Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

26 resultaten gevonden met "jongeren"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Een doodgewone klas

De film ‘Een doodgewone klas’ is gemaakt om het onderwerp huiselijk geweld onder jongeren bespreekbaar te maken. De film duurt circa 10 minuten en laat een doodgewone les van een doodgewone klas zien.

publicatie
08-12-2005
2.

Huiselijkgeweld juni-nummer (2005)

Jaargang 5, no. 2 - juni 2005 -

publicatie
31-07-2005
3.

Juveniles who sexually abuse, the search for distinctive features

Kenmerken van minderjarigen die seksuele delicten plegen.

publicatie
11-09-2017
4.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
5.

Jeugdwet, Tekst & Toelichting

De Jeugdwet draagt bij aan de transformatie in de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen.

publicatie
10-09-2014
6.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
7.

Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang

Drie pijlers voor gemeenten. Ervaringen uit de proeftuinen Groningen, Rotterdam en Schiedam

publicatie
16-06-2016
8.

Mental health problems and juvenile sexual offending behavior

Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste psychische problemen. Zij zijn ook vaker zelf het slachtoffer van seksueel misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische problemen en zedendelicten.

publicatie
27-02-2015
9.

Een kwestie van eer: Tien portretten van mbo-jongeren met eergerelateerde problemen

Bevat tips en adviezen hoe om te gaan met voorgevoelens of signalen van leerlingen die te maken hebben met eergelateerd geweld om MBO-colleges.

publicatie
01-06-2008
10.

Jongeren in jeugdhulp over veiligheid

Onderzoek van en voor jongeren in opdracht van Jongerentaskforce Kindermishandeling

publicatie
04-06-2015
11.

Programma-integriteit en effecten van Stay in Love+

Onderzocht is of de mate waarin de opzet van de methode wordt gevolgd effect heeft op het beoogde effect: de kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld. Hoe beter het programma wordt gevolgd, hoe groter het positieve effect is op de jongeren.

publicatie
26-08-2010
12.

Family violence: young people, adult worries

Preparation, development, and evaluation of the eHealth intervention 'Feel the ViBe' for adolescents and young adults exposed to family violence.

publicatie
19-10-2017
13.

Kennissynthese Kinderen en jongeren met traumagerelateerde klachten in Nederland

Ontwikkelagenda om de zorg voor deze groep te verbeteren.

publicatie
19-10-2015
14.

Zwijgen is zonde

Seksuele en relationele vorming aan jongeren in religieus en cultureel diverse groepen

publicatie
16-12-2013
15.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
16.

Liefde zonder vlinders

Merel van Groningen, die zelf als tiener te maken kreeg met seksueel misbruik, verzorgt voorlichtingsdagen op scholen. Tijdens deze voorlichtingsdagen sprak zij met tientallen jongeren.

publicatie
14-09-2015
17.

Ik kan het (niet) zelf. Hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Een verkenning van de Kinderombudsman van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 jaar bereiken.

publicatie
22-05-2015
18.

Verslag werkconferentie "Ik schaamde me zo diep"

Pharos en Movisie organiseerden op 29 november 2013 de werkconferentie “Ik schaamde me zo diep…” over seksueel geweld bij Nederlandse jeugd met een niet-westerse achtergrond.

publicatie
04-02-2014
19.

Weerbaarheidstraining helpt jongeren echt! Weerbaarheidstraining slaat brug tussen jongeren in multicultureel Nederland

In 2009 heeft MOVISIE een quickscan gedaan naar weerbaarheidstrainingen aan jongeren, met name jongeren van niet-westerse afkomst. De quickscan is uitgezet vanwege de vraag naar weerbaarheidstrainingen bij welzijns- en hulpverlenings-organisaties, ROC's, emancipatiebureaus en andere organisaties. Zijn deze trainingen beschikbaar? Is er eigenlijk een speciaal aanbod voor jongeren van niet westerse afkomst nodig?

publicatie
12-03-2010
20.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in het strafproces

Nationale wet- en regelgeving betreffende de rechtspositie van minderjarige slachtoffers getoetst aan het internationale kinderrechtenkader.

publicatie
28-09-2015
21.

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

publicatie
25-08-2016
22.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
23.

Eindrapportage Lenferink over kinderen in de maatschappelijke en vrouwenopvang

Onderzoek naar de situatie van kinderen en jongeren in de opvang.

publicatie
30-04-2018
24.

Achterlating van jongeren in het buitenland

Handvatten voor professionals en vrijwilligers: welke motieven hebben ouders voor achterlating, en hoe kan je het signaleren en voorkomen?

publicatie
14-02-2019
25.

Your Right 2Choose! Vrije partnerkeuze en huwelijksdwang bespreken. Handleiding voor scholen

Handleiding Huwelijksdwang bespreken in het onderwijs

publicatie
01-05-2010
26.

Adolescent als getuige van huiselijk geweld

Samenvatting van de literatuur over dit onderwerp ter voorbereiding van een promotie.

publicatie
07-08-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: