Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

30 resultaten gevonden met "effectmeting"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

feiten en cijfers
17-11-2013
2.

Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

feiten en cijfers
16-11-2013
3.

Congres Jeugd in Onderzoek. Wat werkt voor de jeugd?

Terugblikken op tien jaar Jeugd in Onderzoek en vooruit kijken naar de betekenis van transitie en transformatie voor de effectiviteit van het jeugdstelsel.

agenda
10-03-2014
4.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
5.

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

publicatie
26-08-2010
6.

Giving maltreated children a voice

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

publicatie
03-12-2014
7.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
8.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
9.

Evidence-based informatie over seksueel trauma

Presentatie

agenda
25-06-2015
10.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2009

(uit het rapport Jaarevaluatie Postbus 51- campagnes 2009 (Versie 1.2), 11 juni 2010 8.6.1. Campagne Huiselijk Geweld

beleid
25-06-2010
11.

Presentatie evidence-based informatie over seksueel trauma

Presentatie door Iva Bicanic

agenda
17-09-2015
12.

Evaluatie van de campagne Geweld in huiselijke kring 2012

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

beleid
11-07-2013
13.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
14.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
15.

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

feiten en cijfers
07-04-2006
16.

Nog niet effectief genoeg: het huisverbod in perspectief (artikel)

Artikel over de inzet en uitvoeringspraktijk van het huisverbod.

publicatie
19-06-2017
17.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
18.

Samenvatting Onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Samenvatting van de resultaten van de voormeting naar de bekendheid, het draagvlak en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
04-12-2012
19.

Op eigen benen

Verslag van een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder vrouwen die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond.

publicatie
28-07-2014
20.

Domestic violence perpetrator programs in Europe

A survey of current practice and a systematic review of the state of evidence.

feiten en cijfers
27-09-2013
21.

Coming on strong: Is Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) a promising intervention?

The aim of this dissertation was to assess whether Responsive Aggression Regulation Therapy (Re-ART) is a promising intervention.


22-05-2014
22.

Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

feiten en cijfers
30-09-2011
23.

Evaluatie van de publiekscampagne huiselijk geweld 2010

Ontleend aan: van den Berg, P., Borkus, B., Burggraaff, B., Guns, A., Perik, S., van der Noort, W., & Rothengatter, E. (2011). Jaarevaluatie Postbus 51-campagnes 2010. Den Haag: Dienst Publiek en communicatie.

beleid
25-06-2011
24.

Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod (artikel)

Dit artikel beschrijft de resultaten van de eerste landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

publicatie
27-08-2014
25.

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een voorstudie naar de mogelijkheden

feiten en cijfers
10-06-2016
26.

Brief aan de Kamer over onderzoeken naar effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod

Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de staatssecretaris van VWS, biedt de kamer twee recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod aan. Het betreft een effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod en een knelpuntenonderzoek.

beleid
16-11-2013
27.

Evaluatie van de Campagne Geweld in huiselijke kring 2013

De publiekscampagne richt zich op het signaleren van en handelen bij geweld in huiselijke kring.

beleid
23-05-2014
28.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
29.

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

feiten en cijfers
13-02-2015
30.

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

nieuws
10-04-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: