Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

361 resultaten gevonden met "eergerelateerd geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Landelijk beleid

In het Nederlandse overheidsbeleid voor de aanpak van eergerelateerd geweld ligt de focus de preventie en het stoppen van (dreigend) eergerelateerd geweld. Van 2006 - 2010 is binnen het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld beleid ontwikkeld. Na de beëindiging van het programma maakt de aanpak van eergerelateerd geweld onderdeel uit van de gezamenlijke rijksbrede aanpak ‘geweld in huiselijke kring’.

dossier
18-06-2010
2.

Inzicht in cijfers: Mogelijke eerzaken

Inzicht in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2007, 2008 en 2009Analyse van de aard en omvang van eergerelateerd geweld op basis van de managementgegevens van de Haaglandse Unit MEP en het LEC EGG uit 2007, 2008 en 2009.

feiten en cijfers
01-09-2010
3.

Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is de overkoepelende term voor vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld gepleegd vanuit een eermotief. Het gaat daarbij om geweld dat wordt toegepast om te voorkomen dat een lid van de familie gedrag vertoont dat de familie-eer in de gemeenschap kan schaden.

dossier
14-06-2010
4.

Terugblik op 2013

Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

feiten en cijfers
15-05-2014
5.

Eindevaluatie van het meerjaren kaderprogramma “Aan de goede kant van de eer”

Resultaten en de succesfactoren en knelpunten in de opzet en uitvoering van het kaderprogramma "Aan de goede kant van de eer".

publicatie
30-05-2011
6.

Mogelijke eerzaken nader bekeken

In deze derde rapportage gaat het om de inhoud en achtergronden van de casuïstiek. Daarbij worden vijftig bedreigingen en elf zaken met dodelijke afloop nader geanalyseerd.

feiten en cijfers
01-09-2010
7.

Factsheet Eergerelateerd Geweld

Deze factsheet van Hilde Bakker met medewerking van Hanneke Felten, geeft een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over eergerelateerd geweld. De gegevens zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit onderzoeken en officiële registraties.

feiten en cijfers
20-08-2011
8.

Eergerelateerd geweld in Nederland: Onderzoek naar de beleving en aanpak van eergerelateerd geweld

Aanleiding voor het in dit rapport gepresenteerde onderzoek was de behoefte aan inzicht bij het Ministerie van Justitie in hoe eer en eergerelateerd geweld door migranten beleefd worden.

feiten en cijfers
01-09-2009
9.

Benefiet Evenement “Save a life, Break the Silence”

Om de Stichting Zorgcentrum voor Interculturele Zorgverlening onder een groot breed publiek onder de aandacht te brengen, om particulieren/bedrijven te bereiken die bereid zijn om het project Zorgcentrum te sponsoren zal er op woensdag 26 februari 2014 een benefiet evenement worden georganiseerd.

agenda
26-02-2014
10.

Aanpak van eerwraak kan beter

Sneller ingrijpen en betere opvang potentiële slachtoffers nodig

nieuws
05-09-2005
11.

Aan de goede kant van de eer: Metrobijlage

De speciale bijlage van Dagblad Metro die op 11 november 2010 verscheen en geheel in het teken stond van eergeweld. De bijlage werd ontwikkeld in samenwerking met Inspraakorgaan Turken, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders en Vluchtelingen-Organisaties Nederland.

publicatie
08-11-2010
12.

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

feiten en cijfers
31-08-2007
13.

Eer men het weet

Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010Afstudeeronderzoek HBO-rechten

publicatie
05-10-2010
14.

Themamiddag: Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

In het kader van de Internationale dag van de Mensenrechten wordt een themamiddag georganiseerd rond eergerelateerd geweld en huwelijksdwang.

agenda
10-12-2010
15.

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld

DSP-groep onderzocht wat er binnen het strafrechtelijke traject is gedaan om de doelstellingen te realiseren: vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen, deskundigheidsbevordering van hulpverleners en politie en communicatie en samenwerking tussen verschillende betrokken instanties.

feiten en cijfers
28-06-2012
16.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
17.

Aantal meldingen eergerelateerd geweld regio Rotterdam gestegen

Het aantal meldingen van eergerelateerd geweld in de regio Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn er sinds januari al meer dan zeventig meldingen binnengekomen. In heel 2006 lag dat aantal op dertig.

nieuws
07-08-2007
18.

Mijn eer, onze zaak

Een confronterende documentaire over eergerelateerd geweld, waarin direct betrokkenen het begrip 'eerwraak' inzichtelijk en invoelbaar maken. Bosch films

publicatie
29-05-2008
19.

Huwelijksdwang - een verbintenis voor het leven

Een verkenning van de aard en aanpak van gedwongen huwelijken in Nederland.

publicatie
13-02-2009
20.

Als meiden geen uitweg meer zien…

Signaleren van suïcidaal gedrag bij Turkse en Hindoestaanse meiden.

agenda
11-09-2012
21.

Wat is eer

Lees over verschillende soorten eergevoelens.


01-01-2009
22.

Emancipatiemonitor 2010

Emancipatiemonitor 2010 geeft een beeld van de positie van vrouwen en mannen in Nederland.

feiten en cijfers
17-02-2011
23.

Convenant aanpak eerwraak Turkije-Nederland

Politiekorpsen in Oost-Nederland gaan samenwerken met de Turkse politie om zaken van eerwraak en huiselijk geweld beter aan te pakken. Door kennis en ervaring uit te wisselen met de politie uit de Turkse regio Izmir hopen de korpsen sneller problemen te signaleren.

nieuws
11-05-2010
24.

Fier breidt opvang slachtoffers loverboys en eergeweld uit

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Asja III en Zahir II. Deze anonieme en veilige opvangvoorzieningen zijn respectievelijk voor slachtoffers van loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Reden voor de uitbreiding is het tekort aan opvangplekken voor deze doelgroepen.

nieuws
26-09-2011
25.

Reactie op moties eergerelateerd geweld en omgangsregeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Minister van Onderwijs, Kamer geïnformeerd over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van eergerelateerd geweld. Tevens gaat hij in deze brief in op een toezegging inzake omgangsregelingen van kinderen met ouders die gedetineerd zijn wegens (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.

nieuws
09-02-2012
26.

Ik moest mijn namus, mijn eer redden

In deze scriptie wordt nagegaan in hoeverre de nederlandse strafrechters rekening houden met de culturele achtergrond van verdachten in eerwraakzaken en welke verdediging de advocaten aanvoeren. In de meerderheid van de zaken worden culturele motieven van de eerwraakpleger als een strafverzwarende omstandigheid gezien. De in het merendeel zwaarder opgelegde strafmaat wordt opgelegd als generaal-preventief doel.

feiten en cijfers
01-08-2008
27.

Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Terwijl 'regie bij de cliënt' in het sociale domein steeds belangrijker wordt, kan dit bij mensen met een biculturele achtergrond soms juist voor onzekerheid zorgen. Ook de systeemaanpak: één plan voor één gezin, die in de Nederlandse hulpverlening leidend is, pakt bij deze doelgroep soms problematisch uit. Dat stellen onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut.

nieuws
05-10-2017
28.

Hera en Lindenhout bieden veilige opvang aan jonge meiden

Hera en Lindenhout gaan samenwerken bij de opvang van slachtoffers van jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld. Doel is het bieden van een veilig opvangadres met 24-uurs toezicht aan meiden vanaf 13 jaar. Ze worden in Oosterbeek opgevangen.

nieuws
18-08-2009
29.

Themadag: Zij is mijn eer

Gezamenlijk over eergerelateerd geweld discussiëren.

agenda
17-12-2010
30.

Honour killing - eermoorden

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

nieuws
15-09-2010
31.

Huiselijke vrede: allochtone mannen over huiselijk geweld en eer

Met dit onderzoek wil de stichting Ada Awareness bijdragen aan een interculturele hulpverlening gericht op mannen met een migratie-achtergrond. Volgens de stichting kan huiselijk geweld en eerwraak worden voorkomen door voorlichting en hulp aan allochtone daders van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
15-03-2007
32.

Eer, geweld en homoseksualiteit (artikel)

Artikel over zaken van mannelijke slachtoffers van eergerelateerd geweld die binnenkomen bij het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG).

publicatie
18-09-2015
33.

Human trafficking is happening here

Fact sheet accompanying the Ninth report of the Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings and Sexual Violence against Children


10-09-2013
34.

Dodelijke eerzaken in Nederland (artikel)

Bij eerzaken komt het lang niet altijd tot een dodelijke afloop. Het plakken van het etiket "eergerelateerd geweld is niet altijd even makkelijk. Dit artikel gaat over de cijfers bij het LEC EGG en hoe ze tot stand komen.

publicatie
12-08-2014
35.

Geen opvang als eerwraak dreigt

Het ontbreekt aan opvang voor jonge meisjes die op de vlucht zijn voor eerwraak. Soms kunnen zij nergens terecht of worden zij, bij gebrek aan beter, opgesloten in jeugdgevangenissen.

nieuws
30-08-2005
36.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Twentse aanpak EGG met open nschrijving op 8 en 22 sept. 2011 van 9-17 uur.

agenda
08-09-2011
37.

Te weinig opvang voor bedreigde mannen

Mannen die slachtoffer zijn geworden van eerwraak of mensenhandel kunnen nauwelijks ergens terecht. Dat meldt het AD. De blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn volledig ingericht op vrouwen.

nieuws
15-08-2007
38.

Hallokezban.nl online

Hallo Kezban is de naam van een nieuwe website over het leven in twee culturen, controle door familieleden, seksualiteit, achterlating, verstoting en eergerelateerd geweld. De site ging op 29 november 2009 online.

nieuws
12-04-2010
39.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
40.

De meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld

Specifieke aandachtspunten bij de meldcode als er sprake is van (een vermoeden van) eergerelateerd geweld.

publicatie
03-07-2014
41.

'Kans eergerelateerd geweld stijgt door sociale netwerken'

Sociale netwerken als Facebook, msn en Twitter verhogen het risico op eerwraak. Ook sms kan gevaarlijk zijn. Dat stelde een maatschappelijk werker afgelopen week in het dagblad Trouw. Deze uitspraak viel samen met slotconferentie van het programma 'Aan de goede kant van de eer'.

nieuws
01-10-2011
42.

Beschermd en weerbaar: intensivering van de opvang en hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties

De huidige opvang en hulpverlening zij, volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, onvoldoende toegerust om slachtoffers nu en in de goed te kunnen ondersteunen. Gelet op omvang en de complexiteit van de problematiek gaat investeren in het stelsel van opvang en hulpverlening.

beleid
21-01-2008
43.

UIT & THUIS Deel 1 en 2

Gelijke behandeling van jongens en meisjes? Film die wordt gebruikt tijdens trainingen voor hulpverleners in het kader van een preventieve aanpak van eergerelateerd geweld. De film is ontwikkeld in opdracht van Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders, Inspraakorgaan Turken en Vluchtelingen-Organisaties Nederland, ten behoeve van het kaderprogramma Aan de goede kant van de eer."

publicatie
10-11-2010
44.

Europees handboek over eerwraak

Update

publicatie
21-03-2005
45.

Hirsch Ballin: boek over huwelijksdwang maakt dilemma’s zichtbaar

Minister Hirsch Ballin van Justitie kondigt een aantal maatregelen aan om de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te versterken. De minister deed dit in een reactie op het verschijnen van het boek Sofia, verhaal van een verboden liefde van Margalith Kleijwegt.

nieuws
21-04-2010
46.

Huiselijkgeweld.nl december 2002

Jaargang 2, no. 4 - december 2002

publicatie
01-12-2002
47.

In het oog, in het hart. Onderzoeksrapport van het project Preventie & bestrijding eerzuivering

Stichting Vluchelingen-Organisaties Nederland (VON) houdt in deze rapportage de kennis over en aanpak van eergerelateerd geweld tegen het licht. Bevindingen over eergerelateerd geweld van vluchtelingenorganisaties zijn gebundeld in dit boek. De vluchtelingenorganisaties vertegenwoordigen vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie, Irak, Palestina en de Roma Gemeenschap. Het probleem wordt beschreven vanuit het perspectief van de vluchtelingen zelf.

feiten en cijfers
01-12-2006
48.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
49.

Brede aanpak eergerelateerd geweld

Den Haag en Eindhoven gaan, als eerste gemeenten in Nederland, eergerelateerd geweld met een brede aanpak proberen te bestrijden. Op woensdag 23 juni ondertekenen zij samen met lokale en landelijke organisaties een convenant voor een gezamenlijke preventieve aanpak.

nieuws
18-06-2010
50.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van twee dagdelen

agenda
18-10-2016
51.

Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: Eergerelateerd Geweld

Plaats: Groen van Prinstererzaal Voortouwcommissie: Veiligheid en Justitie Volgcommissies Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

agenda
03-02-2011
52.

Kamerbrief over de List of Issues van het CEDAW Comité

Reactie van het Koninkrijk der Nederlanden op de List of Issues van het CEDAW comité naar aanleiding van de zesde rapportage over de implementatie en naleving van het VN Vrouwenverdrag.

beleid
05-07-2016
53.

Eerwraakhuizen zitten vol

De twee eerwraakhuizen in Nederland zitten vol. Voor eenderde van de vrouwen die zich melden omdat ze slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld is geen plek.

nieuws
21-10-2009
54.

Masterclass Eergerelateerd geweld

Op veel scholen is men nog niet voldoende alert op het voorkomen van eergerelateerd geweld. Men verwart het vaak met huiselijk geweld of kindermishandeling. Als de familie-eer in het geding is, spelen er echter specifieke problemen én risico’s. Bij dit geweld is een andere aanpak noodzakelijk. In de masterclass wordt gewerkt met theorie, casuïstiek en oefeningen.

agenda
28-10-2010
55.

Beschermjassen

Transculturele hulp aan families

publicatie
04-01-2008
56.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
57.

woensdag 27 juni 2007
Eergerelateerd geweld

Deze landelijke bijeenkomst rond het thema eergerelateerd geweld wordt georganiseerd om misverstanden uit de wereld te helpen, kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

agenda
27-06-2007
58.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Deze tweedaagse training, op 20 en 27 april 2012 is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken.

agenda
20-04-2012
59.

Met samenwerking aan het werk: Onderzoek naar samenwerking met migrantenorganisaties. Eindrapport

Voor dit onderzoek is nagegaan wat de ervaringen zijn met de samenwerking tussen migrantenorganisaties en lokale instanties. Het onderzoek beschrijft de elementen van een succesvolle samenwerking.

feiten en cijfers
08-07-2010
60.

Geweld achter de voordeur: Signaleren en aanpakken van geweld binnen gezinnen

Wees op de hoogte van de laatste stand van zaken en weet wat u kunt en moet doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld!

agenda
13-11-2014
61.

‘Noodkreet’ op YouTube

In het kader van de campagnes tegen huiselijk geweld en huwelijksdwang, is in december 2010 een ‘Spoken Word’ clip op YouTube verschenen over huiselijk geweld. De clip is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

nieuws
17-12-2010
62.

Je eer of je leven

Dit boek is bedoeld als inleiding in de complexe materie van eergerelateerd geweld.

publicatie
01-08-2006
63.

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

publicatie
05-05-2015
64.

Meer grip op aanpak eergerelateerd geweld

De strijd tegen eergerelateerd geweld wordt voor een groot deel in de dialoog beslecht. Dat zegt Maarten Keijzer, die namens politiekorps Brabant-Noord leiding geeft aan een gespecialiseerd team voor eergerelateerd geweld, in het Brabants Dagblad. Volgens hem kan de politie een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eergerelateerd geweld.

nieuws
22-03-2012
65.

Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties.

feiten en cijfers
02-04-2005
66.

Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

nieuws
07-03-2019
67.

De terreur van de schaamte

De terreur van de schaamte: brandstof voor agressie. Aart G. Broek, Haarlem: Uitgeverij In de Knipscheer, 2007 ISBN 9789062655878

feiten en cijfers
31-12-2007
68.

Blijvende aandacht voor eergerelateerd geweld

De opvang voor slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) trekt hier geld voor uit. Dat liet zij donderdag weten tijdens overleg met de Tweede Kamer. Ook het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld blijft bestaan.

nieuws
05-02-2011
69.

Netwerkcongres 2011 meisjesbesnijdenis

Sinds 2010 is GGD Nederland in opdracht van het ministerie van VWS bezig met het project ‘landelijke uitrol van de preventieve aanpak van meisjesbesnijdenis’.

agenda
22-11-2011
70.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Training november

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
71.

De keuze van een huwelijkspartner

Een studie naar partnerkeuze onder groepen Amsterdammers.

feiten en cijfers
06-11-2008
72.

Inspraakorgaan Turken (IOT)

Het IOT is een koepelorganisatie van negen federaties, die gezamenlijk ruim 300 lokale achterbanorganisaties vertegenwoordigen.

dossier
13-09-2011
73.

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

publicatie
20-08-2013
74.

Geweld is niet gewoon: Ken uw recht - Zoek hulp

Dit pakket is in 2010 ontwikkeld door Pharos en Movisie in samenwerking met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) en met financiële steun van SKANfonds en COA. Het pakket is in 2017 herzien.

interventie
27-11-2017
75.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld: Deel 1 "Wat een eer"

Crosstraining rondom uithuwelijking, huwelijksdwang, vrijheidsbeperking, verboden relaties, angst, zedelijkheid, fysiek en geestelijk geweld enz

agenda
07-11-2011
76.

Proef met noodopvang jonge slachtoffers eergerelateerd geweld

Minister Verdonk (Integratie) heeft een proef aangekondigd met noodopvang voor jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. In maart worden twee à drie opvangcentra geopend met maximaal twaalf plaatsen.

nieuws
08-02-2007
77.

Toneelstuk (Z)EER

In het kader van de Week Zonder Geweld organiseert het Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht de opvoering van het toneelstuk (Z)EER.

agenda
03-12-2013
78.

Factsheet Eergerelateerd geweld en seksuele diversiteit

In traditionele gemeenschappen staan mensen met homoseksuele, lesbische, biseksuele en/of transgendergevoelens vaak onder druk. In een cultuur waarin de familie-eer hoog in het vaandel staat, wordt het openlijk uitkomen voor deze gevoelens of het aangaan van een relatie met iemand van dezelfde sekse, gezien als een schending van de eer.

feiten en cijfers
01-04-2011
79.

Theatervoorstelling Stichting Parels

Première 1 april 2011 kleine zaal Schouwburg Deventer.

agenda
01-04-2011
80.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Rotterdam

Verdiepingstraining van 2 dagdelen - Regio Rotterdam

agenda
17-10-2016
81.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
10-10-2016
82.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Deze brochure is bestemd voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die:

publicatie
17-09-2009
83.

Totale controle: Een vader en zijn dochters

TOTALE CONTROLE - Deel 1: Een vader en zijn dochters. Deel 2 - De afloop.

publicatie
17-11-2010
84.

Aan Eer Gerelateerd Geweld

Tweedaagse training

agenda
20-02-2015
85.

Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

nieuws
03-07-2013
86.

Eerwraak (cursus Kerckebosch)

Achtergronden, sociale impact en juridische consequenties.

agenda
29-01-2014
87.

Betere registratie eergerelateerd geweld

Marcia Albrecht van de GGD Rotterdam-Rijnmond verwacht dat het aantal geregistreerde geweldszaken dat te maken heeft met eerwraak over twee jaar op ongeveer tweeduizend komt. Deze zaken worden nu nog vaak als huiselijk geweld geregistreerd.

nieuws
14-02-2008
88.

Eer en eerwraak : definitie en analyse

Op eer en eerwraak rust een taboe. Althans in de gemeenschappen waarin het voorkomt; in westerse samenlevingen is eerwraak echter een onderwerp waar media graag sensationeel over berichten. Er bestaan echter veel misverstanden over, zelfs over de vraag wat eer en eerwraak inhouden. In dit boek geeft de auteur op toegankelijke wijze antwoord op de vragen die leven over eer, eerwraak, bloedwraak en aan eer gerelateerd geweld. In het eerste deel wordt uitgelegd wat deze begrippen inhouden. Daarna leren we in een toegankelijk geschreven theoretisch deel en aan de hand van casusbeschrijving en analyses zelf gevallen analyseren en de risicos inschatten van kwesties die eergerelateerde kenmerken hebben. Achter in het boek vindt de gebruiker een omvangrijke vragenlijst die van pas komt bij het analyseren van concrete situaties.

publicatie
25-09-2007
89.

Wegwijzer Eergerelateerd Geweld

De Wegwijzer legt uit wat eergerelateerd geweld inhoudt, hoe u zorgvuldig kunt handelen wanneer u in aanraking komt met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld en wijst u de weg naar instanties die meer ervaring hebben met deze problematiek. De brochure is bedoeld voor professionals (zoals docenten, verpleegkundigen, welzijnswerkers en huisartsen) die door hun beroep mogelijk in aanraking komen met slachtoffers of daders van eergerelateerd geweld. Maar ook voor stichtingen en individuen die meer willen weten over eergerelateerd geweld.

publicatie
20-11-2006
90.

Rotterdam vermoedt 15 dwanghuwelijken

In Rotterdam zijn deze zomer mogelijk vijftien meisjes onvrijwillig uitgehuwelijkt. De gemeente komt tot die conclusie na onderzoek door leerplichtambtenaren. Tien meisjes zijn in Nederland; de rest verblijft nog in het buitenland. Dat heeft wethouder Kriens bekend gemaakt.

nieuws
22-09-2009
91.

Vluchtelingen als changemakers in de strijd tegen eergerelateerd geweld. Manifest

Via deze brochure worden alle betrokken partijen bij de strijd tegen eergerelateerd geweld zo volledig mogelijk geïnformeerd over de rol en aanpak van vluchtelingenorganisaties.

publicatie
01-07-2008
92.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen

Bemiddeling(sgesprekken) met betrokkenen opzetten en voeren.

agenda
31-05-2011
93.

Actieplan Geweld 2012: gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft in haar beleidskader 2010-2013 de aanpak van geweld tot één van haar negen prioriteiten benoemd. Binnen de aanpak van geweld valt het aandachtsveld relationeel geweld en overig geweld.

beleid
01-12-2011
94.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Open Inschrijving op do. 21 april en do. 12 mei van 10-16 uur.

agenda
21-04-2011
95.

Internationaal beleid

Veel staten hebben zich gecommitteerd alle vormen van geweld tegen vrouwen en gewoontes en tradities die schadelijk zijn voor vrouwen, dan wel geweld in stand houden, te bestrijden. Op mondiaal niveau is hiervoor het VN Vrouwenverdrag relevant. Het Vrouwenverdrag bevat vergaande verplichtingen voor staten om discriminatie in de wet uit te bannen, gelijkheid in de praktijk te garanderen, en de oorzaken van discriminatie van vrouwen uit te bannen. Hoewel het recht op lichamelijke integriteit als zodanig niet in dit Verdrag voorkomt, heeft CEDAW (Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), het comité dat toeziet op de naleving van het Verdrag, uitgemaakt dat de problematiek van geweld tegen vrouwen wel degelijk binnen zijn mandaat valt, omdat het gaat om een vorm van discriminatie van vrouwen in de zin van artikel 1 van het Verdrag. Volgens het CEDAW speelt het uitbannen van traditionele opvattingen en stereotypen een cruciale rol. Op mondiaal niveau is verder ook de Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen van belang. Hierin staat met zoveel woorden dat staten alle vormen van geweld dienen te veroordelen en geen enkele gewoonte, traditie of religieuze overweging zouden moeten inroepen om te ontsnappen aan hun verplichtingen.

dossier
18-06-2010
96.

Algemeen overleg: Maatschappelijke opvang / Vrouwenopvang / Zwerfjongeren

Tweede Kamer: Algemeen overleg. Openbaar Voortouwcommissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

agenda
21-03-2012
97.

Regionale, integrale aanpak van eergerelateerd geweld

Eind september 2010 is verschenen het onderzoeksrapport: Eer men het weet. Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010. Het is een afstudeeronderzoek HBO-rechten van de Hanzehogeschool Groningen.

nieuws
05-10-2010
98.

Antwoorden op Kamervragen over eergerelateerd geweld

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen van de Kamerleden Arib (PvdA), Voordewind en Rouvoet (beiden ChristenUnie) over eergerelateerd geweld. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het NCRV-programma ‘3DOCs code Rood: Eerwraak’.

nieuws
23-12-2010
99.

Verslag Symposium Twentse Aanpak Eergerelateerd Geweld 2011

Almelo, Hengelo en Enschede hebben het afgelopen jaar een aanpak ontwikkeld om eergerelateerd geweld tegen te gaan.

beleid
14-02-2011
100.

Factsheet huwelijksdwang

Factsheet met recente feiten en cijfers en de stand van zaken in preventie, signalering, hulp en beleid.

feiten en cijfers
14-08-2015
101.

‘Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld’

Als eergerelateerd geweld behandeld wordt als een geval van huiselijk geweld, dan kunnen professionals in de veiligheidszorg de betrokken burgers van de regen in de drup helpen. Dat stelt Janine Janssen in een artikel in het tijdschrift Conflicthantering.

nieuws
27-02-2018
102.

Première film Eerwraak: verdwaalde gezichten

Vrijdag 8 juni gaat de documentaire 'Eerwraak: verdwaalde gezichten' in première tijdens het Beeld voor beeld festival. De voorstelling draait om 17.00 uur in het Tropentheater te Amsterdam.

nieuws
05-06-2007
103.

Stop eergerelateerd geweld

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant presenteert samen met Kompaan en de Bocht op donderdag 2 december 2010 om 15:00 uur de nieuwe aanpak eergerelateerd geweld.

agenda
02-12-2010
104.

Amsterdam begint onderzoek eerwraak

Amsterdam start met een uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van eergerelateerd geweld in de stad. Dat zei burgemeester Cohen gisteren tijdens een bijeenkomst in Amsterdam over eerwraak.

nieuws
10-11-2006
105.

Basistraining Eergerelateerd Geweld

Kennis over de achtergronden van het verschijnsel eer en eergerelateerd geweld

agenda
19-04-2011
106.

Aan eer gerelateerd geweld: Module B

Tweedaagse training - vervolg op Module A

agenda
11-03-2016
107.

Minister Vogelaar: afspraken voor preventie eergerelateerd geweld

Vier grote koepels voor minderheden bundelen de komende jaren hun krachten om de preventie van eergerelateerd geweld te versterken. Dit schrijft minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens minister Hirsch Ballin (Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
24-09-2007
108.

Partnerdoding door etnische minderheden

In Nederland zijn van alle dodingen in gezinsverband die waarin partners elkaar doden het meest voorkomend. Het onderzoek beschreven in dit boek geeft antwoord op de vraag in hoeverre er verschil bestaat tussen fataal geweld tegen de partner onder autochtone, Nederlandse verdachten en dat geweld gepleegd door verdachten van een andere etnische afkomst

feiten en cijfers
19-02-2010
109.

Turkse vereniging wil les over eer en geweld op basisschool

Turks-Nederlandse kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over geweld tegen vrouwen en eergerelateerd geweld. Dit kan zorgen voor een mentaliteitsverandering onder alle Turken, stelt de Turkse arbeidersvereniging HTIB vandaag in Spits.

nieuws
14-03-2011
110.

Inleidende training: Aan eer gerelateerd geweld Module A

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken.

agenda
01-11-2013
111.

Verdiepingstraining ( 2 dagen) “Wat een Eer!?”.

Tweedaagse training over het taxeren van de risicosignalen, rapporteren daarover en bepalen begeleiding bij eergerelateerd geweld.

agenda
06-02-2012
112.

Aan de goede kant van de eer: projectfolder

In de projectfolder leest u beknopte informatie over het project zelf, achtergrondinformatie over de minderhedenkoepels en de trainingen die worden aangeboden. "Wilt u weten wat uw organisatie kan betekenen in de strijd tegen eergerelateerd geweld? Neem dan contact op met een van de drie koepelorganisaties. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het project ‘Aan de goede kant van de eer’."Download de projectfolder (pdf, 1,8 MB)

publicatie
21-10-2010
113.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
114.

Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

nieuws
05-01-2015
115.

Website eergerelateerd geweld gepresenteerd

De Federatie Opvang heeft op 17 juni 2010 de nieuwe website eergerelateerdgeweld.info gelanceerd. De website geeft handreikingen en informatie voor met name de intakers en begeleiders in de vrouwenopvang.

nieuws
18-06-2010
116.

Landelijk organisaties

Ministerie van Veiligheid en JustitieDirectoraat-Generaal Rechtspleging en RechtshandhavingInterdepartementaal programma Eergerelateerd geweld.Postadres: Postbus 20301, Parkstraat A-vleugel, 2500 EH DenHaagBezoekadresParkstraat 83Kamer A 103-1042514 JG Den HaagTelefoon (070) 3 61 93 29W: www.justitie.nlIn 2006 is het interdepartementale programma Eergerelateerd Geweld opgezet, met als coördinerend bewindspersoon de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat bij (mogelijk) eergerelateerd geweld de veiligheid van het slachtoffer de eerste zorg moet zijn. Daarnaast moet de aanpak gericht zijn op het voorkomen van eergerelateerd geweld en een optimale benutting van preventieve mogelijkheden.Het programma Eergerelateerd geweld wil diepgang, samenhang en verbetering van de bestuurlijke regie bewerkstelligen. Concreet wil het programma ervoor zorgen dat een goede, gezamenlijke inzet van betrokken organisaties, bewustwording, deskundigheidsbevordering, ontwikkeling van interventie-instrumenten en maatwerk dienen als een fundament voor de geïntegreerde aanpak van deze vorm van geweld.Daarbij richt het programma zich op drie, aan elkaar gekoppelde, thema’s: Maatschappelijke preventie, Bescherming en Strafrechtelijke aanpak.

dossier
10-08-2010
117.

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

beleid
28-01-2011
118.

Petitie voor opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Fier Fryslân wil dat de opvang en behandeling van jonge slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet en benadrukt het belang van specials in de jeugdzorg. Op dinsdag 9 november biedt het expertise- en behandelcentrum daarom de Tweede Kamer de petitie ‘Veilige opvang bij eergerelateerd geweld’ aan.

nieuws
04-11-2010
119.

Inburgering en hulpverleningsketen: Onderzoek naar mogelijkheden voor een koppeling. Eindrapport

Het rapport 'Inburgering en de hulpverleningsketen' gaat over het benutten van de inburgering om niet-westerse allochtonen die te maken krijgen met huiselijk of eergerelateerd geweld beter met hulpverlening te bereiken. Het geeft gemeenten concrete aanwijzingen om een betere aansluiting tussen de inburgering en de reguliere hulpverleningsketen te realiseren.

feiten en cijfers
15-11-2010
120.

Onderzoek naar toegang opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De omvang, verblijfsduur en kosten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, moeten worden gemonitord. Hierover zijn momenteel onvoldoende cijfers beschikbaar. Dat stelt onderzoeksbureau Significant.

nieuws
09-02-2018
121.

Huiselijk- en eergerelateerd geweld

Bijeenkomst Gemeenschappelijke Integratie Agenda (GIA) Flevoland en Utrecht

agenda
22-09-2011
122.

Campagne eergerelateerd geweld: ‘Lege stoelen voorkomen’

Maatschappelijke organisaties in Arnhem houden een voorlichtingscampagne voor onderwijspersoneel over eergerelateerd geweld. Zij willen hiermee voorkomen dat allochtone meisjes na hun vakantie niet op school terugkeren, maar als gevangene van hun familie in hun vaderland achterblijven.

nieuws
30-05-2012
123.

Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht

Werkconferentie Provincie Gelderland

agenda
23-04-2015
124.

Tweedaagse Training Eer Gerelateerd Geweld (A)

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.

agenda
10-10-2014
125.

Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale politie

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld wordt voortgezet binnen het toekomstige bestel van de Nationale politie. Dit zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in het Haagse Concordia bij de presentatie van een lesboek van onderzoeker Janine Janssen.

nieuws
27-10-2011
126.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Groningen

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Groningen

agenda
19-01-2012
127.

Your Right 2Choose! Vrije partnerkeuze en huwelijksdwang bespreken. Handleiding voor scholen

Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

publicatie
01-05-2010
128.

Meer oog burgemeesters voor eerwraak en huiselijk geweld

Burgemeesters en hulpverleners hebben meer oog gekregen voor het onderscheid tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Het is onder burgemeesters een actueel thema, sinds zij twee jaar geleden de bevoegdheid kregen om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

nieuws
05-10-2010
129.

Schadelijke traditionele praktijken bestrijden, zelfbeschikking bevorderen (artikel)

De aanpak van gemeente Rotterdam uitgelicht

publicatie
11-03-2019
130.

Eergerelateerd geweld komt nog steeds voor (artikel)

Artikel over het trainen van docenten op het signaleren van eergerelateerd geweld

publicatie
10-08-2018
131.

Schadelijke traditionele praktijken

Informatieblad van de Gemeente Rotterdam / Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

feiten en cijfers
28-09-2016
132.

VVD: zwaardere straf eergerelateerd geweld

De VVD-fractie in Den Haag vindt dat eergerelateerd zwaarder bestraft moet worden. De partij vraagt het college zich hiervoor hard te maken bij het kabinet. Aanleiding voor dit verzoek is het in brand steken van een 25-jarige Koerdische in Delft vorige week.

nieuws
01-08-2011
133.

Eer: leven met eergedrag en eerverlies

Middag over eer, eergerelateerd geweld en eerwraak. Er is een lezing Bea Lamahomed, slachtoffers doen (anoniem) hun verhaal, dagvoorzitter is GG/GD-arts Ben Rensen,

agenda
26-06-2012
134.

Aanwijzing Huiselijk Geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) Openbaar Ministerie

Op 1 juni 2010 is de nieuwe Aanwijzing huiselijk geweld en eergerelateerd geweld (2010A010) van het Openbaar Ministerie in werking getreden. De Aanwijzing huiselijk geweld (2008A026) uit 2009 is hiernmee koment te vervallen. Deze aanwijzing stelt regels omtrent de opsporing en vervolging van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Daarbij worden randvoorwaarden geformuleerd voor onder andere de invulling van lokale samenwerking tussen politie, OM en reclassering.

organisatie
12-02-2010
135.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld

Open Inschrijving. Crosstraining

agenda
07-04-2011
136.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: Speciale editie over huwelijksdwang

Als professional kun je veel betekenen voor jongens en meiden die tot een huwelijk gedwongen worden. Het is essentieel dat je kennis hebt van achtergronden, mogelijke signalen herkent en weet wat je wel en niet moet doen. Deze speciale editie van TKM helpt daarbij.

publicatie
16-12-2013
137.

Als ik hem was

De box bevat twee dvd’s, een handleiding voor groepsvoorlichtingen, en een boekje met methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld.

publicatie
26-02-2009
138.

Forum, Centrum voor Multiculturele Ontwikkeling

FORUM is een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken. FORUM vergaart kennis op het brede terrein van integratie, stelt deze beschikbaar en zet de kennis om in praktisch toepasbare methoden en producten.

dossier
13-09-2011
139.

Tweede voorgangsrapportage programma Eergerelateerd geweld

Eerste alinea

beleid
04-06-2007
140.

Save-the-Date. Slotconferentie "Aan de goede kant van de eer"

Op 29 september 2011 organiseert de Directie Inburgering en Integratie van het ministerie van BZK de slotconferentie "Aan de goede kant van de eer"

agenda
29-09-2011
141.

Oost west, thuis best? – Aanpak van huiselijk en eergerelateerd geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende geweldsvorm in onze samenleving. Toch is de integrale aanpak van huiselijk geweld nog steeds een moeizaam proces.

agenda
30-03-2011
142.

‘Van Huis Uit’ winnaar Haagse Kartiniprijs 2010

Het project 'Van Huis Uit' is de winnaar van de Haagse Kartiniprijs 2010. Het project, van Unit MCI dat onderdeel is van Stichting MOOI, richt zich op het tegengaan van geweld in het kader van eerwraak en uithuwelijking.

nieuws
01-03-2010
143.

Project Tulpenveld tegen eergerelateerd geweld

Het project Tulpenveld, dat zicht richt op het bestrijden van eergerelateerd geweld, gaat volgende week van start in de regio's Haarlemmermeer, Midden- en Zuid Kennemerland. Het project is een samenwerking tussen de tien gemeenten in deze regio's, de Stichting Verdwaalde Gezichten en Haarlem Effect.

nieuws
23-04-2010
144.

Bronnenboek Eergerelateerd geweld in Nederland

In het Bronnenboek wordt een overzicht geschetst van de ontwikkelingen in de Nederlands aanpak van eergerelateerd geweld sinds de zomer van 2003. Geconstateerd wordt dat in die twee jaar het bewustzijn over de omvang en ernst van eergerelateerd geweld bij hulpverleners, politie, opvang en signaleerders duidelijk is toegenomen. Verbetering is op korte termijn nodig in de aanpak bij politie, hulpverlening en bij 'signaleerders' (huisartsen, scholen etc).Hilde Bakker, TransAct, 2005

publicatie
05-09-2005
145.

respectEER: Handboek voor docenten

Dit handboek is voor docenten van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het is ontwikkeld in het kader van het project 'RespectEER' met als doel om de problemen van leerlingen die kunnen spelen bij het leven in twee culturen te bespreken. Kwesties als partnerkeuze, maagdelijkheid en (homo)seksualiteit kunnen voor veel conflicten zorgen met de ouders. Het handboek geeft ideeen voor werkvormen die kunnen worden gebruikt om een discussie of gesprek op gang te brengen

publicatie
12-12-2009
146.

Tweedaagse verdiepingstraining “Wat een Eer!?”

Tweedaagse crosstraining (3 en 10 november) rondom uithuwelijking, huwelijksdwang, vrijheidsbeperking, verboden relaties, angst, zedelijkheid, fysiek en geestelijk geweld enz..

agenda
03-11-2011
147.

NCRV-documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’

De NCRV zendt vanavond de documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’ uit. Jaarlijks worden honderden Nederlandse meisjes door hun eigen familie met de dood bedreigd. Saba, Dunya, Zara en Nadia zitten ondergedoken op een geheim adres in Nederland. Voor het eerst vertellen ze hun onthutsende verhaal.

nieuws
10-11-2010
148.

Factsheet huwelijksdwang

De nieuwe versie van de factsheet huwelijksdwang (update versie november 2009) bevat definities, beleidsinformatie en overzichten van de aanpak van huwelijkdsdwang. De factsheet is samengesteld door MOVISIE.

feiten en cijfers
03-02-2010
149.

Vervolgtraining: Aan eer gerelateerd geweld Module B

U heeft de tweedaagse inleidende training A al gevolgd, en u heeft de daar beschreven vaardigheden enigszins in de vingers, maar u wilt graag nog verder in de materie, met name omdat u complexe zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze training voor u.

agenda
22-11-2013
150.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Alkmaar

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
18-10-2016
151.

Religion, Culture and the Politicization of Honour-Related Violence

A Critical Analysis of Media and Policy Debates in Western Europe and North America.

feiten en cijfers
12-11-2010
152.

Campagne Huwelijksdwang en Achterlating

De gemeente Rotterdam begint vandaag de campagne Huwelijksdwang en Achterlating met het verspreiden van posters op middelbare scholen. De poster verwijst naar de website stopdwang.nl, waar jongeren informatie kunnen vinden over uithuwelijking. De gelijknamige landelijke campagne ging eerder deze maand al van start.

nieuws
31-05-2010
153.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Op 1 april en 8 april organiseert Midden Oosten Perspectief (docent: Rob Ermers) de tweedaagse training over aan eer gerelateerd geweld

agenda
01-04-2011
154.

Mini-symposium: Cultuurgerelateerde delicten: de daders achter eerwraak

Over de strafrechtelijke aspecten van eerwraak.

agenda
20-06-2011
155.

Rotterdam gaat eerwraak aanpakken

Rotterdam heeft een plan van aanpak opgesteld om eerwraak te bestrijden. De politie, vrouwenopvang en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld gaan nauw samenwerken. Artsen en leraren worden beter toegerust om geweld te herkennen.

nieuws
08-11-2006
156.

Landelijke actieweek Aan de goede kant van de eer

In de week van 8 november 2010 vindt er een landelijke actieweek plaats in het kader van "Aan de goede kant van de eer".

agenda
08-11-2010
157.

Politieacademie gaat les over eerwraak geven

Politieagenten krijgen vanaf volgend jaar les in de omgang met eergerelateerd geweld. Met de lessen wil de politie inspelen op de veranderde maatschappij.

nieuws
11-07-2007
158.

Een zaak van EER

Wat je moet weten over de mechanismen van eer voor een individu, zijn familie, zijn cultuurDoor Dr. Rob Ermers en Drs. Naema Tahir

agenda
03-03-2011
159.

Handleiding Een Veilig Thuis

Interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld

publicatie
09-08-2005
160.

Alle ogen op haar gericht. Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen en meisjes. Een handleiding voor hulpverleners.

Dit boek biedt hulpverleners die niet goed bekend zijn met het verschijnsel eergerelateerd geweld een handreiking.

publicatie
01-07-2006
161.

Eerwraak of eergerelateerd geweld? naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties.

publicatie
02-04-2005
162.

Kenniscentrum voor kinder- en mensenhandel opent najaar 2014

Het landelijk Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opent in het najaar van 2014 in zijn deuren. In het gebouw ‘De Garaasje' in Leeuwarden komt het eerste landelijk kennis- en behandelcentrum voor kinder- en mensenhandel.

nieuws
21-02-2013
163.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
03-11-2016
164.

De dochters van Zahir : tussen traditie en wereldburgerschap

Ervaringen en kennis opgedaan met de hulpverlening aan meiden uit eerculturen vanwege eerkwesties.

publicatie
01-10-2010
165.

Handtekeningenactie tegen eerwraak

Turkse en Koerdische organisaties in Nederland zijn een landelijke handtekeningenactie tegen eerwraak begonnen. De organisaties willen met deze campagne, die een jaar gaat duren, duidelijk maken dat zij stelling nemen tegen eerwraak en geweld tegen vrouwen in het algemeen.

nieuws
30-11-2005
166.

Campagne ‘Huwelijksdwang en achterlating’ van start

Onder het motto ‘stop dwang’ start het ministerie van Justitie deze week de landelijke campagne ‘Huwelijksdwang en Achterlating’. De campagne is bedoeld om bepaalde groepen migrantenjongeren bewust te maken van de risico’s die ze (mogelijk) lopen en hen attent te maken op voorzorgsmaatregelen om een gedwongen huwelijk of achterlating in het herkomstland van de ouders te voorkomen.

nieuws
12-05-2010
167.

Samenwerken voor de veiligheid van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld

Stappenplan om te komen tot lokale samenwerkingsafspraken en voorbeeldconvenant.

beleid
03-10-2008
168.

Europese conferentie aanpak eergerelateerd geweld

Vrijdag 29 september 2006

agenda
02-09-2006
169.

Vierde voortgangsrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De vierde rapportage (juni 2008) kijkt terug op de in de afgelopen twee jaren behaalde resultaten.

beleid
27-06-2008
170.

Federatie Opvang stuurt brandbrief over aanpak eerwraak

De Federatie Opvang heeft een brandbrief gestuurd aan minister Verdonk voor Integratie waarin gevraagd wordt de aanpak van eerwraak hoogste prioriteit te geven. In de brief wordt aangedrongen op maatregelen die wraakacties van mannen moeten voorkomen.

nieuws
24-01-2005
171.

Buitengesloten

Terpstra, L. BuitengeslotenMeiden vertellen over hun worsteling met familie-eer. Tien portretten. Linda Terpstra en Anke van Dijke, SWP, Amsterdam, 2006

publicatie
01-01-2007
172.

Training Eergerelateerd Geweld Module A

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.

agenda
09-05-2014
173.

Eergerelateerd geweld in en om de school

Het scholenproject ‘Eergerelateerd geweld in en om de school’ heeft beoogd om kennis en inzicht over eergerelateerd geweld te ontwikkelen en om een aanpak te formuleren gericht op de vroegsignalering en het doorverwijzen van eergerelateerd geweld op scholen.

interventie
01-01-2010
174.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
175.

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC's, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

publicatie
12-03-2010
176.

Flying Team tegen Geweld presenteert Toolkit en rapport

Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld heeft vandaag een toolkit met goede praktijkvoorbeelden van NGO’s en zelforganisaties gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in Amsterdam.

nieuws
04-10-2012
177.

Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON)

dossier
13-09-2011
178.

Rotterdam werkt aan nieuwe aanpak eergerelateerd geweld

In de regio Rotterdam zijn vorig jaar in totaal 54 gevallen van eergerelateerd geweld geregistreerd, 7 meer dan het jaar ervoor. Dat heeft het Rotterdamse college van B&W laten weten in antwoord op vragen van de PvdA. Het college gaf tevens aan eergerelateerd geweld gerichter te willen aanpakken.

nieuws
04-11-2014
179.

Eerloos geweld

Maatschappelijk werker begeleidt twee mannen , die door hun familie en gemeenschap worden aangezet tot eergerelateerd geweld. Daders worden aangesproken.

publicatie
10-08-2010
180.

Familiegeweld in gesloten gemeenschappen

Signaleren van vormen van ‘schadelijke traditionele praktijken’, die veelal voorkomen in gesloten orthodoxe gemeenschappen, met strikte opvattingen over man-vrouwrollen.

agenda
23-05-2012
181.

Politie heeft extra geld nodig voor eerwraak-project

Politiekorpsen Haaglanden en Zuid-Holland- Zuid

agenda
21-10-2005
182.

Pleidooi voor meer aandacht preventie eergerelateerd geweld

Potentiële daders van eergerelateerd geweld verdienen meer aandacht. Celal Altuntas van de Haagse welzijnsorganisatie Zebra, pleit voor preventieve gesprekken. Dat bracht hij naar voren op het congres ‘Mannelijke Eer’ dat vorige week in Den Haag plaatsvond. Vanavond is Altuntas te gast in het tv-programma Moraalridders.

nieuws
30-11-2011
183.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
184.

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Dit onderzoek, dat in opdracht van het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie is uitgevoerd door Research voor Beleid, gaat in op de mate waarin gemeenten in hun beleid op het terrein van huiselijk geweld aandacht besteden aan het bereiken van migranten, de mate waarin zij daarbij samenwerken met migrantenorganisaties, de wijze waarop zij dat doen en of zij daarin slagen.

feiten en cijfers
18-03-2010
185.

Brabants opvanghuis slachtoffers eerwraak

In de regio Tilburg start in september speciale opvang voor meisjes en vrouwen die moeten vrezen voor eergerelateerd geweld. Het gaat meestal om allochtone meiden die in de ogen van anderen de familie-eer hebben bezoedeld.

nieuws
18-05-2007
186.

De kastdeur op een kier

Seksuele en genderdiversiteit in multicultureel Nederland

interventie
02-04-2015
187.

Themamiddag 'Zijn eer of zijn dochter'

Themamiddag georganiseerd in hert kader van de Landelijke Campagneweek ‘Week Zonder Geweld’ (25 november tot en met 1 december).

agenda
29-11-2013
188.

Cultuurgerelateerde problematiek bij allochtone meisjes

Tradities, cultuur, religie en daaruit voortvloeiende zaken als eerwraak, uithuwelijking, maar ook de andere moraal ten opzichte van seksualiteit/de andere sekse hebben sterke invloed op de psychische gezondheid van allochtone meisjes. Inzicht in deze cultuur- en religiespecifieke factoren geeft professionals meer begrip en handvatten om te signaleren en te helpen.

agenda
22-09-2010
189.

Aan eer gerelateerd geweld Module A

Tweedaagse training

agenda
05-02-2016
190.

Praten doet geen pijn

Bespreekbaar maken huiselijk geweld in allochtone kring

publicatie
22-01-2006
191.

Federatie Opvang wil landelijk protocol eerwraak

De Federatie Opvang wil een landelijk protocol eerwraak. In dit protocol zou beschreven moeten worden hoe er moet worden gehandeld bij dreigende situaties die eergerelateerd zijn. Het moet vooral duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden en samenwerking tussen opvanginstellingen, politie en Openbaar Ministerie.

nieuws
10-03-2005
192.

Hulpverlening aan meiden uit eerculturen

Fier Fryslân presenteert tijdens het congres ‘Elan is te organiseren'op 12 oktober 2010 ondermeer het boek 'De dochters van Zahir’

nieuws
06-10-2010
193.

Beïnvloede zelfstandigheid?

Een empirisch onderzoek naar de invloed van het politieke klimaat en politieke beleid op de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating door zelforganisaties en koepelorganisaties.

publicatie
03-08-2011
194.

IS.MAN

Indringende en aangrijpende vertelling over eerwraak

publicatie
01-01-2010
195.

Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

beleid
15-01-2011
196.

Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

interventie
30-09-2012
197.

Strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld geëvalueerd

Politiefunctionarissen zijn steeds beter in staat eergerelateerd geweld te herkennen. Ook weten ze hoe te handelen bij deze signalen. De invoering van de methode van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in de regio’s heeft hierbij volgens betrokkenen een belangrijke bijdrage geleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld.

nieuws
28-09-2012
198.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
12-05-2016
199.

Het paard achter de wagen (artikel)

Generalisten, specialisten en selectie in de veiligheidszorg

publicatie
13-09-2016
200.

Mensenhandel. Negende rapportage van de Nationaal rapporteur

In deze rapportage is onderzocht op welke wijze de afgelopen jaren is samengewerkt om mensenhandel te bestrijden.

beleid
09-09-2013
201.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
202.

Zo zijn we niet getrouwd

Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap.

feiten en cijfers
02-10-2014
203.

Nieuwsbrief Steunpunt huiselijk geweld Twente

Deze nieuwsbrief van het Steunpunt huiselijk geweld Twente staat geheel in het teken van eergerelateerd geweld. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er op deze problematiek ingegaan.

dossier
29-04-2011
204.

Eerwraak in het Nederlandse strafrechtelijke beleid: een paradox van goede bedoelingen

Door immigratie heeft de Nederlandse samenleving een multicultureel karakter gekregen. Het strafrecht heeeft ook met die culturele verschillen te maken gekregen. In deze bijdrage wordt eerst inzicht gegeven in de wijze waarop vóór 2001 werd gedacht over culturele delicten in het strafrecht. Daarbij worden jurisprudentie, literatuur en beleid geanalyseerd. Vervolgens wordt ingegaan op de beoordeling van culturele delicten na 2001, eveneens aan de hand van jurisprudentie, literatuur en beleid. Centraal daarbij staat de discussie rond eerwraak en eergerelateerd geweld. Nederlands ontwikkelingen worden waar mogelijk gekoppeld aan onder andere Belgische voorbeelden.

publicatie
09-02-2010
205.

Fryslân politie onderzoekt eerwraak

De Politie Fryslân doet onderzoek naar eerwraak en eergerelateerd geweld. Het korps is al enige tijd intensief bezig met deze problematiek.

nieuws
27-04-2007
206.

Nieuw vijf jaren werkplan LEC EGG

Het Landelijk Expertisecentrum Eer gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft een nieuw vijf jaren werkplan opgesteld. Het werkplan sluit aan op de nieuwe inrichting van de Nationale Politie en doet recht aan de operationele aanpak van (dreigend) eergerelateerd geweld.

nieuws
11-06-2018
207.

Vervolgtraining Eergerelateerd Geweld: In gesprek met het (potentiële) slachtoffer

Herkennen en verkennen van eergerelateerd geweld bij (potentiële) slachtoffers

agenda
17-05-2011
208.

Eerwraak: wanneer familie dwingt tot gruwelijke keuzes

Zineb en Romeisja zijn twee jonge vrouwen die op een ingrijpende manier zijn geconfronteerd met geweld vanwege de geschonden familie-eer. In Netwerk vertellen ze openhartig over hoe ze slachtoffer werden van eerwraak. Netwerk.

publicatie
11-02-2010
209.

Eergerelateerd geweld. Hoe ga je hiermee om als professional?

Deze folder biedt meer inzicht in het fenomeen eergerelateerd geweld en geeft enkele tips over hoe men hiermee om kan gaan.

publicatie
01-08-2013
210.

Intrafamiliaal geweld

Themanummer over de rol van de politie bij geweld in afhankelijkheidsrelaties.

publicatie
02-05-2019
211.

Uitkomstendocument International Girl Child Conference

De ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hebben de Tweede Kamer vandaag het uitkomstendocument van de International Girl Child Conference aangeboden. De conferentie vond dit voorjaar, op 9 en 10 maart, plaats in het Kurhaus te Scheveningen.

nieuws
18-09-2009
212.

Verkenning Eergerelateerd geweld, de nazorgfase

Vanuit het veld (politie en hulpverlenende instanties) zijn er initiatieven om de verschijningsvormen van eergerelateerd geweld beter het hoofd te kunnen bieden en slachtoffers beter te kunnen begeleiden. Om de kennis te vergroten zijn op ministerieel niveau drie projecten /dossiers opgestart. Deze projecten vallen onder het overkoepelende programma Eergerelateerd Geweld van het Ministerie van Justitie.

publicatie
21-03-2007
213.

Let's talk about it: zelfbeschikking bespreekbaar maken

Gefundeerde methoden en werkwijzen om zelfbeschikking bespreekbaar te maken.

interventie
09-05-2018
214.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Oost

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
08-12-2016
215.

Manifest behoud specialistische jeugdhulp

76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp.

nieuws
30-05-2018
216.

IS.MAN

Voorstelling over Eerwraak van Adelheid Roosen + WORKSHOPDoor Drs. Sezai Aydogan e.a.

agenda
10-03-2011
217.

Meer Blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen

De vier grote steden gaan Blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen inrichten. Deze zijn vooral bedoeld voor mannen die worden bedreigd in familiekwesties. Vooral jongens die weigeren met geweld hun zus te verdedigen bij eerwraak of homoseksuele moslims vrezen soms voor hun leven.

nieuws
10-01-2008
218.

Meer meldingen eergerelateerd geweld

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft vorig jaar ruim 500 meldingen van eergerelateerd geweld ontvangen. In 20 gevallen had dit een dodelijke afloop. Dat staat in het derde jaarverslag van het centrum.

nieuws
25-04-2014
219.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
220.

Vervolgtraining “Wat een Eer!?” De gesprekken!

Passende gesprekstechnieken bij eergerelateerd geweld.

agenda
12-01-2012
221.

Imams keuren eerwraak af

Turkse imams in Nederlandse moskeeën gaan de komende tijd tijdens het vrijdagmiddaggebed hun afkeer over eerwraak uitspreken. Het initiatief gaat uit van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF).

nieuws
11-05-2007
222.

Geld voor illegale slachtoffers eerwraak

Minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid) stelt geld beschikbaar voor hulp aan illegale vrouwen die door hun man of partner worden bedreigd wegens eerwraak. Verdonk heeft dat donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van een boek over geweld tegen allochtone meisjes.

nieuws
12-05-2006
223.

14 mei 2008
Themadag eergerelateerd geweld

Programma Themadag eergerelateerd geweld

agenda
14-05-2008
224.

Lancering meldpunt eergerelateerd geweld Amsterdam

Amsterdam krijgt vanaf 1 juni een Meldpunt Eergerelateerd Geweld. Dat heeft Marijke Vos, wethouder Zorg, donderdag 29 mei bekendgemaakt. Het meldpunt is bedoeld voor iedereen die met eergerelateerd geweld te maken heeft.

nieuws
30-05-2008
225.

Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met voorgevoelens of signalen van leerlingen die te maken hebben met eergelateerd geweld om MBO-colleges.

publicatie
01-06-2008
226.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Hengelo

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Hengelo

agenda
09-01-2012
227.

Het taboe doorbroken

‘Het taboe doorbroken’ geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn in de tien jaar dat er actie is gevoerd tegen eergerelateerd geweld. Het taboe jegens eerwraak in de Turkse gemeenschap is in die periode vrijwel verdwenen.

feiten en cijfers
25-05-2011
228.

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

feiten en cijfers
12-02-2007
229.

Documentaire Code Rood Eerwraak deel 2

De NCRV zendt vanavond het tweede deel uit van de documentaire Code Rood Eerwraak. Hierin keert filmmaakster Jessica Villerius terug naar het anonieme en zwaar beveiligde opvanghuis Zahir van Fier Fryslan, waar ze een afspraak heeft met een aantal meiden die in ‘code rood’, oftewel in levensgevaar verkeren.

nieuws
29-03-2012
230.

Verkenning Eergerelateerd geweld, de nazorg

Vanuit het veld (politie en hulpverlenende instanties) zijn er initiatieven om de verschijningsvormen van eergerelateerd geweld beter het hoofd te kunnen bieden en slachtoffers beter te kunnen begeleiden. Om de kennis te vergroten zijn op ministerieel niveau drie projecten /dossiers opgestart. Deze projecten vallen onder het overkoepelende programma Eergerelateerd Geweld van het Ministerie van Justitie.

feiten en cijfers
21-03-2007
231.

Deventer wil eergerelateerd geweld voorkomen

De gemeente Deventer wil voorkomen dat er in Deventer eergerelateerd geweld voor komt. Met het project ‘Aan de goede kant van eer’ wil de gemeente Deventer preventief op te treden en misverstanden opheffen.

nieuws
05-02-2010
232.

Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft vorige week ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

nieuws
25-06-2014
233.

Geweld maakt alles wat je lief is kapot

Conferentie over geweld tegen vrouwen, georganiseerd door Gemeente Eindhoven, Stichting Kezban en F. Moradi.

agenda
25-11-2014
234.

Projectfolders Aan de goede kant van de eer

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) heeft samen met andere koepelorganisaties van minderheden het project ‘Aan de goede kant van de eer’ ontwikkeld. Deze folder, waarvan een Nederlandse en een Arabisch versie is gemaakt, beschrijft het project en de doelgroep.

dossier
23-12-2009
235.

Aan de goede kant van de eer

Bijzondere initiatieven van verschillende migranten- en vluchtelingenorganisaties in de strijd tegen EGG.


01-01-2008
236.

Ongeschreven tradities

Halime, Ongeschreven traditiesEen Turks-Nederlandse vrouw over haar leven tussen twee culturen, Artemis&Co, Amsterdam, 2008

publicatie
01-08-2008
237.

Uniformiteit in cijfers. Mogelijke eerzaken in 2010, 2011 en 2012.

Bij het LEC EGG (Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateeerd Geweld) komen voortdurend vragen binnen over cijfers en eerzaken: hoe vaak ziet het LEC EGG dergelijke zaken en hoe zit dat dan elders bij de politie en bij andere partners in de veiligheidszorg? Hoe gaat het met de toepassing van de methode LEC EGG? Hoe lang duurt het voordat een eerzaak bij de politie naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd of voor een rechter komt? Wat zijn kenmerken van eerzaken en de mensen die daar bij betrokken zijn?

feiten en cijfers
28-04-2014
238.

Vervolgonderzoek misbruik en eergerelateerd geweld

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben om opheldering gevraagd naar aanleiding van een onderzoek van Fier Fryslân. Daaruit blijkt dat veel slachtoffers van eergerelateerd geweld te maken hebben met seksueel misbruik binnen de eigen familie. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft aangegeven verder onderzoek te laten doen door een landelijke organisatie.

nieuws
02-12-2010
239.

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

Om ten aanzien van eergerelateerd geweld binnen de politie de benodigde kennis en expertise op te bouwen, uit te dragen en te borgen, is het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) opgericht. Primair doel van het LEC EGG is voorlichting bieden aan politieambtenaren en andere relevante professionals.


18-04-2016
240.

Acht ton voor lokale gemeenten om eergerelateerd geweld tegen te gaan

Zeven gemeenten gaan aan de slag om eergerelateerd geweld tegen te gaan. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Delft, Hengelo, Enschede en Deventer.

nieuws
02-09-2009
241.

Honour killing - eermoorden (artikelen)

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

publicatie
15-09-2010
242.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
243.

Familie-eer eist 13 slachtoffers

In Nederland komen jaarlijks zo'n dertien mensen om door eergerelateerd geweld. Dat meldt dagblad De Pers op basis van nieuwe politiecijfers. In 2009 noteerde de politie dertien gevallen van moord en doodslag waarbij alle tekenen wijzen in de richting van eergerelateerd geweld. In 2008 ging het om elf doden, in 2007 om dertien.

nieuws
15-09-2010
244.

Training eergerelateerd geweld

Training

agenda
06-03-2015
245.

Slachtoffers eergerelateerd geweld beter beschermd

De politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie in Den Haag en de Vereniging Federatie Opvang hebben een protocol ontwikkeld voor de aanpak van eerwraak. Doel is vooral de slachtoffers van eergerelateerd geweld beter te beschermen. De drie partijen ondertekenen morgen hierover een convenant.

nieuws
09-10-2006
246.

Internationale Conferentie Vrouwenrechten en Geweld Tegen Vrouwen

HTIB haar eigen ervaringen presenteren en ervaringen uitwisselen met andere (migranten)organisaties in Nederland en andere delen van Europa.

agenda
11-03-2011
247.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
248.

EER(st) herkennen dan handelen

Themabijeenkomst

agenda
22-10-2015
249.

Blijvende aandacht bij politie nodig voor eerzaken

Regionale politiekorpsen moeten eergerelateerd geweld opnemen in hun dossiervorming en registratie. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG). Jaarlijks komen zo’n dertien (mogelijke) eerzaken met dodelijke afloop ter kennis van dit expertisecentrum.

nieuws
08-10-2010
250.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
251.

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein.

publicatie
06-06-2007
252.

Sharia in Nederland: Besneden moslima overleeft terreur om dochters

Onderzoeker, publicist en voormalig huisarts Nizaar Makdoembaks beschrijft in deze publicatie het tragische verhaal van een orthodox islamitische, Somalische moeder en haar twee dochters. Medische, juridische en ethische aspecten uit deze casus worden beschreven tegen de achtergrond van actuele gegevens.

publicatie
17-04-2009
253.

Analyse van mogelijke eerzaken: het gebruik van de checklist en inzet van externe deskundigen. Een onderzoek naar casuïstiek uit 2006 Deelrapport 2

Dit is de tweede rapportage, waarin het verdere analyseproces van mogelijke eerzaken centraal staat. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het gebruik van de checklist om relevante informatie te verzamelen en de inzet van deskundigen van buiten de politieorganisatie.

feiten en cijfers
01-10-2009
254.

Eerwraak tegen homo’s en lesbo’s vergeten probleem

Op 20 juni vond in Utrecht het debat ‘uit naam van eer’ plaats, waarin MOVISIE de schijnwerpers richtte op eergerelateerd geweld bij homoseksualiteit

nieuws
21-06-2007
255.

Boekpresentatie Aanpak eergerelateerd geweld

Op 15 oktober wordt in Rotterdam het ‘Werkboek Eergerelateerd Geweld‘ gepresenteerd. In het kader van het Uitvoerings-programma Eergerelateerd geweld 2006-2010 heeft de GGD Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenwerking met ketenpartners een aantal instrumenten ontwikkeld om het thema Eergerelateerd Geweld inzichtelijk en werkbaar te maken.

agenda
15-10-2010
256.

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

publicatie
07-11-2005
257.

Brief Bussemaker over pilots eergerelateerd geweld

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de pilots eergerelateerd geweld. Zij reageert in de brief op het bericht dat slachtoffer niet geplaatst kunnen worden bij de daarvoor bestemde pilots, omdat deze vol zijn.

nieuws
18-11-2009
258.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
259.

Veel meldingen eergerelateerd geweld

"Het aantal meldingen bij het Meldpunt Eergerelateerd Geweld is te groot om ze allemaal adequaat af te handelen." Dat zegt mede-oprichter, Aleid van den Brink van Blijfgroep Amsterdam vandaag in Metro.

nieuws
06-04-2010
260.

Eindrapportage pilot project Preventie Eergerelateerd Geweld Enschede en Hengelo

De gemeenten Enschede en Hengelo hebben van de minister van Wonen, Wijken en Integratie middelen ontvangen om een lokale preventieaanpak te ontwikkelen ten aanzien van eergerelateerd geweld. Met deze eindrapportage ronden de gemeenten het project Preventie Eergerelateerd Geweld af.

publicatie
30-03-2011
261.

Verslag thema-avond Eergerelateerd geweld en homoseksualiteit

Verslag van de thema-avond Eergerelateerd geweld en homoseksualiteit. Deze avond vond plaats in het kader van het MidZomerGracht festival op 20 juni in Utrecht.

publicatie
14-08-2007
262.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
08-12-2016
263.

Twee stappen vooruit, één terug

Over het beleid en aanpak van eergerelateerd geweld in de afgelopen tien jaar en het oordeel van een aantal NGO’s en zelforganisaties van migranten over dit beleid.

publicatie
04-10-2012
264.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
265.

Eergerelateerd Geweld

Tweedaagse training Module A

agenda
02-10-2015
266.

Huiselijkgeweld.nl maart 2007

Jaargang 7, no. 1 - maart 2007

publicatie
26-03-2007
267.

Verdiepingsbijeenkomst Meldcode

Huiselijk geweld, kindermishandeling en eergerelateerd geweld

agenda
16-01-2015
268.

Signaleren eergerelateerd geweld regio Dordrecht

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld/huwelijksdwang voor de regio Dordrecht

agenda
16-01-2012
269.

De kleuren van de kameleon

Een verkennend onderzoek naar de betrokkenheid van politieambtenaren bij eerconflicten.

publicatie
21-03-2014
270.

Structurele financiering anonieme hulp

Minister Schippers (VWS) wil anonieme e-mental health en anonieme financiering van de hulp aan bedreigde cliënten structureel gaan financieren. Dat staat in een wetsvoorstel dat zij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
02-07-2013
271.

Huiselijkgeweld maart-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 1 - maart 2005

publicatie
05-08-2005
272.

Huwelijksmigratie in Nederland

Mannen en vrouwen in een migratiehuwelijk lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

publicatie
30-10-2014
273.

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning.

Publicatie voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, van eergerelateerd geweld, van mensenhandel of van achterlating.

publicatie
22-01-2015
274.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
275.

De signalenlijst Maatschappelijke vroegsignalering geweld in afhankelijkheidsrelaties

Deze korte signalenlijst is een hulpmiddel voor professionals om signalen die kunnen wijzen op eergeweld in kaart te brengen en op basis daarvan beter te kunnen beslissen over vervolgacties.

interventie
01-06-2016
276.

LEC EGG: Aantal eerzaken afgelopen tien jaar stabiel gebleven

De methode LEC EGG werpt zijn vruchten af. Dit concludeert Willem Timmer, hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) in het jaarverslag van de organisatie.

nieuws
19-03-2018
277.

Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

Vijfde voortgangsrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

beleid
02-07-2010
278.

Toename eergerelateerd geweld Noordkop

Het Platform Eergelateerd en Huiselijk Geweld krijgt wekelijks meldingen van geweld in families in de Noordkop. Marlies Pfann, voorzitter van het platform, luidt in het Noordhollands Dagblad de noodklok over de explosieve toename ervan.

nieuws
12-05-2014
279.

Masterclass ‘Het herkennen en melden van signalen van mensenhandel’

Twee modules: Basiskennis aanpak Mensenhandel in de keten en Herkennen van Signalen Mensenhandel.

agenda
27-11-2013
280.

Studiedag Signaleren van eergerelateerd geweld volgens Twentse aanpak

Open inschrijving, cosstraining

agenda
15-09-2011
281.

Aan eer gerelateerd geweld Module A - okt 2016

Tweedaagse training

agenda
14-10-2016
282.

Jongerenconferentie Your Right 2Choose!

Op donderdag 9 juni 2011 organiseert MOVISIE de jongerenconferentie Your Right 2Choose! over liefde, vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken.

agenda
09-06-2011
283.

Kick-off Flying team against violence

Flying Team ter voorkoming en bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomt.In het Flying Team komen nationale en internationale zelforganisaties, kenniscentra en organisaties uit het land van herkomst samen om kennis en good practices uit te wisselen.

agenda
29-03-2011
284.

Duidelijke taal! Een taboe verwoord. Vluchtelingen over de aanpak van huiselijk geweld

Dit boek is de weerslag van een project van Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON). Vluchtelingen uit Afghanistan, Koerdistan, Somalie en Iran spreken zich openhartig uit over huiselijk geweld en de manier waarop zij de strijd aangaan tegen deze problematiek.

feiten en cijfers
01-12-2006
285.

Huiselijkgeweld juni-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 2 - juni 2005 -

publicatie
31-07-2005
286.

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico op huiselijk geweld

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

nieuws
29-10-2014
287.

I Am Nojoom, Age 10 and Divorced

Speelfilm over kindhuwelijk in Jemen

publicatie
09-06-2015
288.

Eergerelateerd geweld in beeld: signaleren & aanpakken

Cngres over inzicht in de signalen of vermoedens van eergerelateerd geweld, hoe signalen aan te pakken en uw netwerk in te zetten om slachtoffers te voorkomen.

agenda
28-11-2013
289.

Focus op eer

Een verkenning van eerzaken voor politieambtenaren en andere professionals

publicatie
26-06-2017
290.

Vooronderzoek oneigenlijk gebruik verblijfsregeling mensenhandel

In het onderzoek wordt nagegaan of het mogelijk is de omvang van onrechtmatig gebruik van de Verblijfregling Mensenhandel te berekenen of te schatten.

publicatie
07-03-2014
291.

Digitale chantage steeds vaker vorm van eergerelateerd geweld

De politie wordt jaarlijks met 3000 delicten geconfronteerd waarvan ze vermoedt dat familie-eer een rol speelt. Dat blijkt uit het boek ‘Focus op eer’ dat vandaag is verschenen. Digitale chantage speelt bij eergerelateerd geweld steeds vaker een rol, aldus auteur Janine Janssen.

nieuws
26-06-2017
292.

Arnhem tekent samenwerkingsovereenkomst tegen eergerelateerd geweld

De gemeente Arnhem heeft gisteren, in de strijd tegen eergerelateerd geweld, een samenwerkingsovereenkomst getekend met achttien organisaties. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van mentaliteitsverandering bij een aantal bevolkingsgroepen waarbij eergerelateerd geweld soms voorkomt en de weerbaarheid, veiligheid en bescherming van individuele personen.

nieuws
12-11-2010
293.

Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG)

Terugblik op 2017: Jaarverslag van het LEC EGG

feiten en cijfers
20-03-2018
294.

Op weg naar een vernieuwd netwerk

Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld presenteert projecten tegen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

agenda
04-10-2012
295.

Vergoeding beschikbaar voor voorlichting taboe-onderwerpen

Vluchtelingen- en migrantenorganisaties die via voorlichting huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homodiscriminatie ter discussie willen stellen, kunnen hiervoor tot 15 augustus vergoeding aanvragen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, dat het budget beheert, heeft op zijn website een aanvraagformulier gepubliceerd.

nieuws
25-07-2016
296.

PvdA Noord-Holland wil eergerelateerd geweld aanpakken

De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie eergerelateerd geweld aanpakt. Onderzocht moet worden hoe groot het probleem van eerwraak is in Noord-Holland en wat de provincie daaraan kan doen. De PvdA denkt daarbij aan voorlichting voor scholieren en hun ouders en ondersteuning van hulpverleners.

nieuws
12-11-2007
297.

Flying Team against Violence Combating Honor Related Violence, Forced Marriage and Abandonment

For the project, each Flying Team-partner was asked to write a ‘national report’ on the situation in their respective countries, from Germany, Sweden, Cyprus, Turkey and The Netherlands.The findings in the reports are based on (work-related) experiences of the project partners, interviews with non-governmental – grass roots organizations and desk research. All the national reports are originally written in the respective languages of the participating countries, translated in English and published on the websites of the partners.


29-03-2013
298.

Privacy en Gegevens Delen

Bij samenwerking in het sociaal domein - masterclass

agenda
08-11-2016
299.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
300.

The Dynamics of Honor Killings in Turkey

The Dynamics of Honor Killings in Turkey: Prospects for Action. Filiz Kardam, UNDP Turkey, UNFPA, Population Association, 2005

feiten en cijfers
31-12-2005
301.

De kleuren van Eva en Zahir

Beschrijving van opgebouwde expertise binnen de behandelgroepen voor meiden die bedreigd worden met eergerelateerd geweld

publicatie
27-11-2014
302.

Artikel schadelijke traditionele praktijken

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

nieuws
19-08-2016
303.

Opvallende daling eerwraakmoorden Haaglanden

Het aantal moorden door eerwraak in de regio Haaglanden is in één jaar tijd met 100 procent afgenomen. In 2005 werden 15 slachtoffers van eerwraak vermoord. In 2006 waren dat er 0. Dat zei Willem Timmer, landelijk coördinator eerwraak van de politie, in het televisieprogramma NOVA.

nieuws
02-01-2007
304.

Theaterdocumentaire over eergerelateerd geweld

Theaterstichting OOIT gaat in Arnhem een theaterdocumentaire maken over eerwraak. Aan het woord komen onder anderen slachtoffers van eergerelateerd geweld, maatschappelijk werkers en potentiële plegers die van hun daad hebben afgezien. De opnames zullen naar verwachting in september beginnen.

nieuws
11-07-2011
305.

Aanbevelingen voor de aanpak van schadelijke praktijken in Nederland

Bijeenkomst

agenda
11-02-2016
306.

HEG vrouwennetwerken

dossier
22-09-2011
307.

IOT wil meer aandacht voor eergerelateerd geweld

Het debat over eergerelateerd geweld dreigt op de achtergrond te raken door de bezuinigingen bij gemeenten. Aydin Akkaya, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT) is bang dat alle kennis die in de afgelopen tien jaar is verzameld, verloren gaat. Hij heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gevraagd het onderwerp weer op de agenda te zetten.

nieuws
23-05-2011
308.

Hand in hand tegen huwelijksdwang

Het project bestond uit bijeenkomsten voor moslimjongens, voor jongens en meiden samen en voor ouders en jongeren samen. Tijdens de bijeenkomsten gingen de jongeren en ouders onderling en gezamenlijk met elkaar in gesprek over partnerkeuze.SPIOR

interventie
01-01-2010
309.

Geweld achter de voordeur bij leden van 1%motorclubs

Artikel over huiselijk geweld bij gezinnen waarvan de man lid is van een 1%motorclub.

publicatie
27-11-2015
310.

Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

This toolkit is based on practical experiences from organizations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey addressing honor related violence, forced marriage and abandonment.

interventie
14-06-2012
312.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Den Haag

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
30-11-2016
313.

Landelijke actieweek tegen eergerelateerd geweld

Deze week staat in het teken van de landelijke actieweek tegen eergerelateerd geweld. Tijdens deze actieweek zijn tientallen gemeenten het toneel van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten om dit probleem bespreekbaar te maken en methoden van aanpak te presenteren. Ook worden tussen betrokken gemeenten, lokale en landelijke minderhedenorganisaties convenanten ondertekend. Zij committeren zich hiermee aan een gezamenlijke aanpak.

nieuws
10-11-2010
314.

Slotrapportage programma Eergerelateerd Geweld

De slotrapportage van het Programma Eergerelateerd Geweld aangeboden door: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Immigratie en Asiel, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
14-12-2010
315.

Omwille van de eer

Onderzoek naar aard en omvang van eergerelateerd geweld in Amsterdam.

feiten en cijfers
10-10-2008
316.

Huwelijksdwang in Noord-Holland

Een quickscan naar huwelijksdwang in Noord-Holland.

feiten en cijfers
01-07-2010
317.

Combat honour crimes in Europe 2011-2012

SURGIR Foundation publishes a brochure on the situation of honor killing in different European countries.

publicatie
25-10-2011
318.

Jongens en seks: Seksualiteit en seksueel gedrag van jongens

1. Homoseksualiteit - Juul van Hoof, MOVISIEOmgaan met homoseksualiteit in de klas en homoseksualiteit in verschillende culturen. Tijdens deze workshop krijgt u inzicht in de worstelingen van homoseksuele jongens. U krijgt handreikingen om het gesprek aan te gaan en hoe om te gaan met de omgeving. Leer het taboe te doorbreken.

agenda
31-05-2011
319.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
320.

Start pilot anonieme financiering zorg eerwraakslachtoffers

Eerwraakslachtoffers en anderen personen die ernstig worden bedreigd moeten hun zorgkosten betaald krijgen uit een speciaal fonds. Zo kunnen zij anoniem blijven. Dit jaar gaat een proef van start met zo'n fonds, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

nieuws
19-03-2013
321.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
322.

Werkboek Eergerelateerd Geweld

Dit werkboek geeft antwoord op de vragen waarom en hoe eergerelateerd geweld door het implementeren van ketensamenwerking bestuurlijk aangepakt kan worden

publicatie
15-10-2010
323.

Tweedaagse training Aan eer gerelateerd geweld

Op 29 oktober en 5 november 2010 organiseert Midden Oosten Perspectief de bekende tweedaagse training over aan eer gerelateerd geweld.

agenda
13-09-2010
324.

Den Haag voert campagne tegen potentiële daders eerwraak

Potentiële daders van eerwraak moeten zich eerder melden voor hulp. De gemeente Den Haag en hulpverleners beginnen morgen een groot project om hen over de streep te trekken. Het is voor het eerst dat niet de slachtoffers, maar juist de daders van eerwraak worden benaderd.

nieuws
03-11-2009
325.

Nieuwe website Eerenvrijheid.nl

Het Platform Eer en Vrijheid heeft gisteren de website Eerenvrijheid.nl gelanceerd. De site richt zich op thema´s de huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

nieuws
20-11-2015
326.

Rapportage inventarisatie eergerelateerd geweld onder scholen voor voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ROC’s)

In dit onderzoek is op 26 scholen voor voortgezet onderwijs en veertien ROC’s nagevraagd of eergerelateerd geweld zich tussen 2004 en 2007 heeft voorgedaan en of de school preventieve maatregelen neemt tegen eergerelateerd geweld. De scholen zijn gekozen op basis van de gemengde populatie van de leerlingen, geselecteerd uit vijftien grote en middelgrote steden.

feiten en cijfers
01-09-2008
327.

Presentatie van de duurzame plannen van de Veilige Veste

De Veilige Veste is een geheel nieuw opvangconcept voor meiden die op vlucht zijn voor huiselijk geweld, loverboys, gedwongen prostitutie of eergerelateerd geweld.

agenda
09-02-2011
328.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
329.

Aan de goede kant van de eer: Productenoverzicht:

dossier
15-08-2011
330.

Het is je zusje! Eermoord in Nederland

Nederland, 2015. Een onschuldige jongen wordt de moordenaar van zijn geliefde zusje. Een vader wringt zich in bochten om de eerbaarheid van zijn dochters te bewaken. Een vrouw is op de vlucht voor haar eigen familie.

publicatie
09-02-2015
331.

In naam van de eer

Waarom vrouwen door hun familie worden vermoord.

publicatie
01-07-2007
332.

IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

nieuws
01-05-2019
333.

Geen wettelijke grond uithuwelijkingscontract

Het zogeheten uithuwelijkingscontract biedt geen juridische basis om meisjes die hebben aangegeven niet uitgehuwelijkt te willen worden, terug naar Nederland te halen. Vorig jaar mei presenteerde de gemeente Rotterdam de mogelijkheid hiertoe.

nieuws
27-04-2010
334.

Code Rood: Eerwraak belicht

De NCRV zendt vanavond de documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’ uit. Jaarlijks worden honderden Nederlandse meisjes door hun eigen familie met de dood bedreigd. Saba, Dunya, Zara en Nadia zitten ondergedoken op een geheim adres in Nederland. Voor het eerst vertellen ze hun onthutsende verhaal.

publicatie
10-11-2010
335.

Begroting 2007: extra geld aanpak eerwraak

In de begroting van 2007 wordt extra geld uitgetrokken voor de aanpak van eergerelateerd geweld. Het programma `eergerelateerd geweld' krijgt vorm in drie projecten gericht op maatschappelijke preventie, bescherming en strafrechtelijke aanpak.

nieuws
20-09-2006
336.

Zierikzee: wel of geen eergerelateerd geweld?

Of het drama van Zierikzee wel of geen geval is van eerwraak of eergerelateerd geweld blijft de gemoederen bezighouden. Verschillende ‘deskundigen’ voeden dit gerucht in de media door uitspraken te doen over de geschonden eer van de familie. "Inhoudelijk is er echter nog te weinig over het drama bekend om daar gefundeerde uitspraken over te doen", aldus Hilde Bakker, senior adviseur eergerelateerd geweld van MOVISIE.

nieuws
15-03-2010
337.

Deventer theatervoorstelling over eergerelateerd geweld

Met de theatervoorstelling Hart vol Eer wil stichting Parels aandacht besteden aan eergerelateerd geweld. Parels heeft deze voorstelling ontwikkeld in opdracht van de gemeente Deventer.

nieuws
15-12-2011
338.

Mini-symposium (W)eerbaar

De noodzaak van een integrale samenwerking en methodische verdieping voor een veilige aanpak van eergerelateerd geweld.

agenda
25-09-2014
339.

In ontmoeting. Een interactieve benadering van geweld binnen eerculturen

In ontmoeting biedt de methodische kaders waarbinnen de hulpverlening aan klanten die te maken hebben met (dreigend) eergerelateerd geweld vorm kan krijgen. Bestaande expertise is gebundeld en verbonden aan theoretische achtergrondinformatie en het methodisch proces.

publicatie
01-08-2008
340.

Enschede verlengt aanpak eergerelateerd geweld

Het college van B en W van de gemeente Enschede heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van eergerelateerd geweld verlengd. Enschede werkt hierbij samen met de gemeenten Almelo en Hengelo en tien andere instanties.

nieuws
24-01-2011
341.

Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN)

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders is een landelijke organisatie voor de belangenbehartiging van Marokkanen in Nederland. De missie van het SMN is het verbeteren van de maatschappelijke positie van Marokkanen in de Nederlandse multiculturele samenleving en het versterken van de eigen gemeenschap.

dossier
13-09-2011
342.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
343.

Aan Eer Gerelateerd Geweld en Complexe familieverhoudingen

Training (tweedaagse)

agenda
08-11-2019
344.

Lokaal beleid

De bestuurlijke aanpak op lokaal niveau bestaat uit een integrale aanpak van eerkwesties waarin - onder regie van de gemeente - ketenpartners en zelforganisaties samenwerken aan de preventie, signalering en afhandeling van eerkwesties. Gemeenten dienen de bestuurlijke regie te voeren over de aanpak van eergerelateerd geweld in hun gemeente. Het landelijk beleid zet in op een aanpak van eergerelateerd geweld die is ingebed in bestaande beleidsvelden waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals de aanpak van huiselijk geweld, de wijkaanpak, onderwijsbeleid, emancipatiebeleid en maatschappelijke opvang (prestatievelden 1,2 en 7 van de Wmo). Gemeenten kunnen de aanpak integreren in de bestaande infrastructuur en netwerken, maar partijen moeten zich blijven realiseren dat eergerelateerd geweld een specifieke aanpak vergt. Veilig Thuis kan ook voor de aanpak van eergerelateerd geweld een frontoffice vormen. Trajecten als ‘Beschermd en Weerbaar’ en de invoering van de Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunnen de rol van Veilig Thuis versterken, ook voor de aanpak van eergerelateerd geweld.

dossier
18-06-2010
345.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
16-11-2016
346.

Internationale verkenning gedwongen huwelijken

Een literatuur- en bronnenonderzoek naar wettelijke maatregelen, beleid en publieke debatten in België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

feiten en cijfers
03-09-2009
347.

Provinciale conferentie eergerelateerd geweld

Op dinsdag 3 maart 2009 werd de eerste Noord-Hollandse provinciale conferentie over eergerelateerd geweld gehouden in het Zaantheater in Zaandam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ACB Kenniscentrum samen met de ASHG’s uit de provincie.

nieuws
04-03-2009
348.

Slachtoffers van eergerelateerd geweld. Een verkennende studie naar weerbaarheid

Doel van dit onderzoek is om op grond van een eerste verkenning bij te dragen aan de beeldvorming over weerbaarheid van slachtoffers van eergerelateerd geweld in theorie en praktijk en om een richting te geven op beleidsmatig lokaal niveau.

publicatie
05-05-2010
349.

Mijn zus Zahra

Mannen en vrouwen van Arabische origine vertellen voor de camera over homoseksualiteit. Saddie Choua

publicatie
10-08-2010
350.

Eer en partnergeweld onder Hindostanen

Een verkennende studie naar de rol van eer en huwelijksdwang bij partnergeweld onder Hindostanen en de mogelijkheid van preventieDit rapport is een verkennende studie naar de vraag hoe eerkwesties en huwelijkdwang doorwerken bij partnergeweld onder Hindostanen. Literatuuronderzoek, informatie van sleutelinformanten en interviews met Hindostaanse moeders en jongeren tonen de ingewikkelde dynamiek rondom eerkwesties bij partnergeweld. Het rapport begint met een beschrijving van de plaats van eerkwesties en het huwelijk in de opvoeding binnen Hindostaanse gezinnen. Vervolgens komt aan bod welke hulp en belemmeringen moeders en jongeren ondervinden tijdens het partnergeweld, bij de beëindiging ervan en na de geweldsperiode. Ook is er bijzondere aandacht voor de eergerelateerde dynamiek rondom de scheiding.

publicatie
07-05-2014
351.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
352.

Jonge slachtoffers van geweld stappen op de politiemotor

Meiden uit de anonieme opvang van Fier Fryslân stappen donderdag 9 juni massaal achterop de motor bij leden van de KLPD, agenten van de politie Fryslân en enkele lieden van de belastingdienst. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
02-06-2011
353.

Eergerelateerd geweld in beeld

Conferentie

agenda
29-03-2016
354.

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije

Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein.

feiten en cijfers
06-06-2007
355.

Nieuwsbrief ‘Aan de goede kant van de eer’

De Gemeente Deventer is een van de tien gemeenten die - in samenwerking met het Ministerie van VROM - het project ‘Aan de goede kant van de eer’ uitvoeren.

publicatie
15-01-2011
356.

Huiselijk geweld onder Turken, Surinamers, Antillianen en Arubanen

Aard, omvang en hulpverlening

feiten en cijfers
10-10-2002
357.

De strafbaarheid van eerwraak, besnijdenis, polygamie en andere culturele feiten

In dit proefschrift wordt ingegaan op de toelaatbaarheid en strafbaarheid van culturele feiten die onder het bereik van de Nederlandse strafwet vallen.

publicatie
07-10-2011
358.

Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus

Verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

publicatie
08-02-2018
359.

Aan u de eer!

Ervaringen, opgedane inzichten en ontwikkelde producten rond het uitvoeringsprogramma eergerelateerd geweld 2006 -2010 met een specifieke aanpak voor eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating.

agenda
11-01-2011
360.

Fier Fryslan realiseert nieuw opvangconcept

Fier Fryslan gaat in het voormalige politiebureau in Leeuwarden een "Veilige Veste" realiseren voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. De Veilige Veste is niet alleen een gebouw, maar vooral een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor het bieden van hulp.

nieuws
05-02-2010
361.

Eergeweld voorbij: Een nieuwe gemeentelijke aanpak van eergerelateerd geweld

De gemeente Rotterdam was de eerste gemeente die in 2006 voortvarend startte met een integrale aanpak van eergerelateerd geweld. Wat nog ontbrak was een inhoudelijke visie gebaseerd op bescherming van slachtoffers en gericht op het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid. Vanuit het concept beschermingsarrangement, dat aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo, is de aanpak van eergerelateerd geweld nader onderzocht.

beleid
12-02-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: