Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

11 resultaten gevonden met "effectmeting"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

feiten en cijfers
16-11-2013
2.

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

feiten en cijfers
17-11-2013
3.

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

In deze publicatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wordt een overzicht gegeven van die voorzieningen, die zowel door de overheid als de particuliere sector in het leven zijn geroepen. Het geeft een beeld wat die voorzieningen voor slachtoffers kunnen betekenen, het schetst het beleid dat de overheid voert, onderzoekt hoeveel slachtoffers daadwerkelijk gebruik maken van de voorzieningen, welke hulp zoal gegeven wordt en wat de ervaringen zijn van de slachtoffers met de geboden hulp.

feiten en cijfers
07-04-2006
4.

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

feiten en cijfers
13-02-2015
5.

Eindrapportage ‘Naar een gezamenlijke aanpak’ deelplan (IOT)

Deze eindrapportage beschrijft de activiteiten die het Inspraakorgaan Turken (IOT) in de periode oktober 2007 tot en met februari 2010 in het kader van het Meerjaren Kaderprogramma (MKP) Aan de goede kant van de eer heeft uitgevoerd.

feiten en cijfers
30-03-2011
6.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
7.

Samenvatting Onderzoek meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Samenvatting van de resultaten van de voormeting naar de bekendheid, het draagvlak en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
04-12-2012
8.

Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

feiten en cijfers
30-09-2011
9.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
10.

Domestic violence perpetrator programs in Europe

A survey of current practice and a systematic review of the state of evidence.

feiten en cijfers
27-09-2013
11.

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een voorstudie naar de mogelijkheden

feiten en cijfers
10-06-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: