Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

30 resultaten gevonden met "gezinstherapie"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het zorgsysteem vereenvoudigt.

publicatie
02-04-2012
2.

Meerjarig onderzoek naar multiprobleemgezinnen

Hoe kunnen overheden en instanties multiprobleemgezinnen het beste helpen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

nieuws
12-07-2018
3.

Versterking eerstelijns jeugd- en gezinszorg

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert samen met de RMO een internationale expertmeeting over het versterken van de eerstelijns jeugd- en gezinszorg.

agenda
14-09-2012
4.

MST-CAN werkt!

Film over een behandeling voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

publicatie
16-04-2013
5.

Begeleiden van sociaal zwakke gezinnen

Eéndaagse cursus

agenda
11-10-2016
6.

Landelijk Symposium: Professionele begeleiding van “zieke” gezinssystemen

Over strategieën en methodieken die gebruikt kunnen worden in de begeleiding van gezinssystemen, waarbinnen uiteenlopende problemen aan de orde kunnen zijn.

agenda
03-11-2011
7.

Begeleiding Multiprobleem gezinnen: generalisten en specialisten verbinden

Tijdens de tweede editie van het congres Begeleiding Multiprobleem Gezinnen komt de praktijk in zicht, hoe kunt u integraal samenwerken door generalisten en specialisten te verbinden?

agenda
07-10-2013
8.

Creative practice

Tweedaagse cursus over werken met multi-stressed gezinnen

agenda
08-10-2015
9.

30e Symposium Jeugd-en Gezinsonderzoek

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseren de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het 30e symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek. Het thema dit jaar is ‘Nieuwe zorg voor jeugd'.

agenda
10-10-2013
10.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
11.

Wraparound Care: Stapsgewijs naar effectieve hulp aan kinderen en ouders

Wraparound Care is een werkwijze die op maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin centraal staat. Informele en formele zorg worden gecombineerd met één hulpverlener én coördinator, één cliëntsysteem en één plan.

agenda
23-05-2013
12.

Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp

Onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4.

feiten en cijfers
04-06-2014
13.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
14.

Landelijk Symposium: Professioneel interveniëren via bemoeizorg, drang, dwang en 'achter de voordeur''

Over de inzet van bemoeizorg bij doelgroepen die op één of andere manier overlast opleveren voor hun omgeving, maar ook drang en dwang bij het contacten leggen en op gang brengen van van hulpverlening.

agenda
14-06-2012
15.

Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2011
16.

3e Landelijk congres multiprobleemgezinnen

Actueel congres over de aanpak van multiproblematiek in gezinnen. Centraal staat de ketensamenwerking in preventie, één gezin één plan, en integrale aanpak bij dreigende huisuitzetting.

agenda
15-03-2011
17.

Nieuw hulpaanbod voor jonge getuigen huiselijk geweld

Jeugdhulpverleners kunnen vanaf deze week het cursusprogramma ‘Storm en Spetters’ aanbieden aan kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Wetenschappers en hulpverleners hebben gezamenlijk dit hulpaanbod ontwikkeld voor kinderen in de leeftijd van vier tot zeven jaar.

nieuws
05-04-2013
18.

Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

agenda
26-03-2020
19.

Training Methode Familiezorg

Ondersteuning van families in langdurende zorgsituaties.

agenda
11-10-2012
20.

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin:

Internationale expertmeeting Generalistisch werken rondom jeugd en gezin: lessen uit Scandinavië.

agenda
22-11-2013
21.

Parent-Child Interaction Therapy

Minisymposium

agenda
17-12-2015
22.

Gezinsinterventies bij Nederlandse en Nederlands Curaçaose 'multi-probleem' gezinnen

Het fenomeen multi-probleem gezinnen vanuit vijf verschillende perspectieven belicht.

publicatie
04-02-2014
23.

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg

feiten en cijfers
16-09-2013
24.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
25.

Landelijk Symposium: Professionele begeleiding van “zieke” gezinssystemen

Vijf experts uit wetenschap en praktijk behandelen vraagstukken rondom interventie en behandeling van leden uit disfunctionerende gezinnen.

agenda
26-01-2012
26.

Begeleiding Multiprobleem Gezinnen

Samenwerken aan een integrale benadering.

agenda
14-03-2013
27.

Samenwerken aan Veiligheid

Systeemgerichte veiligheidsplanning en risicogestuurde zorg bij geweld in gezinnen.

agenda
06-11-2014
28.

Dicht op de huid

Gezinsmanagement bij multiprobleemgezinnen in de Stadsregio Amsterdam.

publicatie
15-11-2010
29.

Seminar 'Trauma wat doe je met me?'

Voor professionals in de regio Groningen

agenda
09-06-2016
30.

LINC colloquium: Kinderen uit de Knel

De LINC colloquia hebben tot doel praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en uitwisseling te vergemakkelijken.

agenda
28-05-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: