kadera aanpak huiselijk geweld werkt, in samenwerking met de Universiteit van Utrecht, aan een onderzoek over de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

agenda
27-11-2012
28.

Training Methode Familiezorg

Ondersteuning van families in langdurende zorgsituaties.

agenda
11-10-2012
29.

Verslag workshops : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

De workshops gingen over signaleren, bespreekbaar maken, melden, zorgaanbod en beleid (ketensamenwerking, regierol, wettelijke informatie) van en bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

publicatie
19-02-2010
30.

Landelijke conferentie Huisverbod

De dag staat in het teken van het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering door een podium te bieden een overzicht van recente ontwikkelingen en eonderlinge uitwisseling van ervaringen.

agenda
15-12-2011
31.

Betere signalering kindermishandeling op Spoedeisende Hulp

De ziekenhuisafdelingen Spoedeisende Hulp merken steeds beter gevallen van kindermishandeling op. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zo steeg het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) van 500 in 2007 naar 1300 vorig jaar.

nieuws
09-08-2010
32.

Webinar wet meldcode voor gemeenten

Het webinar is primair bedoeld voor beleidsambtenaren met huiselijk geweld en kindermishandeling in hun pakket.

agenda
17-09-2013
33.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
34.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld voor de Steunpunten Huiselijk Geweld

Het is van belang dat medewerkers van de steunpunten seksueel geweld kunnen signaleren en aan de orde kunnen stellen.

agenda
21-11-2011
35.

Werken met een meldcode

Train-de-trainer

agenda
09-12-2016
36.

Huiselijk geweld in internationaal perspectief

Expertmeeting over partnergeweld, sekseverschillen en gender.

agenda
03-03-2014
37.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
16-11-2016
38.

Signaleren en bespreekbaar maken van seksueel geweld voor het AMW

Het is van belang dat hulpverleners seksueel geweld kunnen signaleren en aan de orde kunnen stellen.

agenda
07-11-2011
39.

Netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen

Er is een markt met aanbieders van opleidingen.

agenda
25-03-2013
40.

Gedwongen huwelijk

Trainingsmiddag rondom dit thema

agenda
15-10-2015
41.

2nd World Conference of Women’s Shelters

The U.S. National Network to End Domestic Violence (NNEDV) and the Global Network of Women’s Shelters announce the 2nd World Conference of Women's Shelters that will be held on February 27, 2012 – March 1, 2012 in Washington, DC.

agenda
27-02-2012
42.

Train-de-trainer werken met een meldcode

Beoogt trainiers de inhoudelijke kennis te bieden over het werken met een Meldcode, zodat men daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode kan geven aan professionals.

agenda
28-03-2014
43.

Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk

Op 29 mei 2008 werd in de Meervaart in Amsterdam het congres Huiselijk Geweld: Families onder druk georganiseerd.

publicatie
11-12-2008
44.

Studiedag Vrouwenopvang

Voorlopige aankondiging Federatie opvang.

agenda
29-06-2012
45.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Tweedaagse training over het taxeren van de risicosignalen, rapporteren daarover en bepalen begeleiding bij eergerelateerd geweld.

agenda
06-02-2012
46.

Eindconferentie over geestelijke gezondheid van slachtoffers van huiselijk geweld

Officiële titel:

agenda
23-11-2012
47.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen

agenda
22-03-2011
48.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
03-11-2016
49.

Training voor aandachtsfunctionarissen

Steunpunt Huiselijk Geweld Kop van Noord-Holland biedt deze training in de regio (nogmaals) aan.

agenda
26-09-2013
50.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
51.

Symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert het symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor leden en niet-leden die werkzaam zijn binnen de kinderopvang en het welzijnswerk.

agenda
06-11-2012
52.

Openbare les lectoraat Regie van Veiligheid

Op 4 juli 2013 wordt met een openbare les de officiële start van het lectoraat Regie van Veiligheid bekrachtigd.

agenda
04-07-2013
53.

Aan u de eer!

Ervaringen, opgedane inzichten en ontwikkelde producten rond het uitvoeringsprogramma eergerelateerd geweld 2006 -2010 met een specifieke aanpak voor eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

agenda
11-01-2011
54.

Kantelende stelsels en de aanpak van huiselijk geweld: deskundigheid

Welkde deskundigheid moet geborgd worden? Wat moeten generalisten weten en kunnen als het gaat om huiselijk geweld? Welke specialisten/specialismen zijn nodig?

agenda
09-10-2014
55.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
24-05-2019
56.

Train-de-trainer Werken met de meldcode

Deze train-de-trainer is voor ervaren trainers die een licentie willen verkrijgen om de VWS-bijscholingsmodule aan te kunnen bieden.

agenda
23-05-2013
57.

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandelling: aanbod op 7 thema's

Huiselijk geweld is zelden een op zichzelf staand probleem en vraagt om een systeemgerichte aanpak. Een verbinding met de multiprobleemaanpak en een goede aansluiting op de jeugd- en veiligheidsketen is nodig. Vanuit een veilige basis kan participatie bevorderd worden. Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) kunnen u ondersteunen op zeven thema’s waar een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in het sociale domein nu prioriteit heeft.

nieuws
21-11-2013
58.

Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Open inschrijftraining Kadera: aanpak huiselijk geweld.

agenda
15-01-2015
59.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
60.

Tweedaagse Training Eer Gerelateerd Geweld (A)

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.

agenda
10-10-2014
61.

Vragen kamerfracties over Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen en antwoorden van de staatsecretaris

In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 15 juli 2013 inzake het Plan van aanpak voor geweld in afhankelijkheidssituaties (GIA) in opleidingen (Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 157).

beleid
10-12-2013
62.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Op 29 oktober en 5 november 2010 organiseert Midden Oosten Perspectief de bekende tweedaagse training over aan eer gerelateerd geweld.

agenda
13-09-2010
63.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
64.

Agenten Hollands-Midden krijgen training aanpak huiselijk geweld

Agenten van het korps Hollands-Midden krijgen in 2006 een speciale training om beter om te gaan met huiselijk geweld. Tijdens de trainingen zullen acteurs de rollen van geweldpleger en slachtoffer naspelen.

nieuws
06-01-2006
65.

Interactieve lezing Vlaggenmethodiek

Hoe te handelen bij problematiek op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

agenda
26-09-2013
66.

Symposium Delen is Helen

Seksueel misbruik bespreekbaar maken als professional.

agenda
29-08-2013
67.

Train-de-trainer: Weerbaarheid binnen de GGZ

Omschrijving

agenda
22-09-2011
68.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen.

agenda
16-11-2010
69.

Tweedaagse verdiepingstraining “Wat een Eer!?”

Tweedaagse crosstraining (3 en 10 november) rondom uithuwelijking, huwelijksdwang, vrijheidsbeperking, verboden relaties, angst, zedelijkheid, fysiek en geestelijk geweld enz..

agenda
03-11-2011
70.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Den Haag

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
30-11-2016
71.

Symposium 20 jaar de Waag

In het kader van het 20-jarig bestaan van de Waag, organiseert de Waag op 4 oktober 2012 voor haar relaties en medewerkers het symposium ‘Van pionier tot professional; ontwikkelingen in de ambulante forensische ggz’.

agenda
04-10-2012
72.

Internationale gasten op congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Charles Wilson en Donna Pence van Chadwick Center in San Diego verzorgen tijdens het congres 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' presentaties over de intersectorale samenwerking van de Child Advocacy Centers. Via deze mulitidisciplinaire samenwerking wordt verdere traumatisering van de kinderen voorkomen en lukt het om de vaak voorkomende communicatieproblemen tussen de ketenpartners te voorkomen.

nieuws
29-03-2011
73.

Training dialooggericht werken met ouders

Training is erop gericht om mensen die vanuit hun beroep werken met de ouders van kinderen, instrumenten in handen te geven om spaak lopende communicatie met ouders weer vlot te trekken.

agenda
13-11-2014
74.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Hardenberg)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
06-11-2014
75.

Aan eer gerelateerd geweld Module A - okt 2016

Tweedaagse training

agenda
14-10-2016
76.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
77.

Conferentie: ‘Werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’

De belangrijke stappen uit de meldcode worden nagespeeld, waarbij toeschouwers vragen kunnen stellen. Daarnaast kunt u vragen stellen over de implementatie van de meldcode.

agenda
13-10-2011
78.

Studiedag: Methodische ouderbegeleiding in problematische opvoedingssituaties

Ouderschapsbeleving en ouderschapstaken zullen vanuit theoretische en methodische kaders in relatie gebracht worden met de praktijk van alledag.

agenda
27-09-2012
79.

RINO Groep Utrecht: informatiebijeenkomst en de Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) ontwikkelden de RINO Groep en RINO Noord-Holland de opleiding consulent seksuele gezondheid.

agenda
11-04-2014
80.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
02-10-2014
81.

Gezin in de knel: (On)vrijwillig ingrijpen in gezinnen

Het aantal uithuisplaatsingen neemt toe, evenals het aantal incidenten in gezinnen waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Toch blijft de besluitvorming rondom uithuisplaatsingen onoverzichtelijk.

agenda
13-04-2011
82.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 18 september 2014 Eindhoven

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
18-09-2014
83.

De gemeente in actie: aanpak van geweld achter de voordeur

Beleidsmedewerkers voldoende informeren over de risico’s op geweld achter de voordeur om het beleid in de gemeente vorm te kunnen geven.

agenda
23-06-2014
84.

Samen misbruik de baas: groepshulpverlening aan vrouwen met een verstandelijke handicap

Een lotgenotengroep starten en begeleiden, gericht op vrouwen met een verstandelijke beperking die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

agenda
04-10-2011
85.

E-learning ondersteunt artsen bij aanpak kindermishandeling

De KNMG en Medisch Contact hebben met deskundigen uit het veld een gratis e-learningmodule over de KNMG-Meldcode Kindermishandeling gerealiseerd. In casuïstiek op video komen de dilemma’s van twee artsen die te maken krijgen met een vermoeden van kindermishandeling aan bod.

nieuws
31-03-2009
86.

Interpersonal Violence Interventions - Social and Cultural Perspectives

International Conference, August 28 - 30th 2013. University of Jyväskylä, Finland.

agenda
28-08-2013
87.

Plan van aanpak aandacht voor GIA in opleidingen

Naast het scholen van professionals in het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, moet er ook in opleidingen meer aandacht voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) komen. Om dit te realiseren hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS en minister Jet Bussemaker van Onderwijs de Tweede Kamer een plan van aanpak gestuurd.

beleid
15-07-2013
88.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld

Open Inschrijving. Crosstraining

agenda
07-04-2011
89.

Opleiding Docent Weerbaarheid

Module 3

agenda
14-01-2016
90.

Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid

Opleiding (vijf dagen)

agenda
18-11-2016
91.

Masterclass - Op weg naar een effectieve sociale interventie

Deze Masterclass biedt u een unieke kans om uw eigen interventie verder te onderbouwen.

agenda
02-06-2014
92.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training op 3 en 10 december 2014 gericht op zelfverzekerd en effectief het gesprek aan gaan met migrantenouders over (vermoedens van) kindermishandeling en werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

agenda
03-12-2014
93.

Training 'als mantelzorg ontspoort'

De training helpt bij het signaleren van ontspoorde mantelzorg.

agenda
27-02-2014
94.

Congres 'De stam en de loten'

Van 3 t/m 5 november 2011 organiseert 'De Keerkring' een congres voor en door relatietherapeuten. Tijdens het congres zullen thema's belicht worden waar De Keerkring zich in die twintig jaar mee verbonden heeft gevoeld.

agenda
03-11-2011
95.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 september 2014 Zwolle

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
25-09-2014
96.

Lezingen Landelijk Congres Aanpak Huiselijk Geweld 2006

TransAct organiseerde op 30 oktober 2006 in Amsterdam het Landelijk Congres Aanpak Huiselijk Geweld 2006: ‘Afwachten of Aanpakken!’. Het hoofdthema van het congres was de toekomst van de aanpak van huiselijk geweld. De lezingen zijn nu beschikbaar.

publicatie
06-11-2006
97.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Dordrecht

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Dordrecht

agenda
16-01-2012
98.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: In gesprek met het (potentiële) slachtoffer

Herkennen en verkennen van eergerelateerd geweld bij (potentiële) slachtoffers

agenda
17-05-2011
99.

Vooraankondiging regiobijeenkomsten ‘Veiligheidshuizen’

Bijeenkomsten op 12, 17 en 26 september 2013 bestemd voor de ketenpartners werkzaam in het netwerkverband Veiligheidshuizen.

agenda
12-09-2013
100.

Campagne ‘Succesvol opvoeden’ Midden-Brabant

Onder de titel ‘Succesvol opvoeden’ is in Midden-Brabant een campagne over de wettelijke norm van geweldloos opvoeden van start gegaan. Zwaartepunt ligt op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind.

nieuws
19-10-2010
101.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
21-03-2011
102.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
103.

LOCK

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (www.lock.nl)


11-04-2014
104.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Terugkomdag

agenda
20-09-2019
105.

Hein Roethofprijs 2010

De inzendtermijn voor de Hein Roethofprijs 2010 is geopend. Deze jaarlijkse prijs is in 1987 door het ministerie van Justitie in het leven geroepen om nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit of met het bevorderen van sociale veiligheid.

nieuws
10-05-2010
106.

Training aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling? Ontspoorde zorg?

agenda
16-10-2012
107.

e-Academy The Next Page: digitaal opleidingsprogramma kindermishandeling

Op 26 maart 2009 is de e-Academy The Next Page, een nieuwe edigitale leeromgeving die professionals opleidt in het signaleren en aanpakken van kindermishandeling van start gegaan. De"opening" werd verricht door minister Rouvoet tijdens het ochtendprogramma van het congres ‘Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen’ in het AMC Amsterdam.

interventie
31-03-2009
108.

Congres Huiselijk geweld: 1+1=3, ontdek je meerwaarde

Op 16 december 2013 organiseert het Landelijk Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak voor het 6e achtereenvolgende jaar haar congres in de Reehorst te Ede.

agenda
16-12-2013
109.

Huiselijk Geweld voor aandachtsfunctionarissen

Train-de-trainer

agenda
27-03-2015
110.

Geweld en veerkracht in gezinnen

Over posities, professionals en preventie van overdracht

publicatie
15-01-2007
111.

Kenniscafé Huiselijk geweld in het sociale domein

Kenniscentrum MOVISIE houdt op donderdag 31 oktober een kenniscafé over huiselijk geweld in het sociale domein. ‘Hoe waarborgen wij de veiligheid van slachtoffers en de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties binnen het nieuwe sociale domein?’ is een vraag die deze middag centraal staat.

nieuws
01-10-2013
112.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
10-10-2016
113.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-02-2011
114.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
115.

Train-de-trainer 'Werken met een Meldcode'

De Wet Verplichte Meldcode komt er aan en veel professionals moeten daarin worden (bij)geschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een train-de-trainer laten ontwikkelen.

agenda
20-06-2011
116.

Train-de-trainer: Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

agenda
17-09-2012
117.

Van huis uit

Het voorkomen van eergerelateerd geweld door middel van het opleiden en begeleiden van migrantenStichting Mooi! & Odyssee

interventie
01-01-2010
118.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van twee dagdelen

agenda
18-10-2016
119.

Training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

MOVISIE organiseert op 8 januari 2014 een training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

agenda
08-01-2014
120.

Verslag conferentie Huiselijk Geweld Hollands Midden

Beleidsmakers en hulpverleners uit Hollands Midden ontmoetten elkaar op donderdag 29 oktober tijdens de conferentie Huiselijk Geweld Hollands Midden. Ze namen deel aan een breed programma met onder meer aandacht voor de nieuwe Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
13-11-2009
121.

Kerken willen eigen adviespunt huiselijk geweld

De Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland, Oud-Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde Kerk willen een adviespunt huiselijk geweld openen. Dat meldde het Nederlands Dagblad gisteren.

nieuws
19-11-2013
122.

Kenniscafé Sociale veiligheid in zorginstellingen

In het kenniscafé, aangeboden door Movisie, kunt u met deskundigen en collega’s van zorginstellingen uw kennis vergroten en praktijkervaringen delen over de sociale veiligheid binnen instellingen.

agenda
27-11-2014
123.

“Kinderen, ons een zorg” Professionaliseringdag aanpak Kindermishandeling

Vooraankondiging professionaliseringdag voor politiemedewerkers en partners.

agenda
17-11-2014
124.

EER(st) herkennen dan handelen

Themabijeenkomst

agenda
22-10-2015
125.

Bijeenkomst over ASHG’s

Het Avanslectoraat Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld houdt dinsdag 3 februari een bijeenkomst over de aanpak huiselijk geweld door steunpunten. Tijdens deze bijeenkomst gaan mensen uit het onderwijs, het werkveld en de overheid met elkaar het gesprek aan.

nieuws
30-01-2009
126.

Vervolgtraining “Wat een Eer!?” De gesprekken!

Passende gesprekstechnieken bij eergerelateerd geweld.

agenda
12-01-2012
127.

COH2012: Congres online hulp

Voor iedereen die zich oriënteert op online hulp en voor ervaren projectleiders uit zorg, welzijn en onderwijs.

agenda
01-11-2012
128.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Deze tweedaagse training, op 20 en 27 april 2012 is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken.

agenda
20-04-2012
129.

Congres online hulp 2013

Dit congres behandelt trends en ontwikkelingen in de online hulpverlening. De sprekers hebben sterk uiteenlopende achtergronden, variërend van projectleider tot hulpverlener, docent, adviseur en trainer. Er zijn lezingen, workshops en praktische sessies

agenda
31-10-2013
130.

Fier trekt hoogleraar kindermishandeling aan

Fier Fryslan heeft bijzonder hoogleraar Prof. dr. Francien Lamers-Winkelman aangetrokken. Lamers is bijzonder hoogleraar hulpverlening en preventie inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vooralsnog zal Lamers zich bij Fier bezig gaan houden met onderzoek, opleiding, supervisie en innovatie. Ook fungeert ze als vraagbaak.

nieuws
14-06-2010
131.

Expertmeeting financiële uitbuiting bij ouderen

Het Steunpunt huiselijk geweld Amsterdam organiseert jaarlijks een bijeenkomst ouderenmishandeling voor professionals in Amsterdam. Dit jaar is het thema ‘financiële uitbuiting’.

agenda
14-11-2013
132.

Workshop ‘Herkennen van gehechtheidsstijlen’ helpt bij snellere signalering ouderenmishandeling

Vilans organiseert op 26 juni een workshop over het herkennen van gehechtheidsstijlen.

agenda
26-06-2012
133.

Communiceren met ouders

Het oudergericht communiceren houdt in dat de professional, startend vanuit het kindperspectief, continu sensitief is voor het ouderperspectief.

agenda
16-01-2014
134.

Ouderen in veilige handen: Themamiddag professionals

Themamiddag voor professionals in De Boschpoort te Winschoten: lezing door auteur Theo Royers – workshops op thema (financiële uitbuiting, meldcode, mantelzorg etc) – gesprek & discussie.

agenda
17-06-2013
135.

Inleidende training: Aan eer gerelateerd geweld Module A

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken.

agenda
01-11-2013
136.

Basistraining Eergerelateerd Geweld

Kennis over de achtergronden van het verschijnsel eer en eergerelateerd geweld

agenda
19-04-2011
137.

Symposium: De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling komt eraan

U wordt als professional in de uitoefening van uw werk regelmatig geconfronteerd met signalen die duiden op huiselijk geweld. Dat kunnen fysieke signalen zijn (verwondingen) of dat u vanwege het getoonde gedrag het gevoel krijgt (signaal) dat er iets niet klopt. Het zgn. niet pluis gevoel. Feit is dat in veel gevallen de professional tot nu toe om velerlei ‘legitieme’ redenen aarzelt om direct te handelen (bespreekbaar maken en/of te melden en/of door te verwijzen)

agenda
10-11-2011
138.

Train-de-trainer Werken met het vlaggensysteem

Deze train-de-trainer is het vervolg op de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’.

agenda
07-02-2014
139.

Ervaringsdeskundigheid en Professionaliteit

Hoe denkt u over ervaringsdeskundige professionals? De Academie voor Vrouwen tegen Geweld merkt op dat in verschillende sectoren waarin veel professionals tegen huiselijk geweld en kindermishandeling werken, de eigen ervaringen met geweld nog taboe zijn. Tijdens de bijeenkomst willen we met elkaar deze discussie aangaan o.l.v. Ivonne Meeuwsen, schrijfster van het boek ‘Helen van Seksueel Misbruik’.

agenda
03-10-2013
140.

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

nieuws
10-04-2014
141.

Regiobijeenkomsten Huiselijk geweld en Kindermishandeling 11 september 2014 Haarlem

Concrete adviezen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
11-09-2014
142.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Steenwijk)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
21-10-2014
143.

Preventie van huiselijk geweld

De workshop gaat in op de mogelijkheden van preventie van huiselijk geweld.

agenda
25-10-2012
144.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Training november

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
145.

Databank Na-en Bijscholing NJi uitgebreid

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) breidt de databank Na- en Bijscholing de komende tijd uit met scholing voor professionals die werkzaam zijn in de centra voor jeugd en gezin. Ook zoekt het NJi samenwerking met verschillende beroepsregisters in de jeugdsector om meer eenheid te krijgen in het omschrijven en beoordelen van na- en bijscholing.

nieuws
29-10-2012
146.

Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel

Congres

agenda
30-05-2016
147.

Train-de-trainer: werken met het vlaggensysteem

Het Vlaggensysteem is ontwikkeld om seksueel gezond én seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen.

agenda
01-11-2012
148.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer, 3-daagse

agenda
24-09-2019
149.

Factsheet Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

feiten en cijfers
11-04-2018
150.

Seminar Signaleren Huiselijk Geweld

Deelnemers krijgen inzicht en verwerven kennis in signalering van huiselijk geweld. Deelnemers leren huiselijk geweld bespreekbaar te maken.

agenda
26-04-2012
151.

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe zijn deze geweldthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.

publicatie
17-12-2013
152.

JSO-training; Werken met de meldcode

Informatie over de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: o.a. de voorwaarden en welke meldcode er binnen de school voldoet en op welke wijze implementatie vorm kan krijgen.

agenda
15-03-2012
153.

Symposium Krachtige kinderen ... in de opvang

Elk kind verdient een veilig thuis waar het kan leven, spelen en leren. Dat is toch normaal

agenda
29-10-2012
154.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk of Verstandelijk Gehandicapte (LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
07-02-2011
155.

Basistraining krachtgerichte basismethodiek

De krachtgerichte basismethodiek biedt een visie op bejegening en groei en gaat uit van de eigen kracht van cliënten.

agenda
01-11-2013
156.

Training: Omgaan met huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Specifiek gericht op het systematisch signaleren van ouderenmishandeling.

agenda
13-03-2014
157.

Training: Sterk aan het werk

Sterk aan het werk: voorkomen van secundaire traumatisering

agenda
18-03-2011
158.

Train de trainer werken met een meldcode

Training van drie dagdelen

agenda
20-11-2015
159.

Overdragen kennis aanpak Huiselijk geweld

Train de trainer voor aandachtsfunctionarissen

agenda
19-05-2015
160.

Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld

Handelingsverlegenheid bij professionals rond dit thema te doorbreken.

agenda
14-10-2011
161.

Ouderen in veilige handen

Conferentie voor professionals en vrijwilligers in Gelderland-Zuid

agenda
25-11-2015
162.

Girl Child Conference: aandacht voor geweld tegen meisjes

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Jeugd en Gezin, Justitie, VWS, SZW en UNICEF Innocenti Research Centre houden op 9 en 10 maart in het Kurhaus te Scheveningen de internationale conferentie Making Recommendations Work - The Girl Child Conference, over geweld tegen meisjes in de huiselijke sfeer en de familie.

nieuws
06-03-2009
163.

Inhoudsopgave van het december-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 4 - december 2005 -

publicatie
16-12-2005
164.

Train-de-trainersbijeenkomst ‘Werken met een Meldcode’

Het doel van de bijeenkomst is u als trainer inhoudelijke kennis te bieden over het werken met een Meldcode, zodat u daarna de VWS bijscholingsmodule Werken met een Meldcode kunt geven aan professionals.

agenda
14-12-2012
165.

Training: (H)erkennen van kindermishandeling

Kennen, herkennen en erkennen van kindermishandeling zijn de 3 centrale thema’s van de scholing. Men leert kindermishandeling beter te signaleren en zich de stappen uit het nieuwe protocol kindermishandeling eigen te maken.

agenda
23-01-2014
166.

Gratis plaatsen voor studiemiddag Samen sterk tegen huwelijksdwang 26 november

Herinnering: Samen sterk tegen huwelijksdwang: nog plaatsen vrij – speciale aanbieding!

nieuws
12-11-2010
167.

Kindermishandeling en de NODO-procedure

Na het volgen van deze module/training van de Netherlands School of Public & Occupational Health kent u de medische en psychosociale achtergronden van kindermishandeling; kunt u de verschillende vormen van kindermishandeling herkennen; weet u wat de NODO-procedure inhoudt; weet u wat van een forensisch arts verwacht wordt bij bij het overlijden van een minderjarige.

agenda
04-06-2014
168.

Verslag Conferentie Huiselijk Geweld Hollands Midden: Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op donderdag 29 oktober vond de conferentie Huiselijk Geweld Hollands Midden plaats. Beleidsmakers en hulpverleners ontmoetten elkaar en namen deel aan een breed programma met onder meer aandacht voor de nieuwe Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishande-ling. Ook werd de samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod ondertekend. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het bestuurlijk overleg huiselijk geweld: “Het tijdelijk huisverbod is in de regio sinds januari ongeveer veertig keer ingezet. Misschien zijn we nog te voorzichtig.”

publicatie
28-11-2009
169.

Platform Steunpunten Huiselijk Geweld

Als onderdeel van het versterken van de Steunpunten huiseljk geweld wordt een aantal maal per jaar een platformbijeenkomst georganiseerd.

agenda
06-10-2011
170.

Verslag : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

Ivo Opstelten opende het jaarlijkse congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een oproep aan de professionals om vooral moed te tonen. Er wordt nog veel te weinig gemeld zei hij: ‘de cijfers van het aantal slachtoffers staan in geen verhouding tot het aantal meldingen’ zei Opstelten voor een overvolle zaal met 600 professionals uit zorg, welzijn, hulpverlening, beroepsonderwijs en politie. Hij sprak als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Tekst van de lezing van Opstelten (pdf, 33 Kb)

publicatie
23-11-2009
171.

Cursus: ‘Knallende ruzie thuis’

Knallende ruzie thuis is een groep voor moeders die moeilijk kunnen leren en hun moeilijk lerende kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van huiselijk geweld.

agenda
23-11-2011
172.

Werkatelier project Herder op zijn hoede

Hoe kunnen parochies, kerkelijke en Joodse gemeenten omgaan met incidenten van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Wat is de verantwoordelijkheid van het lokale kerk- of parochiebestuur jegens het slachtoffer, jegens de dader, en voor het functioneren van de gemeente/parochie als gemeenschap? Welke ondersteuning bieden de landelijke kerkelijke organisaties eventueel?

agenda
10-01-2014
173.

Vervolgtraining: Aan eer gerelateerd geweld Module B

U heeft de tweedaagse inleidende training A al gevolgd, en u heeft de daar beschreven vaardigheden enigszins in de vingers, maar u wilt graag nog verder in de materie, met name omdat u complexe zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze training voor u.

agenda
22-11-2013
174.

Website over Rotterdamse meldcode op school gelanceerd

Eind vorig maand werd de website meldcodeopschool.nl gelanceerd. Deze website biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals bij het werken met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
05-10-2010
175.

Het vlaggensysteem

Uit alle vragen, die de afdeling huiselijk en seksueel geweld van MOVISIE heeft gekregen, blijkt dat er veel behoefte is aan duidelijke criteria om seksueel gedrag van jongeren te kunnen duiden. In het continuüm van gezond seksueel gedrag, experimenteer-, licht en zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag is niet voor iedereen helder welk gedrag waar onder valt. Het gedrag van jongeren wordt met 'Het vlaggensysteem' gekoppeld aan vier gekleurde vlaggen. Het verkregen handelingsperspectief is gekoppeld aan de kleur waar het gedrag onder valt.

agenda
11-10-2011
176.

NJI lanceert digitaal dossier partnergeweld

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft het dossier Partnergeweld gelanceerd. Dit dossier is onderdeel van de Gezinswijzer, een digitale kennisbank met dossiers over het gezinsleven, zoals over scheiding, langdurig zieke ouders en armoede.

nieuws
26-06-2010
177.

Huisartsen Kennemerland leren huiselijk geweld herkennen

In het project ‘9 minuten educatief praktijkbezoek huisartsen Kennemerland’ krijgen huisartsen in deze regio op educatieve wijze informatie over het signaleren, bespreekbaar maken, melden en handelen in situaties waar kindermishandeling of huiselijk geweld wordt vermoed. De huisartsen worden dit najaar in hun eigen praktijk bezocht door gespecialiseerde consulenten.

nieuws
20-10-2010
178.

Regionale bijeenkomsten Hé kijk mij nou!

Laagdrempelige eerstelijns-methodiek voor moeilijk lerende of Lichamelijk en Verstandelijk Gehandicapte(LVG)-kinderen tussen de 8 en 12 jaar en hun (moeilijk lerende of LVG-)moeders, die te maken hebben gehad met geweld thuis.

agenda
14-03-2011
179.

30e Symposium Jeugd-en Gezinsonderzoek

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseren de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het 30e symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek. Het thema dit jaar is ‘Nieuwe zorg voor jeugd'.

agenda
10-10-2013
180.

Cursus hulpverlening bij huiselijk geweld

Vanaf dinsdag 24 januari

agenda
23-12-2005
181.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Train de trainer voor Veilig Thuis

agenda
10-12-2015
182.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Groningen

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Groningen

agenda
19-01-2012
183.

VNG Programma Deskundigheidsbevordering voor AMHK's

AMHK's kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor het Programma Deskundigheidsbevordering. Het programma wordt in opdracht van de VNG ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. De VNG biedt alle AMHK's het programma kosteloos aan.

nieuws
03-07-2014
184.

Zie wat ik niet zeggen kan (DVD)

Een film van Anne-Mieke van den Berg. Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen, hun ouders en professionals.

publicatie
22-05-2013
185.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Op 1 april en 8 april organiseert Midden Oosten Perspectief (docent: Rob Ermers) de tweedaagse training over aan eer gerelateerd geweld

agenda
01-04-2011
186.

Workshop 'Sterk aan het werk: het voorkomen van secundaire traumatisering'

De workshop 'Sterk aan het werk: het voorkomen van secundaire traumatisering' biedt u handvatten om te leren gevoelens van frustratie en machteloosheid los te laten en helpt zo secundaire traumatisering voorkomen.

nieuws
24-02-2011
187.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
188.

Veiligheid en agressie als professionele uitdaging

Agressie en geweld is een gegeven in de opvang. Ermee omgaan maakt deel uit van het professioneel handelen. Tijdens de bijeenkomst worden recente (landelijke) ontwikkelingen, succesvolle aanpakken uit de praktijk en vernieuwende praktische handvatten besproken en toegelicht.

agenda
10-10-2013
189.

Landelijke Studiedag 'Zorg en Veiligheid'

Centraal thema de integratie van Veiligheidshuizen en andere organisaties uit de (jeugd)zorgketen

agenda
04-10-2012
190.

Cursus 'Bepaal je eigen toekomst'

'Bepaal je eigen toekomst'. Onder dit motto beginnen Rijnstad (maatschappelijk werk en sociale raadslieden) en Hera (voorlichting, hulp en opvang bij huiselijk geweld) op 9 april in Arnhem een reeks van tien cursussen voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld.

nieuws
08-03-2009
191.

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijfdaagse opleiding

agenda
17-11-2015
192.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Rotterdam

Verdiepingstraining van 2 dagdelen - Regio Rotterdam

agenda
17-10-2016
193.

CLAS symposium: de seks, de context en het spreken

Spreken in de hulpverlening over seks en seksueel misbruik.

agenda
23-09-2011
194.

Kindermishandeling bespreekbaar maken– een training voor eerste opvang scholen

Training Pharos over huiselijk geweld, migrantenouders, kindermishandeling, meldcode Kindermishandeling.

agenda
09-10-2012
195.

Werkconferentie 'GeRAAKt...en nu doorgaan!'

Doel van deze dag is om de inspiratie van RAAK vast te houden en professionals te helpen denken in kansen en mogelijkheden.

agenda
25-11-2010
196.

Conferentie Stop Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling bestaat! Sluit je ogen er niet voor. Niets doen is geen optie!

agenda
19-09-2013
197.

Verborgen schatten

Wat goede professionals doen en cliënten ervaren bij de aanpak van geweld.

publicatie
11-05-2010
198.

Festival Forensische Zorg 2014

Een interactieve dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie, kennismaking met collega’s uit het werkveld en presentaties van de nieuwste inzichten in het vakgebied.

agenda
28-01-2014
199.

Toolkit preventie seksueel misbruik

Om seksueel misbruik onder minderjarigen in vrijwilligerswerk te helpen voorkomen heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een toolkit ontwikkeld. De toolkit bestaat uit een stappenplan en kant-en-klaar bruikbare bijlagen zoals werkvormen, voorbeeldbrochures, tips en modelprotocollen.

nieuws
26-08-2010
200.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld volgens Twentse aanpak

Open inschrijving, cosstraining

agenda
15-09-2011
201.

Kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein

Het verslag van het kenniscafé huiselijk geweld in het sociale domein, 31 oktober 2013.

publicatie
03-12-2013
202.

Training: Systeemgerichte aanpak van relatiegeweld

Systeemgericht werken bij relatiegeweld heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Voorbeelden van methoden die de laatste jaren in ons land ontwikkeld, zijn:

agenda
21-03-2011
203.

Workshop psychodrama en intiem geweld

Masterclass Psychodrama: Workshop psychodrama en intiem geweld (docenten: Loes Stolker en Peter John Schouten)

agenda
01-10-2013
204.

Signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld

Tijdens de training leert u hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en gaat aan de slag met het in kaart te brengen van uw zorgen. Om vervolgens deze op een respectvolle en niet-oordelende manier te bespreken met uw cliënt.

agenda
28-06-2012
205.

Start campagne 'Weet wat je te doen staat, als het om geweld gaat'

Minister Donner van Justitie wil dat burgers niet langer alleen toekijken als ze getuige zijn van geweld. De minister vindt het essentieel dat omstanders van geweld ook wat doen. “Je hoeft niet direct fysiek in te grijpen; er is een groot gebied tussen betrokken raken en weglopen.”

nieuws
03-05-2005
206.

“Jij maakt het verschil”

Op 17 december 2012 organiseert het Landelijk Programmabureau Huiselijk Geweld en de Politietaak voor het 5e achtereenvolgende jaar haar Congres Huiselijk Geweld in De Reehorst in Ede.

agenda
17-12-2012
207.

Jeugd en Gezin opent helpdesk voor gemeenten

Met de nieuwe helpdesk ondersteunt Jeugd en Gezin gemeenten en professionals bij de uitvoering van het lokale jeugdbeleid. ‘Overzicht en samenhang zijn de sleutelwoorden voor deze helpdesk’, aldus minister Rouvoet.

nieuws
04-06-2009
208.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
209.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Opleiding van 9 dagen

agenda
07-10-2015
210.

Op weg naar een vernieuwd netwerk

Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld presenteert projecten tegen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

agenda
04-10-2012
211.

Lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten

agenda
23-11-2016
212.

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Meerdaagse opleiding

agenda
01-11-2016
213.

Samen het zwijgen doorbreken

Vooraankondiging: Stichting Geheim Geweld organiseert op donderdag 20 juni 2013 een landelijke themabijeenkomst voor slachtoffers van kindermishandeling.

agenda
20-06-2013
214.

Algemeen overleg: Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren

Tweede Kamer: Algemeen overleg. Openbaar Voortouwcommissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

agenda
21-03-2012
215.

Strategisch sterker als Steunpunt Huiselijk Geweld: uw positie bij gemeenten

Met deze training wordt met coördinatoren, plaatsvervangende coördinatoren en beleidsmedewerkers van de steunpunten gericht gewerkt aan het strategisch sterker maken van SHG’s.

agenda
24-10-2011
216.

Conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang

Op 4 oktober 2011 organiseren het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg en de Academische werkplaats Opvang x Oggz in samenwerking met de Federatie Opvang een conferentie over de krachtgerichte basismethodiek in de opvang!

agenda
04-10-2011
217.

Basistraining Loverboyproblematiek

Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt in samenwerking Stichting Meander deze training overboyproblematiek van 1 dagdeel in 2011 kosteloos aan.

agenda
12-04-2011
218.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Oost

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
08-12-2016
219.

Landelijk ondersteuningsprogramma Kwaliteitsverbetering van de steunputen huiselijk geweld.

Sinds 2003 zijn er in Nederland 43 Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG’s) opgericht. Om de verdere professionalisering van de steunpunten te ondersteunen is gestart met een landelijk project kwaliteitsimpuls van de ASHG’s, dat door het ministerie van VWS is uitgezet en aansluit bij het programma Beschermd en Weerbaar. Hierbij zijn de koepelorganisaties Federatie Opvang, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD), landelijke GGD en VNG betrokken.

organisatie
29-04-2010
220.

Huiselijkgeweld.nl, juni 2008

Jaargang 8, no. 1 - juni 2008

publicatie
30-06-2008
221.

Training: Juridische aspecten van huiselijk geweld

In uw werk als medewerker bij een steunpunt huiselijk geweld, maatschappelijk werk, vrouwenopvang of GGZ instelling krijgt u ongetwijfeld vragen rond aangifte, de juridische procedures en de rechten van slachtoffers, het huisverbod en contactverbod, vragen over de verblijfsvergunning, het recht op de woning na echtscheiding, het ouderlijk gezag en de regeling van de omgang.

agenda
24-03-2011
222.

Kennisplattegrond geweld

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Landelijk programma Aanpak geweld van de politie ontwikkelen momenteel een toegankelijke en gebruiksvriendelijke database rondom het thema geweld: de Kennisplattegrond geweld. Hierin worden ook de thema's huiselijk geweld, seksueel geweld en eergerelateerd geweld opgenomen.

nieuws
17-02-2012
223.

Internet en huiselijk geweld

Websites over huiselijk geweld nader bekeken

feiten en cijfers
14-06-2007
224.

Wet Meldcode implementeren in het Hoger Beroepsonderwijs

Wat betekent de Wet meldcode voor de opleiding in het algemeen en voor diverse professionals zoals docenten, vertrouwenspersonen, SLB-ers en decanen in het bijzonder?

agenda
09-10-2014
225.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Alkmaar

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
18-10-2016
226.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Introductieworkshop

agenda
18-11-2016
227.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld: Deel 1 "Wat een eer"

Crosstraining rondom uithuwelijking, huwelijksdwang, vrijheidsbeperking, verboden relaties, angst, zedelijkheid, fysiek en geestelijk geweld enz

agenda
07-11-2011
228.

Basiscursus 'Signaleren en werken met de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling'

Professionals in de gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en justitie worden verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

agenda
07-03-2012
229.

Landelijke rondetafelbijeenkomst Huisverbod

Op donderdag 5 maart werd in Rotterdam de eerste landelijke rondetafelbijeenkomst Huisverbod gehouden. Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en de Rijksoverheid knelpunten aan te geven.

nieuws
19-03-2009
230.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop

agenda
19-11-2015
231.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
17-06-2014
232.

Huiselijkgeweld.nl april 2004

Jaargang 4, no. 2 - april 2004

publicatie
01-04-2004
233.

Training relationeel geweld

Donderdag 13 oktober 2005

agenda
31-07-2005
234.

Masterclass KOSHI 2012

Masterclass ‘ Krachten versterken in relaties. Werken aan veiligheid met gezinnen’ KOSHI. De masterclass is opgezet als een leergang van negen dagen.

agenda
09-03-2012
235.

Training: Relatiedynamiek centraal

Bij familiaal huiselijk geweld zijn verschillende vormen van relatiedynamiek te onderscheiden. Een dynamiek, waarin sprake is van terroriseren en machtsmisbruik, vraagt een heel andere aanpak dan geweld dat onderdeel is van conflicten die uit de hand lopen. In de eerste dynamiek staat controle centraal, bij conflicten die uit de hand lopen gaat het juist om verlies van controle. Dit is meer verbonden met machteloosheid dan met macht. In de workshop komen de verschillende dynamieken en mogelijke behandelvormen aan bod.

agenda
05-04-2011
236.

Het Laboratorium van de Zintuigen

Vooraankondiging congres CCV: Informatie over en ervaren hoe zintuigbeïnvloeding werkt op veiligheid.

agenda
11-10-2012
237.

Eergerelateerd Geweld

Tweedaagse training Module A

agenda
02-10-2015
238.

Eerwraak (cursus Kerckebosch)

Achtergronden, sociale impact en juridische consequenties.

agenda
29-01-2014
239.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Twentse aanpak EGG met open nschrijving op 8 en 22 sept. 2011 van 9-17 uur.

agenda
08-09-2011
240.

Zicht op huiselijk geweld

Zicht op huiselijk geweld is een voorlichtingsfilm voor professionals.(25 min)

publicatie
20-10-2006
241.

Werken met een meldcode. Train de trainer

De Wet Meldcode van de Ministeries van VWS, Jeugd en Gezin en Justitie komt eraan en veel professionals moeten daarin worden bijgeschoold. De overheid heeft daarom een bijscholingsmodule Werken met een Meldcode en een Train-de-trainer laten ontwikkelen. U wordt als trainingsbureau uitgenodigd om aan de Train-de-trainer deel te nemen en daarna de bijscholingsmodule in uw trainingsaanbod op te nemen. Helpt u professionals de stap te zetten? De Train-de-trainerbijeenkomst Werken met een Meldcode wordt door MOVISIE in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) georganiseerd.

agenda
27-09-2010
242.

Opleiding docent weerbaarheid

De opleiding ‘Docent Weerbaarheid’ is voor zowel mannen als vrouwen die op fysieke èn mentale wijze groepen jongeren, volwassenen en/of kinderen willen trainen in hun weerbaarheid.

agenda
26-01-2013
243.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training Pharos over huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
21-11-2012
244.

Mini-Conferentie: Het effectief bereiken van migrantengezinnen voor opvoedingsondersteuning.

Zelforganisaties en intermediairs vanuit de eigen groep kunnen een rol spelen bij het bereiken van de ouders.

agenda
16-06-2011
245.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
246.

Diagnostiek bij vermoeden seksueel misbruik

Van medewerkers binnen instellingen vraagt het kennis en kunde om vakkundig om te gaan met met seksueel misbruik binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

agenda
24-04-2013
247.

De DSM-5 voor kinderen en jongeren

Referatencyclus

agenda
24-03-2015
248.

Basistraining Loverboyproblematiek (extra training)

Het Steunpunt Huiselijk Geweld biedt in samenwerking Stichting Meander deze training overboyproblematiek van 1 dagdeel in 2011 kosteloos aan.

agenda
11-05-2011
249.

Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling (door familie en vrienden)

In deze training krijgt u handvatten hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen van de Wet Meldcode bij ouderenmishandeling.

agenda
08-06-2012
250.

Basisboek huiselijk geweld. Signaleren, melden, aanpakken.

Handboek voor HBO-studenten en docenten in het sociale en pedagogische domein. Herdruk van het handboek uit 2009.

publicatie
11-06-2015
251.

Bijeenkomst triagemethode JGZ

Meer inzicht in en verdere doorontwikkeling van de triagemethode.

agenda
16-09-2014
252.

Opleiding Docent Weerbaarheid

Groepen jongeren, volwassenen en/of kinderen willen trainen in hun weerbaarheid.

agenda
01-09-2011
253.

Congres: Signaleren en doorbreken

Tijdens dit congres wordt het starsein gegeven van de Zeeuwse ondersteuningscampagne, toegespitst op de invoering Wet meldcode.

agenda
07-05-2012
254.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling

Het herkennen van kindermishandeling kan voor artsen best lastig zijn. Samenwerking met andere hulpverleners kan dit vergemakkelijken. Hoe deze samenwerking kan plaatsvinden is beschreven in de nieuwe Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Kindermishandeling.

nieuws
20-08-2010
255.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
256.

Geslagen jaren

In de documentaire film worden drie vrouwen en een man geportretteerd die de moed hadden over hun ervaringen met huiselijk geweld te praten. De gevolgen van geweld lopen als een rode draad door hun leven – en dat van hun kinderen - ook al is dat geweld inmiddels gestopt. Annette, Pakize, Jannie en Kemal vertellen over het verdriet, woede, twijfels, angsten en onzekerheden. Vanuit een reflecterend perspectief ontwikkelt het verhaal zich als een zoektocht naar oorzaken

publicatie
16-01-2009

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: