Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

106 resultaten gevonden met "eergerelateerd geweld"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Rechter beslist over omgangsrecht kind bij partnerdoding

De kinderrechter gaat bij partnerdoding voortaan altijd bepalen of contact met de (vermoedelijke) dader in het belang van een kind is. Dit wetsvoorstel van minister Blok (Justitie) kan rekenen op brede steun in de Kamer.

nieuws
16-05-2017
2.

Fier Fryslan realiseert nieuw opvangconcept

Fier Fryslan gaat in het voormalige politiebureau in Leeuwarden een "Veilige Veste" realiseren voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. De Veilige Veste is niet alleen een gebouw, maar vooral een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor het bieden van hulp.

nieuws
05-02-2010
3.

Eerwraakhuizen zitten vol

De twee eerwraakhuizen in Nederland zitten vol. Voor eenderde van de vrouwen die zich melden omdat ze slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld is geen plek.

nieuws
21-10-2009
4.

Imams keuren eerwraak af

Turkse imams in Nederlandse moskeeën gaan de komende tijd tijdens het vrijdagmiddaggebed hun afkeer over eerwraak uitspreken. Het initiatief gaat uit van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF).

nieuws
11-05-2007
5.

Première film Eerwraak: verdwaalde gezichten

Vrijdag 8 juni gaat de documentaire 'Eerwraak: verdwaalde gezichten' in première tijdens het Beeld voor beeld festival. De voorstelling draait om 17.00 uur in het Tropentheater te Amsterdam.

nieuws
05-06-2007
6.

PvdA Noord-Holland wil eergerelateerd geweld aanpakken

De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie eergerelateerd geweld aanpakt. Onderzocht moet worden hoe groot het probleem van eerwraak is in Noord-Holland en wat de provincie daaraan kan doen. De PvdA denkt daarbij aan voorlichting voor scholieren en hun ouders en ondersteuning van hulpverleners.

nieuws
12-11-2007
7.

Deventer wil eergerelateerd geweld voorkomen

De gemeente Deventer wil voorkomen dat er in Deventer eergerelateerd geweld voor komt. Met het project ‘Aan de goede kant van eer’ wil de gemeente Deventer preventief op te treden en misverstanden opheffen.

nieuws
05-02-2010
8.

Website eergerelateerd geweld gepresenteerd

De Federatie Opvang heeft op 17 juni 2010 de nieuwe website eergerelateerdgeweld.info gelanceerd. De website geeft handreikingen en informatie voor met name de intakers en begeleiders in de vrouwenopvang.

nieuws
18-06-2010
9.

Opstelten: aanpak eerwraak gaat door onder Nationale politie

Het Landelijk Expertisecentrum eergerelateerd geweld wordt voortgezet binnen het toekomstige bestel van de Nationale politie. Dit zei minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gisteren in het Haagse Concordia bij de presentatie van een lesboek van onderzoeker Janine Janssen.

nieuws
27-10-2011
10.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
11.

Acht ton voor lokale gemeenten om eergerelateerd geweld tegen te gaan

Zeven gemeenten gaan aan de slag om eergerelateerd geweld tegen te gaan. Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft hierover afspraken gemaakt met de gemeenten Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Delft, Hengelo, Enschede en Deventer.

nieuws
02-09-2009
12.

Meer meldingen eergerelateerd geweld

Het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft vorig jaar ruim 500 meldingen van eergerelateerd geweld ontvangen. In 20 gevallen had dit een dodelijke afloop. Dat staat in het derde jaarverslag van het centrum.

nieuws
25-04-2014
13.

Fryslân politie onderzoekt eerwraak

De Politie Fryslân doet onderzoek naar eerwraak en eergerelateerd geweld. Het korps is al enige tijd intensief bezig met deze problematiek.

nieuws
27-04-2007
14.

Campagne Huwelijksdwang en Achterlating

De gemeente Rotterdam begint vandaag de campagne Huwelijksdwang en Achterlating met het verspreiden van posters op middelbare scholen. De poster verwijst naar de website stopdwang.nl, waar jongeren informatie kunnen vinden over uithuwelijking. De gelijknamige landelijke campagne ging eerder deze maand al van start.

nieuws
31-05-2010
15.

Meer grip op aanpak eergerelateerd geweld

De strijd tegen eergerelateerd geweld wordt voor een groot deel in de dialoog beslecht. Dat zegt Maarten Keijzer, die namens politiekorps Brabant-Noord leiding geeft aan een gespecialiseerd team voor eergerelateerd geweld, in het Brabants Dagblad. Volgens hem kan de politie een belangrijke rol spelen in het voorkomen van eergerelateerd geweld.

nieuws
22-03-2012
16.

Campagne eergerelateerd geweld: ‘Lege stoelen voorkomen’

Maatschappelijke organisaties in Arnhem houden een voorlichtingscampagne voor onderwijspersoneel over eergerelateerd geweld. Zij willen hiermee voorkomen dat allochtone meisjes na hun vakantie niet op school terugkeren, maar als gevangene van hun familie in hun vaderland achterblijven.

nieuws
30-05-2012
17.

Honour killing - eermoorden

Een serie artikelen in The Independent over eerwraak en eermoorden.

nieuws
15-09-2010
18.

Aanpak van eerwraak kan beter

Sneller ingrijpen en betere opvang potentiële slachtoffers nodig

nieuws
05-09-2005
19.

Reactie op moties eergerelateerd geweld en omgangsregeling

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft, mede namens de Minister van Onderwijs, Kamer geïnformeerd over een aantal moties en toezeggingen op het gebied van eergerelateerd geweld. Tevens gaat hij in deze brief in op een toezegging inzake omgangsregelingen van kinderen met ouders die gedetineerd zijn wegens (fatale) kindermishandeling of partnergeweld.

nieuws
09-02-2012
20.

Zierikzee: wel of geen eergerelateerd geweld?

Of het drama van Zierikzee wel of geen geval is van eerwraak of eergerelateerd geweld blijft de gemoederen bezighouden. Verschillende ‘deskundigen’ voeden dit gerucht in de media door uitspraken te doen over de geschonden eer van de familie. "Inhoudelijk is er echter nog te weinig over het drama bekend om daar gefundeerde uitspraken over te doen", aldus Hilde Bakker, senior adviseur eergerelateerd geweld van MOVISIE.

nieuws
15-03-2010
21.

Slachtoffers eergerelateerd geweld beter beschermd

De politie Haaglanden, het Openbaar Ministerie in Den Haag en de Vereniging Federatie Opvang hebben een protocol ontwikkeld voor de aanpak van eerwraak. Doel is vooral de slachtoffers van eergerelateerd geweld beter te beschermen. De drie partijen ondertekenen morgen hierover een convenant.

nieuws
09-10-2006
22.

Hirsch Ballin: boek over huwelijksdwang maakt dilemma’s zichtbaar

Minister Hirsch Ballin van Justitie kondigt een aantal maatregelen aan om de aanpak van huwelijksdwang en achterlating te versterken. De minister deed dit in een reactie op het verschijnen van het boek Sofia, verhaal van een verboden liefde van Margalith Kleijwegt.

nieuws
21-04-2010
23.

Landelijke actieweek tegen eergerelateerd geweld

Deze week staat in het teken van de landelijke actieweek tegen eergerelateerd geweld. Tijdens deze actieweek zijn tientallen gemeenten het toneel van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten om dit probleem bespreekbaar te maken en methoden van aanpak te presenteren. Ook worden tussen betrokken gemeenten, lokale en landelijke minderhedenorganisaties convenanten ondertekend. Zij committeren zich hiermee aan een gezamenlijke aanpak.

nieuws
10-11-2010
24.

Turkse vereniging wil les over eer en geweld op basisschool

Turks-Nederlandse kinderen moeten op de basisschool structureel les krijgen over geweld tegen vrouwen en eergerelateerd geweld. Dit kan zorgen voor een mentaliteitsverandering onder alle Turken, stelt de Turkse arbeidersvereniging HTIB vandaag in Spits.

nieuws
14-03-2011
25.

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico op huiselijk geweld

Huwelijksmigranten lopen verhoogd risico om slachtoffer te worden van huiselijk geweld, gedwongen isolement, achterlating en huwelijkse gevangenschap. Dit blijkt uit de SCP-publicatie ‘Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten’.

nieuws
29-10-2014
26.

Aantal meldingen eergerelateerd geweld regio Rotterdam gestegen

Het aantal meldingen van eergerelateerd geweld in de regio Rotterdam is in de eerste helft van dit jaar sterk gestegen. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond zijn er sinds januari al meer dan zeventig meldingen binnengekomen. In heel 2006 lag dat aantal op dertig.

nieuws
07-08-2007
27.

Te weinig opvang voor bedreigde mannen

Mannen die slachtoffer zijn geworden van eerwraak of mensenhandel kunnen nauwelijks ergens terecht. Dat meldt het AD. De blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn volledig ingericht op vrouwen.

nieuws
15-08-2007
28.

Opvallende daling eerwraakmoorden Haaglanden

Het aantal moorden door eerwraak in de regio Haaglanden is in één jaar tijd met 100 procent afgenomen. In 2005 werden 15 slachtoffers van eerwraak vermoord. In 2006 waren dat er 0. Dat zei Willem Timmer, landelijk coördinator eerwraak van de politie, in het televisieprogramma NOVA.

nieuws
02-01-2007
29.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
30.

Geen wettelijke grond uithuwelijkingscontract

Het zogeheten uithuwelijkingscontract biedt geen juridische basis om meisjes die hebben aangegeven niet uitgehuwelijkt te willen worden, terug naar Nederland te halen. Vorig jaar mei presenteerde de gemeente Rotterdam de mogelijkheid hiertoe.

nieuws
27-04-2010
31.

Amsterdam begint onderzoek eerwraak

Amsterdam start met een uitgebreid onderzoek naar de aard en omvang van eergerelateerd geweld in de stad. Dat zei burgemeester Cohen gisteren tijdens een bijeenkomst in Amsterdam over eerwraak.

nieuws
10-11-2006
32.

'Kans eergerelateerd geweld stijgt door sociale netwerken'

Sociale netwerken als Facebook, msn en Twitter verhogen het risico op eerwraak. Ook sms kan gevaarlijk zijn. Dat stelde een maatschappelijk werker afgelopen week in het dagblad Trouw. Deze uitspraak viel samen met slotconferentie van het programma 'Aan de goede kant van de eer'.

nieuws
01-10-2011
33.

Geen opvang als eerwraak dreigt

Het ontbreekt aan opvang voor jonge meisjes die op de vlucht zijn voor eerwraak. Soms kunnen zij nergens terecht of worden zij, bij gebrek aan beter, opgesloten in jeugdgevangenissen.

nieuws
30-08-2005
34.

Toename eergerelateerd geweld Noordkop

Het Platform Eergelateerd en Huiselijk Geweld krijgt wekelijks meldingen van geweld in families in de Noordkop. Marlies Pfann, voorzitter van het platform, luidt in het Noordhollands Dagblad de noodklok over de explosieve toename ervan.

nieuws
12-05-2014
35.

Gemeenten akkoord met financiering specialistische functies

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft vorige week ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Het gaat om een pakket van voorzieningen, waarvoor is besloten om geld af te zonderen.

nieuws
25-06-2014
36.

Hera en Lindenhout bieden veilige opvang aan jonge meiden

Hera en Lindenhout gaan samenwerken bij de opvang van slachtoffers van jeugdprostitutie en eergerelateerd geweld. Doel is het bieden van een veilig opvangadres met 24-uurs toezicht aan meiden vanaf 13 jaar. Ze worden in Oosterbeek opgevangen.

nieuws
18-08-2009
37.

Minister Vogelaar: afspraken voor preventie eergerelateerd geweld

Vier grote koepels voor minderheden bundelen de komende jaren hun krachten om de preventie van eergerelateerd geweld te versterken. Dit schrijft minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie), mede namens minister Hirsch Ballin (Justitie) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
24-09-2007
38.

Nieuw vijf jaren werkplan LEC EGG

Het Landelijk Expertisecentrum Eer gerelateerd Geweld (LEC EGG) heeft een nieuw vijf jaren werkplan opgesteld. Het werkplan sluit aan op de nieuwe inrichting van de Nationale Politie en doet recht aan de operationele aanpak van (dreigend) eergerelateerd geweld.

nieuws
11-06-2018
39.

Kenniscentrum voor kinder- en mensenhandel opent najaar 2014

Het landelijk Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) opent in het najaar van 2014 in zijn deuren. In het gebouw ‘De Garaasje' in Leeuwarden komt het eerste landelijk kennis- en behandelcentrum voor kinder- en mensenhandel.

nieuws
21-02-2013
40.

Regionale, integrale aanpak van eergerelateerd geweld

Eind september 2010 is verschenen het onderzoeksrapport: Eer men het weet. Een onderzoek naar de totstandkoming van een regionale samenwerking gericht op de integrale aanpak van eergerelateerd geweld. M. Rupert, 2010. Het is een afstudeeronderzoek HBO-rechten van de Hanzehogeschool Groningen.

nieuws
05-10-2010
41.

Lancering meldpunt eergerelateerd geweld Amsterdam

Amsterdam krijgt vanaf 1 juni een Meldpunt Eergerelateerd Geweld. Dat heeft Marijke Vos, wethouder Zorg, donderdag 29 mei bekendgemaakt. Het meldpunt is bedoeld voor iedereen die met eergerelateerd geweld te maken heeft.

nieuws
30-05-2008
42.

Theaterdocumentaire over eergerelateerd geweld

Theaterstichting OOIT gaat in Arnhem een theaterdocumentaire maken over eerwraak. Aan het woord komen onder anderen slachtoffers van eergerelateerd geweld, maatschappelijk werkers en potentiële plegers die van hun daad hebben afgezien. De opnames zullen naar verwachting in september beginnen.

nieuws
11-07-2011
43.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
44.

Arnhem tekent samenwerkingsovereenkomst tegen eergerelateerd geweld

De gemeente Arnhem heeft gisteren, in de strijd tegen eergerelateerd geweld, een samenwerkingsovereenkomst getekend met achttien organisaties. Doel van de overeenkomst is het bevorderen van mentaliteitsverandering bij een aantal bevolkingsgroepen waarbij eergerelateerd geweld soms voorkomt en de weerbaarheid, veiligheid en bescherming van individuele personen.

nieuws
12-11-2010
45.

Rotterdam vermoedt 15 dwanghuwelijken

In Rotterdam zijn deze zomer mogelijk vijftien meisjes onvrijwillig uitgehuwelijkt. De gemeente komt tot die conclusie na onderzoek door leerplichtambtenaren. Tien meisjes zijn in Nederland; de rest verblijft nog in het buitenland. Dat heeft wethouder Kriens bekend gemaakt.

nieuws
22-09-2009
46.

Manifest behoud specialistische jeugdhulp

76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp.

nieuws
30-05-2018
47.

Meer Blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen

De vier grote steden gaan Blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen inrichten. Deze zijn vooral bedoeld voor mannen die worden bedreigd in familiekwesties. Vooral jongens die weigeren met geweld hun zus te verdedigen bij eerwraak of homoseksuele moslims vrezen soms voor hun leven.

nieuws
10-01-2008
48.

‘Van Huis Uit’ winnaar Haagse Kartiniprijs 2010

Het project 'Van Huis Uit' is de winnaar van de Haagse Kartiniprijs 2010. Het project, van Unit MCI dat onderdeel is van Stichting MOOI, richt zich op het tegengaan van geweld in het kader van eerwraak en uithuwelijking.

nieuws
01-03-2010
49.

Provinciale conferentie eergerelateerd geweld

Op dinsdag 3 maart 2009 werd de eerste Noord-Hollandse provinciale conferentie over eergerelateerd geweld gehouden in het Zaantheater in Zaandam. De bijeenkomst wordt georganiseerd door ACB Kenniscentrum samen met de ASHG’s uit de provincie.

nieuws
04-03-2009
50.

Eerwraak tegen homo’s en lesbo’s vergeten probleem

Op 20 juni vond in Utrecht het debat ‘uit naam van eer’ plaats, waarin MOVISIE de schijnwerpers richtte op eergerelateerd geweld bij homoseksualiteit

nieuws
21-06-2007
51.

Proef met noodopvang jonge slachtoffers eergerelateerd geweld

Minister Verdonk (Integratie) heeft een proef aangekondigd met noodopvang voor jonge vrouwen die het slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld. In maart worden twee à drie opvangcentra geopend met maximaal twaalf plaatsen.

nieuws
08-02-2007
52.

Onderzoek naar toegang opvang voor slachtoffers zonder verblijfsvergunning

De omvang, verblijfsduur en kosten voor de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld die een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning, moeten worden gemonitord. Hierover zijn momenteel onvoldoende cijfers beschikbaar. Dat stelt onderzoeksbureau Significant.

nieuws
09-02-2018
53.

Hallokezban.nl online

Hallo Kezban is de naam van een nieuwe website over het leven in twee culturen, controle door familieleden, seksualiteit, achterlating, verstoting en eergerelateerd geweld. De site ging op 29 november 2009 online.

nieuws
12-04-2010
54.

Brabants opvanghuis slachtoffers eerwraak

In de regio Tilburg start in september speciale opvang voor meisjes en vrouwen die moeten vrezen voor eergerelateerd geweld. Het gaat meestal om allochtone meiden die in de ogen van anderen de familie-eer hebben bezoedeld.

nieuws
18-05-2007
55.

Artikel schadelijke traditionele praktijken

Movisie heeft een artikel gepubliceerd over 'schadelijke traditionele praktijken'. Dit is een verzamelnaam voor vormen van onderdrukking en geweld tegen kinderen (vooral meisjes) en vrouwen die voortkomen uit traditie, cultuur, religie of bijgeloof. Bestrijding van dit geweld vergt een andere aanpak dan de bestrijding van huiselijk geweld.

nieuws
19-08-2016
56.

Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

nieuws
03-07-2013
57.

Uitkomstendocument International Girl Child Conference

De ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) hebben de Tweede Kamer vandaag het uitkomstendocument van de International Girl Child Conference aangeboden. De conferentie vond dit voorjaar, op 9 en 10 maart, plaats in het Kurhaus te Scheveningen.

nieuws
18-09-2009
58.

Blijvende aandacht bij politie nodig voor eerzaken

Regionale politiekorpsen moeten eergerelateerd geweld opnemen in hun dossiervorming en registratie. Dat is een van de conclusies uit onderzoek van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG). Jaarlijks komen zo’n dertien (mogelijke) eerzaken met dodelijke afloop ter kennis van dit expertisecentrum.

nieuws
08-10-2010
59.

Flying Team tegen Geweld presenteert Toolkit en rapport

Het Internationaal Flying Team Tegen Geweld heeft vandaag een toolkit met goede praktijkvoorbeelden van NGO’s en zelforganisaties gepresenteerd. De presentatie vond plaats tijdens een bijeenkomst van het Landelijk platform eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating in Amsterdam.

nieuws
04-10-2012
60.

Familie-eer eist 13 slachtoffers

In Nederland komen jaarlijks zo'n dertien mensen om door eergerelateerd geweld. Dat meldt dagblad De Pers op basis van nieuwe politiecijfers. In 2009 noteerde de politie dertien gevallen van moord en doodslag waarbij alle tekenen wijzen in de richting van eergerelateerd geweld. In 2008 ging het om elf doden, in 2007 om dertien.

nieuws
15-09-2010
61.

Handtekeningenactie tegen eerwraak

Turkse en Koerdische organisaties in Nederland zijn een landelijke handtekeningenactie tegen eerwraak begonnen. De organisaties willen met deze campagne, die een jaar gaat duren, duidelijk maken dat zij stelling nemen tegen eerwraak en geweld tegen vrouwen in het algemeen.

nieuws
30-11-2005
62.

Rotterdam werkt aan nieuwe aanpak eergerelateerd geweld

In de regio Rotterdam zijn vorig jaar in totaal 54 gevallen van eergerelateerd geweld geregistreerd, 7 meer dan het jaar ervoor. Dat heeft het Rotterdamse college van B&W laten weten in antwoord op vragen van de PvdA. Het college gaf tevens aan eergerelateerd geweld gerichter te willen aanpakken.

nieuws
04-11-2014
63.

Structurele financiering anonieme hulp

Minister Schippers (VWS) wil anonieme e-mental health en anonieme financiering van de hulp aan bedreigde cliënten structureel gaan financieren. Dat staat in een wetsvoorstel dat zij afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
02-07-2013
64.

Hulpverlening aan meiden uit eerculturen

Fier Fryslân presenteert tijdens het congres ‘Elan is te organiseren'op 12 oktober 2010 ondermeer het boek 'De dochters van Zahir’

nieuws
06-10-2010
65.

Documentaire Code Rood Eerwraak deel 2

De NCRV zendt vanavond het tweede deel uit van de documentaire Code Rood Eerwraak. Hierin keert filmmaakster Jessica Villerius terug naar het anonieme en zwaar beveiligde opvanghuis Zahir van Fier Fryslan, waar ze een afspraak heeft met een aantal meiden die in ‘code rood’, oftewel in levensgevaar verkeren.

nieuws
29-03-2012
66.

Vervolgonderzoek misbruik en eergerelateerd geweld

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben om opheldering gevraagd naar aanleiding van een onderzoek van Fier Fryslân. Daaruit blijkt dat veel slachtoffers van eergerelateerd geweld te maken hebben met seksueel misbruik binnen de eigen familie. Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft aangegeven verder onderzoek te laten doen door een landelijke organisatie.

nieuws
02-12-2010
67.

Meer oog burgemeesters voor eerwraak en huiselijk geweld

Burgemeesters en hulpverleners hebben meer oog gekregen voor het onderscheid tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Het is onder burgemeesters een actueel thema, sinds zij twee jaar geleden de bevoegdheid kregen om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

nieuws
05-10-2010
68.

LEC EGG: Aantal eerzaken afgelopen tien jaar stabiel gebleven

De methode LEC EGG werpt zijn vruchten af. Dit concludeert Willem Timmer, hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) in het jaarverslag van de organisatie.

nieuws
19-03-2018
69.

‘Noodkreet’ op YouTube

In het kader van de campagnes tegen huiselijk geweld en huwelijksdwang, is in december 2010 een ‘Spoken Word’ clip op YouTube verschenen over huiselijk geweld. De clip is gemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN).

nieuws
17-12-2010
70.

Blijvende aandacht voor eergerelateerd geweld

De opvang voor slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) trekt hier geld voor uit. Dat liet zij donderdag weten tijdens overleg met de Tweede Kamer. Ook het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld blijft bestaan.

nieuws
05-02-2011
71.

IOT wil meer aandacht voor eergerelateerd geweld

Het debat over eergerelateerd geweld dreigt op de achtergrond te raken door de bezuinigingen bij gemeenten. Aydin Akkaya, voorzitter van het Inspraakorgaan Turken (IOT) is bang dat alle kennis die in de afgelopen tien jaar is verzameld, verloren gaat. Hij heeft CDA-Kamerlid Mirjam Sterk gevraagd het onderwerp weer op de agenda te zetten.

nieuws
23-05-2011
72.

Vergoeding beschikbaar voor voorlichting taboe-onderwerpen

Vluchtelingen- en migrantenorganisaties die via voorlichting huwelijksdwang, eergerelateerd geweld of homodiscriminatie ter discussie willen stellen, kunnen hiervoor tot 15 augustus vergoeding aanvragen. Het Kennisplatform Integratie & Samenleving, dat het budget beheert, heeft op zijn website een aanvraagformulier gepubliceerd.

nieuws
25-07-2016
73.

Rotterdam gaat eerwraak aanpakken

Rotterdam heeft een plan van aanpak opgesteld om eerwraak te bestrijden. De politie, vrouwenopvang en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld gaan nauw samenwerken. Artsen en leraren worden beter toegerust om geweld te herkennen.

nieuws
08-11-2006
74.

Veel meldingen eergerelateerd geweld

"Het aantal meldingen bij het Meldpunt Eergerelateerd Geweld is te groot om ze allemaal adequaat af te handelen." Dat zegt mede-oprichter, Aleid van den Brink van Blijfgroep Amsterdam vandaag in Metro.

nieuws
06-04-2010
75.

Digitale chantage steeds vaker vorm van eergerelateerd geweld

De politie wordt jaarlijks met 3000 delicten geconfronteerd waarvan ze vermoedt dat familie-eer een rol speelt. Dat blijkt uit het boek ‘Focus op eer’ dat vandaag is verschenen. Digitale chantage speelt bij eergerelateerd geweld steeds vaker een rol, aldus auteur Janine Janssen.

nieuws
26-06-2017
76.

Geld voor illegale slachtoffers eerwraak

Minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid) stelt geld beschikbaar voor hulp aan illegale vrouwen die door hun man of partner worden bedreigd wegens eerwraak. Verdonk heeft dat donderdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van een boek over geweld tegen allochtone meisjes.

nieuws
12-05-2006
77.

Deventer theatervoorstelling over eergerelateerd geweld

Met de theatervoorstelling Hart vol Eer wil stichting Parels aandacht besteden aan eergerelateerd geweld. Parels heeft deze voorstelling ontwikkeld in opdracht van de gemeente Deventer.

nieuws
15-12-2011
78.

Jonge slachtoffers van geweld stappen op de politiemotor

Meiden uit de anonieme opvang van Fier Fryslân stappen donderdag 9 juni massaal achterop de motor bij leden van de KLPD, agenten van de politie Fryslân en enkele lieden van de belastingdienst. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
02-06-2011
79.

Petitie voor opvang slachtoffers eergerelateerd geweld

Fier Fryslân wil dat de opvang en behandeling van jonge slachtoffers van eergerelateerd geweld wordt voortgezet en benadrukt het belang van specials in de jeugdzorg. Op dinsdag 9 november biedt het expertise- en behandelcentrum daarom de Tweede Kamer de petitie ‘Veilige opvang bij eergerelateerd geweld’ aan.

nieuws
04-11-2010
80.

Drie miljoen euro voor aanpak eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Het kabinet stelt tot en met 2017 jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor de aanpak van huwelijksdwang, homofobie en eergerelateerd geweld. Ruim 150 speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers krijgen ondersteuning om in de eigen gemeenschappen deze taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

nieuws
05-01-2015
81.

Brede aanpak eergerelateerd geweld

Den Haag en Eindhoven gaan, als eerste gemeenten in Nederland, eergerelateerd geweld met een brede aanpak proberen te bestrijden. Op woensdag 23 juni ondertekenen zij samen met lokale en landelijke organisaties een convenant voor een gezamenlijke preventieve aanpak.

nieuws
18-06-2010
82.

Politieacademie gaat les over eerwraak geven

Politieagenten krijgen vanaf volgend jaar les in de omgang met eergerelateerd geweld. Met de lessen wil de politie inspelen op de veranderde maatschappij.

nieuws
11-07-2007
83.

NCRV-documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’

De NCRV zendt vanavond de documentaire ‘Code Rood: Eerwraak belicht’ uit. Jaarlijks worden honderden Nederlandse meisjes door hun eigen familie met de dood bedreigd. Saba, Dunya, Zara en Nadia zitten ondergedoken op een geheim adres in Nederland. Voor het eerst vertellen ze hun onthutsende verhaal.

nieuws
10-11-2010
84.

Enschede verlengt aanpak eergerelateerd geweld

Het college van B en W van de gemeente Enschede heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de aanpak van eergerelateerd geweld verlengd. Enschede werkt hierbij samen met de gemeenten Almelo en Hengelo en tien andere instanties.

nieuws
24-01-2011
85.

Federatie Opvang wil landelijk protocol eerwraak

De Federatie Opvang wil een landelijk protocol eerwraak. In dit protocol zou beschreven moeten worden hoe er moet worden gehandeld bij dreigende situaties die eergerelateerd zijn. Het moet vooral duidelijkheid verschaffen over de verantwoordelijkheden en samenwerking tussen opvanginstellingen, politie en Openbaar Ministerie.

nieuws
10-03-2005
86.

IND mag voortaan beoordelen of sprake is van schrijnende situatie

De discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is vanaf vandaag afgeschaft. De hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mag voortaan tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve beoordelen of er sprake is van een schrijnende situatie.

nieuws
01-05-2019
87.

Betere registratie eergerelateerd geweld

Marcia Albrecht van de GGD Rotterdam-Rijnmond verwacht dat het aantal geregistreerde geweldszaken dat te maken heeft met eerwraak over twee jaar op ongeveer tweeduizend komt. Deze zaken worden nu nog vaak als huiselijk geweld geregistreerd.

nieuws
14-02-2008
88.

Den Haag voert campagne tegen potentiële daders eerwraak

Potentiële daders van eerwraak moeten zich eerder melden voor hulp. De gemeente Den Haag en hulpverleners beginnen morgen een groot project om hen over de streep te trekken. Het is voor het eerst dat niet de slachtoffers, maar juist de daders van eerwraak worden benaderd.

nieuws
03-11-2009
89.

Begroting 2007: extra geld aanpak eerwraak

In de begroting van 2007 wordt extra geld uitgetrokken voor de aanpak van eergerelateerd geweld. Het programma `eergerelateerd geweld' krijgt vorm in drie projecten gericht op maatschappelijke preventie, bescherming en strafrechtelijke aanpak.

nieuws
20-09-2006
90.

Asielzoeker krijgt recht op opvang bij huiselijk of eergerelateerd geweld

Asielzoekers die slachtoffer zijn van huiselijk of eergerelateerd geweld krijgen recht op toegang tot gemeentelijke hulp. Momenteel kan deze slachtoffers de toegang tot de vrouwenopvang worden geweigerd, omdat ze niet onder de gebruikelijke maatschappelijke opvang door de gemeente vallen.

nieuws
07-03-2019
91.

Campagne ‘Huwelijksdwang en achterlating’ van start

Onder het motto ‘stop dwang’ start het ministerie van Justitie deze week de landelijke campagne ‘Huwelijksdwang en Achterlating’. De campagne is bedoeld om bepaalde groepen migrantenjongeren bewust te maken van de risico’s die ze (mogelijk) lopen en hen attent te maken op voorzorgsmaatregelen om een gedwongen huwelijk of achterlating in het herkomstland van de ouders te voorkomen.

nieuws
12-05-2010
92.

Federatie Opvang stuurt brandbrief over aanpak eerwraak

De Federatie Opvang heeft een brandbrief gestuurd aan minister Verdonk voor Integratie waarin gevraagd wordt de aanpak van eerwraak hoogste prioriteit te geven. In de brief wordt aangedrongen op maatregelen die wraakacties van mannen moeten voorkomen.

nieuws
24-01-2005
93.

Brief Bussemaker over pilots eergerelateerd geweld

Staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de pilots eergerelateerd geweld. Zij reageert in de brief op het bericht dat slachtoffer niet geplaatst kunnen worden bij de daarvoor bestemde pilots, omdat deze vol zijn.

nieuws
18-11-2009
94.

Project Tulpenveld tegen eergerelateerd geweld

Het project Tulpenveld, dat zicht richt op het bestrijden van eergerelateerd geweld, gaat volgende week van start in de regio's Haarlemmermeer, Midden- en Zuid Kennemerland. Het project is een samenwerking tussen de tien gemeenten in deze regio's, de Stichting Verdwaalde Gezichten en Haarlem Effect.

nieuws
23-04-2010
95.

Pleidooi voor meer aandacht preventie eergerelateerd geweld

Potentiële daders van eergerelateerd geweld verdienen meer aandacht. Celal Altuntas van de Haagse welzijnsorganisatie Zebra, pleit voor preventieve gesprekken. Dat bracht hij naar voren op het congres ‘Mannelijke Eer’ dat vorige week in Den Haag plaatsvond. Vanavond is Altuntas te gast in het tv-programma Moraalridders.

nieuws
30-11-2011
96.

Convenant aanpak eerwraak Turkije-Nederland

Politiekorpsen in Oost-Nederland gaan samenwerken met de Turkse politie om zaken van eerwraak en huiselijk geweld beter aan te pakken. Door kennis en ervaring uit te wisselen met de politie uit de Turkse regio Izmir hopen de korpsen sneller problemen te signaleren.

nieuws
11-05-2010
97.

Antwoorden op Kamervragen over eergerelateerd geweld

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) heeft, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen van de Kamerleden Arib (PvdA), Voordewind en Rouvoet (beiden ChristenUnie) over eergerelateerd geweld. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het NCRV-programma ‘3DOCs code Rood: Eerwraak’.

nieuws
23-12-2010
98.

Veel knelpunten bij de aanpak van geweld tegen ZMV-vrouwen

Bij de aanpak van (huiselijk) geweld tegen ZMV-vrouwen (zwart/migrant/vluchteling), spelen wel meer dan honderd knelpunten een rol. De problemen waar professionals en organisaties tegenaan lopen, zijn tijdens een bijeenkomst van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag op een rijtje gezet.

nieuws
15-08-2018
99.

Nieuwe website Eerenvrijheid.nl

Het Platform Eer en Vrijheid heeft gisteren de website Eerenvrijheid.nl gelanceerd. De site richt zich op thema´s de huwelijksdwang, achterlating, huwelijkse gevangenschap, verborgen vrouwen en eergerelateerd geweld.

nieuws
20-11-2015
100.

Start pilot anonieme financiering zorg eerwraakslachtoffers

Eerwraakslachtoffers en anderen personen die ernstig worden bedreigd moeten hun zorgkosten betaald krijgen uit een speciaal fonds. Zo kunnen zij anoniem blijven. Dit jaar gaat een proef van start met zo'n fonds, schrijft minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

nieuws
19-03-2013
101.

Dilemma’s van hulpverleners bij gedwongen partnerkeuze en relatievorming

Terwijl 'regie bij de cliënt' in het sociale domein steeds belangrijker wordt, kan dit bij mensen met een biculturele achtergrond soms juist voor onzekerheid zorgen. Ook de systeemaanpak: één plan voor één gezin, die in de Nederlandse hulpverlening leidend is, pakt bij deze doelgroep soms problematisch uit. Dat stellen onderzoekers van het Verwey-Jonker instituut.

nieuws
05-10-2017
102.

Strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld geëvalueerd

Politiefunctionarissen zijn steeds beter in staat eergerelateerd geweld te herkennen. Ook weten ze hoe te handelen bij deze signalen. De invoering van de methode van het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG) in de regio’s heeft hierbij volgens betrokkenen een belangrijke bijdrage geleverd. Dat blijkt uit een evaluatie van de strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld.

nieuws
28-09-2012
103.

‘Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld’

Als eergerelateerd geweld behandeld wordt als een geval van huiselijk geweld, dan kunnen professionals in de veiligheidszorg de betrokken burgers van de regen in de drup helpen. Dat stelt Janine Janssen in een artikel in het tijdschrift Conflicthantering.

nieuws
27-02-2018
104.

Fier breidt opvang slachtoffers loverboys en eergeweld uit

Fier Fryslân heeft twee nieuwe opvangvoorzieningen geopend: Asja III en Zahir II. Deze anonieme en veilige opvangvoorzieningen zijn respectievelijk voor slachtoffers van loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld. Reden voor de uitbreiding is het tekort aan opvangplekken voor deze doelgroepen.

nieuws
26-09-2011
105.

VVD: zwaardere straf eergerelateerd geweld

De VVD-fractie in Den Haag vindt dat eergerelateerd zwaarder bestraft moet worden. De partij vraagt het college zich hiervoor hard te maken bij het kabinet. Aanleiding voor dit verzoek is het in brand steken van een 25-jarige Koerdische in Delft vorige week.

nieuws
01-08-2011
106.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: