Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

9 resultaten gevonden met "effectmeting"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
2.

Nog niet effectief genoeg: het huisverbod in perspectief (artikel)

Artikel over de inzet en uitvoeringspraktijk van het huisverbod.

publicatie
19-06-2017
3.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
4.

Op eigen benen

Verslag van een onderzoek dat Safegroup heeft verricht onder vrouwen die in opvanghuis Valkenhorst hebben gewoond.

publicatie
28-07-2014
5.

Mentor mother support. Onderzoek naar de interventie MeMoSa

Onderzoek naar de interventie Mentor Moeders voor Steun en Advies (MeMoSa) voor mishandelde vrouwen.

publicatie
03-12-2014
6.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
7.

Giving maltreated children a voice

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

publicatie
03-12-2014
8.

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

publicatie
26-08-2010
9.

Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod (artikel)

Dit artikel beschrijft de resultaten van de eerste landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

publicatie
27-08-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: