Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

178 resultaten gevonden met "huisverbod"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Huisverbod

Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

dossier
28-06-2011
2.

Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Onderzoek naar de vragen: hoe wordt de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) ingezet, hoe is het hulpverleningstraject verlopen en is de Wth effectief in het verminderen van huiselijk geweld?

feiten en cijfers
16-11-2013
3.

Knelpunten in de uitvoering van de wet tijdelijk huisverbod

In het onderzoek is nagegaan of er procesmatige en juridische knelpunten in de uitvoering van het huisverbod bestaan.

feiten en cijfers
17-11-2013
4.

Australië wil GPS-enkelband voor plegers huiselijk geweld

Australië wil notoire plegers van huiselijk geweld verplichten een met een GPS uitgeruste enkelband te dragen om hun partners en familieleden te beschermen. De Australische premier Tony Abbott zegt zo een einde te willen maken aan "de plaag van huiselijk geweld".

nieuws
19-05-2015
5.

Nog niet effectief genoeg: het huisverbod in perspectief (artikel)

Artikel over de inzet en uitvoeringspraktijk van het huisverbod.

publicatie
19-06-2017
6.

Ervaringen met het Tijdelijk Huisverbod

Ervaringen van achterblijvers en uithuisgeplaatsten met het Tijdelijk Huisverbod uit de regio Den Haag en de regio Delft, Westland, Oostland.

feiten en cijfers
25-11-2013
7.

Stijging aantal huisverboden Purmerend

In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Purmerend 29 huisverboden opgelegd: tien meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging betekent niet per definitie dat het aantal gevallen van huiselijk geweld ook is toegenomen; wel wordt de strafmaatregel in Purmerend vaker toegepast.

nieuws
19-09-2013
8.

Friese politie krijgt meer meldingen van huiselijk geweld

De Friese politie kreeg in 2012 meer meldingen van huiselijk geweld dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar was in 2882 Friese huishoudingen sprake van geweld. Dit blijkt uit de jaarcijfers van de politie Fryslan.

nieuws
03-01-2013
9.

De Wet tijdelijk huisverbod: handreiking voor gemeenten en professionals

Vernieuwde handreiking die aangepast is aan de nieuwe Jeugdwet en de Wmo.

beleid
12-06-2015
10.

Scholing in pilotgebieden preventief huisverbod officieel van start

In de pilotgebieden voor het preventief huisverbod wordt vandaag een start gemaakt met de scholing van betrokkenen. Venlo, Groningen en Amsterdam zijn geselecteerd om de wet preventief huisverbod volgende jaar in de praktijk te toetsen.

nieuws
14-11-2006
11.

Raad van State: Man te weinig gehoord, huisverbod onterecht

De burgemeester van Veere heeft een man uit het Zeeuwse Serooskerke ten onrechte twee huisverboden opgelegd na een ruzie en handgemeen in de relationele sfeer. Dat heeft de Raad van State in een uitspraak bepaald.

nieuws
09-02-2012
12.

Huiselijkgeweld oktober-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 3 - oktober 2005 -

publicatie
07-11-2005
13.

Inhoudsopgave van het december-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 4 - december 2005 -

publicatie
16-12-2005
14.

De Jonge informeert Kamer over aanpak huiselijk geweld

Minister De Jonge (VWS) heeft de Tweede Kamer met een brief geïnformeerd over de stand van zaken van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hij ging daarbij uitgebreid in op het nog te lanceren programma huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-04-2018
15.

Bijna 12.000 huisverboden sinds invoering wet

Het aantal huisverboden dat jaarlijks wordt opgelegd, groeit nog steeds. In 2012 moesten 3529 plegers van huiselijk geweld gedwongen hun huis verlaten. Dat waren er bijna 400 meer dan in het jaar ervoor (3139), zo blijkt uit cijfers van het Landelijke Programma Huiselijk Geweld en de Politietaak.

nieuws
18-04-2013
16.

Flinke stijging huisverboden Zoetermeer

De burgemeester van Zoetermeer heeft vorig jaar 45 huisverboden opgelegd. Een flinke stijging ten opzichte van 2011 toen 5 huisverboden werden opgelegd.

nieuws
22-07-2013
17.

Ook België wil huisverbod

De Senaatscommissie Justitie in België heeft deze week unaniem ingestemd met een wetsvoorstel waardoor een verdachte van huiselijk geweld tijdelijk uit huis geplaatst kan worden. Er moeten wel al strafbare feiten gepleegd zijn voordat het verbod kan worden opgelegd.

nieuws
02-12-2011
18.

Minder aangiftes huiselijk geweld Noord- en Oost-Gelderland

Het aantal aangiftes van huiselijk geweld in Noord- en Oost-Gelderland neemt af. In 2010 noteerde de politie 730 aangiftes. Dat waren er respectievelijk 107 en 123 minder dan in 2009 en 2008.

nieuws
09-03-2011
19.

Afname huiselijk geweld regio Rotterdam

Huiselijk geweld is binnen de politie-eenheid Rotterdam voor het eerst in jaren afgenomen. De afname is volgens de politie te danken aan huisverboden en de verbeterde samenwerking tussen de betrokken instanties. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
18-12-2017
20.

Aantal huisverboden Almere verdubbeld

Het aantal opgelegde huisverboden bij huiselijk geweld in Almere is de afgelopen jaren verdubbeld. Dat meldt Omroep Flevoland vandaag.

nieuws
04-04-2014
21.

België past procedure uithuisplaatsing aan

In België heeft de Kamercommissie Justitie vorige week unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd voor een snellere procedure bij uithuisplaatsing in geval van intrafamiliaal geweld. Daardoor kan de procureur een dader van huiselijk geweld onmiddellijk voor maximaal tien dagen uit de woning zetten wanneer er geweld dreigt of gepleegd is.

nieuws
23-04-2012
22.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze digitale handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

interventie
02-04-2012
23.

Venlo boekt successen met Wet tijdelijk huisverbod

Een jaar na de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod kan voorzichtig worden gezegd dat de maatregel in Venlo effect heeft. Van de gezinnen waar een huisverbod is opgelegd en hulp krijgen, zijn er bijna geen meldingen meer binnengekomen bij de politie.

nieuws
06-02-2010
24.

Huisverbod succes in Twente

Het huisverbod in Twente is een succes. Dat concludeert de coördinator huisverboden van de politie Twente. In de regio is tot nu toe tachtig keer het tijdelijk huisverbod toegepast.

nieuws
26-08-2009
25.

Uitkomsten conferentie over het huisverbod

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Regioplan presenteerde de uitkomsten van onderzoeken naar kinderen, ouderen en het huisverbod. Daarnaast wisselden de professionals ervaringen uit tijdens diverse workshops.

nieuws
24-12-2011
26.

Zoetermeer wil meldingsbereidheid verhogen

De gemeente Zoetermeer wil dit jaar de meldingsbereidheid bij huiselijk geweld vergroten. Dat meldt het AD vandaag. Dit hoopt de gemeente te bereiken door middel van (betere) voorlichting.

nieuws
17-03-2014
27.

Eerste huisverbod Brabant Zuid-Oost

De politie heeft zaterdag het eerste tijdelijke huisverbod in Brabant Zuid-Oost uitgereikt. Het huisverbod werd opgelegd aan een 39-jarige man uit Helmond die vrijdagmiddag was aangehouden omdat hij zijn 22-jarige vriendin in hun woning had mishandeld en bedreigd.

nieuws
04-01-2009
28.

Hulpacceptatie van plegers van huiselijk geweld

Een kwalitatieve studie naar factoren die de hulpacceptatie van plegers beïnvloeden.

feiten en cijfers
15-06-2010
29.

Evaluatie inzet Bureau Jeugdzorg Haaglanden Wet tijdelijk huisverbod

Sinds maart 2009 participeert het Crisisinterventieteam (CIT) van Bureau Jeugdzorg Haaglanden in het crisisteam huisverbod. Op verzoek van de lokale overheid en het stadsgewest Haaglanden wordt het CIT ingezet bij huisverbodzaken. Landelijk gezien is Bureau Jeugdzorg Haaglanden hierin uniek.

nieuws
23-03-2010
30.

Huiselijkgeweld.nl juni 2006

Jaargang 6, no. 2 - juni 2006

publicatie
30-06-2006
31.

Notitie uithuisplaatsing plegers huiselijk geweld

Deze notitie is een samenvatting van het onderzoek naar de mogelijkheden om slachtoffers van huiselijk geweld beter te beschermen door de plegers (tijdelijk) uit huis te plaatsen. Het complete onderzoeksrapport verschijnt eind juni en zal -in vergelijking met de samenvatting - een meer gedetailleerde beschrijving van de situatie in Oostenrijk en Duitsland bevatten.

feiten en cijfers
01-03-2002
32.

Onderzoek naar huisverboden in Noord- en Midden-Limburg

Gemeenten in Noord- en Midden-Limburg gaan onderzoek doen naar de gevolgen van tijdelijke huisverboden. Dit gebeurt in aansluiting op een proefproject in de gemeente Venlo.

nieuws
04-04-2008
33.

Wetsvoorstel Huisverbod

Burgemeesters krijgen de bevoegdheid om iemand van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat, een huisverbod op te leggen. Het verbod houdt in dat de uithuisgeplaatste in beginsel tien dagen zijn woning niet meer in mag en in die periode ook geen contact mag opnemen met zijn partner of kinderen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Donner dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd. De bewindsman wil met de maatregel het huiselijk geweld verder terugdringen.

beleid
16-02-2006
34.

3.414 huisverboden sinds invoering wet huisverbod

Sinds de invoering van de wet tijdelijk huisverbod in januari 2009 zijn in Nederland 3.414 huisverboden opgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie onder gemeenten door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

nieuws
01-09-2010
35.

Zorgen D66 Velsen over uitvoering huisverbod

Een vermeende afname van het aantal hulpofficieren van justitie bij de Politie Kennemerland baart D66 Velsen zorgen. De partij is bang dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het huisverbod bij huiselijk geweld.

nieuws
28-11-2011
36.

De Wet tijdelijk huisverbod in Europees perspectief

Op dit moment is een vergelijkende Europese studie (Daphne-project) gaande naar de implementatie en effecten van het huisverbod in de verschillende landen.

agenda
24-06-2011
37.

Kamer steunt wetsvoorstel huisverbod

De Kamer stemt in met het wetsvoorstel dat huiselijk geweld moet voorkomen. Plegers van huiselijk geweld of kindermishandeling kan voortaan tijdelijk toegang tot de eigen woning worden ontzegd.

nieuws
12-09-2007
38.

Pilot tijdelijk huisverbod Venlo; een tussenstand

De pilot Tijdelijk Huisverbod in Venlo is op 7 maart 2007 begonnen. Doel van het huisverbod is snel in te kunnen grijpen in noodsituaties en de pleger van het geweld tijdelijk (tien dagen) uit huis te plaatsen. De pilot loopt nu enkele maanden, hieronder een tussenstand.

nieuws
16-07-2007
39.

Effectiviteit van huisverboden in de provincie Groningen in 2009 – 2010

De Rijksuniversiteit Groningen heeft in opdracht van de gemeente Groningen een onderzoek verricht naar de effecten van het huisverbod in de regio Groningen.

feiten en cijfers
30-09-2011
40.

Antwoorden op kamervragen over werkwijze huisverbod

Antwoorden op kamervragen van de leden Griffith en Teeven (beiden VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie over de nieuwe tijdrovende werkwijze van huisverboden bij huiselijk geweld.

nieuws
27-05-2008
41.

Landelijke rondetafelbijeenkomst Huisverbod

Op donderdag 5 maart werd in Rotterdam de eerste landelijke rondetafelbijeenkomst Huisverbod gehouden. Deze bijeenkomst was bedoeld om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en de Rijksoverheid knelpunten aan te geven.

nieuws
19-03-2009
42.

Fier Fryslân wil vaker huisverbod bij kindermishandeling

Fier Fryslân wil dat er vaker een huisverbod wordt ingezet bij kindermishandeling. Dat zei Mariët Smid, teamleider Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier Fryslân, dit weekend in de Leeuwarder Courant. Zij vindt dat kinderen nu nog te vaak van hot naar her worden gesleept.

nieuws
23-09-2013
43.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
44.

Twente zeer tevreden over huisverbod

Het huisverbod is een doeltreffend middel om huiselijk geweld te stoppen en hulpverlening op gang te brengen. Dat blijkt uit onderzoek naar het tijdelijk huisverbod in Twente, dat daar sinds 1 maart 2009 aan plegers van huiselijk geweld kan worden opgelegd.

nieuws
14-10-2011
45.

Leefbaar Capelle wil betere handhaving huisverbod

Leefbaar Capelle vindt het hoog tijd dat daders van huiselijk geweld strenger worden aangepakt. In navolging van Leefbaar Rotterdam vraagt de lokale partij het gemeentebestuur om betere handhaving van het huisverbod.

nieuws
06-05-2015
46.

Een evaluatie van de effectiviteit van de Wet tijdelijk huisverbod (artikel)

Dit artikel beschrijft de resultaten van de eerste landelijke effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

publicatie
27-08-2014
47.

Onverwachte afname huisverboden Zaanstreek-Waterland

Na een jarenlange stijging, is het aantal tijdelijke huisverboden in Zaanstreek-Waterland plotseling flink afgenomen, vooral in de gemeente Purmerend. De GGD heeft hier geen verklaring voor en heeft contact opgenomen met de politie om dit nader te bespreken. Dat staat in het jaarverslag van de regionale GGD.

nieuws
07-04-2015
48.

Almere onderzoekt daling huisverboden

In Almere worden steeds minder tijdelijke huisverboden opgelegd bij huiselijk geweld. Volgens een gemeentewoordvoerder komt dat doordat het opleggen van zo’n huisverbod voor de politie heel arbeidsintensief is.

nieuws
30-03-2012
49.

Almere legt zeventien huisverboden op

De gemeente Almere heeft in de afgelopen vier maanden zeventien huisverboden opgelegd aan Almeerders die zich schuldig hebben gemaakt aan huiselijk geweld.

nieuws
09-07-2009
50.

Juridische ondersteuning voor slachtoffer bij huisverbod

Slachtofferhulp Nederland biedt vanaf 1 maart gratis juridische ondersteuning aan slachtoffers bij een tijdelijk huisverbod. Daarmee voorziet minster Opstelten van Veiligheid en Justitie in de behoefte aan juridische ondersteuning van slachtoffers van de uithuisgeplaatsten, die de reguliere hulpverlening niet biedt.

nieuws
28-02-2011
51.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2006

Jaargang 6, no. 3 - oktober 2006

publicatie
31-10-2006
52.

Afname huisverboden Rotterdam

Rotterdam heeft vorig jaar ruim 20 procent minder huisverboden opgelegd dan het jaar ervoor. In 2013 werd er 389 keer zo’n verbod opgelegd; in 2012 waren dat er nog 490. De gemeente gaat uitzoeken wat de oorzaak van deze afname is.

nieuws
07-01-2014
53.

Amsterdam start proef met huisverbod

Amsterdam start op 8 maart, Internationale Vrouwendag, met een pilot huisverbod. De Amsterdamse driehoek heeft onlangs met deze proef ingestemd. Volgens Marijke Vos, wethouder Zorg in de hoofdstad, is deze regeling “een mijlpaal in de bestrijding van huiselijk geweld."

nieuws
26-02-2007
54.

Veel regio’s melden toename huiselijk geweld

Aangiftes, meldingen, incidenten – de omvang van huiselijk geweld wordt op diverse manieren en door uiteenlopende instanties gemeten. De afgelopen maand verschenen er weer verschillende jaarcijfers in het nieuws. Huiselijkgeweld.nl zette er een aantal op een rijtje.

nieuws
04-04-2011
55.

Eerste huisverboden opgelegd

De eerste huisverboden zijn opgelegd. Het huisverbod werd op nieuwjaarsdag opgelegd aan een 40-jarige Rotterdammer die zijn echtgenote bedreigde in aanwezigheid van hun drie kinderen. In Venlo werd vandaag een huisverbod uitgereikt, aan een 46-jarige man uit die stad.

nieuws
02-01-2009
56.

Hulpofficieren IJsselland beslissen voortaan over huisverbod

De burgemeesters in politieregio IJsselland willen niet meer wakker worden gebeld om verdachten van huiselijk geweld een huisverbod op te leggen. Op verzoek van de burgemeesters, wordt deze week in het Regionaal College hoogstwaarschijnlijk afgesproken dat hulpofficieren van justitie het mandaat krijgen om het besluit hierover te nemen. In andere politieregio's gebeurt dat al.

nieuws
13-12-2010
57.

Eerste huisverbod opgelegd

In Groningen is het eerste huisverbod opgelegd. Een 34-jarige man kreeg het huisverbod van tien dagen opgelegd.

nieuws
02-03-2007
58.

Brief aan de Kamer over onderzoeken naar effectevaluatie en knelpuntenonderzoek huisverbod

Minister van Veiligheid en Justitie, mede namens de staatssecretaris van VWS, biedt de kamer twee recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod aan. Het betreft een effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod en een knelpuntenonderzoek.

beleid
16-11-2013
59.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
60.

Hulp aan kinderen na huiselijk geweld onderzocht

Hoewel er wel degelijk aandacht is voor kinderen die, als slachtoffer of getuige, betrokken zijn bij huiselijk geweld, is hulpverlening aan deze doelgroep niet vanzelfsprekend. Dat blijkt uit onderzoek van Regioplan.

nieuws
16-12-2011
61.

56 huisverboden opgelegd tijdens pilot

Tijdens de pilot met het tijdelijk huisverbod is in 56 gevallen een tijdelijk huisverbod opgelegd. Dit blijkt vooral gebeurd te zijn in ernstiger zaken met een strafrechtelijk karakter. Dat blijkt uit het rapport 'Evaluatie pilots huisverbod'. Het rapport werd vandaag door minister Hirsch Ballin van Justitie (mede namens minister Ter Horst van BZK) aan de Tweede Kamer gezonden.

nieuws
13-12-2007
62.

Amsterdamse rechtbank wijst vrijwel alle beroepszaken huisverbod af

De rechtbank Amsterdam, team Familiezaken, heeft in het eerste halfjaar zeven uitspraken gedaan naar aanleiding van een beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening tegen een tijdelijk huisverbod. De rechtbank oordeelde in alle gevallen dat het verbod terecht was opgelegd.

nieuws
24-07-2009
63.

3DOC Code Rood Huiselijk Geweld

Het NCRV-programma Dokument besteedt volgende week aandacht aan huiselijk geweld. In 3DOC Code Rood Huiselijk geweld volgt filmmaakster Jessica Villerius Casemanager Henk Giebels. Als er bij de politie een 112 melding van huiselijk geweld binnenkomt waarbij een verdachte wordt gearresteerd, wordt Henk Giebels ingeschakeld.

nieuws
29-11-2012
64.

Ruim 95.000 incidenten huiselijk geweld in 2012

Van de ruim 95.000 incidenten van huiselijk geweld die de politie in 2012 registreerde, is verreweg het meeste gericht op de partner (44,8 procent) of ex-partner (22 procent). In een kwart van alle incidenten van huiselijk geweld is er alcohol in het spel. Een derde van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring.

nieuws
17-12-2013
65.

Wet tijdelijk huisverbod. De volgende stap

Advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

beleid
10-09-2016
66.

Eerste nieuwsbrief implementatieteam huisverbod

Door deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de voorbereidingen op de implementatie van de Wet tijdelijk huisverbod. Vanaf 1 juli 2008 verschijnen er regelmatig nieuwsbrieven over de voortgang van de implementatie van de Wet tijdelijk huisverbod.

nieuws
21-05-2008
67.

Eindhoven blijft investeren in aanpak huiselijk geweld

De gemeente Eindhoven stelt ruim 550.000 euro subsidie beschikbaar voor voortzetting van de gezamenlijke aanpak van relationeel geweld. Hiermee wordt onder andere het Steunpunt Huiselijk Geweld doorontwikkeld tot een herkenbaar fysiek steunpunt. Daarnaast wordt ook de inzet van het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld voortgezet.

nieuws
14-06-2011
68.

Contactverbod geen garantie voor veiligheid slachtoffer

In 35 procent van de zaken waarin een contactverbod is opgelegd, vindt geen afname van geweld en stalking plaats. Voor ongeveer de helft van de slachtoffers verbetert het verbod de veiligheidsbeleving, al voelt ruim twee derde van de slachtoffers zich nog altijd erg onveilig. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
19-06-2019
69.

‘Onvolledige dossiervorming bij huisverbod’

Een huisverbod maakt lang niet altijd blijvend een einde aan huiselijk geweld, zoals de maatregel beoogt. Bij politie en hulpverleners is op dit punt sprake van onvolledige dossiervorming. Dat stellen onderzoekers van Fier Fryslân en Partoer, die in opdracht van de gemeente Leeuwarden onderzoek deden naar het huisverbod in Friesland.

nieuws
28-09-2011
70.

Rotterdamse proef uitbreiding huisverbod

Rotterdam start dit najaar met een proef waarbij het tijdelijk huisverbod wordt uitgebreid. De proef houdt in dat, wanneer een slachtoffer al is weggevlucht voor huiselijk geweld, de pleger alsnog een huisverbod kan worden opgelegd. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
06-07-2016
71.

Huisverbod bij huiselijk geweld werkt

Na een huisverbod blijft nieuw huiselijk geweld vaker uit dan in vergelijkbare situaties waarin geen huisverbod is opgelegd. Dat blijkt uit de effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

nieuws
16-11-2013
72.

Burgemeester Eindhoven wint hoger beroep huisverbod

De oplegging van een huisverbod door burgemeester Van Gijzel van Eindhoven, in augustus vorig jaar, is gisteren in hoger beroep gegrond verklaard. Het oordeel van de rechtbank Oost-Brabant, die een beroep daartegen gegrond verklaarde, werd vernietigd.

nieuws
28-08-2014
73.

Huiselijkgeweld.nl, juni 2008

Jaargang 8, no. 1 - juni 2008

publicatie
30-06-2008
74.

Eerste huisverbod in Hollands Midden

In de politieregio Hollands Midden is deze week het eerste huisverbod opgelegd. De man werd afgelopen zondag door de politie aangehouden op verdenking van het mishandelen van zijn vrouw.

nieuws
09-01-2009
75.

3DOC Code Rood Huiselijk Geweld

Onthutsende kijk achter Nederlandse voordeur. Op 6 december 2012 zendt de NCRV de documentaire 'Code rood' uit. Daarin staat de Venlose aanpak van huiselijk geweld centraal.

agenda
06-12-2012
76.

VNG wil met Teeven in gesprek over de financiering huisverbod

De VNG wil met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) in gesprek over de financiering van de Wet tijdelijk huisverbod. Volgens de VNG hebben gemeenten momenteel onvoldoende middelen beschikbaar om de huisverboden zorgvuldig uit te voeren.

nieuws
30-08-2011
77.

Toename huisverboden in West-Friesland

Drank en drugs spelen steeds vaker een rol bij huiselijk geweld – vooral onder jongeren. Dat meldt het Noordhollands Dagblad deze week. Hulpverleners in West-Friesland merken verder op dat het geweld verhardt. Om mensen te beschermen, neemt het aantal huisverboden in deze regio toe.

nieuws
27-11-2012
78.

Proef uithuisplaatsing plegers kindermishandeling geslaagd

Na een geslaagde proef met het tijdelijk huisverbod voor plegers van kindermishandeling, wil de gemeente Rotterdam dit instrument nu definitief inzetten.

nieuws
15-03-2013
79.

Minder verwijzingen na huisverbod door eigen bijdrage

Na de invoering van de eigen bijdrage voor patiënten in de ggz, is het aantal verwijzingen na een tijdelijk huisverbod bij de forensisch-psychiatrische polikliniek Het Dok met 68 procent gedaald. Om de drempel wegnemen voor patiënten om zich te laten behandelen, betaalt Het Dok  sinds vorige maand de eigen bijdrage voor patiënten die zich bij deze instelling aanmelden.

nieuws
20-04-2012
80.

Vastgelopen, door de ogen van de cliënt

Doorlichting in-, door- en uitstroom crisisopvang binnen de keten huiselijk geweld vanuit cliëntperspectief.

publicatie
28-02-2018
81.

Onderzoek naar uitvoering huisverbod Rotterdam

Het tijdelijk huisverbod is in Rotterdam succesvol. In de havenstad wordt ongeveer dagelijks een uithuisplaatsing vanwege geweld uitgevaardigd. Alleen dreig dat hulpverleners al die uit huis geplaatsten niet tijdig kunnen helpen. Dat concluderen studenten van de Hogeschool Rotterdam na onderzoek.

nieuws
03-07-2009
82.

4e Voortgangsbericht huisverbod

Voortgangsbericht Implementatiewerkgroep Huisverbod Nummer 4 (juni 2007) met o.a. de voortgang van de pilots, de rol en verantwoordelijkheden van de gemeenten, en mogelijkheden van gegevensuitwisseling en beroepsgeheim.

nieuws
27-06-2007
83.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel tijdelijk huisverbod

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner en minister Remkes om burgemeesters de bevoegdheid te geven een huisverbod op te leggen. Het kabinet wil met de maatregel het huiselijk geweld verder terugdringen.

nieuws
17-02-2006
84.

Partiële kwaliteitsbepaling Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) is een goed bruikbaar instrument. Dat staat in een brief die de minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief gaat de minister in op de uitkomsten van het WODC-onderzoek naar het gebruik van het RiHG.

feiten en cijfers
15-11-2010
85.

Antwoord op Kamervragen over het preventief opleggen van huisverboden

De minister van Veiligheid en Justitie geeft in deze brief antwoord op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over het preventief opleggen van huisverboden.

nieuws
27-05-2011
86.

Wekelijks vier huisverboden in Amsterdam

Sinds de Wet tijdelijk huisverbod tien jaar geleden van kracht ging, zijn er in Amsterdam 2368 huisverboden opgelegd. Dat zijn er gemiddeld vier per week.

nieuws
01-04-2019
87.

Al 154 huisverboden opgelegd

In de eerste twee maanden van 2009 hebben burgemeester in totaal 154 keer een huisverbod opgelegd. Dit maakte minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie vandaag bekend. Van de 154 huisverboden zijn er 51 verlengd

nieuws
10-03-2009
88.

Teeven stuurt centrumgemeenten brief over huisverbod

De Wet tijdelijk huisverbod heeft duidelijk een toegevoegde waarde om huiselijk geweld tegen te gaan. De uitvoering ervan is inmiddels goed geworteld in de desbetreffende organisaties. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in een brief aan de centrumgemeenten laten weten. Hij spreekt daarbij zijn waardering uit voor hun inzet om deze wet tot een succes te maken.

nieuws
21-07-2011
89.

Verschillende regio’s voeren huisverbod binnenkort in

Verschillende regio’s in Nederland gaan vanaf 1 maart het huisverbod invoeren. Het huisverbod kan al sinds begin dit jaar worden ingezet, maar in veel regio’s kon het instrument nog niet worden ingevoerd, omdat er praktische problemen waren.

nieuws
28-02-2009
90.

Overtreder huisverbod aangehouden

Een 49-jarige Rotterdammer met een huisverbod is door de politie aangehouden omdat hij toch weer in de woning van zijn vrouw was. De Rotterdammer kreeg het huisverbod opgelegd op nieuwsjaardag omdat hij zijn vrouw in haar huis had mishandeld.

nieuws
06-01-2009
91.

Enschede nog altijd koploper Twentse huisverboden

In Enschede is vorig jaar 78 keer een huisverbod opgelegd. Dat aantal ligt aanzienlijk hoger dan in andere Twentse gemeenten, ook als rekening wordt gehouden met het aantal inwoners, zo meldde de Twentse Courant Tubantia gisteren.

nieuws
08-02-2012
92.

Mutsaersstichting presenteert boek Venlose aanpak

Matthieu Goedhart van de Mutsaersstichting heeft gisteren op een symposium in Venlo het boek ‘Multifocus, de kracht van verbinden’ gepresenteerd. Goedhart schreef dit boek over de succesvolle Venlose aanpak van huiselijk geweld, samen met psycholoog Joep Choy.

nieuws
04-11-2011
93.

Vaker huisverbod bij kindermishandeling in Rotterdam

Rotterdam gaat actief huisverboden inzetten bij kindermishandeling. Dat gebeurt nu al incidenteel, maar de gemeente wil de maatregel vaker gaan inzetten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) vandaag bekendgemaakt. De nieuwe aanpak gaat na de zomer van start.

nieuws
06-05-2011
94.

Hirsch Ballin raadt Europese justitieministers huisverbod aan

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) heeft het tijdelijk huisverbod tijdens een bijeenkomst van justitieministers uit 47 Europese landen aanbevolen als maatregel. De Europese ministers van Justitie zijn donderdag en vrijdag samen in het Noorse Tromsö om te praten over de aanpak van huiselijk geweld.

nieuws
18-06-2009
95.

Beantwoording kamervragen over huisverbod

Minister van Justitie, Hirsch Ballin heeft de vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Justitie belast met het voorbereidend onderzoek naar de Wet tijdelijk huisverbod in haar verslag van 13 oktober 2006 zijn gesteld. De vragen hadden betrekking op onder andere de rol van de burgemeester, hulpverlening en het strafrechterlijk traject.

nieuws
13-06-2007
96.

Huiselijk geweld december 2007

Jaargang 7, no. 4 - december 2007

publicatie
22-12-2007
97.

Aanhouding voor overtreden tijdelijk huisverbod

De politie heeft maandagochtend rond 10.00 uur een 31-jarige man uit Eindhoven aangehouden in een woning in Gestel. De man had donderdagavond 15 januari zijn tijdelijk huisverbod overtreden.

nieuws
21-01-2009
98.

De sociale staat van Nederland 2011

Hoe gaat het met de Nederlandse bevolking? Die vraag staat centraal in De sociale staat van Nederland (SSN). In de editie van 2011, die vorige week verscheen, wordt huiselijk geweld voor het eerst expliciet als subthema beschreven.

nieuws
21-11-2011
99.

Geen opvang plegers huiselijk geweld

Plegers van huiselijk geweld die uit huis worden geplaatst, krijgen geen hulp bij het vinden van een nieuw onderkomen. Zij moeten voor bed en bad aankloppen bij de daklozenopvang of bij familie.

nieuws
09-08-2006
100.

Burgemeester Hilversum legt 100ste huisverbod op

De burgemeester van Hilversum heeft deze week voor de 100ste keer een huisverbod opgelegd. Gelet op de grote impact van huiselijk geweld is dit geen reden voor vreugde. Wel laat het zien dat de overheid ook achter de voordeur tegen geweld optreedt, slachtoffers beschermt en daders aanpakt.

nieuws
27-12-2012
101.

Wet tijdelijk huisverbod voor behandeling naar de Tweede Kamer

Vandaag is het wetsvoorstel Huisverbod bij de Tweede Kamer ingediend. Het kabinet wil met deze maatregel het huiselijk geweld verder terugdringen.

nieuws
08-08-2006
102.

Doorbraakteam moet aanpak huiselijk geweld in Den Haag verbeteren

De Haagse burgemeester Pauline Krikke gaat in het nieuwe Doorbraakteam Huiselijk Geweld op zoek naar een verbetering van de aanpak van huiselijk geweld. Ze gaat zelf met een team specialisten heel gericht kijken waar het in de praktijk vaak misgaat of vastloopt.

nieuws
13-02-2018
103.

Rotterdam-Rijnmond legt 500ste huisverbod van 2011 op

In de regio Rotterdam-Rijnmond is op woensdag 21 december het 500ste huisverbod van 2011 opgelegd . Dit is wederom een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren; het aantal huisverboden bleef toen (net) onder de 500 per jaar steken.

nieuws
27-12-2011
104.

Wet tijdelijk huisverbod aangenomen

Eerste Kamer heeft vandaag met algemene stemmen de Wet tijdelijk huisverbod aangenomen. De wet treedt 1 januari 2009 in werking.

nieuws
07-10-2008
105.

Meer huisverboden opgelegd dan verwacht

Burgemeesters hebben dit jaar al 700 keer een huisverbod opgelegd aan mensen die zich schuldig dreigen te maken aan huiselijk geweld. Daarmee wordt het tijdelijk huisverbod veel vaker gebruikt dan verwacht.

nieuws
03-06-2009
106.

Veel meldingen huiselijk geweld Arnhem

Arnhem telt relatief veel meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat blijkt uit cijfers van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie.

nieuws
09-05-2014
107.

Pilotgemeenten huisverbod bekend

In de gemeenten Amsterdam, Groningen en Venlo gaan proeven van start met het huisverbod. In deze proefgemeenten zal het huisverbod vanaf oktober op vrijwillige basis worden opgelegd.

nieuws
01-06-2006
108.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
109.

Stuurgroep Haaglanden wil betere informatievoorziening rond huisverbod

De Stuurgroep Huiselijk Geweld Haaglanden pleit voor betere informatievoorziening aan betrokkenen bij een tijdelijk huisverbod. Uit onderzoek door de GGD Den Haag naar de impact van een tijdelijk huisverbod blijkt dat de uitvoering doorgaans goed is, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.

nieuws
06-12-2013
110.

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod: eindrapport

De Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod is afgerond. Uit dit onderzoek van Regioplan blijkt dat het huisverbod een toegevoegde waarde heeft bij de aanpak van huiselijk geweld. Daarnaast zijn de betrokken professionals over het algemeen positief over de maatregel en is de uitvoering van de wet bovendien goed geworteld in de uitvoerende organisaties.

feiten en cijfers
15-02-2011
111.

Juridische ondersteuning Slachtofferhulp bij huisverbod

32 slachtoffers van huiselijk geweld hebben vorig jaar een beroep gedaan op Slachtofferhulp Nederland voor juridische ondersteuning in het kader van het tijdelijk huisverbod. Slachtofferhulp Nederland is in mei 2011 gestart met dit aanbod. Dat staat in het jaarverslag 2011 van Slachtofferhulp Nederland.

nieuws
11-04-2012
112.

Haagse burgemeester wil huisverbod vaker preventief inzetten

Er moet vaker een huisverbod ingezet worden, ook als er nog geen geweld is gebruikt. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke van Den Haag. Ze gaat hierover afspraken maken met politie, justitie en welzijnsorganisaties. Dat meldt Omroep West.

nieuws
01-06-2017
113.

Toename huisverboden GGD Rivierenland

In de regio Rivierenland worden meer huisverboden opgelegd dan beraamd. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn al achttien huisverboden opgelegd. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met slechts twintig huisverboden in een heel jaar. De GGD verwacht nu in 2012 veertig gevallen.

nieuws
13-09-2012
114.

Toename huisverboden Gelderland en Noordoost-Brabant

Het aantal huisverboden is in de regio's Gelderland en Noordoost-Brabant het afgelopen jaar met ruim 20 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van Veilig Thuis die De Gelderlander heeft opgevraagd.

nieuws
01-07-2019
115.

26 Amsterdammers huis uit na geweld

De Amsterdamse pilot huisverbod heeft tot nu toe geresulteerd in 26 uithuisplaatsingen. De pilot in de hoofdstad loopt sinds maart van dit jaar. Het gaat om een proef, waaraan de geweldpleger vrijwillig meewerkt.

nieuws
31-07-2007
116.

Gemeenten willen meer geld voor huisverbod

Nederlandse gemeenten willen meer geld om huisverboden op te leggen. Dat schrijven zij in een brief aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Teeven riep onlangs nog op het tijdelijk huisverbod vaker in te zetten om bijvoorbeeld kindermishandeling tegen te gaan.

nieuws
20-09-2011
117.

Focus: aanpak huiselijk geweld in Noord en Midden Limburg

Het programma Focus, de aanpak huiselijk geweld die in dit document beschreven wordt, is ontstaan in Venlo tijdens de pilot Tijdelijk huisverbod. Vanuit het Veiligheidshuis Noord Limburg krijgt de aanpak een uitstraling naar de regio Noord Limburg.

beleid
04-02-2010
118.

PvdA Groningen wil verder met huisverbod

De PvdA Statenfractie wil dat de proef met uithuisplaatsing van plegers van huiselijk geweld in de hele provincie wordt ingevoerd. Tot nu toe wordt dit alleen toegepast in de stad Groningen en Oost-Groningen.

nieuws
27-10-2007
119.

Kamervragen over Wet tijdelijk huisverbod

De vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen over de Wet tijdelijk huisverbod voorgelegd aan de minister van Veiligheid en Justitie. De vragen zijn een reactie op een brief van 14 februari 2011 over drie recente onderzoeken op het gebied van het huisverbod.

nieuws
07-04-2011
120.

Huiselijkgeweld.nl september 2004

Jaargang 4, no. 3 - september 2004

publicatie
01-09-2004
121.

Huisverbod vakantiepark ongeldig

De burgemeester van Coevorden heeft een huisverbod voor een woning in Erm niet specifiek genoeg vastgelegd. De 33-jarige verdachte is daarom vrijgesproken voor overtreding van dat verbod dat hij kreeg voor het lastig vallen van een vrouw.

nieuws
06-02-2014
122.

Evaluatierapport pilot geplande screening huisverbod bij kindermishandeling

De gemeente Rotterdam heeft in 2012 de pilot Geplande screening huisverbod bij kindermishandeling uitgevoerd. GGD-Rijnmond voerde een evaluatie uit. Dit rapport verscheen in augustus 2013.

feiten en cijfers
15-08-2013
123.

Het CIT en het huisverbod: Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Sinds de start van het huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg in de regio Haaglanden verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen.

publicatie
04-04-2013
124.

Huiselijkgeweld.nl november 2004

Jaargang 4, no. 4 - november 2004

publicatie
01-11-2004
125.

Alphen aan den Rijn kiest vaker voor huisverbod

De gemeente Alphen aan den Rijn en de politie leggen steeds vaker een huisverbod of verplichte hulpverlening op bij huiselijk geweld of een dreigende vechtscheiding. Dat meldt het AD.

nieuws
17-09-2019
126.

‘Huisverbod ook bij kindermishandeling’

Het tijdelijk huisverbod moet voortaan ook bij kindermishandeling worden ingezet. Daarvoor pleit hoofdofficier Henk Korvinus van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. "Belangrijkste is, dat niet het kind weggaat bij mogelijk geweld, maar de vermoedelijke pleger."

nieuws
14-01-2011
127.

Kabinetsvoorstel snellere aanpak kindermishandeling

Ouders die hun kind mishandelen krijgen sneller een hulpverlener over de vloer. Het kabinet introduceert een Amerikaanse methode om kindermishandeling harder aan te pakken. Dit staat in een actieplan tegen kindermishandeling dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer zullen sturen.

nieuws
28-11-2011
128.

Contactverbod geldt straks ook in Duitsland

Nederlandse slachtoffers van huiselijk geweld die uitwijken naar Duitsland, krijgen voortaan makkelijker wettelijke bescherming. Dit is een gevolg van een wetsontwerp dat het kabinet Merkel vorige week heeft aangenomen over het overnemen van geweldbeschermingsbeslissingen uit andere EU-landen.

nieuws
18-08-2014
129.

SHG West-Brabant gematigd positief over huisverbod

De veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld lijkt, door de invoering van het huisverbod, op korte termijn te zijn vergroot. Maar op lange termijn is het effect nog niet bewezen. Dat staat in het jaarverslag van het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant.

nieuws
01-04-2011
130.

Huiselijkgeweld.nl december 2006

Jaargang 6, no. 4 - december 2006

publicatie
28-12-2006
131.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

publicatie
12-01-2016
132.

ASHG Kop van Noord-Holland blij met huisverbod

Het opleggen van tijdelijke huisverboden werpt zijn vruchten af. Dat stelt projectleider van het advies- en steunpunt huiselijk geweld in de Kop van Noord-Holland, Marja de Kinderen, vandaag in het Noordhollands Dagblad. Van de 90 huisverboden die sinds februari 2009 in de regio zijn uitgedeeld, zijn acht plegers opnieuw de fout in gegaan.

nieuws
09-12-2011
133.

Burgemeester bezorgd over ‘afname’ huiselijk geweld

In de gemeente Rijnwaarden werd vorig jaar geen enkel huisverbod opgelegd, zo blijkt uit de kadernota 'Integraal Veiligheidsbeleid' van de gemeente Rijnwaarden. Dat is voor burgemeester Mark Slinkman geen reden tot tevredenheid. Hij gelooft niet dat huiselijk geweld minder vaak voorkomt en vreest dat het alleen minder vaak wordt gemeld.

nieuws
25-03-2013
134.

Afname recidive plegers huiselijk geweld

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

nieuws
19-01-2016
135.

Advocaat uithuisplaatsingszaak berispt om handtastelijkheid

Een klacht die een bewoonster van een opvanghuis tegen haar advocaat had ingediend, is door De Raad van Discipline in Den Haag gegrond verklaard. Tijdens een bespreking had de advocaat haar meerdere malen gevraagd hem te masseren en haar over haar hand en rug geaaid. De advocaat stond zijn cliënt bij in een uithuisplaatsingsprocedure. Hij heeft een waarschuwing gekregen.

nieuws
28-07-2011
136.

Twijfel over daling huiselijk geweld Waalwijk

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in de gemeente Waalwijk neemt al enkele jaren af. Vorig jaar werden 198 incidenten gemeld, een daling van 35 meldingen ten opzichte van twee jaar ervoor. Maar de vrees bestaat dat huiselijk geweld in Waalwijk veel vaker voorkomt dan uit de cijfers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de politie blijkt.

nieuws
06-05-2013
137.

Den Haag zet speciaal politieteam in bij huisverbod

De Haagse politie krijgt een speciaal team van hulpofficieren dat zich gaat richten op het huisverbod. Het is de bedoeling dat huisverboden zo sneller beoordeeld worden en er daardoor ook vaker opgelegd kunnen worden. Verder worden 'de lijntjes' met hulpverleners korter.

nieuws
19-03-2019
138.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
139.

VVD Breda: Gratis onderdak bij huisverbod onbegrijpelijk

Veilig Thuis moet onmiddellijk stoppen met het betalen van overnachtingen voor plegers van huiselijk geweld bij een huisverbod. Dat vindt VVD Breda. De partij heeft hierover onlangs vragen gesteld aan het college van B&W van Breda.

nieuws
16-05-2019
140.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
141.

Voldoende geld voor uitvoering huisverbod

Het tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld is een bewerkelijk, maar goed instrument. Dat vindt De Pater-van der Meer (CDA). Aan staatssecretaris Albayrak (Justitie) stelde mevrouw de Pater tijdens het wekelijkse vragenuurtje de vraag of er wel genoeg geld voor is. De financile ruimte is meer dan voldoende, aldus de staatssecretaris.

nieuws
12-01-2010
142.

Burgemeester mag gebruik maken van politiegegevens bij opleggen huisverbod

Bij het opleggen van een huisverbod mag de burgemeester gebruik maken van de gegevens die de politie heeft over de pleger van huiselijk geweld. Het gaat dan bijvoorbeeld om registraties en mutaties op terrein van geweld, zeden en wapengerelateerd.

nieuws
19-08-2009
143.

Huiselijkgeweld.nl oktober 2007

Jaargang 7, no. 3 - oktober 2007

publicatie
18-10-2007
144.

Rechtsbescherming uithuisgeplaatsten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft vandaag het rapport Rechtsbescherming uit huis geplaatsten aangeboden aan de Eerste Kamer. Centraal in het onderzoek staan de vragen of de Wet tijdelijk huisverbod voldoende rechtsbescherming biedt en of het wenselijk is een verplichte rechterlijke toets in te voeren bij de verlenging van het huisverbod.

feiten en cijfers
01-11-2010
145.

Nieuwe handreiking huisverbod beschikbaar

Wanneer kan een huisverbod opgelegd worden? Wat is een goede aanpak? Welke partijen spelen een rol bij het opleggen van een dergelijk verbod? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals.

nieuws
11-06-2015
146.

Ketensamenwerking succesfactor huisverbod

Betrokken beroepskrachten beschouwen de ketenaanpak en de ketensamenwerking als grootste succesfactoren van het huisverbod. Dat blijkt uit WODC-onderzoek naar de aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland.

nieuws
06-11-2012
147.

Landelijke conferentie Huisverbod

De dag staat in het teken van het vergroten van de kwaliteit van de uitvoering door een podium te bieden een overzicht van recente ontwikkelingen en eonderlinge uitwisseling van ervaringen.

agenda
15-12-2011
148.

Onvoldoende politiecapaciteit voor huisverbod Midden- en Noord-Limburg

In navolging van Venlo, Venray, Leudal en Roerdalen doet nu ook Roermond een groter beroep op het maatschappelijk werk voor de aanpak van huiselijk geweld. De bedoeling hiervan is om de druk op de politie te verlichten, om uiteindelijk meer gevallen van huiselijk geweld aan te kunnen pakken.

nieuws
15-10-2010
149.

Raad van Europa: ‘Pleger het huis uit’

De pleger van huiselijk geweld moet het huis uit en niet het slachtoffer. De mensenrechtenorganisatie Raad van Europa overweegt dat principe op te nemen in een nieuw verdrag over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

nieuws
21-12-2009
150.

Burgemeester Helmond in beroep vernietiging huisverbod

Burgemeester Jacobs van de gemeente Helmond gaat in hoger beroep om meer duidelijkheid te krijgen over het toepassen van de nieuwe Huisverbodwet. Gisteren heeft de rechter een beroep gegrond verklaard dat was ingesteld tegen een verlengingsbesluit dat in Helmond uitgevaardigd is.

nieuws
23-01-2009
151.

Aantal huisverboden neemt nog steeds toe

Het huisverbod wordt steeds vaker opgelegd. In 2011 moesten bijna drieduizend plegers van huiselijk geweld gedwongen hun huis verlaten. Dat zijn bijna zestig huisverboden per week. Twee jaar geleden waren dat er nog zo'n veertig. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

nieuws
03-01-2012
152.

Gemeenten in Zuid-Holland Zuid willen aan de slag met huisverbod

De negentien gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn enthousiast over het huisverbod en willen het nieuwe instrument gaan toepassen. De besluitvorming ten behoeve van de afzonderlijke colleges van Burgemeester en Wethouders wordt centraal voorbereid.

nieuws
13-10-2008
153.

Zuid-Holland Zuid start in maart met huisverbod

De uitvoering van de nieuwe wet tijdelijk huisverbod in regio Zuid-Holland Zuid start in maart. De verwachting is dat alle 19 gemeenten (inclusief de Hoeksche Waard) deze maand instemmen met het mandaatbesluit en alle noodzakelijke maatregelen treffen.

nieuws
02-02-2009
154.

Evaluatie tijdelijk huisverbod in Friesland

Dit onderzoek gaat in op de achtergrond van plegers van huiselijk geweld en de manier waarop de Friese ketensamenwerking in het kader van het huisverbod is vormgegeven. Het benoemd de succesfactoren, knelpunten en aanknopingspunten voor verbetering. De evaluatie werd uitgevoerd in de periode januari 2009 tot juli 2010.

feiten en cijfers
30-09-2011
155.

Onderzoek Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

Het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) is een goed bruikbaar instrument. Dat staat in een brief die de minister Hirsch Ballin van Justitie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de brief gaat de minister in op de uitkomsten van het WODC-onderzoek naar het gebruik van het RiHG.

nieuws
06-10-2010
156.

Toename meldingen huiselijk geweld Haaglanden

Het aantal meldingen en aangiften van huiselijk geweld is in de regio Haaglanden in de periode van 2009 tot en met 2011 met 24 procent toegenomen. Desondanks gaat het nog steeds om een topje van de ijsberg. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van de zogeheten 'Haaglandse aanpak van huiselijk geweld' die vorige week het Haagse college van B en W passeerde.

nieuws
18-07-2012
157.

Huiselijk geweld, uithuisplaatsingen en slachtofferrechten

Een onderzoek naar de rechtspositionele waarborgen voor het slachtoffer bij de uithuisplaatsing van de (ex-)partner in Nederland, Oostenrijk en Spanje

publicatie
01-10-2011
158.

Korpschef noemt Rotterdamse aanpak huiselijk geweld ‘succesvol’

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw noemt de aanpak van huiselijk geweld in zijn stad ‘succesvol’. De aanpak van huiselijk geweld is al jaren prioriteit in Rotterdam. Dit blijkt zijn vruchten af te werpen.

nieuws
14-06-2011
159.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
160.

Proef huisverbod bij kindermishandeling Noord-Nederland

De noordelijke provincies starten volgende maand een proef om plegers van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Als het een succes is, wordt het regulier beleid in het Noorden.

nieuws
28-02-2014
161.

Tweede Voortgangsbericht Implementatiewerkgroep Huisverbod

De Implementatiewerkgroep Huisverbod heeft haar tweede Voortgangsbericht gepresenteerd. Met dit voortgangsbericht wil de werkgroep betrokken ketenpartners en geïnteresseerden informeren over de voorbereidingen voor de (mogelijke) invoering van het huisverbod in 2007.

nieuws
06-10-2006
162.

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland

Deel 1: Wettelijk kader en handhaving. De geldende regelgeving met betrekking tot civiel-, bestuurs- en strafrechtelijke beschermingsbevelen in Nederland en de handhaving.

feiten en cijfers
06-11-2012
163.

Meer oog burgemeesters voor eerwraak en huiselijk geweld

Burgemeesters en hulpverleners hebben meer oog gekregen voor het onderscheid tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld. Dat meldt het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Het is onder burgemeesters een actueel thema, sinds zij twee jaar geleden de bevoegdheid kregen om een tijdelijk huisverbod op te leggen.

nieuws
05-10-2010
164.

Instrumenten Wet tijdelijk Huisverbod

De hier aangebode instrumenten zijn * concepten.// Dit materiaal is tot 1 juli 2008 hier beschikbaar. Vanaf 1 juli 2008 worden, terzijnertijd ook de definitieve versies van, de instrumenten aangeboden via:// '''www.huisverbod.nl'''

beleid
18-06-2008
165.

Interventies bij huiselijk geweld

De invoering van de WTH heeft in Tilburg geleid tot het ontwikkelen van een gedetailleerd plan van aanpak ter voorbereiding van de lokale implementatie van de WTH (1 maart 2009).

feiten en cijfers
31-01-2012
166.

Meer geld voor uitvoering Wet tijdelijk huisverbod

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt 1,2 miljoen euro extra ter beschikkingaan het gemeentefonds voor de uitvoering van het tijdelijk huisverbod in de jaren 2011, 2012 en 2013. De reden hiervoor is het feit dat er meer huisverboden worden opgelegd dan beoogd.

nieuws
19-01-2012
167.

Emancipatiemonitor 2016

Actuele gegevens over (on)gelijkheid van vrouwen en mannen op diverse terreinen.

feiten en cijfers
13-12-2016
168.

Toename aantal huisverboden Den Haag

In Den Haag wordt gemiddeld 22 keer per maand een tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld opgelegd. Dat blijkt uit cijfers die de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

nieuws
20-03-2013
169.

Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een quickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een handreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

feiten en cijfers
29-03-2013
170.

Evaluatie tijdelijk huisverbod Zuid-Holland Zuid

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft een evaluatie gemaakt van de eerste 50 huisverboden in Zuid-Holland Zuid. Deze evaluatie moet antwoord geven op vragen als Hoe functioneert de uitvoering? Draagt het instrument bij aan de bestrijding van huiselijk geweld? En Wat zou beter kunnen?

feiten en cijfers
15-09-2010
171.

IJmuider raadslid wil opheldering over dalend aantal huisverboden

Het IJmuider raadslid Hülya Kat (D66) wil opheldering over het achterblijvende aantal huisverboden in de gemeente. Volgens Kat wordt er minder preventief opgetreden omdat de hoofdofficier van justitie tijd tekort komt.

nieuws
01-06-2011
172.

Veiligheidshuis Sittard wil huisverbod vaker preventief inzetten

Het Veiligheidshuis district Sittard, wil dit jaar meer inzetten op het preventief huisverbod. Want hoewel de wet is bedoeld om huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen, wordt een huisverbod vaak pas opgelegd als al sprake is van een strafrechtelijk traject tegen de dader.

nieuws
07-06-2011
173.

Mutsaersstichting stopt met crisishulp bij huiselijk geweld

Noord-Limburgse gemeenten beschikken vanaf volgende maand niet meer over crisishulp bij huiselijk geweld. De Mutsaersstichting is ontevreden over de samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld en stopt daarom met het hulpaanbod.

nieuws
15-06-2017
174.

Limburgse pilot rond huisverbod

De gemeenten Venlo, Venray, Maasgouw en Leudal starten in april met een proef rond het tijdelijk huisverbod. Het doel van deze pilot is om sneller, preventiever en efficiënter te werken. Voortaan zal binnen en uur na een melding van huiselijk geweld een zogeheten casemanager ter plekke zijn.

nieuws
18-02-2011
175.

Bijna 5000 huisverboden opgelegd sinds invoering wet

Sinds de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod begin 2009 hebben burgemeesters bijna 5000 huisverboden opgelegd aan plegers van huiselijk geweld. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie is zeer tevreden over dit aantal. Dat schrijft hij, mede namens staatssecretaris Veldhuizen van Zanten, vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
15-02-2011
176.

Drentse opvang voor plegers huiselijk geweld

In Emmen komt een opvangplaats voor daders van huiselijk geweld uit de hele provincie Drenthe. Zij kunnen er voor een afkoelingsperiode van maximaal vier weken heen worden gestuurd.

nieuws
01-02-2008
177.

Tijd om te herijken?

Onderzoek naar een mogelijke aanpassing van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG).

feiten en cijfers
20-01-2016
178.

Breda verbetert aanpak huiselijk geweld

Breda wil met samenwerkende partners en de regiogemeenten de aanpak van huiselijk geweld verbeteren. De focus ligt op vroegtijdige hulpverlening om te voorkomen dat vrouwen een beroep moeten doen op de vrouwenopvang. Om dit te bereiken zet de gemeente in op verbetering van de hulpverlening. De gemeente stelt een beleidsplan ‘Aanpak huiselijk geweld’ op waarvan de vrouwenopvang onderdeel uitmaakt.

nieuws
10-11-2010

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: