Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

18 resultaten gevonden met "jongeren"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

Hoe vaak komt kindermishandeling voor? Tot nu toe werd steeds uitgegaan van schattingen, op basis van Amerikaanse studies. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de prevalentie van kindermishandeling. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland.

feiten en cijfers
14-05-2007
2.

Delinquent gedrag jeugd binnen de context van het geweld binnen het gezin

Internationaal onderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld en probleemgedrag van jongeren.

feiten en cijfers
02-05-2018
3.

Project: Primaire preventie van huiselijk geweld bij jong volwassenen (16-25 jaar)

Primary prevention of domestic violence among young adults (16-25 years

feiten en cijfers
19-07-2005
5.

Huiselijk geweld onder jongeren

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) in 2008 onderzoek verricht naar huiselijk geweld. Zeven meiden en één jongen hebben meningen van andere jongeren in hun omgeving verzameld (trendspotopdracht). Deze resultaten vormden de basis voor het panel.

feiten en cijfers
24-02-2009
6.

Project: Primaire preventie van relatiegeweld bij jongeren

Doel: Ontwikkelen en stimuleren van primaire preventie gericht op jongeren. Activiteiten: overzicht maken van risico- en beschermende factoren bij huiselijk (en seksueel) geweld onder jongeren op basis van (inter)nationaal onderzoek, ontwikkelen van een preventieprogramma in samenwerking met GGZ-instellingen in twee regios.

feiten en cijfers
06-08-2005
7.

Groeit de jeugdzorg door?

Het beroep op de voorzieningen. Realisatie 2001-2011 en raming 2011-2017

feiten en cijfers
29-11-2013
8.

Does Violence Begets Violence?

Cultural differences in the risk for delinquency among young Moroccan and Dutch adolescent boys

feiten en cijfers
01-01-2011
9.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
10.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

feiten en cijfers
19-05-2017
11.

Jeugd en seksueel misbruik

Justitiële verkenningen

feiten en cijfers
18-08-2000
12.

Landelijke Jeugdmonitor 2014

Zevende editie van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor

feiten en cijfers
15-12-2014
13.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

Webportal met kerncijfers voor beleid

feiten en cijfers
19-05-2016
14.

Terecht in de jeugdzorg

Voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik.

feiten en cijfers
31-01-2013
15.

Seksueel geweld wordt vaak gepleegd door jongeren onderling

Factsheet voor docenten

feiten en cijfers
25-07-2019
16.

Geen dubbel werk in Jeugdbescherming

Dit blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarvoor bijna 1000 dossiers zijn bekeken en 19 kinderrechters zijn geïnterviewd. Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, is de Raad voor de Kinderbescherming in beschermingszaken een tweedelijnsorganisatie. Meldingen van zorgelijke situaties rond kinderen komen – met uitzondering van crisissituaties - eerst bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) terecht. Daarna gaat de melding, voorzien van informatie, naar de Raad.

feiten en cijfers
20-02-2007
17.

Beeld van de Opvang Feiten en Cijfers 2011

In 2011 hebben er 66.080 mensen een beroep gedaan op de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.Daarvan waren 14.141 jongeren tot 23 jaar.

feiten en cijfers
28-01-2013
18.

Gezond opgroeien : Verkenning jeugdgezondheid

De verkenning geeft een samenhangend overzicht van de fysieke en psychosociale gezondheid van kinderen en jongeren en gaat in op leefstijl en mogelijke problemen in de sociale omgeving.

feiten en cijfers
07-03-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: