Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

211 resultaten gevonden met "jongeren"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Landelijke Jeugdmonitor 2014

Zevende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor

feiten en cijfers
15-12-2014
2.

Stukyoutoo: Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen

Getuigenissen, animaties, kleine speelfilmpjes, straatinterviews, music-clips, discussies, etc. over kindermishandeling door jongeren.


18-02-2011
3.

Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

nieuws
23-07-2019
4.

Project ‘Be hip, don’t hit’

De politie en preventiedienst van het Belgische Blankenberge hebben een preventieproject huiselijk geweld ontwikkeld dat zich richt op schoolgaande jeugd tussen 15 en 20 jaar. Het project, met de titel ‘Be hip, don’t hit’ wordt aangeboden aan alle Blankenbergse middelbare scholen.

nieuws
12-02-2010
5.

Huiselijkgeweld juni-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 2 - juni 2005 -

publicatie
31-07-2005
6.

Groeit de jeugdzorg door?

Het beroep op de voorzieningen. Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017

feiten en cijfers
29-11-2013
7.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
8.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
9.

'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

nieuws
21-05-2015
10.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
03-11-2016
11.

Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

publicatie
11-09-2017
12.

Family violence: young people, adult worries

Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention 'Feel the ViBe' for adolescents and young adults exposed to family violence.

publicatie
19-10-2017
13.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
14.

Werken met het Vlaggensysteem voor docenten Hogere Sociale Studies

Train-de-trainer

agenda
20-09-2016
15.

Naar een gezonde generatie

Nationaal congres Soa, Hiv, seks

agenda
01-12-2015
16.

Jongeren en sociale media

Tweede landelijke studiedag

agenda
20-09-2017
17.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
18.

Congres Jeugd in Onderzoek. Wat werkt voor de jeugd?

Terugblikken op tien jaar Jeugd in Onderzoek en vooruit kijken naar de betekenis van transitie en transformatie voor de effectiviteit van het jeugdstelsel.

agenda
10-03-2014
19.

HORIZON 5B: therapeutenhandleiding jongeren

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt

interventie
22-02-2016
20.

Train-de-trainer Werken met het Vlaggensysteem

Meerdaagse training

agenda
15-03-2016
21.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van twee dagdelen

agenda
18-10-2016
22.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
23.

Jeugd in onderzoek

Praktijk, onderzoek en beleid: meer dan de som der delen.

agenda
19-03-2012
24.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
25.

Grenzen in het geding

Symposium Slachtofferhulp Nederland

agenda
20-02-2015
26.

Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

nieuws
11-09-2019
27.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Oost

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
08-12-2016
28.

Van onschuldig geflirt tot seksuele dwang

Masterclass

agenda
13-10-2016
29.

Gezond opgroeien : Verkenning jeugdgezondheid

De verkenning geeft een samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving.

feiten en cijfers
07-03-2014
30.

Sexting, gameverslaving en cyberpesten

Congres

agenda
31-10-2019
31.

Fier wil Voetbalschool voor jonge slachtoffers van geweld

Fier Fryslân richt een Voetbalschool op voor jonge slachtoffers van geweld. De Voetbalschool richt zich op plezier, zelfvertrouwen, eigenwaarde en gezond leven. Hiermee wil Fier deze kinderen sterker maken, zodat ze in opstand kunnen komen tegen het geweld dat hun wordt aangedaan.

nieuws
30-08-2011
32.

Jongerenconferentie Your Right 2Choose!

Op donderdag 9 juni 2011 organiseert MOVISIE de jongerenconferentie Your Right 2Choose! over liefde, vrije partnerkeuze, gearrangeerde en gedwongen huwelijken.

agenda
09-06-2011
33.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
34.

Multisysteem Therapie bij gewelddadige en antisociale adolescenten en hun gezinnen

=== ===

feiten en cijfers
23-02-2007
35.

Dag van de Eerstelijn 2015

Thema: Van 0 - 18 jaar in 1 dag: van baby tot puber

agenda
21-01-2015
36.

De avond van de grenzeloze liefde

Presentatie van de voorlichtingsfilm ‘Mijn huwelijk, mijn geluk'

agenda
11-02-2011
37.

Campagne Praten over jouw keuzes

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de campagne Praten over jouw keuzes gelanceerd. Deze campagne richt zich op jonge mensen, die niet altijd hun eigen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat hun leefomgeving of gemeenschap er anders overdenkt.

nieuws
01-04-2016
38.

Daders sexting-misbruik steeds vaker naar Halt

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting-misbruik, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

nieuws
30-08-2019
39.

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

feiten en cijfers
28-01-2013
40.

Landelijk symposium: Tieners en jong volwassenen als daders van huiselijk geweld

Wanneer we praten over geweld achter de voordeur, wordt er meestal het eerst gedacht aan een situatie waarin de man in huis zijn vrouw en / of kinderen mishandelt. Inmiddels heeft dat thema (terecht) de aandacht van professionals in zorg, welzijn en hulpverlening. De minder typische vormen van huiselijk geweld zijn minder bekend. Geweld van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen tegen hun inwonende ouders, agressie en incest tussen broers en zussen, evenals (al dan niet seksueel) geweld in tienerrelaties zijn aan de orde van de dag. Tegelijkertijd zijn ze doortrokken van loyaliteitsconflicten en schaamte.

agenda
09-12-2010
41.

Beat the Macho

Rondetafelgesprek over grensoverschrijdend gedrag van jongens

agenda
19-11-2015
42.

Relatie veiligheid thuis en tienerzwangerschappen

Een onstabiel gezinsklimaat en schokkende gebeurtenissen in de jeugd spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van tienerzwangerschappen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Rutgers. Een gebrek aan veiligheid thuis en psychische problemen zijn van invloed op de eigenwaarde en de seksuele weerbaarheid van de meiden.

nieuws
26-01-2016
43.

Landelijk Symposium: 18 jaar... en hoe dan verder?

Op dit landelijke symposium wordt uitvoerig stilgestaan bij de problemen die je als hulpverlener tegenkomt als een jongere 18 wordt, maar ook bij mogelijke oplossingen.

agenda
02-10-2014
44.

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 hebben 103.000 jongeren in Nederland jeugdzorg ontvangen. Dat is een aandeel van ongeveer drie procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
17-04-2014
45.

Your Right 2Choose! Vrije partnerkeuze en huwelijksdwang bespreken. Handleiding voor scholen

Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

publicatie
01-05-2010
46.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
47.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
48.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
10-10-2016
49.

Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

agenda
17-09-2019
50.

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

publicatie
26-08-2010
51.

Het draaideurmodel

Workshop

agenda
16-11-2015
52.

Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met voorgevoelens of signalen van leerlingen die te maken hebben met eergelateerd geweld om MBO-colleges.

publicatie
01-06-2008
53.

Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

nieuws
05-09-2019
54.

Project: Primaire preventie van relatiegeweld bij jongeren

Doel: Ontwikkelen en stimuleren van primaire preventie gericht op jongeren. Activiteiten: overzicht maken van risico- en beschermende factoren bij huiselijk (en seksueel) geweld onder jongeren op basis van (inter)nationaal onderzoek, ontwikkelen van een preventieprogramma in samenwerking met GGZ-instellingen in twee regios.

feiten en cijfers
06-08-2005
55.

Emotieregulatie bij kinderen en jong volwassenen

Landelijke studiedag

agenda
04-11-2015
56.

Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

publicatie
04-02-2014
57.

Adolescent als getuige van huiselijk geweld

Samenvatting van de literatuur over dit onderwerp ter voorbereiding van een promotie.

publicatie
07-08-2014
58.

Valentijnsactie Partij voor Huiselijk Geluk

De Partij voor Huiselijk Geluk presenteert volgende week vrijdag op de Daltonvestiging van het Werkman College in Groningen speciale Valentijnskaarten. De Partij voor Huiselijk Geluk, een initiatief van het Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen, promoot huiselijk geluk en doet dit door op ludieke wijze prikkelende vragen of stellingen voor het voetlicht te brengen.

nieuws
08-02-2012
59.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

nieuws
01-05-2018
60.

Jongeren in jeugdhulp over veiligheid

Onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling

publicatie
04-06-2015
61.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

publicatie
28-09-2015
62.

'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

nieuws
27-03-2019
63.

Begeleiden van ouders van getraumatiseerde kinderen en adolescenten

Landelijke studiedag

agenda
17-12-2015
64.

Jongens en seks

Congres

agenda
15-12-2015
65.

Relationeel geweld onder jongeren onder de loep

Bijna een op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin (18 procent). Veertien procent vindt dat een klap in een relatie best moet kunnen. Dat blijkt uit een enquête van TopX, het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag.

nieuws
14-01-2011
66.

Jeugd in Onderzoek

Congres

agenda
14-03-2016
67.

Amsterdams Jongerensteunpunt pakt huiselijk geweld aan

Medewerkers van het Jongerensteunpunt van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer krijgen mede door hun laagdrempelige aanpak steeds meer te maken met jonge slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
17-04-2009
68.

Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

nieuws
20-02-2018
69.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
70.

Stay in Love in uw gemeente, regio of organisatie?

Er voor zorgen dat jongeren beter voorbereid aan hun verkering beginnen en weten hoe ze hun verkering goed kunnen houden.

agenda
13-06-2014
71.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Utrecht

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
72.

Training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

MOVISIE organiseert op 8 januari 2014 een training rond het Vlaggensysteem en Je Lijf, je Lief!

agenda
08-01-2014
73.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

agenda
17-03-2020
74.

Inzicht in het jeugdrecht

Rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
27-01-2016
75.

Terecht in de jeugdzorg

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik.

feiten en cijfers
31-01-2013
76.

Themadag 'Seksuele weerbaarheid jongeren'

Bijeenkomst gericht op uitwisselen van inspirerende voorbeelden en tevens wordt bij deze gelegenheid wordt het Actieplan loverboys gepresenteerd en vindt de uitreiking van de Joke Smit-prijs plaats.

agenda
20-12-2011
77.

Landelijk Symposium: Verantwoord omgaan met getraumatiseerde kinderen en jongeren

Centraal staan de thema's: Wat moet de professional wel of niet doen bij de eerste opvang van een getraumatiseerd kind; waar hebben incidenteel getraumatiseerde kinderen behoefte aan; welke adequate behandelstrategieën zijn er beschikbaar en hoe moeten deze kinderen in hun dagelijkse functioneren?

agenda
22-09-2011
78.

Werken met het Vlaggensysteem

Methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en daarop te reageren.

agenda
24-01-2014
79.

MST congres

Beter en dieper inzicht krijgen in wat MST allemaal kan, hoe MST werkt en hoe nog meer jongeren en gezinnen kunnen profiteren van deze succesvolle aanpak.

agenda
04-09-2014
80.

Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling

Factsheet voor docenten

feiten en cijfers
25-07-2019
81.

STUK: Stukboek, theater, beeldmateriaal en workshops

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

interventie
22-11-2018
82.

Tilburgse jongeren aan de slag met WE CAN Young

De Tilburgse wethouder Marjo Frenk (Welzijn) heeft gisteren op de school Parcours het startsein gegeven voor WE CAN Young Tilburg. Het doel van deze campagne is dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Zij gaan zélf aan de slag gaan om elkaar aan het denken te zetten over geweld in relaties, ongelijkheid tussen jongens en meisjes en stereotype beeldvorming.

nieuws
01-03-2013
83.

Centrum Seksueel Geweld Friesland start studentencampagne

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland is vandaag een campagne begonnen gericht op studenten. Zij lopen meer risico op seksueel geweld. Toch zoeken relatief weinig studenten hulp bij het CSG.

nieuws
10-12-2018
84.

HORIZON 5A: werkboek voor jongeren

Een werkboek voor jongeren die seksueel misbruik hebben meegemaakt.

interventie
02-10-2015
85.

Landelijk Symposium: Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij kinderen en jong volwassenen

Degenen die professioneel met kinderen en jeugdigen werken, stellen zichzelf in toenemende mate de vraag wat als een normale seksuele ontwikkeling gezien kan worden, wat als afwijkend en hoe daar vervolgens adequaat mee om te gaan.

agenda
26-09-2013
86.

Jongeren hebben baat bij ART

Jongeren die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, hebben baat bij de Agressie Regulatie Training (ART). ART wordt sinds 2009 als pilot uitgevoerd op scholen in heel Nederland door Halt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afgeronde eindevaluatie geeft een positief beeld van de training.

nieuws
24-10-2013
87.

Beantwoording Kamervragen over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Antwoorden van staatssecretaris Van Rijn (VWS) op vragen van het Kamerlid Kooiman (SP) over kinderen en jongeren in de maatschappelijke en vrouwenopvang.

beleid
18-03-2013
88.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
89.

Eind dit jaar 150 gemeenten met Centrum voor Jeugd en Gezin

Het aantal centra voor jeugd en gezin dat dit jaar wordt gerealiseerd, is boven verwachting. Eind dit jaar beschikken 150 gemeenten in Nederland over een CJG, 25 meer dan gepland. Dat heeft minister Rouvoet gezegd tijdens het congres Samenwerken voor de Jeugd; topspelers gevraagd in Nieuwegein.

nieuws
07-10-2009
90.

“Ik schaamde me zo diep…..”

Werkconferentie over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

agenda
29-11-2013
91.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Den Haag

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
30-11-2016
92.

Delinquent gedrag jeugd binnen de context van het geweld binnen het gezin

Internationaal onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en probleemgedrag van jongeren.

feiten en cijfers
02-05-2018
93.

Nieuwe jongerensite Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft sinds deze week een nieuwe website speciaal voor jongeren. Met de komst van deze website is de jongerencommunicatielijn van de Raad voor de Kinderbescherming compleet.

nieuws
18-05-2011
94.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
95.

Zwijgen is zonde

Seksuele en relationele vorming aan jongeren in religieus en cultureel diverse groepen

publicatie
16-12-2013
96.

Does Violence Begets Violence?

Cultural differences in the risk for delinquency among young Moroccan and Dutch adolescent boys

feiten en cijfers
01-01-2011
97.

Kwart scholieren ooit mishandeld of verwaarloosd

Een op de vier scholieren zegt ooit te zijn mishandeld of verwaarloosd. Dat blijkt uit het Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. Het schooltype, etniciteit en stedelijkheid zijn de belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling onder scholieren.

nieuws
16-05-2017
98.

Richtlijnen Scheiding en Multiprobleemgezinnen

Lezing - Sectie Jeugdzorg, NIP

agenda
31-05-2016
99.

Dag van de Jeugdhulp

Samenwerken aan maatwerk en kwaliteit

agenda
21-04-2016
100.

Rots en water

Rots en Water leert kinderen en jongeren zich te verdedigen tegen verschillende vormen van geweld en oog en gevoel te krijgen voor eigen grensoverschrijdend gedrag.

interventie
30-03-2010
101.

Kennissynthese Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland

Ontwikkelagenda om de zorg voor deze groep te verbeteren.

publicatie
19-10-2015
102.

Leerlingen geven voorlichting over huiselijk geweld

Vijfdeklassers van het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel hebben voorlichting gegeven aan eerste- en tweedejaars scholieren over ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en huiselijk geweld.

nieuws
19-05-2012
103.

Van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot jeugdige zedendelinquentie

Symposium

agenda
26-02-2015
104.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
105.

Adolescenten, autisme en seks

(G)een reden tot zorg?

agenda
11-03-2016
106.

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

nieuws
21-08-2015
107.

Toepassen van sociale technologie

Inspiratiemiddag

agenda
18-02-2016
108.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
109.

Erven van Toekomst

Congres - Toekomstperspectief voor de jeugdzorg

agenda
25-09-2019
110.

Uitbreiding Survivalkid.nl

SurvivalkidXL.n is de naam van een nieuwe website die op 3 juni wordt gelanceerd. Het is een steunpunt voor jongeren tussen 12 en 24 jaar die een vader, moeder, broer of zus hebben die op grond van psychische problemen een strafbaar feit hebben gepleegd.

nieuws
19-05-2010
111.

Werken met het Vlaggensysteem

Basistraining

agenda
11-03-2016
112.

Het Vlaggensysteem bij licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren

In deze training staat het Vlaggensysteem centraal: het succesvolle interventiesysteem om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en bij te sturen. Hoewel het Vlaggensysteem niet specifiek ontwikkeld is voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking, merken wij dat de methodiek professionals die met deze doelgroep werken toch aanspreekt. Het Vlaggensysteem biedt deze professionals handvatten bij vragen als: Hoe duid je seksueel gedrag? Wanneer gaat gezond experimenteer gedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? En hoe reageer je dan?

agenda
07-10-2011
113.

Leren trainen in psycho-fysieke weerbaarheid

Opleiding (vijf dagen)

agenda
18-11-2016
114.

Mediawijsheid voor hulpverleners

Landelijke studiedag

agenda
04-06-2015
115.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Training november

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
17-11-2016
116.

Een doodgewone klas

De film ‘Een doodgewone klas’ is gemaakt om het onderwerp huiselijk geweld onder jongeren bespreekbaar te maken. De film duurt circa 10 minuten en laat een doodgewone les van een doodgewone klas zien.

publicatie
08-12-2005
117.

Merel van Groningen-project 'goed beschreven'

Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als 'goed beschreven' en opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies.

nieuws
02-05-2019
118.

Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar een aantal groepen worstelt met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.

nieuws
25-06-2015
119.

Huiselijk geweld onder jongeren

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) in 2008 onderzoek verricht naar huiselijk geweld. Zeven meiden en één jongen hebben meningen van andere jongeren in hun omgeving verzameld (trendspotopdracht). Deze resultaten vormden de basis voor het panel.

feiten en cijfers
24-02-2009
120.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Webportal met kerncijfers voor beleid

feiten en cijfers
19-05-2016
121.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
122.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
123.

Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

nieuws
09-04-2019
124.

Nieuwe kijk op invloed mediageweld

Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en televisieprogramma’s als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden. Dit concludeert communicatiewetenschapper Karin Fikkers in haar promotieonderzoek.

nieuws
12-02-2016
125.

Met jongeren praten over seksualiteit

Studiemiddag

agenda
11-04-2016
126.

Jongerensite Vraaghetdepolitie.nl vernieuwd

De website vraaghetdepolitie.nl is vernieuwd. Op de site kunnen jongeren iedere dinsdag- en donderdagavond chatten met de politie. De website trekt gemiddeld tachtigduizend bezoekers per maand. De meeste vragen gaan over zeden en huiselijk geweld.

nieuws
22-02-2016
127.

Jeugd en seksueel misbruik

Justitiële verkenningen

feiten en cijfers
18-08-2000
128.

Ervaringen jongeren in opvang opgetekend in boek

Tweede-kamerlid Vera Bergkamp van D66 nam deze week het boek 'Niets is voor altijd' in ontvangst. Het boek is bedoeld om beleidsmakers en hulpverleners bewust te maken van de aangrijpende situatie van jongeren die in de vrouwen- en maatschappelijke opvang verblijven.

nieuws
23-11-2017
129.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015
130.

Nieuw online platform over traumabehandeling kinderen

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Wel is het nodig dat professionals, zoals leerkrachten en huisartsen, de signalen tijdig herkennen en goed verwijzen. Een nieuw online platform helpt daarbij: Traumaexperts.nl. Ook is een landelijk telefoonnummer gelanceerd waar verwijzers terechtkunnen voor advies en consultatie.

nieuws
21-06-2018
131.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
132.

Rapport Veiligheid in verbinding

Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere.

beleid
01-05-2015
133.

Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

nieuws
29-09-2015
134.

Achterlating van jongeren in het buitenland

Handvatten voor professionals en vrijwilligers: welke motieven hebben ouders voor achterlating, en hoe kan je het signaleren en voorkomen?

publicatie
14-02-2019
135.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Alkmaar

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
18-10-2016
136.

Risicotaxatie bij jeugd

Van inzicht naar betekenisvolle interpretatie & toepassing

agenda
19-11-2015
137.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

feiten en cijfers
19-05-2017
138.

Interventie voor beoordelen seksueel gedrag kwetsbare minderjarigen

Movisie, Rutgers en Sensoa hebben een pedagogische interventie gelanceerd die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma: 'Buiten de lijnen'. De interventie is beschreven in een handboek.

nieuws
24-06-2016
139.

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC's, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

publicatie
12-03-2010
140.

Dag van de Zorgcoördinator

Congres

agenda
18-11-2015
141.

Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
01-05-2015
142.

Promotie: Kindermishandeling tijdens de jeugd kan leiden tot jeugdcriminaliteit

Esmah Lahlah van de Avans Hogeschool, verdedigt op 20 september 2013 haar proefschrift aan de Universiteit van Tilburg over het verband tussen kindermishandeling en geweldpleging.

agenda
20-09-2013
143.

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

publicatie
25-08-2016
144.

Fier start actie 4voorFier

Fier is deze week een actie begonnen om geld op te halen voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing en uitbuiting. De opbrengst van de actie 4voorFier wordt besteed aan praktische spullen zoals kleding en schoolspullen en de organisatie van diverse sociale en educatieve activiteiten.

nieuws
07-12-2018
145.

Cognitieve gedragstherapie vermindert verschillende agressieproblemen

Cognitieve gedragstherapie zorgt voor een significante vermindering van uiteenlopende agressieproblemen bij jongeren. Dat stelt psycholoog Kirsten Smeets in haar proefschrift waarmee zij op 15 mei promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

nieuws
11-05-2017
146.

Jeugdwet, Tekst & Toelichting

De Jeugdwet draagt bij aan de transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

publicatie
10-09-2014
147.

Reactie Kinderrechtenmonitor 2014

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Kinderombudsman, in reactie op de Kinderrechtenmonitor 2014.

beleid
25-02-2015
148.

Buiten de lijnen

Sensoa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere behoeften.

interventie
23-06-2016
149.

Bezuinigingen nekken Hulpmix.nl

Hulpmix, een website voor online hulp aan jongeren, moet wegens bezuinigingen stoppen. De site, waar jongeren met hulpverleners kunnen chatten over problemen waaronder huiselijk geweld en misbruik, houdt per 1 december op te bestaan.

nieuws
11-10-2013
150.

Zwolse studenten in actie voor WE CAN Young

Zestien tweedejaars studenten van het Deltion College in Zwolle hebben gisteren diverse acties gepresenteerd om een steentje bij te dragen aan WE CAN Young. Zo bedachten hoe ze zware thema’s als seksuele weerbaarheid en huiselijk geweld bespreekbaar kunnen maken bij hun leeftijdsgenoten.

nieuws
22-01-2013
151.

KOPP: een levensfasegerichte benadering

Landelijk symposium

agenda
11-05-2016
152.

Training: Het vlaggensysteem

Het vlaggensysteem: seksueel gedrag van kinderen duiden, seksueel grensoverschrijdend gedrag signaleren en bijsturen

agenda
22-03-2011
153.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord-Holland

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
02-11-2016
154.

Amsterdam focust op jonge plegers

Amsterdam trekt extra geld uit om huiselijk geweld door jongeren te bestrijden. Bovenop het bestaande budget voor bestrijding van huiselijk geweld, reserveert de gemeente 50.000 euro voor informatiebijeen-komsten om agressie van jongeren tegen gezinsleden bespreekbaar te maken. Bovendien krijgen hulpverleners meer training om huiselijk geweld te herkennen.

nieuws
17-03-2010
155.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
156.

Motortocht KLPD voor jonge slachtoffers geweld

Jongens en meiden uit de anonieme opvang van Fier Friesland stappen morgenmiddag massaal achterop de motor bij leden van de KLPD en agenten van de politie Friesland. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de jongens en meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
16-06-2010
157.

Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

Jongeren voelen zich vaker onveilig en zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. Dat blijkt uit de landelijke jeugdmonitor die deze week is verschenen Van de jongvolwassen vrouwelijke geweldslachtoffers kreeg ruim een kwart thuis met geweld te maken. Vaak betrof het hierbij huiselijk geweld. Dit aandeel onder mannen is 7 procent.

nieuws
11-12-2014
158.

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

nieuws
08-08-2016
159.

Externaliserend gedrag bij kinderen en jongeren

Landelijke studiedag

agenda
21-04-2016
160.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Rotterdam

Verdiepingstraining van 2 dagdelen - Regio Rotterdam

agenda
17-10-2016
161.

HORIZON 6B: therapeutenhandleiding ouders

Therapeutenhandleiding bij een werkboek voor ouders van seksueel misbruikte jongeren

interventie
22-02-2016
162.

Girls' Talk+

Tweedaagse cursus

agenda
10-03-2016
163.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
164.

Clausuleren recht op contact na partnerdoding

De Wet clausuleren recht op contact na partnerdoding is op 1 januari 2018 in werking getreden.

beleid
02-01-2018
165.

Werken met niet-westerse jeugd en hun gezinnen

Landelijke studiedag

agenda
16-12-2015
166.

Groningen: kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties

Hoe zorgen gemeenten ervoor dat de veiligheid van kinderen en jongeren worden vergroot en de hulp en zorg verbetert om hun ontwikkeling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen.

agenda
11-02-2014
167.

GGZ Kennisdag 2015

Psychische gezondheid van de jeugd

agenda
22-09-2015
168.

De verstoorde seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten

Symposium

agenda
25-09-2015
169.

Kindhuwelijken en huwelijksdwang

Informatieblad over minderjarige vreemdelingen van de Raad voor de Kinderbescherming.

beleid
25-04-2016
170.

Stop dwang

Stop dwang


01-07-2010
171.

Externaliserende gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Congres

agenda
06-12-2019
172.

Woning voor Twentse studenten met moeilijke thuissituatie

Voor ROC-studenten die door een moeilijke thuissituatie problemen hebben met leren, is in Almelo vorige week een studentenhuis geopend: de Kamer-raad. Dit moet de schooluitval van leerlingen wegens onrust thuis, bijvoorbeeld door een scheiding of door huiselijk geweld, tegengaan.

nieuws
30-01-2012
173.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
09-11-2016
174.

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin:

Internationale expertmeeting Generalistisch werken rondom jeugd en gezin: lessen uit Scandinavië.

agenda
22-11-2013
175.

Van probleem- tot crimineel gedrag…of bijtijds stoppen?

Hoe de neurowetenschap/neuropsychologie kan bijdragen aan preventie van criminaliteit onder jongeren.

agenda
12-09-2013
176.

Geen dubbel werk in Jeugdbescherming

Dit blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarvoor bijna 1000 dossiers zijn bekeken en 19 kinderrechters zijn geïnterviewd. Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, is de Raad voor de Kinderbescherming in beschermingszaken een tweedelijnsorganisatie. Meldingen van zorgelijke situaties rond kinderen komen – met uitzondering van crisissituaties - eerst bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) terecht. Daarna gaat de melding, voorzien van informatie, naar de Raad.

feiten en cijfers
20-02-2007
177.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
178.

Huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en achterlating - Regio Noord

Verdiepingstraining van 2 dagdelen

agenda
16-11-2016
179.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
180.

De transitie en de aanpak van probleemjeugd

Hierin staan de dagelijkse praktijk en de wetenschap centraal: Hoe versterken zij elkaar om de transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten invulling te geven? Wat leert de wetenschap ons en wat betekent dat voor de aanpak van probleemjeugd in de dagelijkse praktijk?

agenda
19-11-2013
181.

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

Hoe vaak komt kindermishandeling voor? Tot nu toe werd steeds uitgegaan van schattingen, op basis van Amerikaanse studies. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de prevalentie van kindermishandeling. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland.

feiten en cijfers
14-05-2007
182.

Groningse Tour of Lovebus rijdt verder

De toekomst van de Tour of Lovebus is veiliggesteld. Deze speciale bus rijdt in Groningen langs jongerencentra en scholen om jongeren te informeren over alle goede en slechte aspecten van een relatie. Vandaag ondertekenden de initiatiefnemers op het Hanzeplein in Groningen een samenwerkingsovereenkomst.

nieuws
01-09-2009
183.

Interventiecongres

Ingewikkelde problematiek? Voor alles een jeugdinterventie die past

agenda
19-05-2016
184.

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

publicatie
30-04-2018
185.

Project: Primaire preventie van huiselijk geweld bij jong volwassenen (16-25 jaar)

Primary prevention of domestic violence among young adults (16-25 years

feiten en cijfers
19-07-2005
186.

Geweld tussen kinderen en tieners

Studiedag

agenda
09-04-2015
187.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
188.

Jeugdhulp vaak opnieuw nodig

Ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar hebben in de eerste zes maanden van dit jaar jeugdhulp ontvangen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

nieuws
03-11-2017
189.

Foto-expo Your Right 2Choose! in Deventer

Tien posters van de campagne Your Right 2Choose! zijn in het land te zien als reizende fotoexpositie. De expositie begint in Deventer.

agenda
10-03-2011
190.

Netwerkbijeenkomst VIMP4Youth

Netwerkbijeenkomst voor organisaties die ook aan de slag willen met de interventies Be A Man!, Lespakket JONGENS en / of Benzies & Batchies/Ik hou van mij.

agenda
27-03-2014
191.

Jeugd en Veiligheid

Leerkringen

agenda
09-02-2016
192.

Moeilijke meisjes

Probleemgedrag en delinquent gedrag

agenda
17-02-2016
193.

Aantal jongeren in noodopvang neemt toe

Het aantal jongeren in de noodopvang neemt in verhouding toe, vergeleken met het aantal volwassenen. In 2011 zaten ruim 14.000 jongeren onder 23 jaar in de noodopvang, een vijfde van het totale aantal cliënten in de opvang. In 2011 moesten in totaal ruim 66.000 mensen hun huis uit vanwege huiselijke geweld of financiële problemen. Dat maakte de Federatie Opvang maandag bekend.

nieuws
29-01-2013
194.

Train-de-trainer Werken met het vlaggensysteem

Deze train-de-trainer is het vervolg op de basistraining ‘Werken met het Vlaggensysteem’.

agenda
07-02-2014
195.

Uithuisplaatsing

Masterclass

agenda
14-04-2016
196.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
197.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
198.

De juiste hulp op het juiste moment?

Samenwerking tussen lokale teams en specialistische gezinsinterventies

agenda
09-06-2016
199.

Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang

Drie pijlers voor gemeenten. Ervaringen uit de proeftuinen Groningen, Rotterdam en Schiedam

publicatie
16-06-2016
200.

Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

nieuws
02-09-2019
201.

Lespakket "Wensen en grenzen"

Speciaal voor het vmbo ontwikkeld lespakket gericht op preventie huiselijk geweld en voor een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling.

interventie
23-03-2011
202.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
203.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
204.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
205.

Een doodgewone klas

Videoproject over huiselijk geweld (eerste bijeenkomst)

agenda
18-10-2005
206.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
207.

Nieuwe Jeugdbescherming!

Symposium

agenda
18-04-2016
208.

Liefde zonder vlinders

Merel van Groningen, die zelf als tiener te maken kreeg met seksueel misbruik, verzorgt voorlichtingsdagen op scholen. Tijdens deze voorlichtingsdagen sprak zij met tientallen jongeren.

publicatie
14-09-2015
209.

Conferentie Children and youngsters exposed to violence

In deze conferentie wordt gekeken naar de effecten van het feit dat kinderen en jongeren getuige zijn van geweld en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de nadelige invloed daarvan is te verminderen en gewerkt akn worden aan herstel.

agenda
15-06-2012
210.

Jaarcyclus Kinder- en jeugdpsychiatrie 2015-2016

Symposium Trauma

agenda
17-03-2016
211.

Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

agenda
07-10-2019

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: