Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

51 resultaten gevonden met "jongeren"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Bezuinigingen nekken Hulpmix.nl

Hulpmix, een website voor online hulp aan jongeren, moet wegens bezuinigingen stoppen. De site, waar jongeren met hulpverleners kunnen chatten over problemen waaronder huiselijk geweld en misbruik, houdt per 1 december op te bestaan.

nieuws
11-10-2013
2.

Ervaringen jongeren in opvang opgetekend in boek

Tweede-kamerlid Vera Bergkamp van D66 nam deze week het boek 'Niets is voor altijd' in ontvangst. Het boek is bedoeld om beleidsmakers en hulpverleners bewust te maken van de aangrijpende situatie van jongeren die in de vrouwen- en maatschappelijke opvang verblijven.

nieuws
23-11-2017
3.

Tilburgse jongeren aan de slag met WE CAN Young

De Tilburgse wethouder Marjo Frenk (Welzijn) heeft gisteren op de school Parcours het startsein gegeven voor WE CAN Young Tilburg. Het doel van deze campagne is dat jongeren respectvol met elkaar omgaan en zich bewust zijn van grenzen als het gaat om seks en relaties. Zij gaan zélf aan de slag gaan om elkaar aan het denken te zetten over geweld in relaties, ongelijkheid tussen jongens en meisjes en stereotype beeldvorming.

nieuws
01-03-2013
4.

Woning voor Twentse studenten met moeilijke thuissituatie

Voor ROC-studenten die door een moeilijke thuissituatie problemen hebben met leren, is in Almelo vorige week een studentenhuis geopend: de Kamer-raad. Dit moet de schooluitval van leerlingen wegens onrust thuis, bijvoorbeeld door een scheiding of door huiselijk geweld, tegengaan.

nieuws
30-01-2012
5.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366 duizend in 2015 naar ruim 405 duizend in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

nieuws
01-05-2018
6.

Nieuwe jongerensite Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft sinds deze week een nieuwe website speciaal voor jongeren. Met de komst van deze website is de jongerencommunicatielijn van de Raad voor de Kinderbescherming compleet.

nieuws
18-05-2011
7.

Amsterdams Jongerensteunpunt pakt huiselijk geweld aan

Medewerkers van het Jongerensteunpunt van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer krijgen mede door hun laagdrempelige aanpak steeds meer te maken met jonge slachtoffers van huiselijk geweld.

nieuws
17-04-2009
8.

CCV lanceert webdossier Geweld op school

Geweld komt op elke school in het voortgezet onderwijs voor. Denk aan pesten, seksueel geweld, geweld in jongerenrelaties, loverboy-problematiek, discriminatie en eerwraak. Maar wat kan een school hieraan doen? Het nieuwe webdossier ‘Geweld op school’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid biedt een uniek overzicht van effectieve en veelbelovende aanpakken tegen geweld op school.

nieuws
30-11-2010
9.

Valentijnsactie Partij voor Huiselijk Geluk

De Partij voor Huiselijk Geluk presenteert volgende week vrijdag op de Daltonvestiging van het Werkman College in Groningen speciale Valentijnskaarten. De Partij voor Huiselijk Geluk, een initiatief van het Steunpunt Huiselijk Geweld Groningen, promoot huiselijk geluk en doet dit door op ludieke wijze prikkelende vragen of stellingen voor het voetlicht te brengen.

nieuws
08-02-2012
10.

Jongeren hebben baat bij ART

Jongeren die moeite hebben hun boosheid onder controle te houden, hebben baat bij de Agressie Regulatie Training (ART). ART wordt sinds 2009 als pilot uitgevoerd op scholen in heel Nederland door Halt in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De afgeronde eindevaluatie geeft een positief beeld van de training.

nieuws
24-10-2013
11.

Leerlingen geven voorlichting over huiselijk geweld

Vijfdeklassers van het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel hebben voorlichting gegeven aan eerste- en tweedejaars scholieren over ongewenste zwangerschappen, alcoholmisbruik en huiselijk geweld.

nieuws
19-05-2012
12.

Kamer vóór betere bejegening jonge zedenslachtoffers

De oproep van Defence for Children om het strafproces voor slachtoffers van seksueel misbruik vanaf twaalf jaar meer kindgericht te maken, vindt weerklank in de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie en de SGP willen een inhoudelijke reactie van minister Van der Steur op het rapport 'Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces'.

nieuws
29-09-2015
13.

Fier wil Voetbalschool voor jonge slachtoffers van geweld

Fier Fryslân richt een Voetbalschool op voor jonge slachtoffers van geweld. De Voetbalschool richt zich op plezier, zelfvertrouwen, eigenwaarde en gezond leven. Hiermee wil Fier deze kinderen sterker maken, zodat ze in opstand kunnen komen tegen het geweld dat hun wordt aangedaan.

nieuws
30-08-2011
14.

Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

nieuws
05-09-2019
15.

'Inspanningen jeugdhulp hebben nog te weinig effect'

Er is te weinig samenhang in de hulp aan jeugd. Zo kan het dat kwetsbare kinderen, ondanks alle inspanningen, niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer heeft minister De Jonge (VWS) opgeroepen om te komen tot een overkoepelende visie voor de jeugdhulp.

nieuws
27-03-2019
16.

Merel van Groningen-project 'goed beschreven'

Het Merel van Groningen-project over loverboyproblematiek is onlangs door praktijkbeoordelaars beoordeeld als 'goed beschreven' en opgenomen in de databank Effectieve Sociale Interventies.

nieuws
02-05-2019
17.

Toename meldingen bij de Kinderombudsman

De (hulp)vragen, signalen en klachten die de Kinderombudsman kreeg over jeugdzorg is verdubbeld van 452 in 2013 naar 1064 in 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman, dat vandaag is gepubliceerd.

nieuws
01-05-2015
18.

Amsterdam focust op jonge plegers

Amsterdam trekt extra geld uit om huiselijk geweld door jongeren te bestrijden. Bovenop het bestaande budget voor bestrijding van huiselijk geweld, reserveert de gemeente 50.000 euro voor informatiebijeen-komsten om agressie van jongeren tegen gezinsleden bespreekbaar te maken. Bovendien krijgen hulpverleners meer training om huiselijk geweld te herkennen.

nieuws
17-03-2010
19.

Uitbreiding Survivalkid.nl

SurvivalkidXL.n is de naam van een nieuwe website die op 3 juni wordt gelanceerd. Het is een steunpunt voor jongeren tussen 12 en 24 jaar die een vader, moeder, broer of zus hebben die op grond van psychische problemen een strafbaar feit hebben gepleegd.

nieuws
19-05-2010
20.

Jeugdhulp vaak opnieuw nodig

Ruim 311 duizend jongeren van 0 tot 23 jaar hebben in de eerste zes maanden van dit jaar jeugdhulp ontvangen. Van de jongeren die een hulptraject begonnen, had 29 procent in de afgelopen vijf jaar al eerder jeugdhulp ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

nieuws
03-11-2017
21.

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 hebben 103.000 jongeren in Nederland jeugdzorg ontvangen. Dat is een aandeel van ongeveer drie procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
17-04-2014
22.

Motortocht KLPD voor jonge slachtoffers geweld

Jongens en meiden uit de anonieme opvang van Fier Friesland stappen morgenmiddag massaal achterop de motor bij leden van de KLPD en agenten van de politie Friesland. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de jongens en meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
16-06-2010
23.

Veel jeugdigen in jeugdbescherming ervaren huiselijk geweld

Veel jeugdigen binnen de jeugdbescherming groeien op in een gezin waarin relatieproblemen en/of echtscheiding aan de orde zijn. Bijna een derde van deze jeugdigen heeft te maken met huiselijk geweld en andere veiligheidsproblemen. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Cliëntprofielen van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

nieuws
19-07-2018
24.

Opvoed- en opgroeiproblemen ongelijk verdeeld

Met de meeste jongeren in Nederland gaat het goed, maar een aantal groepen worstelt met onevenredig veel hardnekkige problemen. Het gaat dan om laagopgeleide jongeren en gezinnen met meervoudige of chronische problemen.

nieuws
25-06-2015
25.

Eind dit jaar 150 gemeenten met Centrum voor Jeugd en Gezin

Het aantal centra voor jeugd en gezin dat dit jaar wordt gerealiseerd, is boven verwachting. Eind dit jaar beschikken 150 gemeenten in Nederland over een CJG, 25 meer dan gepland. Dat heeft minister Rouvoet gezegd tijdens het congres Samenwerken voor de Jeugd; topspelers gevraagd in Nieuwegein.

nieuws
07-10-2009
26.

Nieuwe kijk op invloed mediageweld

Jonge tieners worden alleen agressiever van gewelddadige games en televisieprogramma’s als zij ook in hun sociale omgeving agressie ervaren, bijvoorbeeld door veel conflicten in het gezin of agressie onder vrienden. Dit concludeert communicatiewetenschapper Karin Fikkers in haar promotieonderzoek.

nieuws
12-02-2016
27.

Daders sexting-misbruik steeds vaker naar Halt

Het aantal jongeren dat naar Halt is gestuurd vanwege sexting-misbruik, is het afgelopen jaar flink toegenomen. Dat meldt NRC. Het gaat voornamelijk om jongens van rond de zestien jaar die - meestal uit wraak - de beelden delen. Vaak omdat hun relatie op de klippen is gelopen.

nieuws
30-08-2019
28.

Cognitieve gedragstherapie vermindert verschillende agressieproblemen

Cognitieve gedragstherapie zorgt voor een significante vermindering van uiteenlopende agressieproblemen bij jongeren. Dat stelt psycholoog Kirsten Smeets in haar proefschrift waarmee zij op 15 mei promoveert aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

nieuws
11-05-2017
29.

Nieuw online platform over traumabehandeling kinderen

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Wel is het nodig dat professionals, zoals leerkrachten en huisartsen, de signalen tijdig herkennen en goed verwijzen. Een nieuw online platform helpt daarbij: Traumaexperts.nl. Ook is een landelijk telefoonnummer gelanceerd waar verwijzers terechtkunnen voor advies en consultatie.

nieuws
21-06-2018
30.

Noord-Holland Noord krijgt unieke bovenregionale crisisdienst Jeugd

Zorgaanbieders in Noord-Holland-Noord gaan intensief onder één dak samenwerken om snel hulp te bieden in crisissituaties waar kinderen en jongeren bij betrokken zijn. De wethouders Jeugd van achttien gemeenten in Noord-Holland Noord tekenden daarvoor vorige week een overeenkomst.

nieuws
20-02-2018
31.

Campagne Praten over jouw keuzes

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs de campagne Praten over jouw keuzes gelanceerd. Deze campagne richt zich op jonge mensen, die niet altijd hun eigen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat hun leefomgeving of gemeenschap er anders overdenkt.

nieuws
01-04-2016
32.

Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor

Jongeren voelen zich vaker onveilig en zijn ook vaker slachtoffer van criminaliteit dan ouderen. Dat blijkt uit de landelijke jeugdmonitor die deze week is verschenen Van de jongvolwassen vrouwelijke geweldslachtoffers kreeg ruim een kwart thuis met geweld te maken. Vaak betrof het hierbij huiselijk geweld. Dit aandeel onder mannen is 7 procent.

nieuws
11-12-2014
33.

Relatie veiligheid thuis en tienerzwangerschappen

Een onstabiel gezinsklimaat en schokkende gebeurtenissen in de jeugd spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van tienerzwangerschappen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Rutgers. Een gebrek aan veiligheid thuis en psychische problemen zijn van invloed op de eigenwaarde en de seksuele weerbaarheid van de meiden.

nieuws
26-01-2016
34.

Project ‘Be hip, don’t hit’

De politie en preventiedienst van het Belgische Blankenberge hebben een preventieproject huiselijk geweld ontwikkeld dat zich richt op schoolgaande jeugd tussen 15 en 20 jaar. Het project, met de titel ‘Be hip, don’t hit’ wordt aangeboden aan alle Blankenbergse middelbare scholen.

nieuws
12-02-2010
35.

Factsheet Familiegroepsplan beschikbaar

Het familiegroepsplan is een belangrijk instrument in de Jeugdwet. Daarin is vastgelegd dat gezinnen de mogelijkheid krijgen een familiegroepsplan op te stellen, samen met familie, vrienden en anderen uit de sociale omgeving van de jongere. Hierover is nu een actueel factsheet beschikbaar.

nieuws
08-08-2016
36.

Netwerkanalyse Jeugd geactualiseerd

De netwerkanalyse op de wegwijzerjeugdenveiligheid.nl is geactualiseerd. Hierin zijn de laatste ontwikkelingen verwerkt, zoals de Wet passend onderwijs en de veranderingen in het sociale domein in relatie tot jeugd.

nieuws
21-08-2015
37.

Interventie voor beoordelen seksueel gedrag kwetsbare minderjarigen

Movisie, Rutgers en Sensoa hebben een pedagogische interventie gelanceerd die professionals helpt om te reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij minderjarigen met een beperking of jongeren met een seksueel trauma: 'Buiten de lijnen'. De interventie is beschreven in een handboek.

nieuws
24-06-2016
38.

Relationeel geweld onder jongeren onder de loep

Bijna een op de vijf jongeren heeft wel eens een klap gehad van hun vriend of vriendin (18 procent). Veertien procent vindt dat een klap in een relatie best moet kunnen. Dat blijkt uit een enquête van TopX, het jongerenpanel van het tv-programma EenVandaag.

nieuws
14-01-2011
39.

Bijdrage Nationale Postcode Loterij voor Veilige Veste Rotterdam

Tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij vorige week heeft Fier een miljoen euro ontvangen voor de realisatie van een Veilige Veste in Rotterdam. Veilige Veste is een uniek integraal totaalconcept voor kwetsbare kinderen en jongeren.

nieuws
19-02-2018
40.

Fier start actie 4voorFier

Fier is deze week een actie begonnen om geld op te halen voor kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing en uitbuiting. De opbrengst van de actie 4voorFier wordt besteed aan praktische spullen zoals kleding en schoolspullen en de organisatie van diverse sociale en educatieve activiteiten.

nieuws
07-12-2018
41.

Kwart scholieren ooit mishandeld of verwaarloosd

Een op de vier scholieren zegt ooit te zijn mishandeld of verwaarloosd. Dat blijkt uit het Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. Het schooltype, etniciteit en stedelijkheid zijn de belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling onder scholieren.

nieuws
16-05-2017
42.

Aantal jongeren in noodopvang neemt toe

Het aantal jongeren in de noodopvang neemt in verhouding toe, vergeleken met het aantal volwassenen. In 2011 zaten ruim 14.000 jongeren onder 23 jaar in de noodopvang, een vijfde van het totale aantal cliënten in de opvang. In 2011 moesten in totaal ruim 66.000 mensen hun huis uit vanwege huiselijke geweld of financiële problemen. Dat maakte de Federatie Opvang maandag bekend.

nieuws
29-01-2013
43.

'Zorg voor kwetsbare 18-jarigen moet beter'

De Kinderombudsman wil dat er passende maatregelenkomen voor kwetsbare jongeren, die de leeftijd van achttien jaar bereiken. Naar schatting worden jaarlijks circa 6.000 jongeren met een kinderbeschermingsmaatregel volwassen. Ze mogen dan zelf beslissen of ze nog gebruik willen maken van hulp, terwijl ze vaak niet in staat zijn de gevolgen van hun eigen handelen te overzien.

nieuws
21-05-2015
44.

Groningse Tour of Lovebus rijdt verder

De toekomst van de Tour of Lovebus is veiliggesteld. Deze speciale bus rijdt in Groningen langs jongerencentra en scholen om jongeren te informeren over alle goede en slechte aspecten van een relatie. Vandaag ondertekenden de initiatiefnemers op het Hanzeplein in Groningen een samenwerkingsovereenkomst.

nieuws
01-09-2009
45.

Centrum Seksueel Geweld Friesland start studentencampagne

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) in Friesland is vandaag een campagne begonnen gericht op studenten. Zij lopen meer risico op seksueel geweld. Toch zoeken relatief weinig studenten hulp bij het CSG.

nieuws
10-12-2018
46.

Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

nieuws
11-09-2019
47.

Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

nieuws
02-09-2019
48.

Sexting leidt vaak tot victim blaming

Bij de aanpak van het ongevraagd doorsturen van seksueel getinte foto's of video's, moet de focus verschuiven van de slachtoffers naar de plegers. Dat stellen deskundigen in het AD.

nieuws
09-04-2019
49.

Jongerensite Vraaghetdepolitie.nl vernieuwd

De website vraaghetdepolitie.nl is vernieuwd. Op de site kunnen jongeren iedere dinsdag- en donderdagavond chatten met de politie. De website trekt gemiddeld tachtigduizend bezoekers per maand. De meeste vragen gaan over zeden en huiselijk geweld.

nieuws
22-02-2016
50.

Utrecht start met buurtgerichte specialistische jeugdhulp

De gemeente Utrecht gaat specialistische jeugdhulp vanaf volgend jaar buurtgericht aanbieden. De aanpak bundelt meerdere expertises in één team in de buurt. Zo’n team richt zich erop om hulp zoveel mogelijk in de gezinssituatie te bieden, in plaats van in een instelling.

nieuws
23-07-2019
51.

Zwolse studenten in actie voor WE CAN Young

Zestien tweedejaars studenten van het Deltion College in Zwolle hebben gisteren diverse acties gepresenteerd om een steentje bij te dragen aan WE CAN Young. Zo bedachten hoe ze zware thema’s als seksuele weerbaarheid en huiselijk geweld bespreekbaar kunnen maken bij hun leeftijdsgenoten.

nieuws
22-01-2013

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: