Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

224 resultaten gevonden met "jeugdzorg"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
2.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
3.

Jongeren in jeugdhulp over veiligheid

Onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling

publicatie
04-06-2015
4.

Nederland vijftiende op ranglijst kinderrechten

Nederland is opnieuw gezakt op de ranglijst voor kinderrechten. Dat blijkt uit de KidsRights Index 2017, die internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights vandaag in samenwerking met de Erasmus Universiteit publiceert. Dit jaar staat ons land op de vijftiende plek. Vorig jaar zakte Nederland van de tweede naar de dertiende plaats.

nieuws
15-05-2017
5.

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht

Op maandag 28 november 2011 organiseert Studiecentrum Kerckebosch de themadag 'De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!'.

agenda
28-11-2011
6.

Ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang

Landelijke studiedag

agenda
13-05-2015
7.

Bestuurders presenteren plan nieuwe jeugdzorg

Eén nieuwe overheidsinstantie moet de taken van de huidige Bureaus Jeugdzorg én de Raad voor de Kinderbescherming overnemen. Dat is het advies van deskundigen en bestuurders in de jeugdzorg. Zij presenteerden afgelopen vrijdag hun ontwerp voor een nieuwe jeugdbescherming. Dit plan moet een einde maken aan de bureaucratie en de sterk verbrokkelde hulpverlening in het huidige jeugdzorgsysteem.

nieuws
12-09-2011
8.

Kinderombudsman onderzoekt jeugdhulp

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen sinds de stelselwijzigingen in de jeugdzorg de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Om signalen van jongeren, ouders en professionals over de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, is een enquête uitgezet.

nieuws
12-03-2015
9.

Wie zorgt er dan voor mij? Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen uit huis geplaatst. Zij verkeren in (acuut) gevaar of worden ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. Wat gebeurt er daarna met hen en gaat het daarna beter?

publicatie
29-04-2015
10.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
11.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
12.

Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
01-05-2015
13.

Jeugdzorg 2.0 Symposium in Gederland

Jeugdzorg efficiënter en toegankelijker maken met sociale media en online mogelijkheden.

agenda
06-04-2011
14.

Versterking eerstelijns jeugd- en gezinszorg

Het Nederlands Jeugdinstituut organiseert samen met de RMO een internationale expertmeeting over het versterken van de eerstelijns jeugd- en gezinszorg.

agenda
14-09-2012
15.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
16.

Kinderombudsman bezorgd over spanningen in gezin door crisis

Steeds meer kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leven steeds meer kinderen leven in armoede. Hij maakt zich zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat zou kunnen leiden tot kindermishandeling. “We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt."

nieuws
11-09-2013
17.

Transformeren doe je samen

Centraal staat de vraag hoe de betrokken partijen samen de beoogde transformaties van maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs en jeugdhulp in onderlinge samenhang zo kunnen vormgeven dat de burger effectievere zorg krijgt met minder bureaucratie en tegen lagere kosten.

agenda
16-06-2014
18.

Jaarbeeld 2015 Landelijk Toezicht Jeugd

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de hulp, ondersteuning en bescherming die jeugdigen of hun gezinnen soms nodig hebben. Deze rapportage van het Landelijk Toezicht Jeugd laat zien hoe de uitvoeringspraktijk van de stelselwijziging uitpakken in het sociale domein en die van het jeugddomein in het bijzonder. Het Landelijk Toezicht Jeugd bestaat uit de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
03-03-2016
19.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

nieuws
01-05-2018
20.

‘Ernst problemen kinderen gesloten jeugdzorg onderschat’

Het aantal kinderen in gesloten jeugdzorg is de afgelopen drie jaar met 12 procent gestegen, terwijl het streven was om deze jongeren eerder en minder zware jeugdhulp te bieden. Dit laat zien dat de nieuwe jeugdwet op verkeerde aannamen is gebaseerd, stelt Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden, vandaag in Trouw.

nieuws
07-11-2017
21.

Bijeenkomst triagemethode JGZ

Meer inzicht in en verdere doorontwikkeling van de triagemethode.

agenda
16-09-2014
22.

Succesfactoren aanpak kindermishandeling

Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, moed en samenwerkingsbereidheid. Dat zijn volgens Annemarie Penn-Te Strake – vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - de kernelementen van een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg.

nieuws
09-03-2015
23.

D66-Kamerlid Bergkamp bezoekt Kompaan en de Bocht

Het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Kompaan en de Bocht. Zij liet zich tijdens dit bezoek informeren over de positie van kinderen in de vrouwenopvang, de relatie met de ontwikkelingen in het kader van de transitie jeugdzorg, pleegzorg en het toekomstige AMHK.

nieuws
30-08-2013
24.

Symposium pleegzorg 2014: Waar blijft het kind?

Het symposium staat voor een belangrijk deel in het teken van de transitie jeugdzorg.

agenda
19-06-2014
25.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015
26.

Inkoop Jeugdhulp uiterlijk deze maand geregeld

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) willen dat gemeenten en jeugdhulpinstellingen de inkoop van jeugdhulp zo snel mogelijk afronden. Gemeenten die hiermee pas eind november klaar denken te zijn, moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. De Tweede Kamer is allerminst tevreden over de huidige stand van zaken, zo bleek gisteren tijdens een Kamerdebat over de jeugdzorg.

nieuws
04-11-2014
27.

Werkgroep voor koerswijziging aanpak kindermishandeling

Op initiatief van een aantal ervaringsdeskundigen en wetenschappers is onlangs de werkgroep Veilig Opvoeden aan het werk gegaan om signalen van falende jeugdzorginstanties in kaart te brengen en deze signalen onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen.

nieuws
22-02-2016
28.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
29.

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 hebben 103.000 jongeren in Nederland jeugdzorg ontvangen. Dat is een aandeel van ongeveer drie procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
17-04-2014
30.

Zeeuwse oplossingsgerichte aanpak succesvol

Focus niet op problemen, maar op oplossingen en de eigen kracht van het gezin en zijn sociale netwerk. Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen vermindert aanzienlijk als de hulpverleners werken volgens deze uitgangspunten van 'Signalen van Veiligheid' en 'Signalen van Welzijn'. Dat bleek vorige week tijdens een congres in het Zeeuwse Heinkenszand.

nieuws
20-02-2012
31.

Jeugd in Onderzoek

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is op zoek naar onderzoekers, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers of managers die onderzoek doen in de jeugdsector. Degenen die bereid zijn hun praktijkonderzoek te delen met een groter publiek, maken kans op het verzorgen van een deelsessie op het jaarlijkse kenniscongres 'Jeugd in Onderzoek'.

nieuws
27-11-2014
32.

AKJ ziet toename vragen en klachten jeugdhulp

Steeds meer kinderen, jongeren en (pleeg)ouders die te maken hebben met jeugdhulp melden zich bij de vertrouwenspersonen van het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. AKJ constateert dat er nog veel niet goed gaat op het gebied van bejegening, communicatie, procedures en besluiten.

nieuws
16-05-2017
33.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
34.

Jeugdgezondheidszorg scoort voldoende

Meer dan 80 procent van de JGZ-organisaties scoort voldoende naar de huidige normen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘De jeugdgezondheidszorg beter in positie’. Tegelijkertijd stelt de inspectie dat groepen kinderen die moeilijker in beeld zijn te krijgen, zoals kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven, onvoldoende bereikt worden.

nieuws
10-11-2014
35.

‘Jeugdbeschermingsketen is te lang’

"Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten." Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk op nrc.nl. Zij pleit ervoor om enkele instanties op te heffen.

nieuws
26-02-2019
36.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
29-02-2016
37.

Leren van calamiteiten, veiligheid van kinderen

Factsheet van de Samenwerkende Inspecties over knelpunten in de hulpverlening aan probleemgezinnen.

publicatie
25-08-2016
38.

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderombudsman formuleert tien fundamentele zorgpunten op basis van vijf jaar waarin de kinderrechten in Nederland zijn gemonitord.

feiten en cijfers
15-12-2016
39.

Verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg

publicatie
13-09-2016
40.

Jeugdzorg Friesland stuit op meervoudige problemen

Een kwart van de kinderen die vorig jaar een eerste indicatie voor Jeugd & Opvoedhulp kregen van Bureau Jeugdzorg Friesland, heeft te maken gehad met mishandeling. Zij leden onder huiselijk geweld of psychische verwaarlozing. Dit wijst een eerste groot onderzoek van Jeugdzorg Friesland uit. Verder blijkt dat de kinderen vaak vier of meer kernproblemen hebben.

nieuws
22-08-2011
41.

VNG trekt aan de bel over grote tekorten jeugdzorg

Gemeenten hebben geen zin om mee te werken aan de plannen van het kabinet-Rutte III op het gebied van verduurzaming en energietransitie als er niet eerst wordt gepraat over hun financiële problemen in het sociaal domein. Dat zegt de VNG-directeur Jantine Kriens in een gesprek met Het Financieele Dagblad.

nieuws
15-11-2017
42.

Kwaliteit en toegang jeugdhulp onder druk

De Kinderombudsman stelt dat de toegang en de kwaliteit van de jeugdhulp worden bedreigd. Gemeenten gaan, omwille van de kosten, steeds vaker op de stoel van de hulpverlener zitten. Zij stellen financiële belangen dan boven het belang van het kind.

nieuws
29-10-2015
43.

Huiselijk Geweld in het Sociale Domein

MOVISIE organiseert een Kenniscafé ‘Huiselijk Geweld in het Sociale Domein’.

agenda
31-10-2013
44.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
45.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
46.

Stresstest transitie jeugdzorg

Het Transitiebureau Jeugd biedt een test aan waarmee gemeenten kunnen zien of ze klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. De inschrijving voor de stresstest is gestart en duurt tot 15 oktober 2014.

nieuws
29-08-2014
47.

De familie aan zet

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de situatie van families die een Eigen Kracht-conferentie belegd hebben en te maken hebben met jeugdbescherming. Het onderzoek richtte zich daarbij op de toestand na de bijeenkomst, drie en negen maanden later. In het onderzoek kwamen enkele, maar belangrijke, aspecten aan bod: de veiligheid en het welzijn van kinderen, de onderlinge band van het sociale netwerk en de zeggenschap van de hulpvrager.

feiten en cijfers
26-06-2008
48.

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg over de problemen die zich voordoen in de relatie tussen ouders en Bureau Jeugdzorg in gevallen van ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen, en de manier waarop Bureaus Jeugdzorg deze problemen kunnen verminderen, bezien vanuit de behoorlijkheidsvereisten en kinderrechten.

feiten en cijfers
08-11-2012
49.

Kantelende stelsels en de aanpak van huiselijk geweld

De WMO kantelt en de Jeugdzorg transformeert. Wat betekenen de kantelingen in het werkveld voor de aanpak van huiselijk geweld?

agenda
27-05-2014
50.

De zorg waar ze recht op hebben

Eerste van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
05-05-2015
51.

Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie

Verslag van een bijeenkomst van het Arrondissementsparket Midden-Nederland met OM en ketenpartners. Besproken werden zaken op het gebied van Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ).

publicatie
01-11-2015
52.

Utrecht pakt kindermishandeling steviger aan

Utrecht heeft afspraken gemaakt om signalen van kindermishandeling beter op te vangen en instanties beter te laten samenwerken. Afgesproken is dat alle instellingen met een protocol signalering kindermishandeling gaan werken en dat alle medewerkers getraind worden in de signalering en in gespreksvoering met ouders

nieuws
19-06-2007
53.

Risicomanagement in de Jeugdzorg (Studiemiddag)

Op donderdagmiddag 14 november van 12.00 - 17.00 organiseert de G32 in samenspraak met de VNG en het Transitiebureau Jeugd, een studiemiddag over risico’s in de zorg voor jeugd, die straks onder verantwoordelijkheid van gemeenten valt.

agenda
14-11-2013
54.

'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

nieuws
27-03-2019
55.

Bezuinigingen nekken Hulpmix.nl

Hulpmix, een website voor online hulp aan jongeren, moet wegens bezuinigingen stoppen. De site, waar jongeren met hulpverleners kunnen chatten over problemen waaronder huiselijk geweld en misbruik, houdt per 1 december op te bestaan.

nieuws
11-10-2013
56.

Commissie‐Samson geschokt door ernst misbruik

De Commissie‐Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen, is geschokt door de aard, duur en frequentie van de gevallen van seksueel misbruik, die zijn gemeld. Inmiddels heeft de commissie 500 meldingen geanalyseerd. De voorzitter van de commissie, voormalig Procureur-generaal Rieke Samson, spreekt van ‘zeer ernstige gevallen van seksueel misbruik die vaak jarenlang aanhielden’.

nieuws
22-06-2011
57.

JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

nieuws
15-09-2016
58.

Minder uithuisplaatsingen door inzet eigen netwerk

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de William Schrikker Groep (WSG) sinds 2012 met 30 procent afgenomen. Deze daling is te danken aan een nieuwe werkwijze van de instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

nieuws
28-01-2014
59.

Landelijk Symposium: 18 jaar... en hoe dan verder?

Op dit landelijke symposium wordt uitvoerig stilgestaan bij de problemen die je als hulpverlener tegenkomt als een jongere 18 wordt, maar ook bij mogelijke oplossingen.

agenda
02-10-2014
60.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
61.

Grootschalig onderzoek naar kwaliteit en toegang jeugdhulp

De Kinderombudsman gaat dit jaar onderzoeken of kinderen de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdhulp, wil de Kinderombudsman weten of de toegang tot de zorg en de kwaliteit van deze zorg in de praktijk is gewaarborgd. Kinderen en jongeren uit het hele land zullen hierover worden bevraagd.

nieuws
21-01-2015
62.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
63.

Kindertelefoon in de knel

De Kindertelefoon vreest voor zijn voortbestaan. Vanaf volgend jaar zal de financiering van de organisatie niet langer landelijk worden geregeld, maar moet hierover met de 388 afzonderlijke gemeenten onderhandeld worden.

nieuws
13-04-2017
64.

Gemeenteraad Utrecht bezorgd over functioneren Veilig Thuis

De Utrechtse gemeentepolitiek maakt zich zorgen over het functioneren van Veilig Thuis en de jeugdbescherming van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Gezinnen die slechte ervaringen met deze organisaties hebben, worden opgeroepen om hun klachten naar de Utrechtse gemeenteraad te sturen.

nieuws
01-11-2018
65.

Voor de Jeugd festival, samen naar 2015!

Vooraankondiging. Aan de vooravond van de decentralisatie van de jeugdzorg organiseert het transitiebureau jeugd in de Week van de Opvoeding het ‘Voor de Jeugd festival, samen naar 2015!’

agenda
07-10-2013
66.

Manifest behoud specialistische jeugdhulp

76 hoogleraren, lectoren, directeuren, bestuurders, toezichthouders, kinderartsen, vertegenwoordigers van politie en OM, cliënten en ouders hebben deze week een dringend beroep op de politiek gedaan om heldere afspraken te maken over de positionering en financiering van landelijke specialistische jeugdhulp.

nieuws
30-05-2018
67.

Inspectie start toezicht naar opvang slachtoffers van loverboys/mensenhandel

Op verzoek van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van VWS doet de Inspectie Jeugdzorg in 2017 onderzoek bij jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel.

feiten en cijfers
10-08-2017
68.

Toolbox ‘Wijkteams werken met jeugd’ online

De toolbox Wijkteams werken met jeugd is gisteren online gegaan. De website biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen.

nieuws
20-01-2016
69.

Jaarbericht Kinderrechten: weinig inzicht hulp bij kindermishandeling

In het signaleren en het melden van kindermishandeling is geïnvesteerd, nu moet er meer inzicht komen in hoe het kind wordt geholpen. Dat staat in het Jaarbericht Kinderrechten dat vrijdag werd gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland.

nieuws
19-06-2017
70.

Congres over Centra voor Jeugd en Gezin

Vier jaar na de oprichting van de eerste Centra voor Jeugd en Gezin (CJGs), is het tijd voor bezinning. Zijn de Centra voor Jeugd en Gezin op de goede weg? Hoe zorgen ze voor een verdere professionalisering? Daarom organiseert het Julius Centrum, samen met onder meer GGD Nederland, op 24 september 2010 een congres over de Centra voor Jeugd en Gezin.

agenda
24-09-2010
71.

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

feiten en cijfers
17-05-2016
72.

Hoge respons beleidsinformatie jeugd

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

nieuws
08-06-2015
73.

Congres Centrum voor Jeugd en Gezin

Recente ontwikkelingen in professionalisering, aansturing en betrokkenheid bij Centra voor Jeugd en Gezin.

agenda
30-09-2011
74.

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

nieuws
16-04-2018
75.

Eén regisseur voor probleemgezin

Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen die ze helpt, in plaats van verschillende instanties. Dat schrijven staatssecretaris van Volksgezondheid Van Rijn (PvdA) en staatssecretaris van Justitie Teeven (VVD) in een plan dat zij maakten met gemeenten en provincies. Het plan is gisterenavond naar de Tweede Kamer gestuurd.

nieuws
14-05-2013
76.

Samenwerking Bureau Jeugdzorg en Dierenbescherming Amsterdam

Bureau Jeugdzorg en de Dierenbescherming in Amsterdam gaan samenwerken. Hulpverleners krijgen cursussen over het verband tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en leren hoe ze dit kunnen melden bij de andere partij.

nieuws
11-01-2011
77.

Kinderombudsman: de jeugdhulp is een proeftuin

De Kinderombudsman constateert dat de hulp voor kinderen en jongeren na de decentralisatie nog één grote proeftuin is. Kinderen en jongeren die al voor 1 januari 2015 jeugdhulp ontvingen, ervaren tot op heden gelukkig weinig last van de veranderingen. Maar de Kinderombudsman is bezorgd over de kinderen die ná 1 januari voor het eerst jeugdhulp nodig hebben.

nieuws
17-04-2015
78.

Kindermishandeling in jeugdzorg hield jarenlang aan

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg heeft het eerste jaar 600 meldingen ontvangen van mensen die in hun jeugd zijn mishandeld in een instelling, pleeggezin of weeshuis. De slachtoffers moesten het geweld gemiddeld 7,5 jaar ondergaan.

nieuws
21-11-2017
79.

Casusonderzoek Drenthe

Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind

publicatie
27-05-2016
80.

De kracht van het sociale wijkteam

Vierde jaarcongres

agenda
16-02-2016
81.

Congres Integrale jeugdzorg

Het congres Integrale Jeugdzorg brengt u in één dag in de juiste richting van plan tot uitvoering.

agenda
30-06-2014
82.

Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

nieuws
11-12-2015
83.

Landelijk overzicht jeugdbescherming op innovatiekaart

Waar ligt de regie op jeugdbescherming bij de gemeente? En in welke gemeente ligt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? De Innovatiekaart Jeugdbescherming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de verschillende aanpakken uit het hele land in één oogopslag weer.

nieuws
09-07-2015
84.

Oppositie bezorgd om privacy jeugdzorg

Oppositiepartijen CDA, D66 en GroenLinks willen opheldering over een nieuwe regeling van het kabinet om gemeenteambtenaren informatie te geven over de psychische problemen van kinderen in de jeugdzorg.

nieuws
16-07-2015
85.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
86.

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

interventie
25-06-2015
87.

Informatie kwetsbare kinderen onveilig gedeeld

Gemeenten, politie en Veilig Thuis-organisaties wisselen privacygevoelige gegevens over kwetsbare kinderen vaak onveilig uit. Ze maken geen gebruik van een beveiligd systeem dat daarvoor is gebouwd. De informatie wordt vaak onveilig via e-mail of per post, verstuurd. Dat heeft de NOS gisteren gemeld.

nieuws
16-11-2015
88.

Tango met jeugdzorg

Ervaringen van (pleeg)ouders, jongeren en professionals.

publicatie
14-04-2014
89.

Inspectie start toezicht opvang slachtoffers loverboys

De Inspectie Jeugdzorg doet dit jaar onderzoek naar jeugdhulpaanbieders die gespecialiseerde hulp bieden aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel. Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.

nieuws
09-08-2017
90.

Jeugdhulp vaak opnieuw nodig

Ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar hebben in de eerste zes maanden van dit jaar jeugdhulp ontvangen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

nieuws
03-11-2017
91.

Themadag: Jeugdbescherming vanaf 1 januari 2015

Wat verandert er met de nieuwe Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de nieuwe Jeugdwet

agenda
26-01-2015
92.

Onderzoeksraad: 'Jeugdzorg grijpt te laat in’

Medewerkers van jeugdzorg wachten te lang met ingrijpen als er signalen zijn dat een kind is mishandeld. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een studie naar de aanpak van kindermishandeling die vandaag is gepubliceerd.

nieuws
13-01-2011
93.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
94.

Samen om het kind in de wijk

Werkconferentie

agenda
27-11-2015
95.

Jeugd en Veiligheid

Leerkringen

agenda
09-02-2016
96.

GGZ Kennisdag 2015

Psychische gezondheid van de jeugd

agenda
22-09-2015
97.

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

interventie
16-03-2016
98.

Jeugd in onderzoek 2015

Congres

agenda
09-03-2015
99.

VNG-commissie: 'Jeugdzorg naar gemeenten in één keer'

'Decentralisatie jeugdzorg naar gemeenten op één moment', adviseert de VNG Subcommissie Jeugdzorg. De transitie van de jeugdzorg begint concrete vormen aan te nemen. Dat was duidelijk voelbaar in de vergadering van de VNG-subcommissie op 30 november in Zwolle.

nieuws
06-12-2011
100.

Onderzoek naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een grote Europese NORFACE subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland.

feiten en cijfers
27-11-2014
101.

Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2014

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarwerkprogramma 2014 gepresenteerd. Het staat voor een groot deel in het teken van de naderende transitie jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

nieuws
16-01-2014
102.

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Worden jeugdigen en gezinnen die zorg en ondersteuning nodig hebben effectief en in goede samenwerking geholpen door de betrokken (hulp)organisaties? Deze vraag staat centraal in het toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd, dat de samenwerkende jeugdinspecties vorige week publiceerden.

nieuws
19-05-2015
103.

Congres Jeugdzorg 2015

Congres

agenda
23-04-2015
104.

KRO-NCRV 2Doc: Die kleine is alles voor mij

Lislene wordt vlak voor de bevalling van haar eerste kind door haar vriend na een ruzie op straat gezet. Na een nachtelijke omzwerving komt ze in het ziekenhuis terecht waar dochter Luna wordt geboren. Lislene (25) doet aangifte van mishandeling tegen haar vriend en gaat in een blijf-van-mijn-lijf-huis wonen.

publicatie
18-08-2015
105.

Noodkreet VNG over tekorten bij jeugdzorg en GGZ

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in een open brief aan de inwoners van alle gemeenten aan de bel getrokken over de tekorten bij de jeugdzorg en GGZ. Als het kabinet niet bereid is gemeenten tegemoet te komen, moeten jeugdhulp en psychische hulp weer terug naar het Rijk, aldus de VNG.

nieuws
08-05-2019
106.

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

interventie
17-09-2015
107.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
108.

Themacompetentie Seksualiteit

Studiebijeenkomst voor docenten

agenda
28-01-2016
109.

Jaarcongres LVB

Over gedragsproblemen, verslaving en criminaliteit

agenda
15-09-2015
110.

Belangengroeperingen pleiten voor aanpassing nieuwe Jeugdwet

Belangengroeperingen luiden vandaag de noodklok in de Tweede Kamer over de nieuwe Jeugdwet. Ze willen dat de wet op een aantal punten wordt aangepast. Zo stuit onder meer het kabinetsvoornemen om kinderen zonder tussenkomst van de rechter uit huis te plaatsen op veel kritiek.

nieuws
05-09-2013
111.

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.

publicatie
04-11-2013
112.

Een jaar ploeteren met de nieuwe Jeugdhulp en Jeugdbescherming 2015

Themadag

agenda
23-11-2015
113.

Privacy Impact Assessment Jeugd

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

nieuws
13-11-2014
114.

Kamerbrief over beleidsinformatie Jeugd

Met deze brief informeert minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de meest recente cijfers van de beleidsinformatie jeugd en een aantal nadere onderzoeken naar aanleiding daarvan.

beleid
18-06-2018
115.

Jeugd in Onderzoek

Congres

agenda
14-03-2016
116.

Voorstudie geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen

De Commissie 'Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat bekijken of er meer onderzoek nodig is naar kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben deze commissie gisteren ingesteld.

nieuws
14-07-2015
117.

Inzicht in het jeugdrecht

Rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
27-01-2016
118.

Jeugdwet, Tekst & Toelichting

De Jeugdwet draagt bij aan de transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

publicatie
10-09-2014
119.

Familienetwerkberaden in jeugdbescherming

Volgens de Jeugdwet moeten ouders de mogelijkheid krijgen om een familiegroepsplan op te stellen, ook als er sprake is van jeugdbescherming. Zorgt een familienetwerkberaad voor betere bescherming van kinderen die onder toezicht gesteld zijn? Op deze vraag geeft dit evaluatieonderzoek antwoord.

publicatie
22-08-2016
120.

Samenwerkende inspecties presenteren Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 hebben de vijf samenwerkende inspecties hun gezamenlijke voornemens voor het toezicht in 2015 gepresenteerd. Het programma omvat een reeks van toezichtactiviteiten in het kader van de continuïteit van de zorg voor jongeren en gezinnen. Ook wordt aandacht besteed aan het toezicht naar aanleiding van calamiteiten en signalen.

nieuws
19-01-2015
121.

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

publicatie
15-02-2007
122.

13 maart 2008
Startconferentie KD JGZ

De VNG gaat met subsidie van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin gemeenten in de regio’s ondersteunen bij de invoering van digitale dossiers (EKD’s) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ). In dit kader wordt de startconferentie georganiseerd.

agenda
13-03-2008
123.

Moeders en hun kinderen over partnergeweld

Dit essay geeft de resultaten weer van een analyse van de percepties van moeders en hun kinderen over partnergeweld en hun behoefte aan steun en hulp.

publicatie
18-01-2013
124.

De transitie en de aanpak van probleemjeugd

Hierin staan de dagelijkse praktijk en de wetenschap centraal: Hoe versterken zij elkaar om de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten invulling te geven? Wat leert de wetenschap ons en wat betekent dat voor de aanpak van probleemjeugd in de dagelijkse praktijk?

agenda
19-11-2013
125.

Privacy Impact Assessment Jeugd

De Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd is aangeboden aan de Tweede Kamer. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies. In de PIA worden de taken uit de Jeugdwet, de keuzes die door gemeenten kunnen worden gemaakt bij uitvoering van de Jeugdwet en de consequenties voor de gegevensverwerking toegelicht.

beleid
13-11-2014
126.

De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen

Wat gemeenten moeten weten over jeugdartsen

publicatie
10-04-2015
127.

30e Symposium Jeugd-en Gezinsonderzoek

Op donderdag 10 oktober 2013 organiseren de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het 30e symposium Jeugd- en Gezinsonderzoek. Het thema dit jaar is ‘Nieuwe zorg voor jeugd'.

agenda
10-10-2013
128.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
129.

Toeleiding Zorg Kindermishandeling

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is van kindermishandeling. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport en een factsheet.

nieuws
28-01-2015
130.

Jaarbericht Kinderrechten 2012

Monitor van UNICEF Nederland en Defence for Children op het gebied van kinderrechten in Nederland.

feiten en cijfers
26-06-2012
131.

Beschermen zonder woorden (artikel)

Interview met jeugd- en gezinsbeschermer over methode om te communiceren met ouders

publicatie
20-10-2016
132.

Kinderrechtenmonitor 2015

Rapportage van de Kinderombudsman over (beleids-)ontwikkelingen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren.

feiten en cijfers
15-12-2015
133.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
134.

Nieuwe Jeugdbescherming!

Symposium

agenda
18-04-2016
135.

Meldcode ook voor asielzoekerscentrum verplicht

Ook asielzoekerscentra moeten verplicht gaan werken met een meldcode bij signalen van eergerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is geregeld in de Nota van wijziging op de Wet verplichte meldcode die deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

nieuws
11-10-2012
136.

Terecht in de jeugdzorg

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik.

feiten en cijfers
31-01-2013
137.

Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

nieuws
29-01-2019
138.

Senaat unaniem achter de Wet op de jeugdverblijven

Alle partijen in de Eerste Kamer hebben vandaag ingestemd met de Wet op de jeugdverblijven. Deze wet is bedoeld om de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten te vergroten en bevat nieuwe regels voor alle jeugdverblijven, waaronder de zogenoemde moskee-internaten.

nieuws
09-02-2016
139.

Van Rijn en Teeven: financiële garanties voor continuïteit jeugdhulp

Staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) stellen maximaal €200 miljoen beschikbaar tot 2018 om jeugdhulpinstellingen te helpen die in problemen (dreigen te) komen als gevolg van de invoering van het nieuwe jeugdstelsel. Dat bedrag is inclusief €40 miljoen die dit voorjaar bij het Begrotingsakkoord Zorg hiervoor beschikbaar is gekomen.

nieuws
15-07-2014
140.

LVB-jongeren en criminaliteit

Leerkring

agenda
31-05-2016
141.

Zorgen transitie jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland maakt zich grote zorgen over de overheveling van taken van provincies en Rijk naar de gemeenten. De organisatie reageert hier mee op het tweede rapport van de Transitie Commissie Jeugd onder leiding van de Rotterdamse oud-wethouder Geluk.

nieuws
21-06-2013
142.

Rotterdamse proef Ouders aan tafel krijgt vervolg

Rotterdamse kinderen krijgen vaker een stem bij vermoedens van huiselijk geweld of bij zorgen over de opvoeding. In een nieuwe werkwijze van de jeugdhulp kunnen zij hun kant van het verhaal vertellen in een persoonlijk gesprek, of tijdens het overleg over de beste aanpak.

nieuws
05-12-2018
143.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
144.

Toename vragen aan Kinderombudsman

Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is vorig jaar verdubbeld. Dat staat in het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
19-04-2017
145.

Eerste evaluatie Jeugdwet

Na de transitie nu de transformatie

beleid
05-02-2018
146.

Verzamelwet VWS 2016

Op 1 augustus 2016 traden de meeste bepalingen van de Verzamelwet VWS 2016 in werking, waardoor ook de Jeugdwet is gewijzigd.In artikel III van de Verzamelwet VWS 2016 wordt de Jeugdwet gewijzigd. Het gaat om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

beleid
11-08-2016
147.

Het Duivelskind: foute ouders en falende jeugdzorg

Het is de trieste jeugd van Angel van der Vecht (42). Zij werd tot haar 25e mishandeld en misbruikt.

publicatie
02-03-2013
148.

'Diagnose bij kindermishandeling vaak fout'

Er worden veel verkeerde diagnoses gesteld bij kindermishandeling. Bij de helft van zaken die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bekeek, werd een verkeerde diagnose gesteld.

nieuws
06-03-2010
149.

Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

nieuws
19-10-2016
150.

Omringd door zorg, toch niet veilig

Rapport van de Commissie-Samson over de zorg voor kinderen die door de kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

publicatie
08-10-2012
151.

9 en 10 april 2008
Scholingsdagen jeugdbeleid voor beginners

Het intensieve programma van twee scholingsdagen omvat vele onderwerpen: een overzicht van actuele landelijke ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen met betrekking tot de regierol, bijvoorbeeld in de beoogde Centra voor Jeugd en Gezin. Daarnaast komen onderwerpen als jeugdparticipatie en de methode Kernbeleid Jeugd aan de orde. Er wordt naast de inleidingen/presentaties, veel tijd ingeruimd voor zelfwerkzaamheid en uitwisseling.

agenda
09-04-2008
152.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
153.

NJi presenteert eindrapport SWING-programma

Het SWING-programma levert een belangrijke bijdrage aan de gezamenlijke beweging naar anders denken en doen, om het voor kinderen in Nederland beter te maken. Dat stelt Ans van de Maat, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Gisteren overhandigde zij de opbrengsten van dit programma aan de voorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd.

nieuws
19-09-2017
154.

BJZ Friesland constateert toename huiselijk geweld

Het aantal jongeren in Friesland dat te maken heeft met huiselijk geweld en psychische verwaarlozing is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg Friesland.

nieuws
02-10-2014
155.

Minder Friese gezinnen onder toezicht

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

nieuws
20-07-2016
156.

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

Toezicht 2016-2017 periode 1

feiten en cijfers
07-11-2016
157.

Onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Periode 1945 tot heden.

feiten en cijfers
15-08-2018
158.

Met jongeren praten over seksualiteit

Studiemiddag

agenda
11-04-2016
159.

Kinderombudsman: Jeugdhulp nog niet op orde

Een jaar na de invoering van de Jeugdwet is de jeugdhulp nog niet op orde. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die vandaag is verschenen.

nieuws
18-03-2016
160.

Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid

Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.

publicatie
21-05-2014
161.

Preventie op basis van data-analyse roept ethische vragen op

Data-analyse biedt de mogelijkheid om op wijk- en schoolniveau zorgbehoeften in kaart brengen, om zo het preventieve aanbod beter af te stemmen op de zorgvraag. Een Amsterdams project deed hier ervaring mee op. Programma manager Arjan de Jager en jeugd- en opvoedhulp Levi van Dam plaatsen wel wat ethische kanttekeningen.

nieuws
28-09-2018
162.

Kind uit de strijd

Methodiek van Bureau Jeugdzorg Limburg ter versterking van het kind in geëscaleerde scheidingssituaties

interventie
31-01-2017
163.

Uithuisplaatsing

Landelijke studiedag

agenda
16-04-2015
164.

Veiligheid in toegang jeugdhulp

Bijeenkomst

agenda
10-12-2015
165.

Geen dubbel werk in Jeugdbescherming

Dit blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarvoor bijna 1000 dossiers zijn bekeken en 19 kinderrechters zijn geïnterviewd. Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, is de Raad voor de Kinderbescherming in beschermingszaken een tweedelijnsorganisatie. Meldingen van zorgelijke situaties rond kinderen komen – met uitzondering van crisissituaties - eerst bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) terecht. Daarna gaat de melding, voorzien van informatie, naar de Raad.

feiten en cijfers
20-02-2007
166.

Convenant jeugdzorg en huiselijk geweld Zwolle

Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) en het Steunpunt Huiselijk Geweld hebben een convenant afgesloten voor het afstemmen van meldingen. Het uitgangspunt in de samenwerking is dat een melder van (huiselijk) geweld altijd aan het goede adres is: BJzO en SHG stemmen samen af over de te nemen vervolgstappen.

nieuws
03-12-2010
167.

Sterke toename klachten jeugdhulp

Het aantal mensen dat een klacht indient bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) is flink toegenomen. In de eerste helft van 2016 waren dat er bijna 6500, tegen ruim 7400 in heel 2015. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening, gevolgd door klachten over beslissingen en gebrekkige informatie.

nieuws
22-08-2016
168.

Meer kinderen slachtoffer seksuele uitbuiting

De overheid onderschat het aantal minderjarigen dat seksueel wordt uitgebuit. Dat komt doordat organisaties als Bureau Jeugdzorg en de voogdij-instelling Nidos de slachtoffers niet of nauwelijks melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel & Seksueel Geweld tegen Kinderen, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
24-12-2012
169.

Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen

Symposium: Gezond seksueel gedrag in de residentiële jeugdzorg bevorderen. Hoe kan toepassing van het Vlaggensysteem RJ daarbij helpen?

agenda
22-11-2013
170.

Congres Transitie jeugdzorg

Met de decentralisatie van de jeugdhulp per 2015 krijgen gemeenten er veel nieuwe taken bij. Dat vraagt veel; bestuurskracht, organisatorische inzet, inhoudelijke kennis van de doelgroepen en communicatie naar cliënt en medewerker.

agenda
10-10-2013
171.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
172.

Kantelende stelsels en de aanpak van huiselijk geweld: deskundigheid

Welkde deskundigheid moet geborgd worden? Wat moeten generalisten weten en kunnen als het gaat om huiselijk geweld? Welke specialisten/specialismen zijn nodig?

agenda
09-10-2014
173.

Ross kondigt verplicht gebruik meldcode kindermishandeling aan

Beroepsbeoefenaren die tijdens hun werk in contact komen met kinderen, moeten verplicht een meldcode kindermishandeling gaan gebruiken. Staatssecretaris Clémence Ross van VWS wil dit vastleggen in de Wet op de Jeugdzorg. Dit heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
04-03-2005
174.

Rekenkamer publiceert rapport Zaanse Jeugdteams

Verschillende elementen in de Zaanse aanpak van het werken in jeugdteams kunnen bijdragen aan het succes van de transformatie Jeugdzorg. Dat stelt de Rekenkamer Zaanstad in het onderzoek Transformatie zorg voor de Jeugd. Het onderzoeksrapport werd afgelopen vrijdag gepubliceerd.

nieuws
16-02-2015
175.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
176.

AKJ stelt zich voor

Alle volwassenen en jeugdigen die te maken hebben met de jeugdzorg, kunnen sinds dit jaar een beroep op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De instelling heeft onlangs enkele factsheets uitgegeven om zich aan cliënten en gemeenten voor te stellen.

nieuws
28-01-2015
177.

Brabantse zorgorganisaties willen samenwerken in jeugdhulpverlening

Juzt en Amarant Groep willen hun krachten op het gebied van jeugdhulpverlening in West-Brabant bundelen. De instellingen tekenden maandag een intentieverklaring om een verkennend onderzoek te beginnen naar samenwerking.

nieuws
19-12-2018
178.

Samenhang Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg

Gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen. Sinds 1 januari 2013 hebben zij de regie op de Veiligheidshuizen en op 1 januari 2015 komt daar ook de jeugdhulp bij. Dit vergt een goede samenhang tussen Veiligheidshuizen en Transitie Jeugdzorg.

feiten en cijfers
04-11-2013
179.

Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

nieuws
20-11-2018
180.

Betere samenwerking Jeugdzorg met politie en OM

Jeugdzorg, politie en Openbaar Ministerie hebben gisteren hun handtekening gezet voor betere samenwerking bij kindermishandeling. Volgens de afspraken gaan de politie en hulpverleners elkaar vaker informeren. Via een formulier op internet kunnen hulpverleners in de jeugdzorg voortaan bijvoorbeeld eenvoudig hun (vermoedens van) kindermishandeling bij de politie melden.

nieuws
13-04-2011
181.

Beleid in de praktijk

Jaarbeeld 2016 Toezicht Sociaal Domein

feiten en cijfers
24-04-2017
182.

Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

nieuws
20-02-2018
183.

Toeleiding zorg bij kindermishandeling

Onderzoek naar toeleiding hulpverlening vanuit Bureau Jeugdzorg

publicatie
27-01-2015
184.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
185.

ITJ complimenteert Haarlemse aanpak kindermishandeling

Haarlem krijgt complimenten van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) voor haar aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vrijdag overhandigt programmadirecteur Esther Deursen het eindrapport van een evaluatie en monitoring door het ITJ van het Haarlemse 'Actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk' aan de Haarlemse wethouder Van der Hoek, (Welzijn, Gezondheidszorg).

nieuws
12-10-2011
186.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
187.

Samson: aanpak kindermisbruik ‘weggeregeld’

Het kabinet is "oorverdovend stil" over de aanpak van kindermisbruik in instellingen en pleeggezinnen. Dat heeft Rieke Samson gisteren in het dagblad Trouw gezegd. Zij was voorzitter van de commissie die in opdracht van de ministers voor Jeugd en Gezin en van Justitie het seksueel misbruik in de jeugdzorg onderzocht.

nieuws
15-02-2013
188.

Groeit de jeugdzorg door?

Het beroep op de voorzieningen. Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017

feiten en cijfers
29-11-2013
189.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
190.

Landelijk toezicht Jeugd Jaarbeeld 2016

Beeld van het gezamenlijk toezicht van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
24-04-2017
191.

Injectie voor jeugdzorg om mishandeling snel te traceren

De jeugdzorg krijgt de komende zes jaar ruim dertig miljoen euro extra. Het geld is bedoeld om misstanden als kindermishandeling en huiselijk geweld sneller te onderkennen. Dat heeft staatssecretaris Ross (Welzijn) bekend gemaakt.

nieuws
04-09-2006
192.

CBP: privacymaatregelen Bureaus Jeugdzorg onvoldoende

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na onderzoek bij twee bureaus jeugdzorg (BJZ) geconcludeerd dat zij onvoldoende maatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

nieuws
19-02-2015
193.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
194.

Brabantse gemeenten tekenen contract met Bureau Jeugdzorg

Noord-Brabant heeft als eerste provincie in Nederland afspraken gemaakt met alle gemeenten over de toekomst van Bureau Jeugdzorg (BJZ). De 67 gemeenten hebben een contract gesloten voor 2015 en is er een budgetgarantie voor 2016 afgegeven.

nieuws
30-06-2014
195.

Strategische agenda VWS: Van systemen naar mensen

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben hun visie voor beleid voor de komende periode gepresenteerd. Zij geven onder meer aan dat ‘een integrale, persoons- en buurtgerichte aanpak de scheidslijn tussen de curatieve zorg en de langdurige zorg zal doen vervagen’.

beleid
08-02-2013
196.

JeugdZORG? vergeet het maar!

Dit boek is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Opgetekend uit de ervaringen van een vader en zijn dochter.Het gaat over ongewenste gebeurtenissen in de jeugdzorg, maar ook over een kind wat haar eigen onvermogen overwint. Niet dankzij maar ondanks de jeugdzorg.Voor ouders die te maken hebben met de jeugdzorg biedt het boek tips. De auteur hoopt dat dit boek een positieve bijdrage zal opleveren.

publicatie
01-06-2014
198.

Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?

De Associatie Stop Kindermishandeling (ASK) organiseert op woensdag 19 november 2014 – de internationale dag over artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag - een congres over de transitie in de jeugdzorg.

agenda
19-11-2014
199.

Elke gemeente krijgt een Centrum voor Jeugd en Gezin

In elke stad en dorp komt één loket waarin alle instellingen die zich met jeugdzorg bezighouden, samenwerken. Dit Centrum voor Jeugd en Gezin moet de versnippering van de zorg tegengaan zodat jongeren niet langer tussen wal en schip vallen.

nieuws
07-02-2006
200.

RVS wil jeugdhulpplicht verhogen naar 21 jaar

Verhoog de grens van de jeugdhulpplicht van 18 naar 21 jaar, in sommige gevallen zelfs naar 23 jaar en zorg voor meer ruimte voor maatwerk. Dat staat in een advies dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag aan minister Hugo de Jonge (VWS) heeft overhandigd.

nieuws
05-06-2018
201.

Voor de jeugd

Website van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Bedoeld voor iedereen die professioneel is betrokken bij de uitvoering van de stelselwijziging jeugd, waaronder de aanpak van kindermishandeling.


28-09-2012
202.

Gemeenten FoodValley maken afspraken met Bureau Jeugdzorg

Zeven gemeenten in de regio FoodValley hebben een akkoord bereikt met de Bureaus Jeugdzorg in Gelderland en Utrecht. Dit akkoord gaat over de functies die de beide bureaus in 2015 nog gaan uitvoeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over het budget.

nieuws
27-02-2014
203.

Kritisch rapport Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

Gemeenten zijn ook nog lang niet klaar voor het overnemen van de jeugdzorgtaken. Dat stelt de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ). Bij de decentralisatie jeugdzorg is de afgelopen twee jaar onvoldoende voortgang geboekt. De meeste gemeenten zitten nog in de fase van visieontwikkeling, de kaderstelling vanuit het rijk laat op zich wachten en de continuïteit van zorg is niet afdoende geregeld, zo stelt de commissie in haar eerste rapportage.

nieuws
01-03-2013
204.

Psychologen: integrale jeugdhulp komt moeizaam tot stand

De in 2015 ingezette transformatie van de jeugdhulp komt nog steeds erg moeizaam op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder leden van het NIP en P3NL (belangenorganisatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen).

nieuws
07-08-2017
205.

Inspectie Jeugdzorg: Jaarbericht 2014

Jaarbericht over ontwikkelingen in de jeugdzorg en het toezicht in 2014.

feiten en cijfers
28-05-2015
206.

Toename meldingen seksueel grensoverschrijdend gedrag Jeugdzorg

Het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Inspectie Jeugdzorg is vorig jaar toegenomen. Het ging om zeventig gevallen, vergeleken met 59 in 2013. Dat schrijft de inspectie in het jaarbericht 2014, dat zij vandaag publiceerde.

nieuws
26-05-2015
207.

Meersporenbeleid in beweging

Publicatie over de ontwikkelingen in de aanpak van seksuele kindermishandeling.

publicatie
10-08-2000
208.

Ontzorgen en normaliseren: Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg

De RMO pleit voor een sterke eerstelijn van de jeugd- en gezinszorg die het zorgsysteem vereenvoudigt.

publicatie
02-04-2012
209.

Joost houdt niet van haarlemmerolie

Oratie J. Hendriks, bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling: Joost houdt niet van haarlemmerolie - feiten en fabels in de forensische orthopedagogiek.

agenda
12-12-2013
210.

Congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen

In deze 3e editie van het congres Begeleiding Multiprobleemgezinnen staat het gezin echt centraal en krijgt u de mogelijkheid om samen met alle ketenpartners tot de juiste aanpak te komen om maatwerk te bieden.

agenda
06-03-2014
211.

Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen, is besloten dat het Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open blijft. Het meldpunt blijft nu open tot 31 december 2018 in plaats van tot 1 september 2018.

nieuws
18-05-2018
212.

Afname beschermingsonderzoeken: succes of risico?

Expertmeeting

agenda
16-07-2015
213.

Bijeenkomst Jeugd: terugblikken en toepassen

Terugblik op invoering Jeugdwet - perspectieven in 2016

agenda
01-12-2015
214.

Eind dit jaar 150 gemeenten met Centrum voor Jeugd en Gezin

Het aantal centra voor jeugd en gezin dat dit jaar wordt gerealiseerd, is boven verwachting. Eind dit jaar beschikken 150 gemeenten in Nederland over een CJG, 25 meer dan gepland. Dat heeft minister Rouvoet gezegd tijdens het congres Samenwerken voor de Jeugd; topspelers gevraagd in Nieuwegein.

nieuws
07-10-2009
215.

Kamerbrief over Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

Minister De Jonge (VWS) biedt met deze Kamerbrief het rapport 'Jeugdgezondheidszorg Actief' van de JGZ aan de Tweede Kamer aan.

beleid
20-12-2017
216.

Risicotaxatie bij jeugd

Van inzicht naar betekenisvolle interpretatie & toepassing

agenda
19-11-2015
217.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012
218.

De zorg waar ze recht op hebben - derde onderzoek

Derde van drie onderzoeken van de Kinderombudsman naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie.

beleid
21-03-2016
219.

Begeleiden van ouders van getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Landelijke studiedag

agenda
17-12-2015
220.

Jeugdzorg Caribisch Nederland verbeterd

De jeugdzorg in vier instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verbeterd en de residentiële zorg is er voldoende. Dat concludeert de Inspectie Jeugdzorg, die vorig jaar (her)onderzoek deed naar de kwaliteit van jeugdzorg en gezinsvoogdij op de eilanden.

nieuws
08-03-2016
221.

Wijziging Regeling Jeugdwet rond uitwisseling persoonsgegevens

De uitwisseling van persoonsgegevens tussen jeugdhulpverleners en gemeenten heeft onlangs een wettelijke grondslag gekregen. Door een wijziging van de Regeling Jeugdwet is gegevensverwerking voor bekostiging, controle, privacy en fraudebestrijding nu wettelijk geregeld.

nieuws
26-08-2016
222.

Sociëteit Sociale Veiligheid - Jeugd & Veiligheid

Hoe en waar u de middelen moet inzetten om de meest effectieve zorg voor de jeugd te organiseren en de veilige samenleving te borgen.

agenda
13-11-2014
223.

Eindbericht Commissie Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

Rapportage van de Commissie Rouvoet over stand van zaken en invoering van een kwaliteitskader

publicatie
22-06-2015
224.

Jeugdzorg in de bres voor slachtoffers loverboys en mensenhandel

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren nemen de cijfers van het aantal slachtoffers toe. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken.

nieuws
16-01-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: