Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

982 resultaten gevonden met "kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages.

publicatie
06-02-2019
2.

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland

Verslag van een prevalentieonderzoek en van de ontwikkelingen in prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling sinds de vorige rapportages

feiten en cijfers
08-02-2019
3.

‘Kindermishandeling oorzaak probleemgedrag Marokkaanse jongeren’

Er moet meer aandacht komen voor de invloed die kindermishandeling heeft op het gedrag van Marokkaanse probleemjongeren. Dat zegt Esmah Lahlah in het Nederlands Dagblad. Zij werkt bij het International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) en promoveert op 20 september op het gebied van jeugdcriminaliteit en kindermishandeling.

nieuws
10-09-2013
4.

Klacht tegen vertrouwensarts Veilig Thuis en kinderarts ongegrond

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam heeft gisteren de klachten van de ouders tegen een behandelend kinderarts en tegen een vertrouwensarts van Veilig Thuis ongegrond verklaard.

nieuws
28-02-2018
5.

Kamer wil effectievere aanpak kindermishandeling

De Kamer spoort het kabinet aan om kindermishandeling beter te bestrijden. De hele Kamer bepleitte afgelopen woensdag tijdens een debat over dit onderwerp unaniem voor een effectievere aanpak.

nieuws
07-04-2014
6.

Veel reacties concept-onderzoeksagenda kindermishandeling

ZonMw en de Taskforce kindermishandeling hebben veel reacties ontvangen op hun concept-onderzoeksagenda kindermishandeling. Met behulp van deze reacties wordt het concept aangevuld en aangescherpt. In de reacties werd vaak positief gereageerd op het initiatief.

nieuws
18-12-2015
7.

Een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Onderzoek naar de kenmerken, de werking en de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling aan de hand van zes regionale initiatieven.

feiten en cijfers
17-07-2014
8.

Hidden in Plain Sight

Hidden in Plain Sight: A statistical analysis of violence against children.

feiten en cijfers
23-09-2014
9.

VoorZorg wint RAAK-prijs

De drie beste initiatieven tegen kindermishandeling hebben op 25 november in Den Helder een RAAK-prijs in ontvangst mogen nemen. RAAK staat voor regionale aanpak kindermishandeling. De jury, bestaande uit landelijke en regionale deskundigen, beoordeelde de inzendingen. De prijs voor het meest veelbelovende initiatief om kindermishandeling te voorkomen ging naar de GGD Hollands Noorden.

nieuws
27-11-2010
10.

Werkwijze Veilig Thuis: een quickscan

Defence for Children over de toegang tot effectieve hulp voor kinderen die slachtoffer van kindermishandeling zijn of dreigen te worden.

publicatie
12-01-2016
11.

Startbijeenkomst Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Vandaag vindt de officiële start plaats van de nieuwe regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Tijdens een startbijeenkomst in Almere komen professionals uit de hele provincie bijeen om input te leveren voor het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
28-01-2019
12.

Effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan.

feiten en cijfers
27-06-2011
13.

Voorbereidende notitie ten behoeve van algemeen overleg kindermishandeling

Brief van minister Rouvoet aan de Tweede Kamer over de maatregelen en acties die gaande zijn met het doel kindermishandeling aan te pakken. Bij gemeenten, beroepsgroepen en brancheorganisaties staat de aanpak van kindermishandeling inmiddels hoog op de agenda.

nieuws
07-05-2009
14.

Kinderen in de keten 2008

Aanleiding van dit onderzoek was de vraag vanuit het ministerie hoe de publicatie en bijhorend congres 'Kinderen in de keten' is ontvangen en heeft geleid tot het opzetten van ketensamenwerking rondom kinderen als getuige van geweld. Deze vraag is geconcretiseerd in een aantal deelvvragen:

feiten en cijfers
30-03-2009
15.

Resultaten verplichte screening kindermishandeling ‘dramatisch slecht’

De verplichte screening op kindermishandeling voor artsen levert zulke slechte resultaten op dat deze beter kan worden afgeschaft. Dit zei kinderarts en hoogleraar sociale kindergeneeskunde Elise van de Putte gisteren op het Jaarcongres Huiselijk Geweld in Ede.

nieuws
23-11-2018
16.

Meeste vermoorde vrouwen omgebracht door (ex)partner

Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
29-07-2016
17.

Databank biedt overzicht richtlijnen jeugdsector

De nieuwe Databank Richtlijnen geeft een overzicht van richtlijnen en standaarden voor professionals in de jeugdhulp, de jeugdbescherming en de gezondheidszorg. In de databank staan onder meer vier richtlijnen op het gebied van kindermishandeling.

nieuws
17-11-2016
18.

NJi peilt aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Hoeveel aandacht besteden MBO-, HBO- en WO-opleidingen die zich richten op maatschappelijke dienstverlening en het onderwijs, aan kindermishandeling en huiselijk geweld? Die vraag staat centraal bij een inventarisatie die het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) momenteel uitvoert.

nieuws
07-05-2013
19.

Drie Groninger gemeenten stellen projectplan huiselijk geweld op

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde lanceren na de zomervakantie een voorlichtingscampagne met betrekking op het beter signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De drie gemeenten hebben samen een projectplan opgesteld rondom preventie, interventie en de verbinding tussen zorg en veiligheid.

nieuws
31-05-2017
20.

Onderzoek effectiviteit aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Verwey-Jonker Instituut en Augeo Foundation gaan onderzoek doen binnen een aantal Veilig Thuis-regio’s.

feiten en cijfers
04-04-2016
21.

Deskundigheidsbevordering aanpak kindermishandeling een feit

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan. Dat blijkt uit de eindrapportage Regionale aanpak kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut en de eindrapportage effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling van Berenschot en het Verwey-Jonker Instituut die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

nieuws
27-06-2011
22.

Artsenverenigingen stellen factsheet Kindermishandeling op

De artsenverenigingen KNMG, LHV, NHG en NVK hebben in een factsheet Kindermishandeling de belangrijkste uitgangspunten over de verantwoordelijkheid en rol van de arts bij kindermishandeling op een rij gezet.

nieuws
21-10-2014
23.

Midterm Review Actieplan Kinderen Veilig

De overheid wil de komende jaren een extra impuls geven aan de daadwerkelijke uitvoering van de aanpak van kindermishandeling in de praktijk. Dat staat in de midterm review van het Actieplan Kinderen Veilig.

nieuws
29-12-2014
24.

The Hague Protocol

Onderzoek naar effectiviteit van het Haaglanden Protocol, dat kindermishandeling op de spoedeisende hulp signaleert op basis van ouderproblematiek.

publicatie
03-11-2015
25.

Van een leven vol geweld naar een geweldig leven

Congres

agenda
21-12-2017
26.

Effectief hulpverlenen na kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing

Landelijk Symposium Euregionaal Congresburo

agenda
16-05-2013
27.

Fier wil Voetbalschool voor jonge slachtoffers van geweld

Fier Fryslân richt een Voetbalschool op voor jonge slachtoffers van geweld. De Voetbalschool richt zich op plezier, zelfvertrouwen, eigenwaarde en gezond leven. Hiermee wil Fier deze kinderen sterker maken, zodat ze in opstand kunnen komen tegen het geweld dat hun wordt aangedaan.

nieuws
30-08-2011
28.

Week van Kinderen Veilig

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert Week van Kinderen Veilig van van 18 tot en met 23 november 2013.

agenda
23-11-2013
29.

VWS schakelt Leger des Heils in bij aanpak kindermishandeling

Het Leger des Heils gaat meehelpen met het wegwerken van de wachtlijsten bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK). Dit heeft het ministerie van VWS bevestigd naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant.

nieuws
26-10-2005
30.

Inspraak Richtlijn Kindermishandeling

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) werkt samen met twee andere beroepsverenigingen, NVO en NVMW, aan het programma Richtlijnontwikkeling in de Jeugdzorg. Momenteel is de Richtlijn Kindermishandeling vrijgegeven voor commentaar.

nieuws
21-01-2015
31.

Rapportage onderzoek onder artsen naar de werking van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quick scan naar de ervaringen met de meldcode van huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en psychiaters

feiten en cijfers
16-06-2015
32.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Nijmegen

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
18-06-2015
33.

Safe at Home project presenteert handreiking voor woningcorporaties

Tijdens de eindconferentie van het Safe at Home project werd vorige week in Den Haag de handreiking Signaleren achter de voordeur gepresenteerd. Deze handreiking beschrijft de manier waarop woningcorporaties kunnen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
27-11-2018
34.

Handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' beschikbaar

Experts van de politie, het OM, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering Nederland en Veilig Thuis hebben samen de handreiking 'Samenwerken bij strafbare kindermishandeling' geschreven. Deze wordt op 20 november gepresenteerd, maar is nu al als download beschikbaar.

nieuws
09-11-2017
35.

Utrechtse ziekenhuizen meer alert op kindermishandeling

Alle ziekenhuizen in de regio Utrecht gaan nadrukkelijk op mishandeling controleren en hun verdenkingen uitwisselen. De voorgenomen maatregelen zijn vastgelegd in een convenant met de provincie Utrecht.

nieuws
07-11-2007
36.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011

agenda
09-05-2011
37.

Kindermishandeling - pak aan!

Stap voor stap door de meldcode voor een optimale samenwerking met de ketenpartners!

agenda
01-02-2012
38.

Campagnes kindermishandeling en huiselijk geweld

De minister-president heeft de Tweede Kamer het overzicht gestuurd van de voorgenomen publiekscampagnes, die volgend jaar gebruik maken van radio- en televisiezendtijd binnen Postbus 51. De lijst telt negentien campagnes, waaronder een campagne tegen kindermishandeling en een campagne tegen huiselijk geweld.

nieuws
17-09-2009
39.

Wet Meldcode voor Hogescholen

Training

agenda
03-11-2015
40.

Child maltreatment, parents & emergency department

Onderzoek naar screeningsinstrumenten die de spoedeisende hulp gebruikt om kindermishandeling op te sporen.

publicatie
23-11-2015
41.

Taskforce Kindermishandeling Tilburg richt pijlen op pleger huiselijk geweld

De Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant gaat extra inzetten op plegers van huiselijk geweld. De Taskforce wil ervoor zorgen dat plegers de hulpverlening die zij aangeboden krijgen ook echt afronden. Nu gebeurt dat vaak niet.

nieuws
19-01-2018
42.

Tuchtcollege erkent signalerende rol kinderarts

Klachten over kinderartsen die informatie doorgeven of opvragen, in het kader van kindermishandeling, worden door het tuchtcollege ongegrond verklaard, zolang de arts zich heeft gehouden aan de KNMG-meldcode 'Kindermishandeling en huiselijk geweld'.

nieuws
23-03-2015
43.

Capaciteitstekort NFI voor kindermishandeling

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) neemt al sinds september geen nieuwe kindermishandelingszaken meer in behandeling. Reden is het gebrek aan gespecialiseerd personeel. Hierdoor blijven ernstige misbruik- en mishandelingszaken liggen.

nieuws
14-04-2010
44.

Actiewebsite Week van Kinderen Veilig gelanceerd

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft vandaag de nieuwe website www.weekvankinderenveilig.nl gelanceerd. Op site staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week (van 17 t/m 22 november) worden georganiseerd.

nieuws
06-08-2014
45.

Verhagen blij met benoeming Speciaal Vertegenwoordiger Geweld tegen Kinderen

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties benoemde gisteren de Portugese Marta Santos Pais als Speciaal VN-Vertegenwoordiger inzake Geweld tegen Kinderen. Minister Verhagen toonde zich zeer ingenomen met de benoeming: "Het was hoog tijd. Nu kan eindelijk werk worden gemaakt van de aanpak van geweld tegen kinderen."

nieuws
02-05-2009
46.

Ondertekening regionale meldcode Den Haag

Wethouders van de gemeentes Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Rijswijk en Wassenaar hebben zaterdag een regionale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ondertekend.

nieuws
22-11-2010
47.

‘What I really needed was a voice’

The psychosocial needs of youth in family foster care and the impact of traumatic experiences.

publicatie
01-08-2018
48.

Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

nieuws
18-05-2011
49.

Groningse gemeenten ondertekenen intentieverklaring ‘de 10 van Noord’

Alle Groningse gemeenten gaan tien acties uitvoeren om kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Met de ondertekening van de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ hebben de gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak waarbij binnen twee jaar de doelen gehaald moet zijn.

nieuws
18-11-2016
50.

Week van Kinderen Veilig van start

De vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, procureur-generaal Annemarie Penn-te Strake, overhandigt vandaag, op de eerste dag van ‘de Week van Kinderen Veilig’, een voortgangsrapport over het Actieplan Kinderen Veilig 2012-2016 aan minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Van Rijn (VWS).

nieuws
18-11-2013
51.

Regio Brabant Noord pakt kindermishandeling goed aan

De regio Brabant Noord is op weg een echte RAAK-regio te worden, zo zei minister Rouvoet op de conferentie aanpak kindermishandeling in Den Bosch. Brabant Noord is volgens de minister een regio waarin alle partijen samen de strijd tegen kindermishandeling aangaan.

nieuws
02-04-2009
52.

Rapport Veiligheid in verbinding

Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere.

beleid
01-05-2015
53.

Niets doen blijft geen optie

Over de aanpak van kindermishandeling vandaag en morgen. De conferentie markeert de officiële start van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

agenda
27-09-2012
54.

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling.Onderwijseditie

Kindermishandeling signaleren op school

publicatie
12-12-2014
55.

Behoeftepeiling landelijk congres

Het landelijk congres over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vindt dit jaar op maandag 18 november in het NBC in Nieuwegein plaats onder de naam RegioAanpak Veilig Thuis. Voor de vorming van het congresprogramma houdt de organisatie momenteel een behoeftepeiling.

nieuws
18-04-2013
56.

Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Congres

agenda
05-02-2020
57.

Onderzoeksraad: 'Jeugdzorg grijpt te laat in’

Medewerkers van jeugdzorg wachten te lang met ingrijpen als er signalen zijn dat een kind is mishandeld. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een studie naar de aanpak van kindermishandeling die vandaag is gepubliceerd.

nieuws
13-01-2011
58.

Zie wat ik niet zeggen kan (DVD)

Een film van Anne-Mieke van den Berg. Vijf korte documentaires vertellen het verhaal van kinderen, hun ouders en professionals.

publicatie
22-05-2013
59.

Veilig opgroeien

Dag van de Pedagogiek

agenda
06-11-2015
60.

Jongeren vragen informateur om aandacht voor kinderen in de knel

Informateur Edith Schippers heeft vrijdag een brief ontvangen van jongeren die aandacht vragen voor alle kinderen die in Nederland in de knel zitten. De brief was ondertekend door de Jongerentaskforce van Augeo Foundation, de Jongerenadviesraad van Het Vergeten Kind en de Jongerenraad van Kinderpostzegels.

nieuws
03-04-2017
61.

Signs of Safety erkend als goed onderbouwde interventie

De interventie Signs of Safety is in maart 2017 erkend als Goed onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren.

nieuws
16-11-2017
62.

Onderzoeker pleit voor prenatale aanpak kindermishandeling

Kindermishandeling zou in een veel vroeger stadium bestreden moeten worden. Dat vindt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van kindermishandeling aan de Universiteit Maastricht en oud-hoogleraar Rechten van het kind. Hij pleit voor kinderbescherming via prenatale zorg en ouderschapsonderwijs.

nieuws
01-07-2013
63.

Jonge slachtoffers van geweld stappen op de politiemotor

Meiden uit de anonieme opvang van Fier Fryslân stappen donderdag 9 juni massaal achterop de motor bij leden van de KLPD, agenten van de politie Fryslân en enkele lieden van de belastingdienst. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
02-06-2011
64.

Workshop Praten met kinderen

Praten met kinderen over kindermishandeling

agenda
01-07-2016
65.

Derde Mulock Houwer-lezing

De lezing wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Herman Baartman, deskundig op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling.

agenda
21-11-2013
66.

Onderzoek Commissie Geweld Jeugdzorg

Periode 1945 tot heden.

feiten en cijfers
15-08-2018
67.

Eerste staking jeugdzorg ooit

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse jeugdzorg staken de medewerkers. Zij protesteren vandaag tegen het jeugdzorgbeleid en de slechte arbeidsvoorwaarden.

nieuws
02-09-2019
68.

‘Aanpak kindermishandeling schiet tekort’

De overheid doet te weinig tegen kindermishandeling. Dat schrijft Kinderombudsman Marc Dullaert in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben geen effect gehad. Het aantal gevallen van kindermishandeling per jaar is zelfs toegenomen.

nieuws
23-11-2011
69.

Lespakket kindermishandeling voor Rotterdamse scholen

Alle Rotterdamse scholen ontvangen deze week een lespakket over kindermishandeling. De gemeente Rotterdam wil leerlingen hiermee bewuster maken van dit thema. Dat meldt het AD vandaag.

nieuws
07-11-2017
70.

Meldcodes kindermishandeling. Beschikking, waardering, gebruik en scholing

Verslag van onderzoek naar de beschikking over, de waardering van en scholing in het gebruik van meldcodes kindermishandeling, uitgevoerd door Veldkamp in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

feiten en cijfers
02-03-2009
71.

'Kinderen vaker mishandeld dan aangenomen'

Meer dan 100.000 kinderen mishandeld

nieuws
23-04-2007
72.

Vooraankondiging Wmo Atelier 7 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Slaan mag niet, mishandeling is onaanvaardbaar. Niettemin is er veel fysiek en psychisch leed achter de Amsterdamse voordeur. Publiekscampagnes wijzen ons allemaal aan als alerte, verantwoordelijke omstanders die moeten ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Maar het signaleren van huiselijk geweld en er vervolgens melding van maken, vergen, naast moed en begrip, ook deskundigheid en onderscheidingsvermogen. Hoe te handelen in welke situaties?

agenda
06-10-2010
73.

Jeugdartsen: opvoedhulp moet stress bij kinderen verminderen

Europese jeugdartsen ondertekenen vandaag in Rotterdam een verdrag waarin zij vastleggen dat ze ouders meer gaan ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Zij willen de stress, waar steeds meer kinderen en jongeren mee kampen, terugdringen.

nieuws
11-09-2019
74.

Ziekenhuizen signaleren kindermishandeling onvoldoende

Veel ziekenhuizen pikken signalen van kindermishandeling niet op. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag op basis van gegevens van de AD Ziekenhuis Top 100, die komende zaterdag verschijnt.

nieuws
24-09-2013
75.

Goede beoordeling overheidscampagne huiselijk geweld en kindermishandeling

'Triest verhaal, duidelijke boodschap', zo beoordelen de kijkers de overheidscampagne rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Volgens een campagnerapport van MeMo2 vindt driekwart van de kijkers de overheidsspot een duidelijke boodschap bevatten.

nieuws
06-05-2019
76.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

publicatie
28-11-2013
77.

Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

De zin en onzin van risicotaxatie-instrumenten

interventie
28-09-2017
78.

Gezin in de knel: (On)vrijwillig ingrijpen in gezinnen

Het aantal uithuisplaatsingen neemt toe, evenals het aantal incidenten in gezinnen waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Toch blijft de besluitvorming rondom uithuisplaatsingen onoverzichtelijk.

agenda
13-04-2011
79.

Week van Kinderen Veilig van start

De Week van Kinderen Veilig is vandaag van start gegaan. Deze week vinden er door het hele land zo’n honderd activiteiten plaats om kinderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Het aantal initiatieven is ten opzichte van vorig jaar flink toegenomen.

nieuws
17-11-2014
80.

De woede-lijst

Gevolgen van ‘corrigerende’ tikken die uitlopen op pure mishandeling

publicatie
19-09-2014
81.

Federatie Opvang komt met modelprotocol Kindermishandeling

De Federatie Opvang heeft, op basis van de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, een protocol Kindermishandeling laten ontwerpen. Dit protocol is bedoeld als format. Op basis hiervan kunnen instellingen voor de maatschappelijke – en vrouwenopvang een eigen protocol maken, indien dit nog niet is opgepakt in de regio.

nieuws
06-04-2011
82.

Piek in meldingen kindermishandeling Amsterdam

Door tientallen meldingen van kindermishandeling is bij het Amsterdamse Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) een noodsituatie ontstaan. Dat schrijft de Volkskrant vandaag.

nieuws
05-08-2006
83.

Stijging aantal meldingen kindermishandeling Zeeland

In de provincie Zeeland is het aantal meldingen van kindermishandeling vorig jaar met tien procent gestegen. Ook het aantal meldingen van kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders nam toe. De stijging van het aantal meldingen komt onder meer doordat er publiekscampagnes zijn gevoerd.

nieuws
15-10-2011
84.

VSK en RAAK bundelen krachten

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen gezin, familie en andere vertrouwensrelaties (VSK) en de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) gaan hun krachten bundelen voor de bestrijding van kindermishandeling en de emancipatie van slachtoffers. Op 25 september, tijdens de Dag tegen geweld, ondertekenen zij hiervoor een convenant.

nieuws
17-09-2010
85.

Congres Commissie-Samson: omringd door zorg, toch niet veilig

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert de commissie een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport.

agenda
11-10-2012
86.

Landelijk congres: Kind, Gezin en Geweld

Actuele inzichten & ontwikkelingen voor de signalering, opsporing, vervolging en berechting van geweld tegen kinderen.

agenda
07-12-2010
87.

Die jeugd van tegenwoordig. Over opvoeden en opgroeien in Nederland

Trendstudie van het Nederlands Jeugdinstituut

publicatie
26-06-2015
88.

Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionaris

De Academische Werkplaats Kindermishandeling heeft samen met de AWJTwente geïnventariseerd hoe gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties promoten en ondersteunen. Daar is een handreiking voor gemeenten uit voortgekomen.

nieuws
22-06-2016
89.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
90.

Realising Rights

Research on the extent to which the rights of women and children in european countries are being realised to live lives free of violence and abuse.

feiten en cijfers
01-12-2011
91.

Chronische stress bij kind van invloed op (latere) gezondheid

Gezondheidsproblemen (ook op latere leeftijd) kunnen een effect zijn van chronische stress in de kindertijd. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) en de Universiteit van Maastricht. Het onderzoek biedt aangrijpingspunten voor preventie en onderzoek.

nieuws
05-02-2019
92.

Plegers van partnergeweld en kindermishandeling

Verschillen, overeenkomsten en overlap

publicatie
05-02-2019
93.

Nationaal programma tegen kindermishandeling en huiselijk geweld

Onder aanvoering van VWS, zal het Rijk - samen met gemeenten - een nationaal programma tegen huiselijk geweld en kindermishandeling starten. Dat heeft minister De Jonge (VWS) gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
28-11-2017
94.

Symposium: ‘Komt een ouder bij de dokter’

Ouderproblematiek als signaal van kindermishandeling.

agenda
03-06-2013
95.

Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd, zullen eerder en effectiever beschermd worden.

nieuws
16-04-2018
96.

Werkgroep voor betere aanpak Münchhausen by Proxy

Op aandringen van de vertrouwensartsen hebben het ministerie van Volksgezondheid en het Openbaar Ministerie een werkgroep opgericht die de problematiek rondom Münchhausen by Proxy in kaart moet brengen. De werkgroep gaat landelijke richtlijnen opstellen om mishandelde kinderen eerder in beeld te krijgen en om zaken beter te kunnen aanpakken.

nieuws
08-04-2015
97.

Minder meldingen kindermishandeling Brabant

Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Brabant is licht afgenomen. Volgens Erik Dracht, aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de provincie, is dat te danken aan snellere en betere aandacht voor kindermishandeling.

nieuws
29-04-2011
98.

Actieprogramma Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond 2015-2018

Naar een integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

feiten en cijfers
13-04-2015
99.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
100.

Van Rijn over dossiervernietiging bij onterechte vermoedens

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn wil dat Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld die onterecht zijn gebleken, voortaan het initiatief neemt tot vernietiging van het dossier. Nu moeten de betrokkenen hier zelf een verzoek voor indienen. Dit schrijft hij in antwoord op Kamervragen over onterechte verdenkingen van kindermishandeling.

nieuws
08-05-2017
101.

Geweld door vrouwen meestal in relationele sfeer

Agressie door vrouwen vindt bijna altijd plaats in de relationele sfeer. Dat stelt Marike Lancel van de Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) van GGZ Drenthe. Ze deed onderzoek naar de 71 vrouwen die tussen 1998 en 2010 in de FPK waren opgenomen, zowel gedwongen als vrijwillig. De onderzoeksresultaten werden donderdag gepresenteerd op een congres over gewelddadige vrouwen.

nieuws
14-10-2011
102.

Kinderen in Tel Databoek 2016

Het leven en de ontwikkeling van kinderen tussen 2013 en 2015

feiten en cijfers
20-02-2017
103.

Handreiking over regie op de aanpak van kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik vindt dat de aanpak van kindermishandeling topprioriteit moet zijn in het jeugdbeleid van gemeenten. Om gemeentebesturen te ondersteunen bij de regie op het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling, heeft zij een handreiking ontwikkeld.

nieuws
08-12-2016
104.

De Jonge wil programma Nu Niet Zwanger landelijk uitrollen

Minister Hugo de Jonge (VWS) wil het Tilburgse programma Nu Niet Zwanger in het hele land 'zo grondig mogelijk uitrollen'. Dat liet hij gisteren tijdens een werkbezoek aan de stad weten. Hij noemde het programma 'heerlijk praktisch'. Dat meldt het Brabants Dagblad.

nieuws
27-03-2018
105.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
106.

Onderwijscafé over kindermishandeling

Onderwijscafé op de Pabo in Sittard met als de gastspreker José Hoeymakers, maatschappelijk werkster bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling in Maastricht.

agenda
19-03-2014
107.

Kring van Veiligheid voor betere aanpak GIA

Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben het initiatief genomen voor een Kring van Veiligheid waarin bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen opnieuw kijken naar de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

nieuws
25-08-2015
108.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
109.

Nieuw Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar

De VNG heeft het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis gepubliceerd. Hierin staan richtlijnen beschreven hoe de medewerkers van Veilig Thuis moeten handelen. Het protocol heeft betrekking op alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
22-01-2019
110.

Het kind als slachtoffer. Patronen en preventie van (fataal) geweld in gezinsverband

Kinderdoding door de eigen ouders is een delict dat lange tijd werd gezien als een typisch ‘vrouwendelict’. In de afgelopen decennia is dit beeld verschoven: steeds vaker zijn het ook mannen die hun kind(eren) ombrengen. Zij schuwen dan veelal niet ook de partner en, in sommige gevallen, bovendien zichzelf te doden. In deze bundel bespreken verschillende deskundigen (vanuit de politie, het recht, de psychologie, de geneeskunde, het onderwijs) ontwikkelingen, spreiding en de actuele stand van zaken van (fataal) geweld tegenover kinderen.

publicatie
09-10-2009
111.

Programmadirecteur Jan Dirk Sprokkereef blikt terug op één jaar GHNT

Jan Dirk Sprokkereef, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft een zomercolumn geschreven. Hierin blikt hij terug op het eerste jaar van het programma GHNT.

nieuws
15-07-2019
112.

Ook staatssecretaris is tegen meldplicht

Staatssecretaris Martin van Rijn wil de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling niet vervangen door een meldplicht. Hij wil dat de huidige meldcode beter gaat werken. Momenteel bekijkt hij waar registratie van vermoedens van kindermishandeling zou kunnen plaatsvinden. Volgende maand komt hij met een voorstel.

nieuws
19-11-2015
113.

Schrikbarende cijfers UNICEF over geweld tegen kinderen

Wereldwijd heeft een kwart van de kinderen onder de vijf jaar oud, een moeder die slachtoffer is van huiselijk geweld. Driekwart van de peuters heeft te maken met psychologische agressie en/of fysieke straffen door hun verzorgers thuis. Dat stelt UNICEF vandaag in een nieuw rapport.

nieuws
01-11-2017
114.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
115.

Kinderen in jeugdzorg al decennia onveilig

Kinderen die uithuisgeplaatst zijn, behoren in de eerste plaats veilig te zijn. Toch blijkt een aanzienlijk percentage van de kinderen die van 1945 tot heden in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende te zijn beschermd tegen fysiek, psychisch en seksueel geweld.

nieuws
12-06-2019
116.

Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Brief van minister De Jonge en minister Dekker aan de Tweede Kamer over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

beleid
03-07-2019
117.

Wachtlijst kindermishandeling Noord-Holland stijgt

Het aantal meldingen van kindermishandeling in Noord-Holland is in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling komt handen te kort om de wachtlijst weg te werken.

nieuws
22-05-2009
118.

Verslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld

De vaste commissie voor VWS en de vaste commissie voor V&J hebben op 15 mei 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van VWS, minister Opstelten van V&J en staatssecretaris Teeven van V&J over kindermishandeling – geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het verslag is vastgesteld 23 juli 2014.

beleid
23-07-2014
119.

Wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerstuk, 20 november 2008

beleid
27-11-2008
120.

“Kinderen, ons een zorg” Professionaliseringdag aanpak Kindermishandeling

Vooraankondiging professionaliseringdag voor politiemedewerkers en partners.

agenda
17-11-2014
121.

Drie geheimen voor praten met kinderen over kindermishandeling

Webinar

agenda
07-03-2016
122.

Jaarbericht Kinderrechten 2016

Overzicht van Defence for Children en Unicef Nederland van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, migratie en uitbuiting.

feiten en cijfers
03-06-2016
123.

Kennis in wijkteams over aanpak huiselijk geweld kan beter (artikel)

Onderzoek naar de dilemma’s van wijkteams bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld.

publicatie
06-11-2017
124.

Kamerbrief over inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de toezeggingen tijdens het plenair debat (inzet van strafrecht bij aanpak) Kindermishandeling van 2 april 2014.

beleid
14-05-2014
125.

De familie aan zet

In dit rapport worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar de situatie van families die een Eigen Kracht-conferentie belegd hebben en te maken hebben met jeugdbescherming. Het onderzoek richtte zich daarbij op de toestand na de bijeenkomst, drie en negen maanden later. In het onderzoek kwamen enkele, maar belangrijke, aspecten aan bod: de veiligheid en het welzijn van kinderen, de onderlinge band van het sociale netwerk en de zeggenschap van de hulpvrager.

feiten en cijfers
26-06-2008
126.

Wet tijdelijk huisverbod. De volgende stap

Advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

beleid
10-09-2016
127.

Meldcode: Stap 0

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft vorige week het rapport ‘Meldcode: Stap 0’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport gaat in op de preventie van kindermishandeling en zal naar alle gemeenten worden gestuurd.

nieuws
16-09-2013
128.

Nominaties Van Dantzig-penning 2019 geopend

Het is mogelijk om personen te nomineren voor de Van Dantzig-penning 2019. Deze penning wordt tweejaarlijks uitgereikt aan iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de aanpak van kindermishandeling. De penning wordt uitgereikt tijdens ‘De agenda van het sociaal werk’ op 14 november in de Jacobikerk te Utrecht.

nieuws
12-08-2019
129.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
130.

Kinderrechtenmonitor 2016

De Kinderombudsman formuleert tien fundamentele zorgpunten op basis van vijf jaar waarin de kinderrechten in Nederland zijn gemonitord.

feiten en cijfers
15-12-2016
131.

Meer beschermingsonderzoeken door Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2016 voor het eerst sinds jaren weer meer beschermingsonderzoeken gedaan. Tussen 2012 en 2015 was er juist sprake van een daling. Dat staat in het jaarbericht van de Raad.

nieuws
20-04-2017
132.

Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders

Een basisverkenning van korte en lange termijn effecten

feiten en cijfers
12-10-2001
133.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
134.

Utrechtse regiogemeenten krijgen coördinator huiselijk geweld

De gemeenten De Ronde Venen, Montfoort, Stichtse Vecht en Woerden stellen per 1 januari 2018 een regiocoördinator Kindermishandeling en Huiselijk geweld aan. Deze gaat zich richten op betere samenwerking tussen betrokken instanties.

nieuws
27-11-2017
135.

Handen uit de mouwen in de wijk

Training Praten over geweld achter de voordeur

agenda
05-04-2016
136.

Veenendaal organiseert campagne rond huiselijk geweld

De gemeente Veenendaal en Veilig Thuis organiseren samen een campagne om aandacht te vragen voor kindermishandeling en huiselijk geweld. De campagne start maandag 9 oktober met de opening van de billboardtentoonstelling #ZIE en de kunsttentoonstelling ‘Kracht uit geweld’ en duurt tot 23 oktober.

nieuws
03-10-2017
137.

Slachtoffers kindermishandeling vaak uit eenoudergezin

Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn naar verhouding vaak afkomstig uit eenoudergezinnen. Ook is het aantal geregistreerde slachtoffers relatief groot in gezinnen met niet-werkende ouders. Dit blijkt uit recent onderzoek van het CBS naar de gezinskenmerken van slachtoffers van kindermishandeling.

nieuws
16-10-2017
138.

“Gemeente coördineert zorg voor kinderen”

Ministers Rouvoet en Klink:

nieuws
04-09-2007
139.

Website over Rotterdamse meldcode op school gelanceerd

Eind vorig maand werd de website meldcodeopschool.nl gelanceerd. Deze website biedt ondersteuning aan onderwijsprofessionals bij het werken met de Rotterdamse Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
05-10-2010
140.

Geen dubbel werk in Jeugdbescherming

Dit blijkt uit een zojuist verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut waarvoor bijna 1000 dossiers zijn bekeken en 19 kinderrechters zijn geïnterviewd. Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg per 1 januari 2005, is de Raad voor de Kinderbescherming in beschermingszaken een tweedelijnsorganisatie. Meldingen van zorgelijke situaties rond kinderen komen – met uitzondering van crisissituaties - eerst bij het Bureau Jeugdzorg (BJZ) of het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) terecht. Daarna gaat de melding, voorzien van informatie, naar de Raad.

feiten en cijfers
20-02-2007
141.

Kabinet: geweld als opvoedingsmiddel is niet acceptabel

Ouders hebben de verplichting hun kinderen te verzorgen en op te voeden zonder toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van een andere vernederende behandeling. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Donner heeft ingestemd. Het wetsvoorstel moet een bijdrage leveren aan het terugdringen van kindermishandeling.

nieuws
15-02-2005
142.

Samenwerken in de jeugdketen: Een instrument voor gegevensuitwisseling

VWS publiceert handboek over gegevensuitwisseling voor jeugdzorgwerkers

publicatie
10-04-2011
143.

Risicotaxatie bij kindermishandeling : ontwikkeling van een standaardinstrument

Ontwikkeling en evaluatie van een instrument voor gestructureerde risicotaxatie in gevallen van meldingen van kindermishandeling ten behoeve van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's).

feiten en cijfers
06-08-2005
144.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
145.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
146.

Richtlijn Kindermishandeling spoedeisende zorg

De spoedeisende medische zorg is een belangrijke plaats voor de signalering van kindermishandeling. Hier wordt gebruikgemaakt van screeningsinstrumenten voor kindermishandeling. De Richtlijn signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg is tot stand gekomen om (wetenschappelijk onderbouwd) antwoord te geven op de vraag of screeningsinstrumenten helpen bij de correcte signalering van kindermishandeling.

interventie
15-11-2016
147.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
148.

Videolespakket over de Kindertelefoon

Oranje Fonds en VSB-fonds steunen Kindertelefoon

nieuws
20-07-2005
149.

Hulpverlening bij vechtscheiding

Congres

agenda
15-06-2015
150.

Nieuw onderzoek moet de aanpak van kindermishandeling verbeteren

Wat is de effectiviteit van behandelingen in een multidisciplinaire aanpak op het gebied van kindermishandeling? En welke basisvaardigheden hebben professionals nodig in de aanpak van kindermishandeling? Binnen het ZonMw-programma Kindermishandeling gaan 8 onderzoeksprojecten van start waarin deze vragen centraal staan.

nieuws
25-04-2017
151.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
152.

Ketenaanpak moet kinderuitbuiting terugdringen (artikel)

Het landelijk programma ‘Aanpak uitbuiting (Roma) kinderen’ wil kinderen beschermen tegen exploitatie. Ervaringen in Ede.

publicatie
10-04-2015
153.

Amsterdams Letselspreekuur Plus mogelijk landelijk uitgerold

Minister De Jonge (VWS) wil kijken of het Amsterdamse Letselspreekuur Plus in heel Nederland kan worden toegepast. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van D66-Kamerleden Rens Raemakers en Vera Bergkamp, zo meldt Het Parool vandaag.

nieuws
09-04-2018
154.

Nationaal rapport van de Universal Periodic Review tweede cyclus

Nederlandse versie van de rapportage over mensenrechtensituatie in Nederland.

beleid
07-05-2012
155.

Kindermishandeling minder erfelijk dan gedacht

Ouders die vroeger zelf mishandeld zijn, worden vaker beschuldigd van kindermishandeling dan andere ouders. Toch is kindermishandeling niet zo erfelijk als vaak wordt aangenomen, stellen Amerikaanse onderzoekers in het magazine Science. Een andere mogelijke oorzaak is dat deze ouders scherper in de gaten worden gehouden.

nieuws
30-03-2015
156.

Nicky Vos leidt Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Nicky Vos is benoemd tot programmamanager van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce is ingesteld om de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig, dat de bewindslieden eind 2011 hebben ontvouwd, ‘aan te jagen’

nieuws
01-10-2012
157.

Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Handreiking voor een goed gesprek met kinderen die kindermishandeling hebben meegemaakt

publicatie
15-03-2019
158.

Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. Deze publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari 2015.

interventie
23-02-2015
159.

Taskforce organiseert Week van Kinderen Veilig

In de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind, van 18 tot en met 23 november, organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover'.

nieuws
27-09-2013
160.

Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun verhaal te doen, is besloten dat het Meldpunt Geweld Jeugdzorg langer open blijft. Het meldpunt blijft nu open tot 31 december 2018 in plaats van tot 1 september 2018.

nieuws
18-05-2018
161.

Fier trekt hoogleraar kindermishandeling aan

Fier Fryslan heeft bijzonder hoogleraar Prof. dr. Francien Lamers-Winkelman aangetrokken. Lamers is bijzonder hoogleraar hulpverlening en preventie inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vooralsnog zal Lamers zich bij Fier bezig gaan houden met onderzoek, opleiding, supervisie en innovatie. Ook fungeert ze als vraagbaak.

nieuws
14-06-2010
162.

Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling

Datum inwerkingtreding: 1 november 2010Geldigheidsduur: 31 oktober 2014Datum vaststelling: 11 oktober 2010

organisatie
29-10-2010
163.

Film 'Geraakt' en aansluitend debat

Premiere van de film 'Geraakt' met aansluitend een debat in De Balie te Amsterdam.

agenda
18-11-2014
164.

Jaarbericht Kinderrechten 2015

Overzicht van Unicef Nederland en Defence for Children van de situatie van kinderen en jongeren in Nederland op vijf gebieden: kindermishandeling, uitbuiting, jeugdzorg, migratie en jeugdstrafrecht.

feiten en cijfers
22-05-2015
165.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop

agenda
19-11-2015
166.

Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

beleid
13-06-2013
167.

GIA in het regeerakkoord

De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt. Dat is een van de punten uit het nieuwe regeerakkoord met betrekking op geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook gaat extra aandacht uit naar vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld.

nieuws
11-10-2017
168.

Betrokkenen kinderbeschermingsmaatregel gezocht voor evaluatie

Het Verwey-Jonker Instituut is bezig met een evaluatie van de kinderbeschermingswetgeving van 2015. Wat betekent de gewijzigde wet voor de ouders, pleegouders en de jongeren zelf?

nieuws
18-12-2017
169.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
170.

Jaarbericht Kinderrechten 2012

Monitor van UNICEF Nederland en Defence for Children op het gebied van kinderrechten in Nederland.

feiten en cijfers
26-06-2012
171.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
12-05-2016
172.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

feiten en cijfers
02-03-2016
173.

Afname beschermingsonderzoeken: succes of risico?

Expertmeeting

agenda
16-07-2015
174.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
175.

It should not hurt to be a child

Thesis Marije Stoltenborgh: It should not hurt to be a child : prevalence of child maltreatment across the globe. Universiteit Leiden.

feiten en cijfers
22-06-2012
176.

Week tegen Kindermishandeling in teken van ‘betekenisvol verbinden’

De Week tegen Kindermishandeling staat dit jaar in het teken van elkaar inspireren en betekenisvol verbinden. "De Week is een middel, het doel is dat we de overige 51 weken óók van elkaar leren en écht verbinden voor het kind."

nieuws
13-10-2017
177.

NJi wil kindermishandeling effectiever aanpakken met evidence-based practice

Cliënten, professionals, beleidsmakers en onderzoekers zouden continu moeten samenwerken om maatschappelijke vraagstukken zoals kindermishandeling effectiever aan te pakken. Dat advies gaf de Denktank Evidence-based practice vorige week aan het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tijdens een symposium ter ere van zijn 10-jarig jubileum.

nieuws
23-06-2017
178.

Mijlpalen Geweld hoort nergens thuis 2019

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brochure gepubliceerd over het programma Geweld hoort nergens thuis. Hierin zijn tevens de mijlpalen en prioriteiten voor 2019 benoemd.

nieuws
02-01-2019
179.

Kindermishandeling hangt samen met (on)vermogen tot spiegelen

Er is een relatie tussen kindermishandeling en het vermogen om andermans gedachten en emoties te begrijpen. Dat concluderen Nederlandse en Engelse onderzoekers naar aanleiding van hersenonderzoek.

nieuws
10-03-2017
180.

Zuid-Hollands plan voor verbetering aanpak kindermishandeling

De gemeente Kaag en Braassem heeft, samen met vertegenwoordigers uit de regio Holland Rijnland, een plan opgesteld om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Aanleiding was een situatie van (vermoedens van) kindermishandeling begin dit jaar waarbij de hulpverlening ernstig tekortschoot.

nieuws
11-12-2015
181.

Onderzoek registratie kindermishandeling in het buitenland

De overheid wil de registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in de justitieketen verbeteren. Het WODC heeft daarom laten onderzoeken hoe registratie en monitoring van kindermishandelingszaken in het buitenland is verlopen.

nieuws
17-12-2018
182.

Sterke stijging aantal onderzoeken kindermishandeling

Sinds 2005 is het aantal adviezen én het aantal onderzoeken door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) - onderdeel van Bureau Jeugdzorg - sterk gestegen, blijkt uit het jaarverslag AMK van Jeugdzorg Nederland.

nieuws
05-07-2011
183.

Verband geweld binnen en buiten onvoldoende belicht

Er bestaat een duidelijk verband tussen huiselijk geweld en geweld in de publieke ruimte. Dat blijkt uit recent onderzoek dat in opdracht van het WODC werd uitgevoerd. Experts vinden dat er onvoldoende aandacht is voor deze relatie en de specifieke impact ervan.

nieuws
29-04-2019
184.

Kwaliteit van leven na AMK-melding onderzocht

Voor het eerst zijn mishandelde kinderen zelf gevraagd naar hun kwaliteit van leven na melding van mishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In het eerste halfjaar na de melding nam de kwaliteit van leven toe, daarna nam de kwaliteit van leven weer wat af.

nieuws
03-12-2014
185.

Kindermishandeling inzichtelijk: vroegsignalering, onderzoek, diagnostiek en risicotaxatie

Het boek beschrijft aan de hand van een groot aantal praktijkvoorbeelden zowel de ontwikkeling van een visie op kindermishandeling als de ontwikkeling van een methode voor vroegsignalering, diagnostisch onderzoek en risicotaxatie. Er worden uitgewerkte praktijkervaringen uitgewerkt aan de hand waarvan de schrijver pleit voor een eensgezinde en eenduidige benadering van kindermishandeling en minder protocollen, convenanten en bureaucratie.

publicatie
16-10-2008
186.

Aftrap regionaal programma Geweld hoort nergens thuis Noord-Holland Noord

Professionals uit Noord-Holland Noord hebben gisteren het startschot gegeven voor een nieuwe aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Doel is om deze problematiek terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken.

nieuws
02-07-2019
187.

‘Mijn belang ligt bij het dode kind.’

Voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap becommentarieert de nieuwe richtlijn voor Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen (NODOK).

publicatie
18-08-2015
188.

Beleidsdoorlichting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Beleidsdoorlichting van artikel 4.5 van de VWS-begroting over de periode 2011–2015

beleid
19-01-2017
189.

Samen slagvaardig handelen voor de veiligheid van het kind

Cursus differentiaal diagnose kindermishandeling en -verwaarlozing

agenda
29-05-2015
190.

E-learning kindermishandeling voor huisartsen

Om kindermishandeling en huiselijk geweld eerder te signaleren, kunnen huisartsen, hun praktijkmedewerkers en triagisten vanaf deze maand speciale online cursussen volgen. Met deze unieke e-learning leren huisartsen en assistenten eerder geweld te signaleren

nieuws
03-10-2011
191.

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijfdaagse opleiding

agenda
17-11-2015
192.

Conferentie ‘’Wat kun je doen?’’

In de conferentie gaat in op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vormt de afsluiting van de RAAK- periode in Hollands Midden.

agenda
23-11-2010
193.

Artsen uit vijftien landen delen kennis kindermishandeling

Ruim honderd artsen uit vijftien landen zijn deze week in Amsterdam om te praten over samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. Vandaag is het de laatste dag van het internationale congres Inter-Cap dat hier plaatsvindt.

nieuws
15-06-2017
194.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

beleid
12-01-2016
195.

Omringd door zorg, toch niet veilig

Rapport van de Commissie-Samson over de zorg voor kinderen die door de kinderrechter uit huis geplaatst zijn.

publicatie
08-10-2012
196.

Kennishiaten middelengebruik en geweld

Om de aanpak van geweld onder invloed van alcohol of drugs te verbeteren, treedt op 1 januari 2017 het wetsvoorstel voor middelenonderzoek bij geweldplegers in werking. Op basis van een literatuuronderzoek stelt het WODC dat er momenteel een aantal kennishiaten bestaat over middelengebruik en geweld.

nieuws
09-09-2016
197.

'Aanpak kindermishandeling vraagt om multi-disciplinaire centra'

De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland heeft gefaald en zal blijven falen zonder fundamentele wijzigingen. Dat stellen vijf pleitbezorgers van de organisatie Veilige Haven in het NRC. Zij willen dat één organisatie de aanpak voor haar rekening neemt.

nieuws
23-04-2015
198.

Speciale TKM-uitgave voor de kinderopvang

Deze nieuwste uitgave van online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld wordt speciaal uitgegeven voor professionals die in de kinderopvang werken: van pedagogisch medewerkers, gastouders tot medewerkers van de buitenschoolse opvang.

publicatie
19-09-2014
199.

Dag van de Eerstelijn 2015

Thema: Van 0 - 18 jaar in 1 dag: van baby tot puber

agenda
21-01-2015
200.

Preventie van kindermishandeling

Wie doet wat?

publicatie
03-04-2019
201.

Het AMK op de kaart?

Onderzoek naar effect naamsbekendheidcampagne Advies- en Meldpunten Kindermishandeling.

feiten en cijfers
17-07-2006
202.

Symposium over kindermishandeling

Symposium georganiseerd door de KNAW over kindermishandeling bij gelegenheid van uitreiking Dr. Hendrik Muller Prijs aan Rien van IJzendoorn, hoogleraar gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden.

publicatie
13-12-2013
203.

Seminar 'Trauma wat doe je met me?'

Voor professionals in de regio Groningen

agenda
09-06-2016
204.

Systematic screening of child abuse in out-of-hours primary care

Onderzoek naar de effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsen-posten in Midden-Nederland, binnen het ZonMw-programma Zorg voor Jeugd.

publicatie
24-03-2017
205.

Amsterdam presenteert Protocol Kindermishandeling

Ruim twintig Amsterdamse organisaties hebben vandaag een protocol kindermishandeling gepresenteerd. Het Amsterdams Protocol Kindermishandeling is bedoeld voor alle Amsterdamse beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar en/of hun ouders.

nieuws
20-10-2005
206.

Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

interventie
25-06-2015
207.

Pleidooi voor minimumstandaard ouderlijk gezag

De voorbereiding op het ouderschap hoort al op school te beginnen. Dat stelt Jan Willems, onderzoeker structurele preventie van Adverse Childhood Experiences bij de Universiteit Maastricht. In een artikel voor Sociale Vraagstukken stelt hij dat effectieve preventie van kindermishandeling in zicht komt, "al is het nog maar als stip op de horizon".

nieuws
22-08-2018
208.

Reactie NVK op stopzetten NODO

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) wil dat er snel een einde komt aan de onduidelijkheid rondom de te volgen procedure bij onverklaard overlijden van een minderjarige. Dat heeft de vereniging gisteren samen met de FMG (forensisch geneeskundigen) en PGV Nederland (voormalig GGD Nederland) in een brief aan staatssecretaris Van Rijn (VWS) kenbaar gemaakt.

nieuws
21-01-2014
209.

De inzet van het strafrecht bij kindermishandeling

Dit onderzoek gaat over de aantallen aangiften kindermishandeling en de vervolging en de berechting in het strafproces van deze aangiften. Er is ook gekeken naar of en hoe vaak het strafverzwarende artikel 304 Sr bij deze zaken ten laste is gelegd. Het onderzoek biedt feitelijke informatie over het gebruik van de strafrechtelijke route bij kindermishandeling, zoals is aangekondigd in het Actieplan aanpak kindermishandeling.

feiten en cijfers
27-01-2011
210.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
211.

‘Jeugdbeschermingsketen is te lang’

"Jeugdbescherming is een te lange keten, die kinderen te lang op hulp laat wachten." Dat schrijft Astrid Rotering, bestuurslid van Jeugdzorg Nederland, in een opiniestuk op nrc.nl. Zij pleit ervoor om enkele instanties op te heffen.

nieuws
26-02-2019
212.

Kindermishandeling in jeugdzorg hield jarenlang aan

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg heeft het eerste jaar 600 meldingen ontvangen van mensen die in hun jeugd zijn mishandeld in een instelling, pleeggezin of weeshuis. De slachtoffers moesten het geweld gemiddeld 7,5 jaar ondergaan.

nieuws
21-11-2017
213.

Ziekenhuis Drechtsteden wijst op aanpak kindermishandeling

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in de regio Drechtsteden hangt dit najaar op alle locaties posters in de wachtkamers, waarop nadrukkelijk staat vermeld dat het ziekenhuis bij vermoedens van kindermishandeling een melding kan doen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).

nieuws
29-08-2011
214.

Snel groeiende wachtlijst bij Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland maakt zich zorgen over de snel groeiende wachtlijst. Aan de deelnemende gemeenten is 260.000 euro voor extra personeel gevraagd. De organisatie heeft hen verzocht om zo snel mogelijk te beslissen over de extra financiën.

nieuws
11-06-2019
215.

Samen in actie tegen kindermishandeling

Factsheet van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant

beleid
13-06-2019
216.

Signalering kindermishandeling huisartsenpost onvoldoende

Geen enkele huisartsenpost (HAP) voldoet aan de normen die de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Vereniging Huisartsenposten Nederland hebben gesteld voor een verantwoorde signalering van kindermishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

nieuws
18-11-2010
217.

Eerste huisarts-ambassadeurs kindermishandeling actief

Huisartsen uit verschillende delen van het land willen een vraagbaak zijn voor collega’s die kindermishandeling vermoeden of signaleren. Samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet.

nieuws
05-09-2016
218.

Kinderombudsman bezorgd over spanningen in gezin door crisis

Steeds meer kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leven steeds meer kinderen leven in armoede. Hij maakt zich zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat zou kunnen leiden tot kindermishandeling. “We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt."

nieuws
11-09-2013
219.

Serie vlogs tegen kindermishandeling

In aanloop naar de Week tegen kindermishandeling, roepen jongeren in zeven vlogs minister De Jonge (VWS) op om kindermishandeling aan te pakken.

nieuws
12-10-2018
220.

Kabinet: geweld als opvoedingsmiddel is niet acceptabel

Ouders hebben de verplichting hun kinderen te verzorgen en op te voeden zonder toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van een andere vernederende behandeling. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op voorstel van minister Donner van Justitie heeft ingestemd.

nieuws
10-09-2005
221.

Knokken voor kwetsbare jongeren (artikel)

Interview met een vertrouwenspersoon bij het AKJ in Utrecht over zijn werk na de transitie.

publicatie
25-08-2016
222.

A Familiar Face

Violence in the lives of children and adolescents.

feiten en cijfers
03-11-2017
223.

NVvP Voorjaarscongres

Thema 2016: Samen beter, beter samen

agenda
30-03-2016
224.

Omstanders alerter op signalen kindermishandeling

Drie maanden na de officiële lancering van de campagne Aanpak Kindermishandeling zijn de eerste positieve resultaten bekend. Meer mensen signaleren én melden gevallen van kindermishandeling.

nieuws
17-06-2009
225.

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
22-12-2014
227.

Een jaar vol beweging

Kinderen beschermen, dat doen we samen. Jaarbericht 2011. Raad voor de Kinderbescherming.

feiten en cijfers
12-03-2012
228.

Een vreemde thuis

Cursus - effect van traumatisering en GIA

agenda
27-11-2015
229.

Eigen kracht-aanpak succesvol in Noord-Holland

Bij gezinnen in Noord-Holland waar sprake is van een dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden steeds vaker omstanders, zoals familie, vrienden of buren, ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit een proefproject van de GGD in de Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en de Gooi- en Vechtstreek met Eigen Kracht-conferenties.

nieuws
23-07-2012
230.

Moordouders

Kinderdoding in Nederland

publicatie
08-01-2008
231.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
232.

Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

interventie
30-07-2014
233.

Drenthe start traject Regiovisie

Kies voor een provinciale schaal en niet voor een aparte visie in elk van de drie Drentse regio’s. Dat advies kreeg de bestuurlijke stuurgroep voor de totstandkoming van een regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Drenthe vorige week.

nieuws
23-09-2013
234.

Bescherming van kinderen na partnerdoding

De Raad voor de Kinderbescherming heeft in EditieNL uitgelegd wat er met de kinderen gebeurt na partnerdoding. De Raad deed dit naar aanleiding van de moord op een 36-jarige vrouw uit Zevenbergen vorige week.

nieuws
15-01-2014
235.

Kind enTrauma

Kind en Trauma is speciaal bedoeld voor Kinderen en Jongeren vanaf 8 jaar en hun familie. Voor meer informatie en om met behulp van boeken en filmpjes hun angstige ervaringen met anderen te delen en ze daardoor beter te kunnen verwerken.


26-01-2011
236.

Lenneke Alink bijzonder hoogleraar Kindermishandeling

Lenneke Alink is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Voorkomen, gevolgen en aanpak van Kindermishandeling’ aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze wordt per 1 maart 2012 benoemd als bijzonder hoogleraar vanwege het Jan Brouwer Fonds bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

nieuws
09-02-2012
237.

Op het spoor van kindermishandeling : een outreachende benadering

Een methodische boek dat een leidraad vormt voor hulpverleners en politiefunctionarissen om kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te leren signaleren en er vervolgens tegen op te treden. De auteurs reiken de lezer vaardigheden aan om adequaat en snel te reageren en te handelen op vragen als:

publicatie
05-02-2010
238.

Training signalering kindermishandeling voor Rotterdamse leraren

Ruim 5000 Rotterdamse leerkrachten worden komend schooljaar getraind om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te herkennen. Dertien Rotterdamse schoolbesturen hebben hiervoor inmiddels een intentieverklaring ondertekend.

nieuws
03-07-2017
239.

Kamerbrief inzet strafrecht bij kindermishandeling

Bij vermoedens van toegebracht letsel bij minderjarigen, zijn medische professionals en vertrouwensartsen voortaan verplicht om expliciet te overwegen om een forensisch arts voor kinderen in te schakelen. Dat staat in een Kamerbrief over de inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling.

nieuws
19-05-2014
240.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

Lezingen en/of bijbehorende powerpoints van de congresdagen 9 en 10 mei 2011: Congres huiselijk geweld en kindermishandeling: wat werkt voor de cliënt?

publicatie
09-05-2011
241.

'Opvoedondersteuning voorkomt mishandeling'

Opvoedondersteuning aan ouders in de eerste anderhalf jaar na de geboorte van hun kind, voorkomt kindermishandeling- en verwaarlozing. Dat zegt Merian Bouwmeester-Landweer, die vandaag is gepromoveerd aan het Leids Universitair Medisch Centrum.

nieuws
18-05-2006
242.

Kind & Trauma

Het congres brengt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met traumatische ervaringen.

agenda
11-03-2014
243.

Screening op kindermishandeling: wat levert het op? (artikel)

Artikel over het nut van screening in de medische zorg

publicatie
02-08-2019
244.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
245.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Opleiding van 9 dagen

agenda
07-10-2015
246.

ZonMw-Parel voor Haaglandenprotocol

Hester Diderich van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH), heeft gisteren uit handen van staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) de zogenaamde ZonMw-Parel ontvangen. Zij kreeg deze Parel voor haar onderzoek naar het effect van het Haaglandenprotocol, een protocol dat medewerkers van de afdelingen spoedeisende hulp in staat stelt om kindermishandeling vroegtijdig te ontdekken.

nieuws
04-06-2013
247.

Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Deze handreiking is bedoeld voor alle beroepsgroepen die onder de Wet verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vallen. Met name beroepsgroepen die direct met kinderen werken vinden hierin concrete handvatten om kinderen op verschillende momenten in het traject van signaleren, melden en hulpverlenen te betrekken.

publicatie
08-06-2018
248.

Netwerkrichtlijn kindermishandeling en huiselijk geweld in Limburg (artikel)

Netwerk van de acute medische zorgketen.

publicatie
25-04-2014
249.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
250.

Dag van het Misbruikte Kind 2015

Dag voor lotgenoten

agenda
26-09-2015
251.

Kindermishandeling in Nederland Anno 2010

De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). De vraag was of de prevalentieschattingen van kindermishandeling in 2010 verschillen ten opzichte van 2005 en of dezelfde risicofactoren een rol spelen.

feiten en cijfers
30-09-2011
252.

Kinderrechtenmonitor 2014

De Kinderrechtenmonitor laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. Hoewel het op hoofdlijnen goed gaat met Nederlandse kinderen, zijn er wel blijvende zorgen.

feiten en cijfers
16-12-2014
253.

Trauma-georiënteerde hulp voor kinderen met complex trauma

Kennisdocument voor professionals in pleegzorg, gezinshuizen en residentiële woonvormen.

interventie
15-02-2016
254.

Congres 'Verder met de regionale aanpak kindermishandeling'

De afgelopen jaren is in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin in alle regio’s gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. Dit congres gaat over de daaruit voorgekomen goede praktijken, hoe die stevig verankerd kunnen worden en elders navolging vinden.

agenda
14-02-2011
255.

Hanzehogeschool Groningen wil lectoraat Aanpak kindermishandeling

De Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen wil een lectoraat Aanpak kindermishandeling. De komst van het lectoraat kan een impuls geven aan de regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling.

nieuws
28-06-2017
256.

'Een goede professional wint én geeft vertrouwen’ (artikel)

Artikel over hulpverlening aan slachtoffers van kindermishandeling

publicatie
04-04-2019
257.

Limburgse beweging tegen kindermishandeling

Zeventien Limburgse bestuurders zijn vorige week een beweging gestart tegen kindermishandeling. Burgemeesters en bestuurders van diverse instellingen spraken af om zich als ambassadeur sterk te maken voor het terugdringen van het aantal mishandelde kinderen in de provincie.

nieuws
07-09-2015
258.

LINC colloquium: Kinderen uit de Knel

De LINC colloquia hebben tot doel praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en uitwisseling te vergemakkelijken.

agenda
28-05-2014
259.

Melding kindermishandeling vaak onterecht

Eén op de tien meldingen van kindermishandeling blijkt na onderzoek onterecht. Nog eens 15 procent krijgt het stempel ’onbevestigd’. Dat meldt dagblad Trouw na onderzoek bij de meldpunten in het hele land.

nieuws
09-02-2010
260.

De lange weg naar herstel

Themadag kindermishandeling - Stichting Geheim Geweld

agenda
25-04-2016
261.

Taskforce kindermishandeling van start

De overheid meer manieren bedenken om kindermishandeling te voorkomen. Dat stelt de Taskforce kindermishandeling en kindermisbruik, die gisteren werd ingesteld.

nieuws
21-11-2012
262.

Onvoldoende beschermd

Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden

publicatie
14-06-2019
263.

De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

agenda
19-11-2019
264.

De samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen gezinnen

Internationale literatuurverkenning naar de aard en omvang van de samenloop en samenhang van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen een gezin.

publicatie
07-09-2016
265.

Reactie kabinet op het rapport van commissie De Winter

Het kabinet heeft, bij monde van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming), gereageerd op de uitkomsten van commissie De Winter. "Het rapport van de commissie De Winter geeft een indringend beeld met ontluisterende verhalen over geweld waaraan kinderen in de jeugdzorg zijn blootgesteld geweest."

nieuws
12-06-2019
266.

Website Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik live

De website van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is vandaag 'live' gegaan. De website bevat onder meer informatie over de Taskforceleden, het werk van de Taskforce en publicaties van de Taskforce.

nieuws
28-01-2013
267.

Conferentie Children and youngsters exposed to violence

In deze conferentie wordt gekeken naar de effecten van het feit dat kinderen en jongeren getuige zijn van geweld en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de nadelige invloed daarvan is te verminderen en gewerkt akn worden aan herstel.

agenda
15-06-2012
268.

Kindermishandeling: Getuige is ook slachtoffer (artikel)

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld ondervinden daarvan enstige gevolgen. Het gevaar bestaat dat ze zelf later ook geweld gaan plegen. Een voor de politie ontwikkelde checklist voor het herkennen van signalen moet hier meer inzicht brengen.

publicatie
02-05-2014
269.

Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

Binnen onderwijs en kinderopvang.

publicatie
30-06-2016
270.

CBS publiceert cijfers over slachtofferhulp voor jeugd

Bij minderjarigen die vanwege een gewelds- of zedendelict in contact kwamen met Slachtofferhulp Nederland (SHN) was in 1 procent van de gevallen ook sprake van huiselijk geweld. Van de meerderjarige gebruikers van Slachtofferhulp had 5 procent te maken met huiselijk geweld. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

nieuws
26-07-2016
271.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Zwolle)

Eendaagse training

agenda
28-11-2016
272.

VN omarmen aanbevelingen Kinderombudsmannen

De Verenigde Naties omarmen de aanbevelingen van de Europese Kinderombudsmannen om kindermishandeling in Europa aan te pakken. Het thema geweld tegen kinderen is daarmee een belangrijk onderwerp op de agenda van de algemene ledenvergadering van de VN die momenteel plaatsvindt.

nieuws
28-09-2015
273.

Beatrix opent Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling

Prinses Beatrix opent woensdag 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK). Het centrum is voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) kindermishandeling te maken hebben.

nieuws
13-10-2015
274.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 20 november en 4 december 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
20-11-2013
275.

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

Toezicht 2016-2017 periode 1

feiten en cijfers
07-11-2016
276.

Succesfactoren aanpak kindermishandeling

Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, moed en samenwerkingsbereidheid. Dat zijn volgens Annemarie Penn-Te Strake – vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - de kernelementen van een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg.

nieuws
09-03-2015
277.

Advies Gezondheidsraad: Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling

Een overzicht van de stand van wetenschap ten aanzien van behandeling van de gevolgen van kindermishandeling; inzicht in de aard van de gevolgen; een indicatie van de zorgbehoefte en aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor slachtoffers.

feiten en cijfers
28-06-2011
278.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
279.

Dag van het getroffen kind

In Nederland komen kinderen soms flink in de knel door mishandeling, misbruik, (v)echtscheidingen of het verlies van een dierbare in hun naaste omgeving. Studenten van de opleiding Pedagogiek van Windesheim in Zwolle stellen het kind in nood centraal op dit congres.

agenda
20-06-2014
280.

'Als je echt iets aan kindermishandeling wilt doen, moet je iets tegen armoede doen’ (artikel)

Interview met kinderarts-sociale pediatrie over de zorg voor het kind.

publicatie
01-09-2016
281.

Helft kinderen maakt voor 12e ingrijpende ervaring mee

Bijna de helft van alle kinderen heeft voor zijn twaalfde al zeker één ingrijpende gebeurtenis meegemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Dit blijkt uit onderzoek van kinderrechtenorganisatie Augeo.

nieuws
03-11-2016
282.

Lectorale rede geweld in afhankelijkheidsrelaties

Afhankelijkheid en weerbaarheid: over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dat is het thema van de lectorale rede die Janine Janssen vanmiddag houdt aan de Avans Hogeschool in Breda.

nieuws
16-09-2016
283.

Reactie Van Rijn op kritiek aanpak kindermishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteert eind volgende maand samen met de bewindslieden van Veiligheid en Justitie een midterm review van het actieplan Kinderen Veilig. Hierin staat hun plannen voor de komende twee jaar.

nieuws
21-10-2014
284.

EUropean Conference on Child Abuse and Neglect

The aim of the conference is to present to the audience a state-of-the-art overview of this difficult field of expertise in health care.

agenda
23-05-2012
285.

Betere signalering kindermishandeling op Spoedeisende Hulp

De ziekenhuisafdelingen Spoedeisende Hulp merken steeds beter gevallen van kindermishandeling op. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zo steeg het aantal meldingen vanuit ziekenhuizen bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) van 500 in 2007 naar 1300 vorig jaar.

nieuws
09-08-2010
286.

Altijd onderzoek bij onverwacht overlijden kind

Als een minderjarige overlijdt en de doodsoorzaak is onbekend, wordt niet langer een verklaring van natuurlijk overlijden afgegeven zonder nader onderzoek. Met de komst van de NODO-procedure (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen) wordt vanaf 1 oktober bij onverklaard en onverwacht overlijden door speciaal daarvoor opgeleide artsen een nader onderzoek uitgevoerd naar de doodsoorzaak.

nieuws
05-09-2012
287.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

interventie
20-12-2018
288.

Drie geheimen voor een goed gesprek met een kind over kindermishandeling

Gratis webinar

agenda
21-04-2015
289.

Kindermishandeling

Naar schatting zijn elk jaar bijna 119.000 (*) kinderen het slachtoffer van mishandeling. Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Ook bijvoorbeeld verwaarlozing valt eronder.

dossier
13-11-2014
290.

12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling

Op het congres staat de aanpak van kindermishandeling in brede zin centraal.

agenda
04-10-2011
291.

Dilemma's rond vroege kindermishandeling

Studiedag

agenda
06-12-2016
292.

Landelijk Symposium: Verantwoord omgaan met getraumatiseerde kinderen en jongeren

Centraal staan de thema's: Wat moet de professional wel of niet doen bij de eerste opvang van een getraumatiseerd kind; waar hebben incidenteel getraumatiseerde kinderen behoefte aan; welke adequate behandelstrategieën zijn er beschikbaar en hoe moeten deze kinderen in hun dagelijkse functioneren?

agenda
22-09-2011
293.

Subsidiemogelijkheden big data geboortezorg en JGZ

Hoe komen kinderen uit kwetsbare gezinnen zo vroeg mogelijk in beeld? En hoe kan big data-onderzoek daarbij helpen? In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda wordt 2.64 miljoen euro beschikbaar gesteld om daar onderzoek naar te doen.

nieuws
25-07-2019
294.

Cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld 2016

Cijfers over het eerste en tweede half jaar van 2016, afkomstig van Veilig Thuis-organisaties

feiten en cijfers
10-05-2017
295.

Vroegsignalering

Jaarlijks Congres - tweede nationale editie

agenda
17-02-2016
296.

Problematiek Jeugd- en Gezinsbescherming Friesland heftiger en complexer

De veiligheidsproblemen van cliënten van de Jeugd- en Gezinsbescherming in Friesland zijn in vier jaar tijd ruim verdubbeld. Dat blijkt uit onderzoek van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (RBV). Bij bijna de helft van de onderzochte jeugdigen was er vorig jaar sprake van veiligheidsproblemen – een vorm van kindermishandeling.

nieuws
19-10-2016
297.

Fier Fryslân wil vaker huisverbod bij kindermishandeling

Fier Fryslân wil dat er vaker een huisverbod wordt ingezet bij kindermishandeling. Dat zei Mariët Smid, teamleider Directe Hulp bij Huiselijk Geweld van Fier Fryslân, dit weekend in de Leeuwarder Courant. Zij vindt dat kinderen nu nog te vaak van hot naar her worden gesleept.

nieuws
23-09-2013
298.

Proef uithuisplaatsing plegers kindermishandeling geslaagd

Na een geslaagde proef met het tijdelijk huisverbod voor plegers van kindermishandeling, wil de gemeente Rotterdam dit instrument nu definitief inzetten.

nieuws
15-03-2013
299.

Emotionele kindermishandeling beïnvloedt gevoel voor buitensluiting

Kinderen die chronische ouderlijke afwijzing en uitsluiting ervaren, zijn gevoeliger voor sociale buitensluiting en hebben er langer last van. Dat blijkt uit onderzoek van Anne-Laure van Harmelen en collega’s aan de Universiteit Leiden.

nieuws
30-01-2014
300.

Te weinig voorzieningen behandeling kindermishandeling

In Nederland zijn er te weinig voorzieningen voor de behandeling van slachtoffers van kindermishandeling. Ook is het niet duidelijk hoe in de opleiding van professionals aandacht wordt besteed aan kindermishandeling. Dit staat in het recent verschenen rapport 'Combating child abuse and neglect in Germany, Hungary, Portugal, Sweden and The Netherlands'.

nieuws
16-04-2012
301.

Voor schatten geschikt

Vooronderzoek databronnen en methoden omvang huiselijk geweld en kindermishandeling

feiten en cijfers
02-03-2016
302.

Utrecht pakt kindermishandeling steviger aan

Utrecht heeft afspraken gemaakt om signalen van kindermishandeling beter op te vangen en instanties beter te laten samenwerken. Afgesproken is dat alle instellingen met een protocol signalering kindermishandeling gaan werken en dat alle medewerkers getraind worden in de signalering en in gespreksvoering met ouders

nieuws
19-06-2007
303.

‘Een noodsituatie biedt een gouden kans om iets te doorbreken’ (artikel)

De tijdsdruk op de Spoedeisende Hulp is hoog en de arts kent de patiënt niet. Hoe pas je dan het nieuwe afwegingskader in de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld toe? Dit artikel gaat in op de manier waarop je dat kunt organiseren.

publicatie
04-04-2019
304.

Factsheet Meldcode en signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld

Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

feiten en cijfers
11-04-2018
305.

OM intensiveert opsporing kinderporno

Het Openbaar Ministerie gaat de bestrijding van kinderporno intensiveren. In plaats van 70 worden er 145 digitale en kinderrechercheurs ingezet. De nadruk komt te liggen op bestrijding van de productie van kinderporno. Het gaat dan met name om volwassenen die het kind zouden moeten beschermen, zoals ouders, leerkrachten, maar ook commerciële uitbuiters.

nieuws
16-05-2011
306.

Prevent and Combat Child Abuse and Neglect: The Netherlands Experiences of Parents and Professionals: What Works?

Discriber differences and similarities of the perceptions of parents and professionals in the Netherlands at five levels: the level of the professional, the level of the method/intervention, the setting/organization, the care system and the societal level.


18-01-2013
307.

Dag van het Misbruikte Kind

Voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn

agenda
14-09-2019
308.

Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?

Onderdeel van het programma Zorg voor Jeugd: deelprogramma Effecten en Kosten Startdatum: 1 december 2007Looptijd: 01/2008 - 10/2011 Bron: ZonMwAanvullende informatie Nederlandse Onderzoek Databank

feiten en cijfers
01-12-2007
309.

Borgen van veiligheid in kwetsbare gezinnen. Casuïstiek Heerlen

Verslag van een onderzoek naar de zorg en ondersteuning aan een kwetsbaar gezin.

publicatie
22-06-2016
310.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
311.

Gastles kindermishandeling door ervaringsdeskundigen

Voorlichting van Team-KIM aan (aankomende) zorgprofessionals

interventie
24-07-2019
312.

Werkgroep voor koerswijziging aanpak kindermishandeling

Op initiatief van een aantal ervaringsdeskundigen en wetenschappers is onlangs de werkgroep Veilig Opvoeden aan het werk gegaan om signalen van falende jeugdzorginstanties in kaart te brengen en deze signalen onder de aandacht van politiek Den Haag te brengen.

nieuws
22-02-2016
313.

Woorden met waarden. Kernbegrippen bij de aanpak van kindermishandeling

Essay in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport.

publicatie
17-12-2013
314.

Een jaar ploeteren met de nieuwe Jeugdhulp en Jeugdbescherming 2015

Themadag

agenda
23-11-2015
315.

Gevolgen huiselijk geweld ernstiger dan gedacht

De gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen zijn veel ernstiger dan gedacht. Ook is het geweld veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. In gezinnen die zijn gemeld bij Veilig Thuis vindt veel en vaak langdurig geweld plaats. Dit blijkt uit een landelijk onderzoek naar kindermishandeling en partnergeweld.

nieuws
19-11-2018
316.

Kindermisbruik NEE

Doel is informatie te geven aan ouders/verzorgers hoe je seksueel misbruik kunt herkennen en hoe ze met slachtoffertjes om moeten gaan.wat de valkuilen zijn bij de overheid en via een vragenlijst op onze site, inzicht te krijgen in hun latere leven.


13-07-2011
317.

Opgroeien met kleerscheuren

Ervaringsverhalen van jongeren over hun problemen en de manier waarop ze hiermee omgegaan zijn.

publicatie
01-08-2016
318.

Filmpresentatie Geheim Geweld en nu...?

Voorlichtingsfilm gemaakt over het onderwerp kindermishandeling en de lange termijn gevolgen.

agenda
22-09-2012
319.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

interventie
01-09-2013
320.

Betere registratie huiselijk geweld regio Dordrecht

Door betere registratie behandelt het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid steeds meer gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wekelijks worden binnen het overleg tussen gemeente, politie, justitie en zorginstellingen ongeveer veertig nieuwe incidenten besproken.

nieuws
17-07-2012
321.

Onderzoek naar gebruik meldcodes kindermishandeling

Het programmaministerie voor Jeugd en Gezin doet in het kader van haar Actieplan Aanpak Kindermishandeling in februari en maart 2008 een onderzoek naar het gebruik van meldcodes kindermishandeling door professionals en vrijwilligers.

feiten en cijfers
07-03-2008
322.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Studiemiddag

agenda
27-03-2015
323.

LOCK

Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (www.lock.nl)


11-04-2014
324.

Beschermen zonder woorden (artikel)

Interview met jeugd- en gezinsbeschermer over methode om te communiceren met ouders

publicatie
20-10-2016
325.

Slecht zicht op aantal kindermishandelingszaken justitieketen

De gegevens over kindermishandelingszaken in justitiële documenten sluiten niet aan op de definitie van kindermishandeling zoals die in de Jeugdwet is beschreven. Mede daardoor bestaat er geen goed beeld van het aantal kindermishandelingszaken dat bij justitie organisaties geregistreerd is. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
12-05-2017
326.

Handboek Kinderen als getuige van huiselijk geweld

Verschenen op: 31-01-2003

publicatie
31-01-2003
327.

Spoorboekje voor het maken van een regiovisie

Een handig spoorboekje bij het gebruik van de handreiking van programma RegioAanpak Veilig Thuis.

interventie
14-01-2014
328.

Casusonderzoek Overijssel naar aanleiding van huiselijk geweld

Onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie naar het handelen van Bureau Jeugdzorg Overijssel, Vitree, de politie en het Steunpunt Huiselijk Geweld in een specifiek geval van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
05-05-2015
329.

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Meldcode

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State.

nieuws
20-05-2011
330.

Kinderombudsmannen zetten kindermishandeling op Europese agenda

41 Kinderombudsmannen uit 33 landen zijn vanaf vandaag tot en met donderdag in Amsterdam voor hun jaarlijkse top. Deze staat dit jaar in het teken van geweld tegen kinderen. Gastheer Kinderombudsman Marc Dullaert wil kindermishandeling hoog op de Europese politieke agenda zetten.

nieuws
22-09-2015
331.

Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?

Symposium

agenda
30-05-2015
332.

Update handreiking Aanpak kindermishandeling

De handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' van van het Transitiebureau Jeugd is geactualiseerd. De publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari.

nieuws
18-02-2015
333.

Omgaan met de meldcode binnen vrijwilligersorganisaties

Afronding pilot training Contactpersonen meldcode

agenda
24-11-2015
334.

Praten met kinderen over kindermishandeling: gewoon doen!

Webinar

agenda
05-09-2016
335.

Openingscongres Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Geïntegreerde aanpak kindermishandeling vanuit een forensisch en medisch perspectief

agenda
12-12-2014
336.

Prenatale Kinderbescherming (artikel)

Er zijn ouders die hun kinderen verwaarlozen of mishandelen. Dat komt voor bij oudere kinderen, heel jonge kinderen en zelfs net geboren baby's. Er zijn echter ook ouders die hun kind al voor de geboorte ernstige schade toebrengen. Bijvoorbeeld doordat ze hun verslaving aan alcohol of drugs niet willen of kunnen beëindigen, of door ernstige ondervoeding, of een combinatie van beide.

publicatie
03-12-2015
337.

Burgemeester Midden-Delftland promoot Kinderprotocol Meldcode

Arnoud Rodenburg heeft als eerste burgemeester in Nederland zijn naam aan het Kinderrechtenchecklist verbonden. Kinderen uit Midden-Delfland die geen volwassene kennen die luistert als het slecht gaat met een klasgenootje of zichzelf, mogen hem bellen.

nieuws
18-11-2014
338.

Kiekeboem!

Hulp aan het jonge kind dat opgroeit in stress en geweld

publicatie
26-06-2018
339.

Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling

Doel van het onderzoek was het maken van een sociale kaart van de forensisch-medische expertise voor de aanpak van kindermishandeling en dit onderzoek moest duidelijk maken in hoeverre vraag en aanbod van forensisch-medische expertise op elkaar zijn afgestemd en welke verbeteringen daarin nodig zijn.

feiten en cijfers
12-12-2011
340.

De Omstanders

Autobiografie van een buurt

publicatie
13-06-2019
341.

Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

nieuws
11-12-2015
342.

Werkconferentie 'GeRAAKt...en nu doorgaan!'

Doel van deze dag is om de inspiratie van RAAK vast te houden en professionals te helpen denken in kansen en mogelijkheden.

agenda
25-11-2010
343.

Ouder-kind interacties

Congres

agenda
15-04-2020
344.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
345.

Kamerbrief over forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over zijn standpunt ten aanzien van de motie van de Kamerleden Van Toorenburg en Keijzer (CDA). Aanleiding van de motie was het bericht dat onderzoeken naar zedenmisdrijven bij minderjarigen en kindermishandeling uitsluitend door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zouden worden uitgevoerd.

beleid
23-09-2015
346.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
347.

CBS publiceert cijfers kindermishandeling en huiselijk geweld over eerste helft 2016

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd over het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld in het eerste halfjaar van 2016. Deze voorlopige cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties.

nieuws
08-11-2016
348.

Het was een ongelukje

Vergroten expertise in onder andere het herkennen van letsels die het gevolg zijn van kindermishandeling. Om welk type letsels gaat het precies? Hoe onderscheiden deze zich van ‘normale’ letsels?

agenda
05-04-2012
349.

Stress als kind beïnvloedt risicoinschatting op latere leeftijd

Als kinderen aan hevige stress zijn blootgesteld, verandert de werking van hun hersenen. Op latere leeftijd kunnen zij risico’s dan minder goed inschatten. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek, zo meldt NPO Radio 1.

nieuws
07-12-2017
350.

Forensische kliniek kindermishandeling stopt

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) sluit per 1 maart haar deuren. De kliniek doet letselonderzoek bij vermoedens van kindermishandeling of -misbruik.

nieuws
10-02-2017
351.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Tweede landelijke studiedag

agenda
15-04-2016
352.

Twentse Week van de Meldcode focust op informatieoverdracht

In de regio Twente vond de afgelopen dagen 'de Week van de Meldcode' plaats. Het doel was om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen die in regio een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Het thema informatieoverdracht stond hierbij centraal.

nieuws
15-03-2019
353.

Dordts ziekenhuis ondersteunt aanpak kindermishandeling

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht heeft sinds kort een coördinator kindermishandeling. Deze medewerker coördineert bij een vermoeden van kindermishandeling de vervolgstappen en brengt eventuele hulpverlening op gang.

nieuws
15-09-2005
354.

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

beleid
18-05-2016
355.

‘Huisverbod ook bij kindermishandeling’

Het tijdelijk huisverbod moet voortaan ook bij kindermishandeling worden ingezet. Daarvoor pleit hoofdofficier Henk Korvinus van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. "Belangrijkste is, dat niet het kind weggaat bij mogelijk geweld, maar de vermoedelijke pleger."

nieuws
14-01-2011
356.

Aandachtsfunctionaris genomineerd voor Anna Reynvaan Wetenschapsprijs

Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld Hester Diderich is met haar onderzoek naar de effectiviteit van oudermeldingen op de SEH genomineerd voor de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2014. Deze prijs is voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige uit 2013.

nieuws
28-04-2014
357.

Extra middelen bestrijding kindermishandeling

Er komt meer geld beschikbaar voor de bestrijding van kindermishandeling. Staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) maakte dit bekend na afloop van bestuurlijk overleg tussen haar, minister Donner, het IPO, en de VNG. Er werd besloten om in 2005 een incidenteel bedrag van € 6 miljoen beschikbaar te stellen ter bestrijding van wachtlijsten en te lange doorlooptijden bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK's).

nieuws
13-05-2005
358.

Getuigen huiselijk geweld grotere kans op migraine

Slachtoffers van kindermishandeling, inclusief mensen die in hun jeugd getuige zijn geweest van huiselijk geweld, hebben een aanzienlijk grotere kans om als volwassene migraine te krijgen. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit van Toronto.

nieuws
10-07-2015
359.

(Vroeg)hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. De sociaal werker en het AMHK

Handreiking van de MOgroep sociaal werker.

publicatie
07-05-2014
360.

Grote kloof tussen gelukkige en kwetsbare kinderen

De meeste kinderen in Nederland zijn positief over hun leven, maar de kloof met kinderen die opgroeien in een moeilijke situatie is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de Kinderrechtentour, die de Kinderombudsvrouw vandaag op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind presenteert.

nieuws
20-11-2018
361.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
362.

Vuist artsenorganisaties tegen kindermishandeling

Het aantal mishandelde kinderen moet en kán omlaag. Een brede coalitie van artsenorganisaties heeft daarom concrete afspraken opgesteld om via intensievere samenwerking, meer adviesaanvragen en scholing de artsen hierin te ondersteunen. Ook roepen zij de politiek op te bevorderen dat in elke gemeente 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar is.

nieuws
30-03-2015
363.

Kanttekeningen bij berichtgeving over screening kindermishandeling

Verschillende professionals die betrokken zijn bij de aanpak van kindermishandeling hebben gereageerd op de recente berichtgeving over de screening door artsen op kindermishandeling. Aanleiding voor deze berichten was het proefschrift van arts-onderzoeker Maartje Schouten, waarin zij stelt dat de verplichte screening onbetrouwbaar is en nauwelijks helpt bij het opsporen van kindermishandeling. Hieronder een greep uit de reacties.

nieuws
28-03-2017
364.

Het Duivelskind: foute ouders en falende jeugdzorg

Het is de trieste jeugd van Angel van der Vecht (42). Zij werd tot haar 25e mishandeld en misbruikt.

publicatie
02-03-2013
365.

Verband kindermishandeling en terugkerende depressie

Kindermishandeling kan leiden tot neurale veranderingen in het brein die de kans verhogen dat een depressie later in het leven ernstiger uitpakt en vaker terugkeert. Dat blijkt uit recent onderzoek uit Duitsland.

nieuws
09-04-2019
366.

Bijeenkomst netwerk ervaringswerkers

Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

agenda
13-10-2016
367.

Subsidieoproep voor onderzoek naar aanpak kindermishandeling

ZonMw nodigt bestaande samenwerkingsverbanden uit om een subsidieverzoek in te dienen voor onderzoek naar optimale afstemming, rol en taakverdeling bij het voorkomen, signaleren, stoppen of behandelen van kindermishandeling.

nieuws
05-07-2017
368.

Midterm review Actieplan Kinderen Veilig

In 2012 is de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig gestart. De looptijd van het Actieplan Kinderen Veilig is vijf jaar. Om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij is halverwege de looptijd een midterm review gehouden en zijn deels nieuwe acties geformuleerd die geweld tegen kinderen tegengaan.

beleid
29-12-2014
369.

Wie zorgt er dan voor mij? Een veilige toekomst voor kinderen in de jeugdzorg

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 kinderen uit huis geplaatst. Zij verkeren in (acuut) gevaar of worden ernstig bedreigd in hun ontwikkeling. Wat gebeurt er daarna met hen en gaat het daarna beter?

publicatie
29-04-2015
370.

Landelijke belactie aanpak kindermishandeling op scholen

The Next Page, een sociale onderneming die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld, is gestart met een grote landelijke belactie naar het primair en speciaal onderwijs. Doel is alle basisscholen te bereiken en zo te helpen kindermishandeling beter aan te pakken onder het motto: 'Elke school kan nu iets doen tegen kindermishandeling'.

nieuws
20-04-2013
371.

Tweede voortgangsrapportage GHNT naar Tweede Kamer

De tweede voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is gisteren naar de Tweede Kamer verzonden. In 14 van de 28 GHNT-regio’s is inmiddels sprake van integrale sturing op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
03-07-2019
372.

Signaleren achter de voordeur

Handreiking huiselijk geweld voor woningcorporaties

publicatie
31-01-2019
373.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
374.

Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS stellen een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport van de Commissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Commissie Beekman).

nieuws
16-01-2012
375.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
376.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
377.

Rouvoet: ‘Onderneem eerder actie bij vermoeden kindermishandeling’

Bij zes op de tien mensen die een vermoeden hadden van kindermishandeling in hun omgeving, was daadwerkelijk sprake van mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin.

nieuws
07-09-2010
378.

I Am Nojoom, Age 10 and Divorced

Speelfilm over kindhuwelijk in Jemen

publicatie
09-06-2015
379.

Ervaar de impact van kindermishandeling met virtual reality

Verplaats je in een 7-jarige en hoor en zie hoe je ouders (ernstige) ruzie maken. Dit kan nu met de virtual reality simulatie 'Vergeet mij niet'. De animatie laat je beleven hoe het is om als kind getuige te zijn van huiselijk geweld.

nieuws
03-02-2017
380.

Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

interventie
23-03-2015
381.

‘Vaker forensisch arts inschakelen bij vermoedens kindermishandeling’

Huisartsen die twijfelen over een mogelijk geval van kindermishandeling, zouden vaker een forensisch arts moeten raadplegen. Dat heeft demissionair minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet (ChristenUnie) gisteren in de Tweede Kamer gezegd.

nieuws
10-03-2010
382.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
383.

Gezamenlijke aanpak kindermishandeling Zuidwest Friesland

De acht gemeenten in de Zuidwesthoek van Friesland gaan kindermishandeling gezamenlijk aanpakken. Alle peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin een speciale training volgen. De gemeenten beogen op die manier kindermishandeling tijdig te signaleren of voorkomen.

nieuws
21-04-2010
384.

Second edition of EUCCAN

An overview of state-of-the-art information concerning prevention, recognition, social cultural aspects and research in the field of child abuse and neglect.

agenda
21-05-2014
385.

Meldingen kindermishandeling in Haaglanden sterk gestegen

Het aantal meldingen van vermoedelijke kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden is de laatste maanden sterk gestegen. Het stadsgewest Haaglanden stelt per direct 300.000 euro extra ter beschikking om de nieuwe meldingen te onderzoeken en te kunnen anticiperen op het toenemende aantal meldingen.

nieuws
23-03-2005
386.

Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

beleid
20-06-2014
387.

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

Profiel, gezondheid, welzijn en begeleiding van kinderen in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang

feiten en cijfers
11-12-2009
388.

Eindrapport Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

In deze eindrapportage 'Ik kijk niet weg' blikt de Taskforce terug op de afgelopen vier jaar en kijkt zij vooruit naar de komende jaren. Er is al veel bereikt: kennis en good practices zijn verspreid, er zijn bruggen geslagen tussen organisaties, netwerken aan elkaar geknoopt en nieuwe acties in gang gezet. Toch dient er nog veel te gebeuren om kindermishandeling tegen te gaan.

publicatie
15-11-2016
389.

Kindermishandeling hoog op politieke agenda

Kindermishandeling is voor bijna alle politieke partijen een belangrijk thema. Dat blijkt uit een overzicht dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de acht grootste partijen.

nieuws
22-08-2012
390.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
391.

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

feiten en cijfers
11-05-2017
392.

Rijk gaat Kindertelefoon, Sensoor en AKJ financieren

De Kindertelefoon, het Sensoor en het AKJ (vertrouwenspersonen in de jeugdhulp) worden vanaf 2018 door het Rijk betaald. Daarmee is er een structurele oplossing gevonden voor het financieringsvraagstuk. Dat heeft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
06-06-2017
393.

Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

Gooi en Vechtstreek krijgt een Regionale Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. Vandaag vindt op het Regiokantoor in Bussum de kick-off bijeenkomst plaats. De taskforce zet in op betere samenwerking tussen organisaties om een flinke impuls te geven aan een veilige thuissituatie.

nieuws
24-11-2017
394.

Kinderpornorechercheurs en hun mentale weerbaarheid (artikel)

Hoe rechercheurs de impact van kinderpornografiezaken ervaren en daarmee omgaan

publicatie
23-12-2014
395.

Druten maakt bezwaar tegen overname taken Veilig Thuis

Het Gelderse Druten heeft er bezwaar tegen dat de gemeente sinds dit jaar ook 'middelzware gevallen' van huiselijk geweld moet oppakken, in plaats van dat Veilig Thuis dit voor zijn rekening neemt. Drutense ambtenaren moeten nu steeds vaker bemiddelen bij huiselijk geweld.

nieuws
08-08-2017
396.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
397.

Proef met gratis kinderopvang voor KOPP/KVO-kinderen

Kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (KOPP/KVO) hebben bijna drie keer zoveel kans op kindermishandeling. Speciaal voor deze doelgroep start het Trimbos-instituut samen met de landelijk coördinator Kindcheck een project waarbij de ouders gratis kinderopvang en een coach krijgen aangeboden.

nieuws
29-11-2017
398.

Friesland ontwikkelt aanpak ‘niet-pluisgevoel’

Het Friese Collectief tegen Kindermishandeling wil het gemakkelijker maken om het ‘niet-pluisgevoel’ aan de orde te stellen en ernaar te handelen. Het is de bedoeling dat de hele provincie met de aanpak gaat werken. Daarom wordt een werkwijze voor de stad en voor het platteland ontwikkeld.

nieuws
16-02-2016
399.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
400.

Nieuwe fase publiekscampagne tegen kindermishandeling

Sinds 2009 loopt er een meerjarige publiekscampagne tegen kindermishandeling. De campagne startte in 2009 en loopt tot 2011. Aan het begin van de campagne lag het accent op het alert maken van omstanders en het feit dat twijfel normaal is. Dit jaar - 2010 - is er meer aandacht voor het handelingsperspectief: wat kun je doen?

nieuws
31-03-2010
401.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training op 3 en 10 december 2014 gericht op zelfverzekerd en effectief het gesprek aan gaan met migrantenouders over (vermoedens van) kindermishandeling en werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

agenda
03-12-2014
402.

Protocol Kindermishandeling voor beroepskrachten

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland heeft in samenwerking met diverse Noord-Hollandse organisaties een protocol kindermishandeling ontwikkeld. Dit protocol, met een bijbehorende routekaart, is een hulpmiddel voor alle Noord-Hollandse beroepskrachten die werken met kinderen tot 18 jaar.

nieuws
17-10-2007
403.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
404.

Feitenonderzoek bij kindermishandeling

Zorgvuldig beslissen vanuit multidisciplinair perspectief

agenda
30-09-2015
405.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
17-06-2014
406.

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

publicatie
22-07-2019
407.

LOCK lanceert nieuwe website

Het Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK) heeft vorige week tijdens het jaarcongres Klinisch Psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog zijn nieuwe interactieve website www.hetlock.nl gelanceerd. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het opleidingscentrum.

nieuws
11-04-2014
408.

Week van Het Vergeten Kind van start

'Stop het doorplaatsen van kinderen in opvanglocaties'. Dat is dit jaar het thema van De Week van Het Vergeten Kind, die vandaag van start is gegaan. Tijdens deze week organiseert de stichting Het Vergeten Kind verschillende activiteiten door het hele land om aandacht te vragen voor dit thema.

nieuws
29-01-2019
409.

Vermoedens kindermishandeling vaak niet gemeld

Honderdduizenden mensen in Nederland hebben het vermoeden dat een kind in hun omgeving mishandeld wordt, maar stappen er niet mee naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Slechts één promille van de Nederlandse bevolking weet de weg naar de AMK's te vinden.

nieuws
13-07-2006
410.

Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

Film- en gespreksavond in Forumimages documentaire ‘Scènes uit het omgangshuis’Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

agenda
14-02-2011
411.

Leeuwarden traint professionals om te handelen bij opvoedzorgen

De Leeuwarder wethouder Hilde Tjeerdema (Jeugdbeleid) geeft vandaag het startschot voor de training 'Houding & Handelen bij opvoedzorgen' voor professionals in Leeuwarden die met ouders en kinderen werken. Het doel is een andere houding en handelswijze van beroepskrachten als er zorgen over een kind zijn.

nieuws
26-03-2018
412.

STUK: Stukboek, theater, beeldmateriaal en workshops

Stichting Stuk bestaat uit een groep jongeren met ervaring met kindermishandeling en huiselijk geweld en die middels beeld, boek en theater jongeren een stem geeft. Op de site is beeldmateriaal te vinden over huiselijk geweld en kindermishandeling. Jongeren van Stuk geven workshops. Ook heeft Stuk een Stukboek gemaakt met portretten en verhalen van jongeren.

interventie
22-11-2018
413.

Jaarbericht Kinderrechten: weinig inzicht hulp bij kindermishandeling

In het signaleren en het melden van kindermishandeling is geïnvesteerd, nu moet er meer inzicht komen in hoe het kind wordt geholpen. Dat staat in het Jaarbericht Kinderrechten dat vrijdag werd gepresenteerd door Defence for Children en UNICEF Nederland.

nieuws
19-06-2017
414.

Weerloos: de overlevingsstrijd van een mishandeld kind

Indringend, waargebeurd verhaal over een gewelddadige jeugd, waarvan de effecten een leven lang blijven doorwerken.

publicatie
18-03-2014
415.

PROMISE: Stakeholder mapping

Het doel van het PROMISE project is het promoten en bevorderen van de kwaliteit van samenwerkende organisaties in de directe begeleiding van kinderen (en hun gezin) als slachtoffer van geweld/kindermishandeling.

publicatie
08-07-2016
416.

Ziekenhuis moet kindermishandeling melden

'Een meldcode kindermishandeling moet standaard in elk ziekenhuis gebruikt worden.' Dat zei directeur Jeugdzorg Gemma Tielen namens minister Rouvoet, 17 maart in het Westeindeziekenhuis in Den Haag. Zij nam de resultaten in ontvangst van één jaar werken met het protocol kindermishandeling.

nieuws
17-03-2009
417.

Toeleiding zorg bij kindermishandeling

Onderzoek naar toeleiding hulpverlening vanuit Bureau Jeugdzorg

publicatie
27-01-2015
418.

Politie pikt signalen kindermishandeling onvoldoende op

De politie laat forensisch onderzoek bij signalen kindermishandeling veel te vaak achterwege. Dat blijkt uit een vertrouwelijk justititie-rapport, dat de researchredactie van RTL Nieuws heeft weten te bemachtigen.

nieuws
15-04-2011
419.

Oproep verplichte anticonceptie voor ongeschikte ouders

In het televisieprogramma ZEMBLA doen deskundigen uit de jeugdzorg, de psychiatrie en de rechtelijke macht vanavond een oproep voor wetgeving die ongeschikte ouders kan verplichten tot anticonceptie. Ook Pieter van Vollenhoven, voormalig voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, sluit zich hierbij aan.

nieuws
13-04-2012
420.

Regiobijeenkomsten aanpak huiselijk geweld

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis, het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren in september drie regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens deze verdiepende bijeenkomsten gaan gemeenten en ketenpartners in gesprek met elkaar en met andere experts.

nieuws
20-06-2014
421.

Webinar praten met kinderen over kindermishandeling

Gratis online webinar

agenda
10-06-2016
422.

Sneller ingrijpen bij kindermishandeling

Om de veiligheid van het kind te waarborgen, dient er sneller te worden ingegrepen als blijkt dat ouders hier niet toe in staat zijn. Met name bij baby’s en jonge kinderen zijn, gelet op de extra fysieke kwetsbaarheid van deze kinderen, snellere procedures nodig om bedreigingen van de veiligheid af te wenden.

nieuws
31-01-2011
423.

Achterlating vaak gevolg van opvoedproblemen

Elk jaar worden er naar schatting tussen de 150 en 800 jongeren met een migratieachtergrond achtergelaten in het buitenland. KIS en het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) presenteren vandaag een verkennend onderzoek naar deze problematiek.

nieuws
07-02-2019
424.

'Hulp schiet tekort bij kindermishandeling'

We laten die mishandelde kinderen, die straks zelf ouders zijn, nogal in de steek. Dat zegt bijzonder hoogleraar Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen prof.dr. Majone Stekete in haar oratie. Ze gaat komende vrijdag in op het probleem dat we kindermishandeling niet goed kunnen herkennen en soms niet willen erkennen.

nieuws
10-10-2017
425.

Workshop Veiligheid en Zorg

Raad op Zaterdag - voor gemeenteraadsleden

agenda
24-09-2016
426.

Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

agenda
26-03-2020
427.

Basisinformatie voor mensen die werken met kinderen

Kindermishandeling: signaleren en handelen

publicatie
01-12-2001
428.

Flinke toename meldingen huiselijk geweld regio Leiden

Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is in Leiden en omstreken de afgelopen drie maanden met meer dan 30 procent gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2018. Toch wil Veilig Thuis daar geen harde conclusies aan verbinden.

nieuws
26-08-2019
429.

Winnaars Jan Brouwerprijs 2006

De Jan Brouwerprijs 2006 is gewonnen door de methodiek 'Als het misgaat…bel ik jou' en de theaterproductie 'STUK'. De jury maakte dit bekend tijdens het congres Ouders helpen opvoeden op 16 juni 2006 in Congrescentrum De Reehorst in Ede.

nieuws
16-06-2006
430.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
431.

De olifant in de (kinder)kamer

Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel?

publicatie
16-10-2017
432.

Global progress & delay in ending violence against children

Internationale studie naar geweld tegen kinderen

publicatie
03-01-2017
433.

Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie.

interventie
14-11-2013
434.

Het heeft invloed op alles

Langetermijngevolgen van een onveilige jeugd

publicatie
05-02-2016
435.

Kamerbrief over inzet forensisch-pediatrische kennis bij aanpak kindermishandeling

De inzet van forensisch-pediatrische kennis maakt een belangrijk onderdeel uit van de aanpak kindermishandeling. Dat heeft staatssecretarisTeeven van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
17-05-2011
436.

ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

agenda
06-11-2019
437.

Kamerbrief over Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

Minister De Jonge (VWS) biedt met deze Kamerbrief het rapport 'Jeugdgezondheidszorg Actief' van de JGZ aan de Tweede Kamer aan.

beleid
20-12-2017
438.

Grote achterstanden Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond kampt met grote achterstanden. De regio doet het veel slechter dan de rest van Nederland, blijkt uit onderzoek van NRC en de Rotterdamse website Vers Beton.

nieuws
06-11-2018
439.

Onderwijs, kinderopvang en ouders slaan handen ineen bij aanpak kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken ter verbetering van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Zij hebben zich daartoe verenigd in de ‘Beweging tegen Kindermishandeling’. Het startschot voor de beweging wordt morgen gegeven op basisschool Op Dreef in Utrecht.

nieuws
15-11-2016
440.

Praten met kinderen over kindermishandeling: introductieworkshop

Workshop van een dagdeel

agenda
21-09-2016
441.

Aandacht voor Münchhausen by Proxy

De Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy wil deze verborgen vorm van kindermishandeling graag onder de aandacht brengen. De stichting is daarom op zoek naar subsidie en adressen voor haar nieuwsbrief.

nieuws
12-05-2014
442.

Nederland vijftiende op ranglijst kinderrechten

Nederland is opnieuw gezakt op de ranglijst voor kinderrechten. Dat blijkt uit de KidsRights Index 2017, die internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights vandaag in samenwerking met de Erasmus Universiteit publiceert. Dit jaar staat ons land op de vijftiende plek. Vorig jaar zakte Nederland van de tweede naar de dertiende plaats.

nieuws
15-05-2017
443.

Aftrap Week van Kinderen Veilig trapt op 18 november 2013

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik verzorgt in de week rondom de internationale Dag van de Rechten van het Kind de Week van Kinderen Veilig. Het motto is: ‘Kindermishandeling, praat erover’. Verschillende organisaties verzorgen in deze week bijeenkomsten en activiteiten.

nieuws
20-09-2013
444.

Aandacht inspecties voor aanpak wachttijden Kinderbescherming

Kinderen die bescherming nodig hebben, moeten zo snel mogelijk hulp kunnen krijgen. Daarom hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hun toezicht op de aanpak van de wachttijden door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) de afgelopen periode geïntensiveerd.

nieuws
07-11-2018
445.

Train the Teacher GIA

Voor hbo-docenten

agenda
29-05-2015
446.

Verplichte screening leidt tot onterechte verdenkingen kindermishandeling

De vragenlijsten die artsen sinds 2011 verplicht moeten invullen om kindermishandeling aan het licht te brengen, sorteren niet het gewenste effect. Volgens arts-onderzoeker Maartje Schouten leiden de lijsten in ruim negen op de tien gevallen tot onterechte verdenkingen.

nieuws
20-03-2017
447.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
448.

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling

Het herkennen van kindermishandeling kan voor artsen best lastig zijn. Samenwerking met andere hulpverleners kan dit vergemakkelijken. Hoe deze samenwerking kan plaatsvinden is beschreven in de nieuwe Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Kindermishandeling.

nieuws
20-08-2010
449.

Amsterdam wil meer aandacht voor kind bij geweld

De gemeente Amsterdam heeft samen met een groot aantal hulpinstanties een routekaart opgesteld die aangeeft wat professionals moeten doen bij (een vermoeden van) geweld waarbij kinderen zijn betrokken. Aandacht voor het kind staat daarbij voorop.

nieuws
23-09-2010
450.

Eerste nationale publieksdag kindermishandeling

Het UMC Utrecht houdt aankomende zaterdag de eerste nationale publieksdag over kindermishandeling. Iedereen die daarover meer informatie wil, is welkom. Op de dag wordt  verteld over risicofactoren voor kindermishandeling en mogelijke signalen van kindermishandeling bij een kind.

nieuws
02-02-2012
451.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
452.

Eerste ervaringen MST-CAN gepresenteerd

Het MST-CAN behandelprogramma voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt, loopt goed. Dat geldt ook voor de samenwerking met de ketenpartners en er zijn voldoende aanmeldingen. Afgelopen vrijdag 27 januari heeft het Amsterdamse MST-CAN behandelteam zijn eerste ervaringen gepresenteerd.

nieuws
30-01-2012
453.

Hoe we de hersenen van onze kinderen beïnvloeden

Van tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie. Onderzoek naar de invloed van negatieve ervaringen op de hersenontwikkeling.

feiten en cijfers
20-02-2017
454.

Traumatische vechtscheidingen

Reportage over de effecten van vechtscheidingen op kinderen. Aan het woord komen kinderen van gescheiden ouders, therapeuten die werken met jeugdige slachtoffers en de Kinderombudsman, die dit een vorm van kindermishandeling noemt.

publicatie
21-03-2016
455.

Subsidiemogelijkheden voor onderzoek huiselijk geweld en kindermishandeling

Er staan twee subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis online. Wie een subsidieverzoek wil indienen, kan dat nog tot 9 september bekendmaken.

nieuws
31-07-2019
456.

Vijf genomineerden voor Jan Brouwerprijs

Gisteren zijn in Utrecht de vijf genomineerden bekend gemaakt voor de Jan Brouwerprijs 2006. De prijs, 20.000 euro, is voor het meest veelbelovende project ter voorkoming van kindermishandeling. De organisatie van de Jan Brouwerprijs is in handen van het Expertisecentrum Kindermishandeling van NIZW Jeugd.

nieuws
07-04-2006
457.

Antwoord op Kamervragen registratie kindermishandeling

Minister Hugo de Jonge (VWS) heeft vragen van het VVD-Kamerlid Judith Tielen over de registratie van kindermishandeling beantwoord.

nieuws
30-01-2018
458.

Gemeente Groningen wil effectievere aanpak kindermishandeling

De gemeente Groningen gaat investeren in een effectievere aanpak van kindermishandeling. De gemeente kiest voor gecombineerde aanpak: repressief, curatief (ingrijpen en goede nazorg) en preventief. De focus ligt op het voorkomen van kindermishandeling en het investeren in het kind en zijn omgeving.

nieuws
07-10-2016
459.

Sterke stijging meldingen huiselijk geweld Alphen

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in en rond de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 2005 bijna verdubbeld. Zes jaar geleden werden in Alphen 214 incidenten gemeld, in 2010 waren dat er 402. Dat blijkt uit een onderzoek van GGD Hollands Midden. Volgens de GGD gaat het waarschijnlijk om een ‘registratie-effect’.

nieuws
11-03-2011
460.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
461.

‘Huisarts moet kindermishandeling vaker melden’

Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zei Jan Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, gisteren in Nieuwsuur. Aanleiding voor het gesprek in Nieuwsuur is het jaarverslag met de cijfers over 2013 van het AMK.

nieuws
29-09-2014
462.

Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling van start

De stuurgroep, die eem actieve rol gaat vervullen bij de aanpak van kindermishandeling is op maandag 25 februari geïnstalleerd door minister Rouvoet. De stuurgroep staat onder voorzitterschap van burgemeester Opstelten van Rotterdam.

nieuws
26-02-2008
463.

Kindspoor

Voortijdige signalering en aanpak van geweld in gezinnen

feiten en cijfers
07-12-2007
464.

Collectieven tegen Kindermishandeling, eindrapport

Eindrapport met opbrengsten en ervaringen

beleid
23-02-2017
465.

De gemeente in actie! Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Professionals moeten zicht hebben op signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg om het beleid te kunnen vormgeven.

agenda
27-02-2014
466.

Handleiding 'Groepshulpverlening aan moeders van seksueel misbruikte kinderen'

Praktische handleiding voor het opzetten en begeleiden van groepen

publicatie
18-04-2005
467.

Vroegsignalering kindermishandeling en huiselijk geweld

Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld.

agenda
22-05-2014
468.

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

beleid
20-05-2015
469.

Fier en verder. Meiden over hun leven na de hulpverlening

In deze publicatie komen 33 meisjes en jonge vrouwen aan het woord over hoe het ze is vergaan na afronding van een van de zorgprogramma’s van Fier.

publicatie
05-05-2015
470.

Onderzoeksagenda voor kindermishandeling in de maak

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda op het gebied van kindermishandeling. Van medio juli tot begin september is er gelegenheid om deel te nemen aan een brede veldraadpleging.

nieuws
07-07-2015
471.

Transitiebureau jeugd presenteert factsheet over landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Het transitiebureau jeugd heeft een factsheet ontwikkeld waarin de landelijke ontwikkelingen rond de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in samenhang staan beschreven. De factsheet is bedoeld als een hulpmiddel voor gemeentelijke transitiemanagers en beleidsambtenaren die jeugd en huiselijk geweld in hun dossier hebben.

nieuws
13-06-2013
472.

Onderzoek houdbaarheid medisch beroepsgeheim bij kindermishandeling

Hoelang moet of mag een arts blijven zwijgen bij een vermoeden van kindermishandeling? Mirjam Sombroek-van Doorm onderzocht hoe houdbaar het beroepsgeheim van de arts is. Vandaag verdedigt ze haar proefschrift aan de Universiteit Leiden.

nieuws
19-02-2019
473.

e-Academy The Next Page: digitaal opleidingsprogramma kindermishandeling

Op 26 maart 2009 is de e-Academy The Next Page, een nieuwe edigitale leeromgeving die professionals opleidt in het signaleren en aanpakken van kindermishandeling van start gegaan. De"opening" werd verricht door minister Rouvoet tijdens het ochtendprogramma van het congres ‘Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen’ in het AMC Amsterdam.

interventie
31-03-2009
474.

Safe Future Methodiek inzake Kinderen: Het belang van het kind voorop!

Bespreekbaar maken van toekomstopties en begeleiding bij terugkeer en re-integratie van gezinnen met verblijfsproblematiek, waarbij het meewegen van het belang van het kind centraal staat.

publicatie
28-02-2017
475.

Sociaal domein en veiligheidsdomein in verbinding

Handreiking bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

publicatie
16-04-2016
476.

Kritisch rapport aanpak kindermishandeling Tilburg

Instellingen in Tilburg die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling moeten de signalering, samenwerking, informatie-uitwisseling en regievoering verbeteren. Dat concluderen de inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) die twee calamiteiten onderzochten die zich vorig jaar voordeden in de gemeente.

nieuws
09-10-2013
477.

Innovatieprijs Aanpak kindermishandeling

De aanmelding voor de Innovatieprijs Aanpak Kindermishandeling is weer begonnen. Voor de zevende keer (als opvolger van de voormalige Jan Brouwerprijs) willen stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling op deze manier initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling.

nieuws
08-09-2011
478.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
479.

Eigen meldcode voor verpleegkundigen en verzorgenden

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN heeft een eigen meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld ontwikkeld. Deze meldcode ondersteunt verpleegkundigen en verzorgenden in hun aanpak van kindermishandeling of huiselijk geweld.

nieuws
10-02-2011
480.

Dullaert moet weg als Kinderombudsman

De ambtstermijn van huidige Kinderombudsman Marc Dullaert wordt niet verlengd. Hij moet per 1 april vertrekken. Dat heeft de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van Zutphen schrijft daarin dat hij zijn eigen team wil samenstellen.

nieuws
28-01-2016
481.

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

Een onderzoek van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein

feiten en cijfers
20-09-2016
482.

Resultaten onderzoeken kindermishandeling variëren enorm

De cijfers over hoe vaak kindermishandeling voorkomt, zijn sterk afhankelijk van de gebruikte onderzoeksmethode. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van pedagoge Marije Stoltenborgh, die vandaag promoveert aan de Universiteit Leiden.

nieuws
22-06-2012
483.

Traumatische ervaringen in de kindertijd

Congres

agenda
24-04-2015
484.

Klokhuis wint Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Het project Kindermishandeling, je kunt er wat aan doen van NTR/Het Klokhuis heeft de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014 gewonnen. Dat heeft de Kinderombudsman gisteren namens Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling (VKM) bekendgemaakt.

nieuws
19-06-2014
485.

Samenwerking bij strafbare kindermishandeling

Handreiking voor professionals

publicatie
09-11-2017
486.

Symposium FPKM: 'Van ketenaanpak naar netwerkaanpak'

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert de Forensische Polikliniek Kindermishandeling een symposium over de samenwerking tussen ketenpartners bij een vermoeden van kindermishandeling.

agenda
20-03-2014
487.

Wijkteams en veiligheid van het kind

Twee werkbijeenkomsten - 24 mei en 14 juni

agenda
24-05-2016
488.

Augeo publiceert jaaroverzicht 2015

Augeo heeft een jaaroverzicht van 2015 uitgebracht. De organisatie richt zich op kindermishandeling, huiselijk geweld en andere moeilijke en stressvolle omstandigheden waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

nieuws
08-01-2016
489.

Dealing with Domestic Violence

In the Netherlands each year an estimated 200,000 to 300,000 people experience serious or repeated domestic violence. The government wants to stop domestic violence. Government-sponsored public information campaigns highlight this important topic and make it possible to talk about it. Domestic exclusion orders can be imposed on offenders to stop the violence.


22-08-2008
490.

Actieplan preventie Kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg

Voorstellen vanuit de JGZ-sector

publicatie
01-11-2017
491.

Kindermishandeling: ook uw zorg!

Donderdag 27 april, vrijdag 28 en vrijdag 12 mei 2006

agenda
23-03-2006
492.

Sporen van trauma

Themadag

agenda
22-11-2019
493.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: zorgspecial

De impact van huiselijk geweld blijft niet beperkt tot partners die elkaar slaan of ouders die hun kinderen mishandelen; het is een maatschappelijk probleem.

publicatie
02-10-2014
494.

“Elk overleden kind een schouwarts”

Wetsvoorstel PvdA Tweede-Kamerlid Arib

nieuws
20-03-2006
495.

Landelijk Congres focust op effectiviteit

Hoe effectief is de huidige aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling? Wat zijn de resultaten van het beleid voor de slachtoffers, plegers, getuigen en omstanders? Dat is de inzet van het Landelijk Congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling dat MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op 9 en 10 mei verzorgen. Hoofdgast is minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

nieuws
03-05-2011
496.

Dagleven

Autobiografie over het helingsproces van onzichtbare wonden ontstaan door een ouderlijke strijd in de kinderjaren.

publicatie
08-09-2015
497.

Klokhuisuitzendingen over kindermishandeling

Vanaf dinsdag 2 april wordt een nieuwe serie van Het Klokhuis over kindermishandeling uitgezonden. Doel is kinderen weerbaarder te maken en omstanders te stimuleren om in actie te komen.

agenda
02-04-2013
498.

Kindermishandeling en de NODO-procedure

Module gegeven op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2013, bedoeld voor artsen die direct betrokken zijn bij het onderzoek van kinderen die (mogelijk) het slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.

agenda
06-06-2013
499.

Aandacht voor huiselijk geweld in opleidingen

Beroepsopleidingen jeugd(gezondheids)zorg onderzocht

publicatie
15-02-2007
500.

CAN conference

Child Abuse and Neglect: the facts

agenda
08-11-2012
501.

Meld- en hulptrajecten voor kinderen als getuigen van huiselijk geweld: Inventarisatie en onderbouwing

De publicatie is bedoeld voor beroepskrachten die (potentieel) deel uitmaken van een ketenaanpak voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, zoals medewerkers van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, de regiopolitie, de jeugdgezondheidszorg.

publicatie
23-02-2007
502.

GGD Amsterdam introduceert Letselspreekuur Plus

De GGD Amsterdam heeft dit jaar het Letselspreekuur Plus geïntroduceerd. Dit forensisch spreekuur is speciaal voor kwetsbare personen zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen en kinderen bij wie een vermoeden bestaat van fysieke mishandeling en/of seksueel misbruik.

nieuws
23-01-2018
504.

Samen het zwijgen doorbreken

Vooraankondiging: Stichting Geheim Geweld organiseert op donderdag 20 juni 2013 een landelijke themabijeenkomst voor slachtoffers van kindermishandeling.

agenda
20-06-2013
505.

Kinderen Veilig Thuis

Actieplan voor de aanpak van kindermishandeling

beleid
05-07-2007
506.

Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

beleid
28-11-2017
507.

Opening Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland

Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, verricht op 28 november 2011 de officiële opening van het Multidisciplinaire Centrum Kindermishandeling in Friesland.

agenda
28-11-2011
508.

Landelijke Expertise Centrum Kindermishandeling dit jaar van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) kan dit jaar van start gaan. Dat stelt de stichting Chance for a Child, die fondsen werft ten behoeve van het LECK, op haar website.

nieuws
07-02-2014
509.

Kamer akkoord met verbod op pedagogische tik

Ouders die hun kinderen slaan, kunnen zich in de toekomst niet meer beroepen op het feit dat het nodig was vanwege de opvoeding. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het plan van minister Donner (Justitie) om de pedagogische tik verbieden.

nieuws
13-09-2006
510.

Conferentie Samenwerking Plegeraanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 6 maart 2014 organiseert de Werkgroep Samenwerking Plegeraanpak een middagconferentie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
06-03-2014
511.

Werkconferentie 'Eigen Kracht werkt goed!'

De werkconferentie is informatief voor professionals in de jeugdzorg, medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld, Eigen Kracht-coördinatoren, beleidsmedewerkers van instellingen en gemeenten die zich met jeugd en WMO bezighouden.

agenda
18-11-2011
512.

Kindertelefoon viert 40-jarig jubileum

De Kindertelefoon bestaat 40 jaar. Het jubileum wordt vandaag gevierd in Utrecht in bijzijn van koningin Máxima. De behoefte aan de lijn waar kinderen en jongeren (eventueel anoniem) hun verhaal kunnen doen, is nog altijd groot. Vorig jaar werden 128.000 gesprekken gevoerd, telefonisch of per chat.

nieuws
05-09-2019
513.

Helft basisscholen vindt dat meldsysteem kindermishandeling onvoldoende werkt

Nederlandse basisscholen hebben weinig vertrouwen in Veilig Thuis. De helft vindt dat het meldsysteem onvoldoende werkt. En slechts één op de vijf (21 procent) ziet duidelijk verbetering in de situatie van een kind nadat een melding is gedaan.

nieuws
05-12-2016
514.

Nieuwe folders van de Waag: huiselijk geweld

Het aanbod van de Waag is sinds dit najaar verdeeld in drie zorglijnen. Bij deze zorglijnen horen nieuwe behandelingen en daarom ook nieuwe folders; te beginnen met folders voor huiselijk geweld.

publicatie
22-10-2013
515.

Kind in de knel! Over (v)echtscheiding en meer

Symposium

agenda
30-01-2015
517.

Verslag studiedag Kindermishandeling

Hoe herken je kindermishandeling en hoe maak je het bespreekbaar? Deze en andere vragen stonden op donderdag 21 juni in Eindhoven centraal tijdens de Landelijke Studiedag Kindermishandeling.

nieuws
02-07-2007
518.

Aantal meldingen kindermishandeling stabiel

Na een jarenlange stijging kwamen er vorig jaar bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling ongeveer even veel telefoontjes binnen als in 2011. Van de ruim 65.000 telefoontje leidde een relatief beperkt aantal meldingen (12 %) tot een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel.

nieuws
15-08-2013
519.

Kind en trauma

Congres

agenda
28-05-2015
520.

Beoordeling kindermishandeling subjectief

Wanneer stel je als professional dat er sprake is van kindermishandeling? Hulpverleners blijken in de praktijk verschillend te redeneren, wat leidt tot uiteenlopende besluiten. Dit concludeert Cora Bartelink in haar promotieonderzoek. Zij vindt dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren.

nieuws
05-02-2018
521.

Signaalkaart kindermishandeling

Overzicht van signalen van kindermishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
522.

Stukyoutoo: Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen

Getuigenissen, animaties, kleine speelfilmpjes, straatinterviews, music-clips, discussies, etc. over kindermishandeling door jongeren.


18-02-2011
523.

Nieuw tijdschrift over kindermishandeling

Eind mei verschijnt het eerste nummer van het SWP tijdschrift over Kindermishandeling. Dit is een vaktijdschrift voor alle praktijk- en beleidsmedewerkers en onderzoekers die betrokken zijn bij de aanpak van en zorg rond mishandelde kinderen, hun ouders en plegers van kindermishandeling.

nieuws
02-04-2008
524.

Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

agenda
17-09-2019
525.

Monitor kindermishandeling uitgebreid met huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen van integraal beleid, is uitgebreid met de aanpak van huiselijk geweld. De monitor is opgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met kennisinstituut Movisie.

nieuws
28-07-2016
526.

Majoor Bosshardtprijs naar Het Vergeten Kind

Stichting Het Vergeten Kind ontvangt dit jaar de Majoor Bosshardtprijs. Deze prijs wordt toegekend aan personen of organisaties die zich inzetten om mensen een beter leven te geven.

nieuws
12-09-2018
527.

Met de deur in huis

Verdiepingsmiddag Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
17-02-2015
528.

Nieuw online platform over traumabehandeling kinderen

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Wel is het nodig dat professionals, zoals leerkrachten en huisartsen, de signalen tijdig herkennen en goed verwijzen. Een nieuw online platform helpt daarbij: Traumaexperts.nl. Ook is een landelijk telefoonnummer gelanceerd waar verwijzers terechtkunnen voor advies en consultatie.

nieuws
21-06-2018
529.

Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

beleid
01-10-2015
530.

ITJ complimenteert Haarlemse aanpak kindermishandeling

Haarlem krijgt complimenten van het Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) voor haar aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze vrijdag overhandigt programmadirecteur Esther Deursen het eindrapport van een evaluatie en monitoring door het ITJ van het Haarlemse 'Actieplan kindermishandeling Haarlem Schalkwijk' aan de Haarlemse wethouder Van der Hoek, (Welzijn, Gezondheidszorg).

nieuws
12-10-2011
531.

Resultaten en ervaringen van de MultiDisciplinaire Aanpak++

Stop de 'her-meldingen'- middagsymposium

agenda
07-04-2016
532.

Van Rijn stuurt Kamer monitor en werkplan Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer de eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik aangeboden. Daarnaast stuurde Van Rijn de Kamer het werkplan van de Taskforce.

nieuws
16-01-2013
533.

Amk in cijfers 2013

Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK): overzicht 2013

feiten en cijfers
29-09-2014
534.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
535.

Nieuw trainingsspel signaleren kindermishandeling gepresenteerd

Stichting Praat en Spelpartners hebben gisteren in Amsterdam 'Signalenwijzer' gepresenteerd. Dit is een laagdrempelig trainingsspel om in gesprek te gaan over het signaleren en herkennen van kindermishandeling en te oefenen met casussen en signalen.

nieuws
09-11-2018
536.

Van Rijn wil meldcode minder vrijblijvend maken

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat alle kinderen die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van kindermishandeling goed in beeld zijn en blijven bij Veilig Thuis. De werkwijze van Veilig Thuis wordt daarom aangescherpt.

nieuws
13-01-2016
537.

Campagne ‘Succesvol opvoeden’ Midden-Brabant

Onder de titel ‘Succesvol opvoeden’ is in Midden-Brabant een campagne over de wettelijke norm van geweldloos opvoeden van start gegaan. Zwaartepunt ligt op 20 november, de dag van de Rechten van het Kind.

nieuws
19-10-2010
538.

Veiligheid achter de voordeur

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

beleid
10-12-2013
539.

Verbetering aanpak kindermishandeling

Conferentie

agenda
16-11-2015
540.

Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

interventie
17-09-2015
541.

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Training van 2,5 dag

agenda
26-05-2015
542.

Lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten

agenda
23-11-2016
543.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
544.

Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling

Voor het eerst hebben onderzoekers in nauwe samenwerking met praktijk- en beleidsmedewerkers vastgesteld wat er nog nodig is aan effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling. De onderzoeksagenda is naar verwachting begin maart beschikbaar.

nieuws
16-02-2016
545.

Mishandelende moeders hebben moeite met emotieherkenning

Richt interventies rondom kindermishandeling meer op het verbeteren van emotieherkenning en begrip om sensitief ouderschap te verhogen. Dit adviseert Laura Compier-de Block naar aanleiding van haar onderzoek naar moeders die hun kind verwaarlozen. Zij promoveerde eerder deze maand aan de Universiteit Leiden.

nieuws
16-01-2017
546.

Collectieven tegen kindermishandeling, bestuurders vertellen

Bestuurders vertellen over hun verbeteragenda

beleid
26-01-2017
547.

Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning

Landelijk symposium

agenda
04-12-2014
548.

ToolKID Parkstad

Informatie-uitwisseling in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

interventie
12-04-2018
549.

Patronen doorbreken. Themadag Stichting Geheim Geweld

Op maandag 17 november 2014 in de Week van Kinderen Veilig, organiseert Stichting Geheim Geweld voor de achtste keer een landelijke themadag voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van kindermishandeling.

agenda
17-11-2014
550.

Week tegen Kindermishandeling

Vandaag is de Week tegen Kindermishandeling van start gegaan. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik doet een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling.

nieuws
16-11-2015
551.

Kamerbrief voortgang aanpak GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017.

beleid
19-10-2017
552.

YMCA biedt cursus herkennen kindermishandeling

Jongerenorganisatie YMCA in Den Haag gaat cursussen geven aan vrijwilligers over het herkennen van kindermishandeling. Deelname is gratis. Dat meldt de website van Omroep West vandaag.

nieuws
17-02-2014
553.

Kwart scholieren ooit mishandeld of verwaarloosd

Een op de vier scholieren zegt ooit te zijn mishandeld of verwaarloosd. Dat blijkt uit het Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. Het schooltype, etniciteit en stedelijkheid zijn de belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling onder scholieren.

nieuws
16-05-2017
554.

Bereik gemeentelijk preventiebeleid kindermishandeling onduidelijk

Er gebeurt meer aan preventie van kindermishandeling, maar het is onduidelijk of het de kinderen en ouders bereikt die het nodig hebben. Bovendien zijn er ook nog steeds gemeenten die geen of nauwelijks preventiebeleid hebben.

nieuws
20-11-2017
555.

Vici-beurs voor onderzoek relatie negatieve jeugdervaringen en adolescente depressie

Professor dr. Henning Tiemeier van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft een Vici-beurs ontvangen van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij ontvangt de beurs voor onderzoek naar hoe tegenslag op jonge leeftijd tot adolescente depressie kan leiden. De financiering is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen.

nieuws
20-02-2017
556.

Jeugdpoort presenteert Agenda voor de Jeugd

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en SER-voorzitter Mariëtte Hamer hebben vandaag de Agenda voor de Jeugd van Jeugdpoort in ontvangst genomen. De agenda bevat zeven concrete voorstellen voor meer en betere kansen voor kinderen en jongeren, waaronder terugdringing van kindermishandeling.

nieuws
12-04-2017
557.

Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik wil meldplicht

De Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik pleit voor een meldplicht bij kindermishandeling. Te veel mishandelde kinderen komen niet in het vizier van Veilig Thuis. De Taskforce vindt dat hier nu iets aan moet worden gedaan.

nieuws
23-09-2015
558.

Groter risico kindermishandeling in bijstandsgezin

Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lopen in die stressvolle situatie een vergroot risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ dat vandaag is verschenen.

nieuws
14-03-2014
559.

Digitale kindcheck voor huisartsen

Huisartsenorganisaties gaan samen met Augeo een digitale alert ontwikkelen die de huisarts waarschuwt om door te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze kinderen veilig zijn. Huisartsen krijgen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals partnergeweld of verslavingsproblematiek.

nieuws
15-04-2015
560.

Combating child abuse and neglect in the Netherlands

This report is part of the first workstream, in which the national approaches of combatting child abuse and neglect in the five countries are described and compared to each other.

feiten en cijfers
13-04-2012
561.

Scriptieprijs voor onderzoek naar aandachtsfunctionaris kindermishandeling

Martine Bakker en Relinde Oudbier zijn winnaar van de Leren Signaleren Scriptieprijs 2015. De studenten aan de Universiteit Twente tonen in hun bachelorscriptie de toegevoegde waarde aan van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. De scriptieprijs is een initiatief van Movisie en stimuleert wetenschappelijk onderzoek naar de preventie en aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

nieuws
18-11-2015
562.

Praktijkboek Praten met kinderen over kindermishandeling

Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. Marike van Gemert schreef een boek over hoe je hen de ruimte geeft voor hun verhaal en inbreng. Haar 'Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling' is vandaag verschenen.

nieuws
12-03-2019
563.

Prevalentie-onderzoek: samenvatting resultaten

Deelonderzoeken huiselijk geweld en kindermishandeling van het WODC

feiten en cijfers
13-05-2019
564.

Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen

Hoe vaak komt kindermishandeling voor? Tot nu toe werd steeds uitgegaan van schattingen, op basis van Amerikaanse studies. Dit onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de prevalentie van kindermishandeling. Doelstelling van het onderzoek was inzicht te verschaffen in de prevalentie van verschillende typen van kindermishandeling in Nederland.

feiten en cijfers
14-05-2007
565.

Kinderen in Tel over kindermishandeling

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen.

feiten en cijfers
08-09-2011
566.

Vroeg Trauma en Nu

E-Magazine van het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT)

publicatie
18-05-2018
567.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

beleid
01-09-2013
568.

Kindermishandeling in Nederland

Kindermishandeling is een serieus maatschappelijk probleem. Hoeveel kinderen in Nederland hiervan jaarlijks het slachtoffer zijn, is niet bekend. Wat thans bekend is over de omvang en aard van kindermishandeling is gebaseerd op buitenlandse gegevens. Een wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse situatie is nog nooit verricht. PI Research doet in samenwerking met de Vrije Universiteit, afdeling Orthopedagogiek onderzoek onder leerlingen van het voortgezet onderwijs (12 t/m 16 jaar) inzake onveilige en bedreigende situaties, waaronder kindermishandeling, die zij in het afgelopen jaar hebben meegemaakt. In een afzonderlijk onderzoek doet de Universiteit van Leiden onder beroepsbeoefenaren, naar hun bekendheid met gevallen van kindermishandeling. Aan de Vrije Universiteit vindt tevens een onderzoek plaats naar de omvang van kindermishandeling.

feiten en cijfers
07-12-2006
569.

Vrouwelijke tbs’ers plegen vaker levensdelict

Vrouwen die tbs hebben gekregen, plegen vaker levensdelicten dan mannen, ook stichten ze veel vaker brand. Mannelijke tbs'ers plegen meer gewelds- en zedendelicten. Dat blijkt uit onderzoek door de Van der Hoeven Kliniek samen met FPC Oldenkotte, FPK Assen en FPK Woenselse Poort.

nieuws
30-06-2014
570.

VoorZorg effectief tegen huiselijk geweld

VoorZorg, een huisbezoekprogramma ter ondersteuning van gezinnen met veel risico’s op opvoedingsproblemen, is effectief bij het verminderen van huiselijk geweld tijdens de zwangerschap. Dat blijkt uit onderzoek van VUmc.

nieuws
01-11-2013
571.

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen?

Onverklaarde variatie beter begrepen

publicatie
30-09-2015
572.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015
573.

Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Eerste deelonderzoek van het landelijk prevalentie-onderzoek naar het voorkomen en de aard van kindermishandeling

feiten en cijfers
19-05-2017
574.

Brieven in aanloop naar het AO huiselijk geweld

Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Kennisinstituut Atria hebben, in aanloop naar het Algemeen Overleg (AO) over huiselijk geweld en kindermishandeling dat vandaag in de Tweede Kamer werd gehouden, brieven ingediend.

nieuws
24-04-2019
575.

Kinderen in de keten: Meld- en hulptrajecten voor de getuigen van huiselijk geweld

Het Nederlands Jeugdinstituut / NJi (voorheen NIZW Jeugd) en Movisie (voorheen TransAct) hebben in opdracht van de Ministeries van Justitie en VWS een stand van zaken studie gedaan naar de ketensamenwerking rond kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

publicatie
24-02-2007
576.

Psychische kindermishandeling niet expliciet in de wet

Psychische kindermishandeling is in het Wetboek van Strafrecht niet nader gedefinieerd en daarom niet expliciet strafbaar gesteld. Toch hoeft het Wetboek van Strafrecht hiervoor niet te worden herzien, stelt minister Dekker (Rechtsbescherming) in een reactie op Kamervragen van GroenLinks.

nieuws
10-09-2019
577.

Congres Kindermishandeling - preventie, signalering & behandeling

Tijdens dit congres over kindermishandeling is er zowel aandacht voor preventie, voor tijdige herkenning, als voor behandeling als er mishandeling is geweest.

agenda
07-11-2014
578.

Kinderombudsman: Veiligheid kinderen moet beter

De veiligheid van kinderen in Nederland moet beter. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert bij het verschijnen van de derde kinderrechtenmonitor. Deze monitor laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland.

nieuws
16-12-2014
579.

Stichting Geheim Geweld gestopt

Ruim tien jaar na de oprichting is de Stichting Geheim Geweld (SGG) vanaf vandaag opgeheven. De belangrijkste reden is dat de stichting nog altijd over te weinig inkomsten beschikt om als zelfstandige organisatie te kunnen voortbestaan.

nieuws
01-07-2016
580.

Verslag : Huiselijk geweld en kindermishandeling 2009: Signaleren, melden en dan?

Ivo Opstelten opende het jaarlijkse congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling met een oproep aan de professionals om vooral moed te tonen. Er wordt nog veel te weinig gemeld zei hij: ‘de cijfers van het aantal slachtoffers staan in geen verhouding tot het aantal meldingen’ zei Opstelten voor een overvolle zaal met 600 professionals uit zorg, welzijn, hulpverlening, beroepsonderwijs en politie. Hij sprak als voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Tekst van de lezing van Opstelten (pdf, 33 Kb)

publicatie
23-11-2009
581.

Internationale gasten op congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Charles Wilson en Donna Pence van Chadwick Center in San Diego verzorgen tijdens het congres 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' presentaties over de intersectorale samenwerking van de Child Advocacy Centers. Via deze mulitidisciplinaire samenwerking wordt verdere traumatisering van de kinderen voorkomen en lukt het om de vaak voorkomende communicatieproblemen tussen de ketenpartners te voorkomen.

nieuws
29-03-2011
582.

Mantel der liefde

Roman over godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring.

publicatie
30-05-2013
583.

Tussenevaluatie Handle With Care

Snelle steun organiseren voor kinderen na huiselijk geweld

publicatie
14-02-2019
584.

E-book 'Tijdig signaleren en ingrijpen: van levensbelang'

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) monitorde in de periode 2015-2016 de aanpak van tijdig signaleren en ingrijpen in zogenoemde proeftuinen in Rotterdam, Schiedam en Groningen. Over deze aanpak is nu een e-book gepubliceerd.

nieuws
15-06-2016
585.

Tussenevaluatie Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen

Onderzoek naar de uitvoering van de gewijzigde jeugdbeschermingswetgeving

publicatie
30-08-2018
586.

Jarige Kindertelefoon zoekt verhalen van bellers

De Kindertelefoon viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. In aanloop naar dit jubileum is de organisatie op zoek naar mooie, ontroerende, grappige of indrukwekkende gesprekken uit de afgelopen 40 jaar.

nieuws
08-03-2019
587.

Ervaringen centraal tijdens Week tegen Kindermishandeling

'Leren van elkaar' is dit jaar het thema van de Week tegen Kindermishandeling. In deze editie staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling, centraal.

nieuws
27-08-2019
588.

Forse toename meldingen kindermishandeling Hollands Midden

Veilig Thuis Hollands Midden zet extra personeel in om het toenemende aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling te kunnen afhandelen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. Het aantal meldingen in Alphen en Gouda is met ongeveer 20 procent toegenomen.

nieuws
19-10-2017
589.

Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel

Congres

agenda
30-05-2016
590.

Veel meer mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Veel meer mannen dan tot nu toe werd aangenomen zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Vier op de tien mensen die lijden onder geweld achter de voordeur, is man. Voorheen werd uitgegaan dat de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke slachtoffers 85-15 procent was.

nieuws
14-01-2011 23:30
591.

Met elkaar verbonden

Dit digitale magazine zet de opbrengsten van het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd in de etalage. Projectleiders en stakeholders vertellen zelf over hun ervaringen. Een themanummer richt zich op de aanpak kindermishandeling.

publicatie
13-11-2017
592.

Expertmeeting e-learning postpartum depressie

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ) is op zoek naar verloskundigen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen die op een expertmeeting op 2 november input willen leveren voor een 'e-learning signaleren postpartum depressie'.

nieuws
27-10-2015
593.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
594.

Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid

Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.

publicatie
21-05-2014
595.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Introductieworkshop

agenda
18-11-2016
596.

Universiteit Leiden introduceert minor Kindermishandeling

Bachelorstudenten in Leiden kunnen vanaf september 2012 de minor Kindermishandeling volgen. Deze minor gaat in op de verschillende aspecten van kindermishandeling. De interdisciplinaire benadering van kindermishandeling die de minor hanteert, is volgens de organisatoren uniek.

nieuws
14-05-2012
597.

Rijksbegroting 2016

Enkele actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit deel XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
18-09-2015
598.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
25-09-2019
599.

Week tegen Kindermishandeling van start

"Kindermishandeling is, samen met andere vormen van huiselijk geweld, het grootste geweldsprobleem van onze samenleving. Voor mij zal de aanpak ervan de komende jaren een absolute prioriteit zijn." Met deze woorden gaf minister Hugo de Jonge (VWS) vanmorgen in Theater Diligentia in Den Haag het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling.

nieuws
20-11-2017
600.

Scholingsdag artsen over kindermishandeling

Honderd kinderartsen vanuit het hele land bezoeken vandaag het Wilhemina Kinderziekenhuis/UMC Utrecht om scholing te krijgen op het gebied van kindermishandeling. Het WKZ heeft in de afgelopen vijf jaar een expertisefunctie opgebouwd voor alle vormen van kindermishandeling.

nieuws
28-04-2010
601.

Cursus Specialistische gesprekstechnieken

Donderdag 13 en 20 april 2006

agenda
02-03-2006
602.

Kindermishandeling en de NODO-procedure

Na het volgen van deze module/training van de Netherlands School of Public & Occupational Health kent u de medische en psychosociale achtergronden van kindermishandeling; kunt u de verschillende vormen van kindermishandeling herkennen; weet u wat de NODO-procedure inhoudt; weet u wat van een forensisch arts verwacht wordt bij bij het overlijden van een minderjarige.

agenda
04-06-2014
603.

Kindhuwelijken in Nederland: het komt nog steeds voor

Strategie tegen kindhuwelijken

feiten en cijfers
11-12-2017
604.

RvdK: 'Armoede speelt rol in 40 procent van de meldingen'

In ruim 40 procent van de meldingen die bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) binnenkomen omtrent ernstige zorgen over de situatie van een kind, speelt financiële problematiek van de opvoeders een rol. Deze vorm van armoede is naast psychische problematiek en verslavingsproblematiek een van de grootste risicofactoren voor kindermishandeling.

nieuws
18-10-2016
605.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
10-10-2014
606.

Preventie van kindermishandeling

Een onderzoek naar signalering van risico’s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling. Nota van bevindingen Breda.

feiten en cijfers
17-05-2013
607.

Vooronderzoek omvangschatting huiselijk geweld

De omvangschatting uit 2009 van plegers en slachtoffers van huiselijk geweld kan worden herhaald. De schatting van het aantal slachtoffers kan bovendien worden verbeterd. Dat blijkt uit een vooronderzoek van onderzoeksbureau Intraval.

nieuws
01-03-2016
608.

Als het thuis misgaat. Zoeken naar een betekenisvolle interventie

Verslag van een bijeenkomst van het Arrondissementsparket Midden-Nederland met OM en ketenpartners. Besproken werden zaken op het gebied van Jeugd, Gezin en Zeden (JGZ).

publicatie
01-11-2015
609.

Aanwijzing kindermishandeling Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft de ‘Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling’ gepubliceerd. In deze aanwijzing wordt precies aangegeven hoe officieren van justitie moeten handelen in zaken waarbij kinderen mishandeld of verwaarloosd worden. De aanwijzing wordt op 1 november 2010 van kracht.

nieuws
28-10-2010
610.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Studiedag

agenda
20-11-2015
611.

Huiselijk geweld te lijf

Manifest Kring van Veiligheid

publicatie
15-04-2016
612.

Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling

Rapportage die de juridische kaders schetst voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade bij kindermishandeling.

beleid
20-12-2015
613.

Rijk en gemeenten presenteren nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) binden met de gemeenten de strijd aan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Samen met Annemarie Penn-te Strake namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) presenteren ze het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Het bevat een groot aantal maatregelen om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Het Rijk stelt daar de komende jaren tientallen miljoenen voor beschikbaar.

nieuws
25-04-2018
614.

TKM: tijdschrift voor kindermishandeling: ervaringsverhalen

Kinderrechten en ervaringsverhalen

publicatie
05-01-2015
615.

Symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert het symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor leden en niet-leden die werkzaam zijn binnen de kinderopvang en het welzijnswerk.

agenda
06-11-2012
616.

Bruins Slot wil denktank voor anticonceptiediscussie

Naar aanleiding van de discussie die het programma Zembla vorige week teweegbracht over gedwongen anti-conceptie voor ongeschikte ouders, heeft CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vragen gesteld aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

nieuws
19-04-2012
617.

Onderzoek aanpak kindermishandeling

Nieuw onderzoek binnen het ZonMw-programma om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren

feiten en cijfers
25-04-2017
618.

Symposium over aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Deventer

De gemeente Deventer verzorgde deze week het symposium Huiselijk geweld en kindermishandeling. Partijen uit verschillende sectoren kwamen naar het symposium om kennis op te doen en uit te wisselen via de informatiemarkt en inspiratierondes.

nieuws
17-02-2017
619.

De jeugd gezond houden. Position paper jeugdartsen

Wat gemeenten moeten weten over jeugdartsen

publicatie
10-04-2015
620.

Tweede Kamer wil sneller actie tegen mishandeling

De Tweede Kamer vindt de maatregelen van minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) om kindermishandeling tegen te gaan, lang niet ver genoeg gaan. Dit bleek gisteren tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer.

nieuws
27-04-2007
621.

Verkennende studie 'Preventie kindermishandeling'

Het Expertisecentrum Kindermishandeling van het heeft in opdracht van het ministerie van Justitie een studie te verricht naar de preventie van kindermishandeling.

feiten en cijfers
26-04-2004
622.

MDC-K Friesland proeftuin beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van de landelijke beleidsontwikkeling met betrekking tot de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken.

nieuws
19-07-2012
623.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
624.

Kabinetsvoorstel snellere aanpak kindermishandeling

Ouders die hun kind mishandelen krijgen sneller een hulpverlener over de vloer. Het kabinet introduceert een Amerikaanse methode om kindermishandeling harder aan te pakken. Dit staat in een actieplan tegen kindermishandeling dat minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) vandaag naar de Tweede Kamer zullen sturen.

nieuws
28-11-2011
625.

Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

Uitkomsten van een literatuuronderzoek naar de etiologie van fysieke kindermishandelingen en seksueel misbruik, de mogelijkheden omn te interveniëren en noodzakelijk, verder, onderzoek.

feiten en cijfers
10-10-2012
626.

Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet van de VNG voor gemeenten

beleid
13-11-2018
627.

Ziekenhuis Doetinchem extra alert op kindermishandeling

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gaat actie ondernemen tegen kindermishandeling. Wanneer verpleegkundigen vermoeden dat een kind te maken heeft gehad met huiselijk geweld, moeten zij verplicht een vragenformulier invullen.

nieuws
21-04-2011
628.

21 bespreektips

Tips om in gesprek te gaan over kindermishandeling.

interventie
28-11-2017
629.

Brandbrief over GGZ-hulpverlening vroege jeugdtrauma’s

Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Traumatisering [CELEVT] heeft staatssecretaris Blokhuis (VWS) in een brandbrief opgeroepen om in te grijpen in de GGZ- hulpverlening aan volwassenen die als kind ernstig zijn getraumatiseerd wegens mishandeling, misbruik of verwaarlozing. CELEVT luidt de noodklok over het hoge aantal zelfdodingen die samenhangen met vroege jeugdtrauma’s.

nieuws
17-05-2018
630.

Kracht uit geweld - Bijeenkomst zorg en onderwijs

Bijeenkomst voor professionals uit de zorg/het onderwijs

agenda
05-09-2013
631.

Staatssecretaris Ross stuurt Kamer brief over aanpak kindermishandeling

In deze brief informeert staatssecretaris Ross van VWS, mede namens de minister van Justitie, de Tweede Kamer over de activiteiten om kindermishandeling tegen te gaan.

nieuws
18-01-2005
633.

Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld?

Factsheet met eerste resultaten van landelijk onderzoek

publicatie
19-11-2018
634.

Algemeen overleg Tweede Kamer: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties verzamel-algemeen overleg

agenda
15-05-2014
635.

Geweld hoort nergens thuis. Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

beleid
03-07-2019
636.

Dossier Kindermishandeling (NJi)

Het dossier biedt informatie over cijfers, erkende interventies, instrumenten, methodieken, kennis over wat werkt en beleid op het gebied van kindermishandeling.Dossier kindermishandeling (Nederlands Jeugd Instituut)


13-11-2012
637.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
24-03-2016
638.

Screening kindermishandeling SEH effectief

Systematisch onderzoek naar kindermishandeling op de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen zorgt voor vijf keer hogere detectie van kindermishandeling. Dat stellen onderzoekers van Erasmus MC. Zij publiceerden hun bevindingen gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics.

nieuws
29-08-2012
639.

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant vreest wachtlijsten

In Zuidoost-Brabant dreigen wachtlijsten te ontstaan voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
16-04-2019
640.

Kinderen in een (v)echtscheiding

Syllabus van de Jeugdbescherming Akademie die ingaat op gevolgen voor de kinderen, vechtscheiding vanuit het perspectief van de ouders en juridische aspecten.

publicatie
06-08-2015
641.

Meldcode: stap 0

Vroegsignalering van risico’s en aanpakken van beginnende problemen om kindermishandeling te voorkomen.

feiten en cijfers
16-09-2013
642.

Signalentest kindermishandeling online

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid heeft vandaag een signalentest tegen kindermishandeling gelanceerd. De test is te raadplegen via verschillende websites, waaronder watkanikdoen.nl. De staatssecretaris hoopt met de test mensen alerter te maken op kindermishandeling.

nieuws
20-06-2011
643.

Uitkomsten conferentie over het huisverbod

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Regioplan presenteerde de uitkomsten van onderzoeken naar kinderen, ouderen en het huisverbod. Daarnaast wisselden de professionals ervaringen uit tijdens diverse workshops.

nieuws
24-12-2011
644.

Slachtofferschap, Trauma en Geweld – een onontwarbare kluwen?

Congres

agenda
25-05-2016
645.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
646.

Child maltreatment under the skin

Onderzoek naar de relatie tussen kindermishandeling en –verwaarlozing en de reactie van het zenuwstelsel van de mishandelende moeder.

publicatie
18-12-2015
647.

Evaluatieonderzoek wettelijke regeling AMK’s

In dit rapport wordt verslag gedaan van het evaluatieonderzoek met betrekking tot de wettelijke regeling AMK’s dat in opdracht van de ministeries van VWS en Justitie werd uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat er soms nogal moeizaam wordt omgegaan met het fenomeen ‘beroepsgeheim’, hetgeen het werk van AMK’s bemoeilijkt.

feiten en cijfers
07-11-2006
648.

26 maart 2009
Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen

De aanpak van kindermishandeling is in de praktijk een complexe uitdaging. Elke professional heeft eigen emoties die daadkracht en besluitvorming beinvloeden en soms ook in de weg kunnen staan. Bewuste en onbewuste weerstanden spelen hierbij een rol. Om persoonlijke weerstanden te overwinnen bij de aanpak van kindermishandeling organiseren het AMC Amsterdam en Augeo Foundation het praktijkcongres: Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen.

agenda
26-03-2009
649.

Onderzoek behandeling PTSS door kindermisbruik

Welke behandelvorm zorgt ervoor dat klachten bij mensen die in hun jeugd veelvuldig getraumatiseerd zijn het snelst verminderen? Zorgaanbieder PsyQ doet hier onderzoek naar en is daarom op zoek naar mensen die behandeld zijn voor Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) ten gevolge van belastende gebeurtenissen in hun jeugd.

nieuws
08-03-2013
650.

Concept aanpak huiselijk geweld Noord- en Oost-Veluwe ter inzage

Het college van B&W van Apeldoorn heeft de concept 'transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019' ter inzage aangeboden. In de transformatieagenda staan de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

nieuws
25-02-2016
651.

Huisartsen regio Alkmaar voorgelicht over signalen mishandeling

De helft van de huisartsen in Alkmaar en omgeving signaleert kindermishandeling in de eigen praktijk. Dat blijkt uit praktijkbezoeken van medewerkers van Zorg Ondersteuning Noord-Holland (ZONH) aan de huisartsen in Noord-Kennemerland. In de strijd tegen geweld tegen kinderen en huisgenoten speelt de huisarts een sleutelrol, aldus ZONH.

nieuws
29-11-2010
652.

Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen

Hoe maak je het verschil bij de aanpak van kindermishandeling? De oplossing ligt bij professionals: hoe zij samenwerken en van elkaar leren in de praktijk. In het rapport 'Collectieven tegen Kindermishandeling: opbrengsten en ervaringen' staan ervaringen, producten en tips van 6 gemeenten en regio’s.

nieuws
22-02-2017
653.

Kinderombudsman wil verplichte begeleiding bij scheiding

Alle ouders die uit elkaar gaan, ongeacht of zij getrouwd zijn of niet, moeten zich verplicht laten begeleiden door een professional. Dat stelt de Kinderombudsman Marc Dullaert in een adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen.

nieuws
31-03-2014
654.

Tijdschrift Kindermishandeling presenteert onderwijseditie

Online Tijdschrift Kindermishandeling (TKM) heeft een speciale editie uitgebracht voor onderwijsprofessionals in het primair en speciaal onderwijs. Deze uitgave is onderdeel van de serie online leermiddelen die Augeo scholen aanbiedt in de aanpak van kindermishandeling.

nieuws
03-03-2014
655.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Derde landelijke studiedag

agenda
06-10-2016
656.

Zwolle maakt aanpak kindermishandeling onderdeel van CJG

De gemeente Zwolle gaat de regionale aanpak van kindermishandeling (RAAK) het komend jaar inbedden in de Centra voor jeugd en gezin. Met de RAAK-aanpak wordt huiselijk geweld aangepakt en opvoed- en opgroeiondersteuning geven.

nieuws
24-01-2011
657.

Marokkaanse geweldplegers vaak slachtoffer kindermishandeling

Jonge Marokkaanse geweldplegers zijn vaak zelf als kind mishandeld door hun ouders. Dat blijkt uit Tilburgs onderzoek dat binnenkort wordt gepubliceerd in het vakblad European Journal of Criminology. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

nieuws
19-03-2013
658.

Kinderombudsman pleit voor een Nationaal Actieplan Kindermishandeling

Kinderombudsman Margrite Kalverboer doet een oproep aan de het nieuw te vormen kabinet om oog te hebben voor kinderen. In een brief geeft ze de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord.

nieuws
03-04-2017
659.

Richtlijn blauwe plekken bij kinderen

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

interventie
11-04-2016
660.

Taskforce organiseert Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert van 16 t/m 21 november 2015 de Week tegen Kindermishandeling. In deze week kan iedereen activiteiten organiseren die binnen dit thema vallen. Men kan zich hiervoor aanmelden via de site Weektegenkindermishandeling.nl.

nieuws
26-06-2015
661.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
662.

Bezuinigingen treffen slachtoffers kindermishandeling

De behandeling van mishandelde kinderen (waaronder slachtoffers van seksueel misbruik) wordt zwaar getroffen door bezuinigingen. Als deze doorgaan, kan 40 procent van de kinderen niet meer geholpen kan worden in het Kinder - en Jeugd Trauma Centrum in Haarlem, stelt Janet van Bavel projectleider van dit centrum. Zij wil actie van het kabinet en de zorgverzekeraars en wordt daarin gesteund door de PvdA. Dat meldt het dagblad Spits vandaag.

nieuws
05-12-2011
663.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
664.

Expertisecentra Dieren- en Kindermishandeling gaan krachten bundelen

Het nieuwe Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling, dat naar verwachting nog voor de zomer zijn deuren opent, gaat nauw samenwerken met het Expertisecentrum Kindermishandeling. In 70 procent van de gevallen van dierenmishandeling is er ook sprake van kindermishandeling of huiselijk geweld.

nieuws
06-04-2017
665.

Kindermishandelaars mogen niet meer met kinderen werken

Kindermishandelaars en zedendelinquenten mogen nooit meer een baan krijgen waarbij zij met kinderen werken. De Tweede Kamer heeft met grote steun twee moties van de PVV aangenomen die dit regelen.

nieuws
07-05-2018
666.

Van der Laan voorzitter Taskforce kindermishandeling

De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wordt voorzitter van de Taskforce kindermishandeling. Dat heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie laten weten. Van der Laan was eerder betrokken bij de aanpak van kindermishandeling naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

nieuws
01-02-2012
667.

Werken met verbeterde meldcode en afwegingskaders

Train-de-trainer

agenda
09-11-2018
668.

Regionale netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Achterhoek)

Informatie, ontmoeting, netwerken en samenwerking

agenda
28-05-2015
669.

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Brochure over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen

publicatie
15-11-2016
670.

Jeugdartsen verdedigen verbod op corrigerende tik

De zogeheten pedagogische tik is vaak begin van kindermishandeling. Dat schrijven vertrouwens- en jeugdartsen Henrique Sachs, Joke Meulmeester en Nens Coebach in de Volkskrant.

nieuws
19-08-2014
671.

Teacher's Talk GIA en meldcode

Voor docenten mbo en hbo van zorg-, agogische- en welzijnsopleidingen

agenda
21-05-2015
672.

Kindermishandeling Horen, zien en... melden!

Over de meldcode kindermishandeling voor het primair onderwijs.

agenda
09-03-2011
673.

Intergenerational transmission of child abuse and neglect: Real or detection bias? (Artikel)

The literature has been contradictory regarding whether parents who were abused as children have a greater tendency to abuse their own children. A prospective 30-year follow-up study interviewed individuals with documented histories of childhood abuse and neglect and matched comparisons and a subset of their children. The study assessed maltreatment based on child protective service (CPS) agency records and reports by parents, nonparents, and offspring. The extent of the intergenerational transmission of abuse and neglect depended in large part on the source of the information used. Individuals with histories of childhood abuse and neglect have higher rates of being reported to CPS for child maltreatment but do not self-report more physical and sexual abuse than matched comparisons. Offspring of parents with histories of childhood abuse and neglect are more likely to report sexual abuse and neglect and that CPS was concerned about them at some point in their lives. The strongest evidence for the intergenerational transmission of maltreatment indicates that offspring are at risk for childhood neglect and sexual abuse, but detection or surveillance bias may account for the greater likelihood of CPS reports.

publicatie
30-03-2015
674.

Derde jaarcongres Huiselijk Geweld

Over handelen en handelingsverlegenheid bij kindermishandeling en seksueel misbruik

agenda
24-11-2016
675.

Programma landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bekend

Het programma van het landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bekend. Op de speciale congreswebsite staan ook de workshops beschreven.

nieuws
04-10-2013
676.

Amphia Ziekenhuis screent kindermishandeling op alle afdelingen

Alle artsen en verpleegkundigen van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout worden tijdens hun werk geacht te signaleren of er mogelijk sprake is van kindermishandeling. Het Amphia Ziekenhuis is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in Nederland waar deze screening op alle afdelingen plaatsvindt.

nieuws
18-02-2011
677.

Kinderrechters bezorgd over wachtlijsten jeugdbescherming

Kinderrechters maken zich grote zorgen over het tekort aan jeugdzorgwerkers. De wachtlijsten bij jeugdbescherming zijn inmiddels zo lang, dat het risico bestaat dat er een jaar lang niets gebeurt. Kwetsbare kinderen zijn daar volgens de kinderrechters de dupe van. Dat meldt RTL Nieuws.

nieuws
07-08-2019
678.

Het taboe te lijf

Middagsymposium over jongens die mishandeld zijn

agenda
02-12-2019
679.

Stress in vroege leeftijdsfase van invloed op dementie en overgewicht

Stress tijdens de vroege levensfase, bijvoorbeeld door mishandeling, misbruik of verwaarlozing, kan leiden tot een hoger risico op hersenaandoeningen in het latere leven. Het verhoogt mogelijk ook het risico op dementie. Twee promovendi van de Universiteit van Amsterdam onderzochten de effecten bij muizen.

nieuws
29-03-2018
680.

De Kleine gids kindermishandeling 5e editie

Achtergrond, kenmerken en handelen. Vijfde geheel herziene en geactualiseerde druk.

publicatie
14-06-2019
681.

OM mag medische info gebruiken in zaak kindermishandeling

Het Openbaar Ministerie mag medische gegevens gebruiken in een strafonderzoek naar het verdachte overlijden van een driejarig jongetje. De huisartsenpost waarvan de gegevens afkomstig zijn, kan in dit geval geen beroep doen op het medisch verschoningsrecht. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

nieuws
03-03-2012
682.

Beweging tegen geweld: vzw Zijn

Beweging tegen geweld: vzw Zijn treedt preventief en duidend op tegen geweld en misbruik binnen elke vertrouwensrelatie, zodat de spiraal die van generatie op generatie wordt doorgegeven, kan doorbroken worden.


13-09-2011
683.

Daling meldingen huiselijk geweld Overbetuwe en Lingewaard

Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Overbetuwe en Lingewaard is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Het aantal meldingen daalde tussen 2011 en 2012 van 279 tot 234. Vorig jaar kwamen er nog maar 147 meldingen binnen. De politie geeft aan verrast te zijn over deze dalende trend.

nieuws
16-09-2014
684.

Stichting Het Vergeten Kind zoekt vrijwilligers

Stichting Het Vergeten Kind is op zoek naar vrijwilligers. De stichting heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt en heeft mensen nodig die onder andere presentaties op scholen, verenigingen en serviceclubs willen geven.

nieuws
14-05-2018
685.

Campagne #ikkijknietweg

"Een mishandeld kind heeft maar één persoon nodig om voor hem of haar de cirkel van geweld te doorbreken. Kijk dus niet weg, maar kom in actie bij een vermoeden van kindermishandeling." Dit is de belangrijkste boodschap van de online campagne #ikkijknietweg, die vandaag tijdens de start van de Week tegen Kindermishandeling werd gelanceerd.

nieuws
14-11-2016
686.

Trauma, geweld en religie

Deze bundel maakt inzichtelijk hoe religie, trauma en geweld met elkaar verknoopt kunnen zijn. Juist door concrete levensbeschrijvingen van mensen die hiermee te maken hebben gekregen, zet de auteur enkele therapeutische en theoretische vragen scherp in het licht.

publicatie
24-10-2014
687.

Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

agenda
07-10-2019
688.

De DSM-5 voor kinderen en jongeren

Referatencyclus

agenda
24-03-2015
689.

Zomaar een kind

Oud-directeur Jeugdzorg Cock Fuchs schrijft boek over eigen miserabele jeugd.

publicatie
07-10-2011
690.

Onderzoeken naar kindermishandeling duren Brabantse wethouders te lang

Brabantse wethouders luiden de noodklok, omdat mishandelde kinderen minimaal vijf maanden moeten wachten op hulp. Het onderzoekstraject duurt te lang, zeggen ze. Het tv-programma De Monitor besprak deze problemen in de uitzending van gisteren.

nieuws
20-03-2017
691.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
692.

Staatssecretaris Ross (VWS) wil wachtlijsten AMK's wegwerken

Staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS) vraagt aan alle provincies en grootstedelijke regio's om voor 15 maart te laten weten hoe het staat met de wachtlijst op het gebied van kindermishandeling. De bewindsvrouw heeft een brief doen uitgaan waarin ze de provincies en regio's vraagt wat deze doen om de wachtlijsten aan te pakken.

nieuws
18-02-2005
693.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

agenda
17-03-2020
694.

Proactieve zorg na kindermishandeling kan toekomstige kosten reduceren

Kindermishandeling kost Nederland jaarlijks miljarden euro’s door extra zorggebruik en ziekteverzuim. Proactieve zorg rondom mishandeling zou deze kosten kunnen reduceren, zo blijkt uit een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

nieuws
11-10-2016
695.

Assessment and Treatment of Posttraumatic Stress Disorder in Individuals with Intellectual Disabilities

Onderzoek naar diagnostiek en behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een verstandelijke beperking.

publicatie
20-02-2017
696.

Kindertelefoon: gesprekken over geweld verdubbeld

De Kindertelefoon is in 2004 ruim 37.700 keer gebeld over geweld, machtsmisbruik en dwang. In 2003 was dat bijna 19.000 keer. Het gaat om gesprekken over lichamelijke mishandeling, ongewenste intimiteiten, seksuele mishandeling, discriminatie en ernstig pesten, zowel door gezinsleden als door derden.

nieuws
18-03-2005
697.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
698.

Motortocht KLPD voor jonge slachtoffers geweld

Jongens en meiden uit de anonieme opvang van Fier Friesland stappen morgenmiddag massaal achterop de motor bij leden van de KLPD en agenten van de politie Friesland. Samen zullen ze een toertocht door Friesland maken. Doel van de motortocht: de jongens en meiden op een andere manier in contact brengen met de politie.

nieuws
16-06-2010
699.

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht

Op maandag 28 november 2011 organiseert Studiecentrum Kerckebosch de themadag 'De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!'.

agenda
28-11-2011
700.

Werk mee aan bespreekbaar maken van kindermishandeling

Voor een onderzoek naar het bespreekbaar maken van kindermishandeling zoekt het Trimbos-instituut leerkrachten en leerlingen in groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. Het Trimbos-instituut wil onderzoeken hoe er binnen het basisonderwijs met dit thema wordt omgegaan. Ook wordt in het onderzoek nagegaan welke kennis kinderen hebben over kindermishandeling en de mogelijkheden die er zijn om hulp te zoeken.

nieuws
30-01-2013
701.

MST-CAN werkt!

Film over een behandeling voor gezinnen waarin kindermishandeling en verwaarlozing plaatsvindt.

publicatie
16-04-2013
702.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering: Diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering -- kindermishandeling waaronder fysiek en psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik -- gaat gepaard met hoge stress gedurende een langere periode.

agenda
13-11-2013
703.

5,5% van 18+ bevolking heeft te maken met huiselijk geweld

5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Dit blijkt uit grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd onder regie van het WODC.

nieuws
06-02-2019
704.

Casusonderzoek Drenthe

Onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind

publicatie
27-05-2016
705.

De GIPS

Methodiek voor intensieve intersectorale (bemoei)zorg bij kindermishandeling. Fundamenten, praktijk en uitkomsten van de pilot.

interventie
03-10-2016
706.

Aanmelding geopend voor prijs preventie kindermishandeling

Vernieuwende projecten die werken aan het voorkómen van kindermishandeling, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de Jan Brouwerprijs 2006. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro, te verdelen over één of meerdere winnaars.

nieuws
22-01-2006
707.

Week tegen kindermishandeling

18 t/m 24 november 2019

agenda
18-11-2019
708.

Kind Veilig Preventiepakket voor alle gemeenten

Alle burgemeesters, wethouders en gemeenteraden ontvangen deze week het Kind Veilig Preventiepakket, met daarin mogelijkheden voor gemeenten om kindermishandeling aan te pakken. Het pakket bestaat onder meer uit de Checklist Preventie Kindermishandeling, een beleidsmonitor, e-learningpakketten en begeleiding voor kinderen in de vrouwenopvang.

nieuws
28-05-2014
709.

Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten van de kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2013:

agenda
20-03-2013
710.

Veiligheid van kinderen, onze zorg

Seminar

agenda
25-06-2015
711.

Giving maltreated children a voice

Mishandelde kinderen over de kwaliteit van hun leven na melding van de mishandeling bij het AMK.

publicatie
03-12-2014
712.

TKM:tijdschrift voor kindermishandeling:inzicht in ouderschap

Geweld van kinderen tegen hun ouders is een relatief onbekend verschijnsel in Nederland. Verkennend onderzoek van TNO en Movisie schetst een schrijnend en omvangrijk probleem. ‘Dat agressie bij kinderen voortkomt uit kindermishandeling of pedagogische onmacht van de ouders, is een misvatting.’

publicatie
13-10-2014
713.

Veel gesprekken Kindertelefoon over geweld

De Kindertelefoon wil dat kinderen gratis met hun mobieltje kunnen bellen naar de organisatie. Aanleiding hiertoe is het stijgende percentage gesprekken over mishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
22-04-2008
714.

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe zijn deze geweldthema’s verwerkt in de onderwijsprogramma’s van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen? Een inventarisatie.

publicatie
17-12-2013
715.

Eerste voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben de Tweede Kamer in een Kamerbrief geïnformeerd over de uitkomsten uit de eerste voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis.

nieuws
21-12-2018
716.

Ross kondigt verplicht gebruik meldcode kindermishandeling aan

Beroepsbeoefenaren die tijdens hun werk in contact komen met kinderen, moeten verplicht een meldcode kindermishandeling gaan gebruiken. Staatssecretaris Clémence Ross van VWS wil dit vastleggen in de Wet op de Jeugdzorg. Dit heeft zij in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

nieuws
04-03-2005
717.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
718.

Handreiking Toestemmingsvereiste voor hulp bij kindermishandeling

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over het toestemmingsvereiste van ouders bij hulp aan minderjarigen. De brochure richt zich specifiek op hulp aan minderjarigen in verband met kindermishandeling.

nieuws
15-11-2016
719.

Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

In Nederland hebben naar schatting 150.000 mensen te maken met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Ieder van hen heeft (een opeenstapeling van) problemen op het gebied van bij-voorbeeld financiën, wonen, werken, psychische en lichamelijke gezondheid, sociale contacten, opvoeding of verslaving.

publicatie
06-11-2014
720.

'Behandeling slachtoffers kindermishandeling kan beter'

De behandeling van jeugdige en volwassen slachtoffers van kindermishandeling is voor verbetering vatbaar. Dat staat in het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling, dat de Gezondheidsraad gisteren aan de staatssecretaris van VWS heeft aangeboden.

nieuws
29-06-2011
721.

Academische Werkplaats Kindermishandeling publiceert onderzoeksresultaten

De Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK) heeft onlangs haar onderzoeksresultaten gebundeld in een publicatie. Naast de wetenschappelijke uitkomsten, worden praktische adviezen gegeven voor professionals die in hun werk te maken hebben met de gevolgen van kindermishandeling.

nieuws
11-12-2017
722.

Brandpunt-reportage over VoorZorg

Het tv-programma Brandpunt besteedt vanavond aandacht aan VoorZorg. VoorZorg is een interventie voor kwetsbare jonge moeders. Brandpunt liep een paar dagen mee met twee VoorZorg-verpleegkundigen.

nieuws
24-01-2017
723.

Vaker huisverbod bij kindermishandeling in Rotterdam

Rotterdam gaat actief huisverboden inzetten bij kindermishandeling. Dat gebeurt nu al incidenteel, maar de gemeente wil de maatregel vaker gaan inzetten. Dat heeft de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) vandaag bekendgemaakt. De nieuwe aanpak gaat na de zomer van start.

nieuws
06-05-2011
724.

Verbeterpunten signaleren onveiligheid kinderen

Partijen in het sociaal domein, zoals kinderopvangorganisaties, signaleren onveilige situaties vaak pas bij zichtbare gevolgen van geweld of mishandeling. Maar zij zouden eigenlijk moeten kijken naar de gehele thuis- en sociale situatie van een kind. En bij reden tot zorg, direct moeten handelen.

nieuws
20-09-2016
725.

Huisartsen beter gefaciliteerd om kindermishandeling te signaleren

Dit jaar verschijnen diverse ondersteuningsmaterialen voor huisartsen om kindermishandeling te kunnen signaleren. Als er sprake is van een schadelijke situatie is het immers van belang dat huisartsen tijdig goede hulp kunnen inzetten.

nieuws
29-03-2016
726.

Artsencoalitie wil alternatief binnen Meldcode

Geen meldplicht, maar een pragmatische checklist voor vroegtijdige signalering en concrete meldnormen die artsen helpen om hoogrisicosituaties van kindermishandeling te melden. Dat is het alternatief van de KNMG, namens de Artsencoalitie tegen kindermishandeling, in reactie op het rapport Sprokkereef dat in de Tweede Kamer voorligt.

nieuws
12-10-2016
727.

Van Rijn stuurt brief over sluiting Forensische Polikliniek Kindermishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft met een commissiebrief gereageerd op vragen die werden gesteld naar aanleiding van het bericht dat de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) per 1 maart haar deuren sluit. De vragen werden gesteld door de fracties van VVD, CDA en D66.

nieuws
23-02-2017
729.

Honderdste ondertekening Rotterdamse Meldcode

Het samenwerkingsverband 4M ondertekende op woensdag 2 december de Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee komt het aantal organisaties uit de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en overheid die de meldcode toepassen in hun dagelijks werk op honderd.

nieuws
03-12-2009
730.

Campagne #ENDviolence against children

UNICEF heeft deze zomer wereldwijd extra aandacht gevraagd voor geweld tegen kinderen. Zo lanceerde de kinderrechtenorganisatie de campagne #ENDviolence against children.

nieuws
03-09-2013
731.

Haagse school ‘wint’ poppenvilla om kinderen te helpen

De Haagse basisschool De Ontmoeting heeft gisteren tijdens het congres 'Verder met de Regionale aanpak kindermishandeling' een LILIANE poppenvilla ontvangen. De school ontving het huis voor zijn inspanningen om in een vroeg stadium kindermishandeling enhuiselijk geweld te signaleren.

nieuws
15-02-2011
732.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
733.

Kindermishandeling: economische gevolgen op lange termijn (artikel)

Kosten van kindermishandeling door zorgverbruik en ziekteverzuim op latere leeftijd

publicatie
20-10-2016
734.

One safe place for hope and empowerment

The story of the European Family Justice Centers

publicatie
13-11-2017
735.

Aantal meldingen teams kindermishandeling neemt toe

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling is bij teams kindermishandeling in ziekenhuizen spectaculair gegroeid, van 8.000 meldingen in 2010 tot 10.000 per jaar in 2012. Dit is een stijging van zo'n 11 procent per jaar. Dat blijkt uit ‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze week publiceerde.

nieuws
31-01-2014
736.

Herziene LESA Kindermishandeling beschikbaar

De herziene versie van de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling (LESA) is gepubliceerd. De herziening is uitgevoerd door een aantal huisartsenorganisaties, waaronder het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

nieuws
24-10-2016
737.

AMK in cijfers 2010

In dit jaarverslag een overzicht van de gegevens die de AMK’s in 2010 registreerden en de ontwikkelingen die zich sinds 2005 hebben voorgedaan.

feiten en cijfers
05-07-2011
738.

Oproep Europese Commissie voor kindgerichte aanpakken

De Europese Commissie roept organisaties op om voorstellen in te dienen voor een betere bescherming van migrantenkinderen (call 1) en voor een integrale, kindgerichte aanpak voor slachtoffers van kindermishandeling (call 2).

nieuws
16-09-2016
739.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
740.

Handle With Care

Sociale steun voor kinderen die thuis veel stress meemaken

interventie
14-02-2019
741.

Driekwart van de cliënten van het Oranje Huis heeft jeugdtrauma

Drie op de vier vrouwen die gebruikmaken van de opvang van het Oranje Huis hebben een of meer jeugdtrauma's. Dit blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar de effecten van de Oranje Huis methodiek. De eerste bevindingen werden vorige week gepresenteerd.

nieuws
29-05-2018
742.

Een veilige wereld begint thuis!

Literatuurstudie Raad voor de Kinderbescherming

feiten en cijfers
01-03-2002
743.

Uitwisselingsbijeenkomst multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Inzichten in de aanpak van kindermishandeling breder te verspreiden.

agenda
22-05-2013
744.

Training LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
15-09-2016
745.

Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

nieuws
23-04-2014
746.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014
747.

Aanwijzing Kindermishandeling van kracht

De Aanwijzing Kindermishandeling van het Openbaar Ministerie is sinds vandaag van kracht. De aanwijzing bevat richtlijnen voor politie en het OM om in individuele kindermishandelingszaken een gestructureerd besluit te kunnen nemen voor wat betreft de opsporing en de vervolging van deze zaken.

nieuws
01-10-2009
748.

Incidentie van kindermishandeling in Nederland.

Staatssecretaris Ross van het Ministerie van VWS kondigde op 23 maart 2004 aan dat de overheid een onderzoek laat uitvoeren naar de omvang van kindermishandeling in Nederland. VWS en Justitie financieren het onderzoek dat Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit van Amsterdam gezamenlijk zullen uitvoeren. Het onderzoek is inmiddels van start gegaan. De resultaten worden mei 2006 verwacht.

feiten en cijfers
03-04-2006
749.

Nauwelijks terugkoppeling na melding kindermishandeling

Wat gebeurt er na een melding van kindermishandeling met het kind? Bijna 40 procent van de melders weet het niet. Dat blijkt uit een enquête die het Tijdschrift voor kindermishandeling (TKM) hield onder ruim 1400 beroepskrachten.

nieuws
04-05-2012
750.

Stijging onderzoek kindermishandeling Noord-Holland

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Noord-Holland heeft vorig jaar vaker onderzoek gedaan naar situaties waarbij mogelijk sprake was van kindermishandeling dan een jaar ervoor. De jaarcijfers van 2013 worden vandaag bekendgemaakt tijdens het congres ‘Samen sterk tegen kindermishandeling!’.

nieuws
03-06-2014
751.

Studente ontwerpt spel om mishandeling bespreekbaar te maken

Een studente aan Fontys Hogeschool Pedagogiek, heeft een kwartetspel ontworpen dat het makkelijker moet maken om kindermishandeling en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Het spel is bedoeld voor hulpverleners en instellingen die met kinderen werken.

nieuws
30-10-2013
752.

Team-KIM bij boekpresentatie over kindermishandeling

In aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling presenteert het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken het boek ‘1 op de 4 Kindermishandeling, een publiek probleem’. Op 17 november neemt de directeur van Team-KIM, Kim van der Laar, het eerste exemplaar in ontvangst.

nieuws
31-10-2017
753.

Onderzoek effecten regionale aanpak kindermishandeling

De effecten van de regionale aanpak kindermishandeling worden onderzocht. In het onderzoek dat tot begin 2011 loopt, vormen de ervaringen van professionals die bij de regionale aanpak kindermishandeling betrokken zijn, een belangrijke bron van informatie.

nieuws
27-10-2009
754.

Zijn de kinderen veilig?

Middagsymposium

agenda
19-05-2016
755.

Familienetwerkberaden in jeugdbescherming

Volgens de Jeugdwet moeten ouders de mogelijkheid krijgen om een familiegroepsplan op te stellen, ook als er sprake is van jeugdbescherming. Zorgt een familienetwerkberaad voor betere bescherming van kinderen die onder toezicht gesteld zijn? Op deze vraag geeft dit evaluatieonderzoek antwoord.

publicatie
22-08-2016
756.

Dominee pleit voor slaan kinderen

“Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord.” Deze uitspraak van de dominee Vlietstra uit Katwijk heeft in ons land voor veel verontwaardiging gezorgd. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children noemen de uitspraak onacceptabel, schadelijk en strafbaar.

nieuws
14-11-2011
757.

Cliënten vrouwenopvang hebben intensievere zorg nodig

Slachtoffers van huiselijk geweld die aankloppen bij de vrouwenopvang hebben veel meer nodig dan eerste opvang en begeleiding naar zelfstandig wonen. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Arosa.

nieuws
16-04-2018
758.

Scholieren Over Mishandeling

Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs

feiten en cijfers
28-01-2007
759.

Ontkenning bij vermoedens van kindermishandeling

Ondertitel congres: De brug tussen veiligheid en traumaverwerking.

agenda
06-10-2014
760.

'Aanpak kindermishandeling Utrechtse Ziekenhuizen groot succes'

De sluitende aanpak van kindermishandeling in de ziekenhuizen in de provincie Utrecht wordt voortgezet. Daartoe hebben de betrokken partijen gisteren op een symposium in Woerden een convenant ondertekend. "De aanpak is een groot succes en dat mag iedereen weten", aldus demissionair minister Rouvoet.

nieuws
16-03-2010
761.

Ouders Online: Code oranje voor jeugdgezondheidszorg

Ouders ervaren de jeugdgezondheidszorg meer en meer als opsporingsapparaat voor kindermishandeling. En dat kan averechts uitpakken. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders Online naar het functioneren van het consultatiebureau en de schoolarts.

nieuws
02-03-2011
762.

Opstelten voorzitter stuurgroep Aanpak kindermishandeling

De burgemeester van Rotterdam, Ivo Opstelten, wordt de voorzitter van de stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Minister Rouvoet zei dit op donderdag 18 oktober tijdens het algemeen overleg over Kindermishandeling in de Tweede Kamer.

nieuws
19-10-2007
763.

Nieuwe campagne: Kom in actie

'Het houdt niet op, totdat je iets doet' is het motto van de nieuwe landelijke campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De campagne is gisteren van start gegaan.

nieuws
07-02-2019
764.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
25-06-2014
765.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 3 en 10 april 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
03-04-2013
766.

Kosten en baten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Een voorstudie naar de mogelijkheden

feiten en cijfers
10-06-2016
767.

RAAK Symposium

RAAK organiseert in de Haagse regio een symposium voor beroepskrachten.

agenda
20-11-2010
768.

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's.

feiten en cijfers
01-08-2016
769.

WODC publiceert magazine huiselijk geweld en kindermishandeling

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft onlangs een online magazine over huiselijk geweld en kindermishandeling gepubliceerd. Hierin zijn de belangrijkste resultaten van het prevalentieonderzoek dat begin dit jaar werd uitgebracht nog eens op een rijtje gezet.

nieuws
09-05-2019
770.

Onderzoek naar mishandeling in jeugd

Een op de zes Nederlanders zegt in zijn jeugd fysiek te zijn mishandeld door ouders of andere volwassenen. Bijna een op de vijf zegt emotioneel te zijn mishandeld door zijn ouders. Dat blijkt uit onderzoek van TNO. Het is een van de eerste Nederlandse onderzoeken waarin volwassenen rapporteren over mishandeling in hun jeugd.

nieuws
19-11-2010
771.

Kindermishandeling en de meldcode (artikel)

Signalering van kindermishandeling door huisartsen van cruciaal belang.

publicatie
07-11-2014
772.

Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling

Onderzoek naar effectiviteit van interventies

feiten en cijfers
25-09-2017
773.

Onderzoek naar aanleiding van twee calamiteiten in Zuid-Holland

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzochten het handelen van organisaties en professionals die betrokken waren bij de hulpverlening aan twee gezinnen in de regio Zuid-Holland Zuid.

feiten en cijfers
03-11-2016
774.

NJi lanceert Monitor Aanpak Kindermishandeling

Gemeenten in Nederland kunnen sinds kort gebruikmaken van de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een sturingsinstrument voor beleidsmakers waarmee zij beleidsontwikkelingen kunnen bijhouden, effecten van het beleid kunnen volgen en waar nodig bijsturen. De monitor biedt ook de mogelijkheid (anoniem) kennis te delen en te vergelijken met anderen.

nieuws
23-05-2014
775.

Emmen investeert in bestrijding huiselijk geweld

De gemeente Emmen gaat ruim 162.000 euro investeren in een betere bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat gebeurt via het project MDA++ en richt zich op gezinnen waar sprake is van ernstig en hardnekkig geweld.

nieuws
31-05-2019
776.

20.000ste leerkracht online geschoold in aanpak kindermishandeling

Juf Harjanne de Jonge van basisschool De Hoeksteen in Voorthuizen is de 20.000ste leerkracht in Nederland die is geschoold in de aanpak van kindermishandeling. Hiervoor werd ze onlangs door Augeo en de Jongeren Taskforce Kindermishandeling in het zonnetje gezet.

nieuws
03-04-2014
777.

VNG publiceert Factsheet Zorgmeldingen Jeugd

Als iemand zich ernstige zorgen maakt over een kind, kan hij dat melden via een 'zorgmelding'. In 2015 nemen gemeenten deze zorgmeldingen in ontvangst en reageren daarop. Deze factsheet beschrijft hoe de procedure er precies uit gaat zien.

nieuws
04-07-2014
778.

Zero tolerance-beleid kindermishandeling lijkt logisch (artikel)

Oproep om wet- en regelgeving over kindermishandeling af te stemmen op de huidige beleidsuitgangspunten.

publicatie
05-06-2015
779.

Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en het in kaart brengen en bespreken van uw zorgen, zodat u op een laagdrempelige manier contact houdt en (nog) erger kunt voorkomen.

agenda
03-02-2014
780.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
781.

Start landelijke publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling

Vandaag is het startsein gegeven voor de landelijke publiekscampagne Aanpak Kindermishandeling. Tijdens de bijeenkomst in het Beatrix Theater in Utrecht deed het programmaministerie voor Jeugd en Gezin uit de doeken wat zij precies met deze campagne wil bereiken.

nieuws
23-03-2009
782.

Als er 'niets aan de hand' is: Een oplossingsgerichte methode bij ontkenning van kindermishandeling

De schrijvers van ‘Als er ‘niets aan de hand’ is’ hebben ook in ons land veel succes met hun methode ‘Veilig opgroeien" (oorspronkelijke titel: ‘Signs of Safety’). In dit tweede boek laten zij zien dat er een weg is uit het ontkenningsdilemma.

publicatie
07-06-2010
783.

Nieuwe website over kindermishandeling voor onderwijs en kinderopvang

Er is een nieuwe website met praktische en actuele informatie over kindermishandeling voor professionals uit het onderwijs en in de kinderopvang: kindermishandelingonderwijskinderopvang.nl.

nieuws
07-01-2019
784.

Let op de kleintjes

In oktober 2011 start SMWO in Goes een nieuwe cursus 'Let op de kleintjes'. Het is vanaf juli 2011 al mogelijk om daarvoor aan te melden.

agenda
01-10-2011
785.

Grote verschillen in aanpak kindermishandeling tussen en binnen gemeenten

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen. Dit is de belangrijkste conclusie uit de rapportage Kinderen in Tel over kindermishandeling, die vandaag verschijnt.

nieuws
13-12-2011
786.

‘Betrek negatieve interpretatie ouders bij aanpak kindermishandeling’

Negatieve interpretatie van het gedrag van een kind verhoogt het risico op hardhandig straffen en mishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek 'Naughty or clumsy?' (Stout of onhandig?) waarop Marieke Beckerman gisteren promoveerde aan de Universiteit Leiden.

nieuws
13-09-2018
787.

Parenting on the threshold of viability

The impact of preterm birth on parental care

publicatie
01-10-2015
788.

Mishandelde kinderen aan het woord

Verschijnt: 24-04-2008

publicatie
24-04-2008
789.

Game Buddie winnaar hackathon kindermishandeling

De game 'Buddie' is gisteren op het event Samen Toekomst Maken in Twente uitgeroepen tot winnaar van de hackathon rond de aanpak van kindermishandeling. Buddie is een game om de veerkracht van kinderen te vergroten en de sociale samenhang in de klas en met vriendjes en vriendinnetjes te versterken.

nieuws
17-04-2019
790.

RSJ wil vaker ondertoezichtstelling ongeboren kind

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil meer (gedwongen) hulp aan bepaalde zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap. Het gaat om vrouwen die zich risicovol gedragen tijdens hun zwangerschap of om vrouwen die in risicovolle omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld wegens psychische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

nieuws
01-07-2015
791.

Wet- en regelgeving

Bij ingrijpen, aanhouding en vervolging door politie en OM wordt gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving.

dossier
05-12-2006
792.

Verslag Congres huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar

Het landelijk Congres huiselijk geweld en kindermishandeling op 18 november in Nieuwegein heeft meer dan 600 bezoekers getrokken. De organisatie blikt terug op een geslaagde dag. Via de website van het congres is inmiddels een verslag beschikbaar.

nieuws
28-11-2013
793.

Week tegen Kindermishandeling van start

De Week tegen Kindermishandeling gaat vandaag van start. In het hele land vinden er activiteiten plaats om duidelijk te maken wat je kunt doen tegen kindermishandeling. Het thema van de Week is dit jaar: Ik maak het verschil.

nieuws
19-11-2018
794.

Zwolle pakt kindermishandeling en huiselijk geweld aan

Te vaak blijft huiselijk geweld of kindermishandeling verborgen voor de buitenwereld. "Het is niet normaal dat er in de huiselijke situatie gemept wordt", stelt de Zwolse wethouder Erik Dannenberg onomwonden. Daarom stelt het gemeentebestuur ruim 120.000 euro beschikbaar om het aantal meldingen flink omhoog te krijgen.

nieuws
13-05-2009
795.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Rivierenland

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
11-06-2015
796.

Gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Casuïstiek Groningen

Verslag van een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd naar de zorg en ondersteuning aan een gezin met geringe sociale redzaamheid.

publicatie
10-04-2015
797.

Alarmerende cijfers kindermishandeling

Studie van de Verenigde Naties wijst uit

nieuws
17-10-2006
798.

Meer meldingen kindermishandeling

De toegenomen aandacht voor kindermishandeling in de afgelopen jaren heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen, maar nog niet tot een merkbare daling in het aantal slachtoffers. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden en TNO. Het onderzoeksrapport werd vandaag aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

nieuws
30-09-2011
799.

Ondersteuning en evaluatie multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland start ZonMw met de uitvoering van een aantal onderzoeken binnen het programma Effectief werken in de Jeugdsector.

feiten en cijfers
28-05-2012
800.

Structurele inzet mobiele teams kindermishandeling

De Forensische Polikliniek Kindermishandeling in Utrecht heeft na een proef met mobiele teams besloten om de combinatie van forensisch arts en verpleegkundige bij vermoedens van kindermishandeling structureel in te zetten.

nieuws
10-06-2013
801.

Veel aanmeldingen voor Jan Brouwerprijs 2009

De aanmeldingen voor de Jan Brouwerprijs 2009 zijn binnen. Tot 1 april konden projecten en activiteiten die tot doel hebben kindermishandeling te voorkomen voorgedragen worden voor de Jan Brouwerprijs 2009. De Jan Brouwerprijs wordt dit jaar voor de zesde keer uitgereikt.

nieuws
12-05-2009
802.

Digitaal stappenplan kindermishandeling Noord-Holland

Als eerste provincie van Nederland gebruikt Noord-Holland een nieuw protocol en digitaal stappenplan bij de bestrijding van kindermishandeling. Deze nieuwe aanpak is maandag ingegaan.

nieuws
02-11-2010
803.

De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam.

interventie
21-09-2015
804.

Herkennen van letsels ten gevolge van kindermishandeling

Nascholing voor artsen

agenda
11-11-2014
805.

Wat bespreekt de Jeugdbeschermingstafel Friesland?

Filmpje over de werkwijze van een jeugdbeschermingstafel.

publicatie
15-10-2015
806.

Vader Amersfoorts gezinsdrama roept op tot alertheid

Een mannelijk slachtoffer van een gezinsdrama hoopt dat ouders alerter worden op de signalen die voorafgaan aan een dergelijk drama. De 49-jarige Amersfoorter verloor zijn zoon Thomas door moord. De dader bleek zijn toenmalige vrouw, die na de moord zelfmoord trachtte te plegen.

publicatie
16-05-2015
807.

Eerste mars tegen kindermishandeling

Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling (STEK) organiseert op 19 november 2008 - Wereld Kinderdag Tegen Geweld - in Amsterdam de eerste Estafettemars tegen Kindermishandeling die ooit in Nederland is georganiseerd.

nieuws
06-10-2008
808.

Een moeilijke jeugd

Openhartige verhalen van opgegroeide kinderen

publicatie
30-08-2017
809.

Wijchen peilt signaalfunctie verenigingsleven

Wat moet een jeugdleider bij een vereniging doen als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt? Deze vraag staat centraal bij de themabijeenkomst over huiselijk geweld en kindermishandeling die de gemeenteraad van Wijchen aankomende donderdag organiseert.

nieuws
23-02-2015
810.

'Diagnose bij kindermishandeling vaak fout'

Er worden veel verkeerde diagnoses gesteld bij kindermishandeling. Bij de helft van zaken die het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bekeek, werd een verkeerde diagnose gesteld.

nieuws
06-03-2010
811.

Dader kindermishandeling blijft onbestraft

Daders van kindermishandeling hoeven bijna nooit voor de rechter te komen. Dat stelt het onderzoeksprogramma Dit Is De Dag (EO) in een documentaire die vanavond wordt uitgezonden.

nieuws
26-03-2014
812.

Barneveld zoekt samenwerking scholen bij aanpak kindermishandeling

De basisscholen in Barneveld hebben onlangs samen met de wethouders van Onderwijs en Welzijn een convenant Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld ondertekend. Met dit convenant biedt de gemeente onder andere aan om op elke schoollocatie een aandachtsfunctionaris kindermishandeling te trainen.

nieuws
28-06-2017
813.

Ouders doen beklag over onterechte verdenking van PCF

De Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (Bvikz) krijgt wekelijks meerdere meldingen van gezinnen die zeggen ten onrechte te worden verdacht van PCF. PCF (Pediatric Condition Falsification) is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling, ook wel bekend onder de naam Münchhausen by Proxy-syndroom.

nieuws
11-09-2017
814.

Münchhausen by proxy

Uitzending van Brandpunt Reporter (KRO)

publicatie
12-03-2015
815.

Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik in de kinderopvang

Oefenen met de lastige situaties die zich in de praktijk voordoen bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

agenda
20-01-2012
816.

Steeds meer kinderen onder toezicht

Bijna 40.000 kinderen en jongeren stonden vorig jaar onder toezicht van een gezinsvoogd of woonden in een pleeggezin of instelling. Het gaat om ruim anderhalf keer zoveel kinderen als in 2001, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

nieuws
11-02-2013
817.

Rapportage quickscan Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Quickscan naar de ervaringen met de meldcode in de sector maatschappelijke ondersteuning, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg, justitie, onderwijs, Veilig Thuis organisaties en toezichthouders.

feiten en cijfers
15-12-2015
818.

Als vrijwilligers zich zorgen maken

Kenniscafé

agenda
12-10-2015
819.

Digitale checklist kindermishandeling

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi ) heeft alle informatie over het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) gebundeld op een website. De LIRIK is een hulpmiddel voor beroepskrachten in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling en of het kind risico loopt in de toekomst.

nieuws
19-12-2011
820.

Hollands Midden koploper bij samenwerking tegen kindermishandeling

Hulpverlenende instanties in de regio Hollands Midden stappen bij kindermishandeling steeds sneller naar de politie. Deze politieregio krijgt van alle Nederlandse korpsen de meeste aangiftes van kindermishandeling via hulpverleners binnen. Desondanks vinden politie en Justitie dat het nog beter moet.

nieuws
01-04-2008
821.

Signalering kindermishandeling onvoldoende verbeterd

De signalering van kindermishandeling bij huisartsenposten is sinds 2010 nog onvoldoende verbeterd. De afspraken voor verbeteringen zijn maar deels uitgevoerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de naleving van normen voor verantwoorde signalering van kindermishandeling bij alle 122 huisartsenposten in Nederland.

nieuws
10-12-2012
822.

Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vandaag Margrite Kalverboer beëdigd als Kinderombudsman. De Kinderombudsman controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid, maar ook in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en de gezondheidszorg.

nieuws
20-04-2016
823.

Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

interventie
28-02-2019
824.

Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling morgen van start

Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) gaat morgen van start met een openingscongres in Utrecht. Direct na de opening is het LECK dag en nacht telefonisch bereikbaar voor zorgprofessionals met vermoedens van kindermishandeling.

nieuws
11-12-2014
825.

Onvoldoende zicht op sociale veiligheid azc’s

In de incidentenregistraties van asielzoekerscentra (azc’s) komen nagenoeg geen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling voor. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van Justitie en Veiligheid bij twaalf azc’s.

nieuws
22-10-2018
826.

Het begrip kindermishandeling: pleidooi voor een herbezinning en voor bezonnen beleid

“De begripsmatige chaos waarin de term kindermishandeling is komen te verkeren, wordt weerspiegeld door een beleidsmatige warboel op dit terrein”, stelt emeritus hoogleraar Herman Baartman in zijn pleidooi, dat op 1 december 2009 in boekvorm is verschenen.

publicatie
11-01-2010
827.

VWS publiceert Basisdocument afwegingskader Meldcode

Het ministerie van VWS heeft het Basisdocument 'Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' gepubliceerd. Dit Basisdocument helpt beroepsgroepen bij het opstellen van een voor hun beroepsgroep specifiek afwegingskader.

nieuws
31-07-2017
828.

Preventief huisbezoek vermindert mishandeling

Jaarlijks worden in Nederland 107.000 kinderen mishandeld. Circa 37 procent van de tieners heeft in zijn jeugd een ervaring van mishandeling of geweld meegemaakt. Daarom moet er al vlak na de geboorte begonnen worden met preventie in de vorm van huisbezoek.

nieuws
07-03-2008
829.

Radioactie Katwijk tegen kindermishandeling

Stichting Kids Say No en RTV Katwijk voeren samen actie tegen van kindermishandeling en –misbruik. De lokale radio staat aankomende zaterdag twaalf uur lang in het teken van dit onderwerp. Om geld in te zamelen, worden er tijdens de uitzending bijzondere voorwerpen geveild.

nieuws
10-01-2012
830.

Sluitende aanpak kindermishandeling Flevoland

Alle instellingen in Flevoland die met kinderen werken, gaan hun aanpak van kindermishandeling op elkaar afstemmen. Dit moet leiden tot een sluitende aanpak van kindermishandeling in de provincie.

nieuws
07-10-2010
831.

Jeugdgezondheidszorg scoort voldoende

Meer dan 80 procent van de JGZ-organisaties scoort voldoende naar de huidige normen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in het rapport ‘De jeugdgezondheidszorg beter in positie’. Tegelijkertijd stelt de inspectie dat groepen kinderen die moeilijker in beeld zijn te krijgen, zoals kinderen die tijdelijk op een ander adres verblijven, onvoldoende bereikt worden.

nieuws
10-11-2014
832.

‘Veiligheid kind verdwijnt te snel uit beeld’

Mishandelde kinderen zijn veel te vaak opnieuw slachtoffer van huiselijk geweld. Dat zegt Mariëlle Dekker, directeur van de Augeo Foundation, in een interview met Trouw. Volgens haar zijn de recidivecijfers hoog omdat de hulpverlening focust op de problemen van de ouders.

nieuws
10-03-2015
833.

Aanmelden voor Week tegen Kindermishandeling

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik houdt van 14 tot en met 20 november 2016 weer de Week tegen Kindermishandeling. Organisaties en personen kunnen in dit kader ook zelf activiteiten organiseren. Men kan zich hiervoor aanmelden via de website weektegenkindermishandeling.nl.

nieuws
20-06-2016
834.

Herhaling: Professioneel handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Tijdens dit landelijk symposium zal het herkennen van fysieke kindermishandeling, psychische mishandeling en verwaarlozing centraal staan.

agenda
15-12-2011
835.

Breda ondertekent convenant tegen kindermishandeling

De gemeente Breda heeft samen met drie maatschappelijke organisaties het convenant Samen Starten ondertekend. In dit convenant staan afspraken die de onder andere strijd tegen kindermishandeling moeten ondersteunen.

nieuws
11-06-2007
836.

Registratie en monitoring van kindermishandelingszaken

Een kwalitatieve studie naar beleid en systemen in het buitenland

publicatie
18-12-2018
837.

Startbijeenkomst Veilig Thuis

De startbijeenkomst wordt georganiseerd door Federatie Opvang, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland.

agenda
10-12-2014
838.

Kindermishandeling bespreekbaar maken– een training voor eerste opvang scholen

Training Pharos over huiselijk geweld, migrantenouders, kindermishandeling, meldcode Kindermishandeling.

agenda
09-10-2012
839.

3 miljoen voor centra huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kabinet maakt 3 miljoen euro vrij voor de ontwikkeling van drie centra voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De pilots zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten in de regio’s Hart van Brabant, Rotterdam-Rijnmond en Kennemerland.

nieuws
21-12-2018
840.

Huiselijk geweld op het netvlies gebrand : Een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld.

Ondanks de toenemende aandacht en belangstelling voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is er nog maar weinig over deze groep kinderen bekend. Het is niet duidelijk hoeveel kinderen er jaarlijks getuige zijn van huiselijk geweld in Nederland. Het is ook de vraag in welke context het geweld zich afspeelt en wat de kenmerken van daders en slachtoffers zijn. Om een goede aanpak en passende zorg te kunnen bieden is het van belang om deze groep kinderen in beeld te brengen.

feiten en cijfers
27-10-2009
841.

Filmtrilogie: STIL

Over jongeren en huiselijk geweld

agenda
20-11-2015
842.

Behandeling bij de late gevolgen van emotionele mishandeling en verwaarlozing. Wat werkt?

Onderzoek in het kader van de studie Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden.

publicatie
10-01-2019
843.

Hackathons voor de aanpak van kindermishandeling

Hoe kunnen we met behulp van digitalisering en technologische innovaties kindermishandeling voorkomen, eerder en beter in beeld brengen of duurzaam oplossen? De afgelopen twee weken is tijdens hackathons op drie locaties in Nederland gewerkt aan bovenstaand vraagstuk.

nieuws
15-04-2019
844.

Doorbreek de geweldscirkel voor en achter de voordeur

Nieuwe inzichten in zien, oppakken en aanpakken - Congres

agenda
26-11-2015
845.

Strategische agenda VWS: Van systemen naar mensen

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben hun visie voor beleid voor de komende periode gepresenteerd. Zij geven onder meer aan dat ‘een integrale, persoons- en buurtgerichte aanpak de scheidslijn tussen de curatieve zorg en de langdurige zorg zal doen vervagen’.

beleid
08-02-2013
846.

Ik heb al veel meegemaakt

Onderzoek van Augeo Jongerentaskforce en TNO naar ingrijpende jeugdervaringen onder 11- en 12-jarigen.

publicatie
03-11-2016
847.

Campagne Aanpak Kindermishandeling lanceert regionaal infoteam

Op zondag 11 oktober 2009 is het regionale infoteam van de Campagne Aanpak Kindermishandeling voor het eerst het land ingegaan tijdens de Tilburg Veiligdag. De landelijke Campagne Aanpak Kindermishandeling richt zich op de omgeving van het mishandelde kind. Met deze regionale aanpak wil Jeugd en Gezin de campagne dichter bij de mensen brengen.

nieuws
22-10-2009
848.

Minder Friese gezinnen onder toezicht

Het aantal gezinnen in Friesland dat onder toezicht staat, is afgenomen. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2015 van het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid dat sinds gisteren online staat. Het aantal gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel is vorig jaar afgenomen van 1160 naar 1043.

nieuws
20-07-2016
849.

Multidisciplinaire aanpak

Gemeenten gaan MDA++ gebruiken voor een verbetering van de aanpak van ernstig, acuut en langdurig huiselijk, seksueel geweld en kindermishandeling.

interventie
18-12-2018
850.

Beweging tegen kindermishandeling

Samenwerkingsverband om onderwijsprofessionals te ondersteunen

interventie
19-11-2018
851.

Kinderrechtentop

Op 20 november organiseert UNICEF de Kinderrechtentop. Tijdens deze conferentie gaan kinderen en jongeren, beleidsmakers en andere professionals werken aan een verdere verankering van het Verdrag in de maatschappij.

agenda
20-11-2014
852.

Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreedt naar huiselijk geweld

De Monitor Aanpak Kindermishandeling breidt per 1 januari 2016 uit naar huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

nieuws
01-09-2015
853.

Training: (H)erkennen van kindermishandeling

Kennen, herkennen en erkennen van kindermishandeling zijn de 3 centrale thema’s van de scholing. Men leert kindermishandeling beter te signaleren en zich de stappen uit het nieuwe protocol kindermishandeling eigen te maken.

agenda
23-01-2014
854.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
855.

Meldingen kindermishandeling gestegen

In 2004 is ruim 34.000 keer contact gezocht met een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) om een vermoeden van kindermishandeling te bespreken. Dat is een stijging van 19% ten opzichte van 2003.

nieuws
12-10-2005
856.

Aantal onderzoeken AMK flink toegenomen

Het aantal onderzoeken naar kindermishandeling door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is tussen 2005 en 2013 flink toegenomen. In 2005 werd voor bijna 19.000 kinderen een onderzoek naar kindersmishandeling afgerond door het AMK. Vorig jaar ging het om ruim 33.500 kinderen.

nieuws
09-10-2014
857.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

beleid
16-12-2013
858.

Trauma bij kinderen

Signaleren, bejegenen en ondersteunen - Landelijke studiedag

agenda
04-10-2016
859.

Vierdaagse conferentie kindermishandeling en huiselijk geweld van start

De vijftiende internationale conferentie over kindermishandeling en huiselijk geweld is gisteren in Den Haag van start gegaan. Het thema van de conferentie die tot en met woensdag plaatsvindt, is: multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en het doorbreken van intergenerationeel geweld.

nieuws
02-10-2017
860.

Kinderporno aangepakt

Deze rapportage bevat een voorstel voor de landelijke inrichting van de organisatie van de aanpak van kinderporno en kindersekstoerisme.

beleid
09-06-2011
861.

Kindertelefoon in de knel

De Kindertelefoon vreest voor zijn voortbestaan. Vanaf volgend jaar zal de financiering van de organisatie niet langer landelijk worden geregeld, maar moet hierover met de 388 afzonderlijke gemeenten onderhandeld worden.

nieuws
13-04-2017
862.

Dilemmas in child protection

Methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases

publicatie
22-01-2018
863.

Geweld in gezinnen

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

agenda
10-10-2017
864.

'Kind tussen twee vuren'

Preventie- en hulpprogramma's voor kinderen die getuige zijn (geweest) van huiselijk geweld

publicatie
24-01-2005
865.

Toeleiding Zorg Kindermishandeling

Het IVO heeft onderzoek gedaan naar de toeleiding naar zorg wanneer er sprake is van kindermishandeling. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapport en een factsheet.

nieuws
28-01-2015
866.

Het Verdeelde Kind

Literatuuronderzoek omgang na scheiding

feiten en cijfers
06-02-2003
867.

Gezondheidsraad wijst op belang bewezen effectieve interventies

De effecten van interventies ter verbetering van de ouder-kindrelatie zijn bescheiden. Het is alleen zinvol om deze interventies in te zetten bij specifieke doelgroepen. Ditzelfde geldt voor interventies om kindermishandeling te voorkomen. Dat schrijft de Gezondheidsraad aan de minister van VWS.

nieuws
28-05-2018
868.

Kinder- en oudermishandeling ontbreken in gezondheidsnota’s

Kindermishandeling en oudermishandeling komen weinig aan bod in de lokale gezondheidsnota’s. Minder dan twintig procent van de gemeentelijke nota’s besteedt er aandacht aan. Dat blijkt uit een scan door GGD Nederland.

nieuws
14-01-2014
869.

Groningen pakt kindermishandeling aan

Meer dan 20 Groningse partijen hebben vorige week het convenant Sluitende aanpak kindermishandeling voor de provincie Groningen ondertekend. Het gaat om organisaties zoals Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieders, maatschappelijk werk en welzijnsstichtingen.

nieuws
15-03-2006
870.

Inschrijving Hein Roethofprijs weer van start

De inschrijving voor de Hein Roethofprijs 2017 is geopend. Nederlandse projecten die zich richten op de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid kunnen meedingen naar de prijs . Deze wordt dit jaar op 30 oktober uitgereikt door de minister van Veiligheid en Justitie.

nieuws
22-05-2017
871.

Week van Kinderen Veilig lanceert website

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik heeft deze week de nieuwe website Weekvankinderenveilig.nl. Hierop staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die van 18 t/m 23 november worden gehouden.

nieuws
11-10-2013
872.

Assessment of the Harmful Psychiatric and Behavioral Effects of Different Forms of Child Maltreatment (artikel)

Onderzoek naar effecten van verschillende vormen van kindermishandeling

publicatie
15-10-2015
873.

Margrite Kalverboer is nieuwe Kinderombudsman

De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer vandaag benoemd tot Kinderombudsman. De ambtsdragers en de medewerkers van het bureau van de Nationale ombudsman hebben hier met instemming kennis van genomen.

nieuws
05-04-2016
874.

Jaarbericht Kinderrechten uit zorgen over gebrek aan cijfers

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland.

nieuws
03-06-2016
875.

Pijnlijk bewijs

Documentaire over de Polikliniek Kindermishandeling, die verdacht letsel onderzoekt.

publicatie
09-11-2015
876.

Stuurgroep Opstelten: kindermishandeling goed op de agenda

De Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling concludeert dat het programmaministerie voor Jeugd en Gezin er zeer goed in is geslaagd om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij een breed scala aan organisaties.

nieuws
19-02-2009
877.

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Meerdaagse opleiding

agenda
01-11-2016
878.

Onderzoek naar geweld in instellingen en pleeggezinnen

Het kabinet stelt een (vervolg)onderzoek in naar geweld tegen minderjarigen die tussen 1945 en nu onder verantwoordelijkheid van de overheid in (rijks)instellingen en in pleeggezinnen zijn geplaatst.

feiten en cijfers
17-05-2016
879.

VNG-publicatie ‘Collectieven tegen Kindermishandeling’

Het Collectief tegen Kindermishandeling is een programma van VNG en de ministeries van VWS, VenJ en OCW. Bestuurders van zes gemeenten waar een collectief werd gevormd, vertellen in deze publicatie over hun ervaringen. ‘Gemeenten kunnen een beslissende rol spelen in een betere aanpak van kindermishandeling.’

nieuws
20-01-2017
880.

Durven signaleren

Naar een effectiever gebruik van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

publicatie
19-01-2017
881.

Kinderrechtenmonitor: Tien fundamentele zorgpunten

De lokale voorzieningen voor kwetsbare kinderen zijn nog niet op niveau. Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen voor kinderen die jeugdhulp nodig hebben of te maken hebben met geweld. Dat is een van de zorgpunten uit de vijfde Kinderrechtenmonitor die Kinderombudsman Margrite Kalverboer deze week presenteerde.

nieuws
15-12-2016
882.

Symposium 'Met de deur in huis'

Op 21 oktober organiseren Het Kopland en Bureau Jeugdzorg Groningen het symposium "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Met de deur in huis'.

agenda
21-10-2014
883.

VN-Kinderrechtencomité tikt Nederland op vingers

De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen. Het hoogste kinderrechtenorgaan heeft gisteren meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid gedaan.

nieuws
11-06-2015
884.

Huidige aanpak kindermishandeling ontoereikend voor gezinnen met complexe problematiek (artikel)

Artikel over zorg en ondersteuning bij kwetsbaar ouderschap

publicatie
09-02-2017
885.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011 het twee-daags congres met o.a. de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Dagvoorzitter is Pieter Hilhorst.

agenda
09-05-2011
886.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
20-06-2014
887.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
888.

Tackling violence against children in Europe. The way forward

Onderzoek naar effectieve maatregelen om kindermishandeling in de EU aan te pakken.

interventie
22-09-2015
889.

Kindermishandeling: De aanpak in Nederland

De aanpak van kindermishandeling van begin tot eind

publicatie
02-09-2005
890.

Geen hulp voor mishandelde Amsterdamse kinderen

Ten minste 126 Amsterdamse kinderen, die vermoedelijk thuis worden mishandeld, kunnen vanwege wachtlijsten op dit moment niet worden geholpen. Kinderen moeten soms tot zeven maanden wachten.

nieuws
26-04-2005
891.

JGZ-instellingen en brancheverenigingen bundelen krachten tegen kindermishandeling

Kindermishandeling en –verwaarlozing beter signaleren, aanpakken én vooral: voorkomen. Dat was het doel van de NCJ Werkconferentie Kindermishandeling op 15 september in Utrecht. De aanwezige JGZ-instellingen en brancheverenigingen maakten dit concreet met een belofte: minimaal tien procent minder slachtoffers in 2020.

nieuws
15-09-2016
892.

Proef huisverbod bij kindermishandeling Noord-Nederland

De noordelijke provincies starten volgende maand een proef om plegers van kindermishandeling uit huis te plaatsen. Als het een succes is, wordt het regulier beleid in het Noorden.

nieuws
28-02-2014
893.

Trappenloop Euromast voor Het Vergeten Kind

De Euromast in Rotterdam organiseert dit jaar een trappenloop voor stichting Het Vergeten Kind. Deelnemers beklimmen op 24 juni 589 treden naar de top in het exclusieve trappenhuis van de Euromast.

nieuws
30-05-2017
894.

Kindermishandeling komt dichtbij

Van donderdag 2 februari 2012 t/m zaterdag 4 februari 2012 vindt het symposium 'Kindermishandeling komt dichtbij' plaats in Utrecht.

agenda
02-02-2012
895.

Zaanse schoolbestuurder pleit voor meldplicht kindermishandeling

Schoolbesturen in de Zaanstreek moeten met elkaar afspraken maken over het verplicht melden van kindermishandeling. Dat stelt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad.

nieuws
13-04-2015
896.

Infographic over de interventie VoorZorg

Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) heeft een infographic over de interventie VoorZorg gemaakt. Deze laat zien hoe VoorZorg werkt, hoeveel vrouwen er per gemeente in aanmerking komen voor VoorZorg, wat het programma oplevert en wat het kost.

nieuws
26-01-2017
897.

Factsheet gemeentelijke financiering aanpak huiselijk geweld

Hoe kunnen gemeenten de nieuwe taken die ze hebben gekregen voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling financieren? De VNG heeft een factsheet gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe dit nu is geregeld vanuit de Algemene Uitkering en de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DU VO).

nieuws
13-11-2018
898.

De zaak Sharleyne

Uitzending van Zembla over de verdachte dood van een kind uit een gezin dat al lang bekend was bij de hulpverlening.

publicatie
18-02-2016
899.

Thema kindermishandeling ontbreekt te vaak in opleidingen

Het herkennen en omgaan met kindermishandeling komt niet of nauwelijks voor in de opleiding en training van mensen die met kinderen (gaan) werken. Dit bleek tijdens een door ABVAKABO FNV georganiseerd symposium waar alle disciplines uit het welzijnswerk bijeen waren.

nieuws
17-12-2007
900.

Aantal meldingen kindermishandeling neemt onverminderd toe

Gemiddeld 80 procent van de meldingen bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) blijkt na onderzoek terecht. Bij meldingen over kinderen die getuige zijn van geweld in een gezin (38 procent van de onderzochte kinderen) is dit percentage zelfs ruim 90 procent. Het totaal aantal adviesvragen en meldingen blijft onverminderd stijgen. Dat blijkt uit vandaag openbaar gemaakte jaarcijfers van het AMK over 2011.

nieuws
03-07-2012
901.

Slotbijeenkomst Matqish Wladie

Raak mijn kind niet aan!

agenda
31-05-2016
902.

Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

interventie
16-03-2016
903.

Reactie Van Rijn op Kinderrechtenmonitor

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer gisteren zijn reactie op de Kinderrechtenmonitor 2015 van de Kinderombudsman gestuurd.

nieuws
15-03-2016
904.

Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?

De Associatie Stop Kindermishandeling (ASK) organiseert op woensdag 19 november 2014 – de internationale dag over artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag - een congres over de transitie in de jeugdzorg.

agenda
19-11-2014
905.

Early Home Visitation in Families at Risk for Child Maltreatment

Doel van dit onderzoek was om vast te stellen wat het effect is van huisbezoeken in gezinnen met een verhoogd risico op kindermishandeling.

feiten en cijfers
02-01-2007
906.

Aanmelding Innovatieprijs aanpak kindermishandeling

Organisaties en instellingen kunnen nog tot 15 januari 2014 projecten indienen voor de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014. De prijs bestaat uit een bedrag van 20.000 euro, te verdelen over een of twee winnaars. Wie dat is of zijn wordt komende zomer bekendgemaakt.

nieuws
10-12-2013
907.

Nieuwe e-learning kindermishandeling

De JGZ-academie heeft een nieuwe e-learning over kindermishandeling ontwikkeld. De e-learning focust op wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling. Een belangrijk onderdeel is het samenwerken met de ouders bij een vermoeden van kindermishandeling. Dit kan met virtuele ouders geoefend worden.

nieuws
16-06-2017
908.

Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
08-12-2016
909.

Doen wat nodig is bij kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de multidisciplinaire aanpak en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten

publicatie
24-07-2018
910.

Kompas Transitie jeugd en Veiligheidshuizen

Dit kompas brengt de samenhang tussen de doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen en de transitie jeugd in beeld.

publicatie
04-11-2013
911.

Versnelde veroudering door geweld

Het DNA van kinderen die in aanraking zijn gekomen met geweld, vertoont sporen van veroudering. Dat hebben Amerikaanse onderzoekers van de Duke Universiteit in Durham ontdekt.

nieuws
26-04-2012
912.

Samen sterk in de aanpak van kindermishandeling

Inventarisatie van activiteiten en initiatieven van gemeenten

feiten en cijfers
22-06-2015
913.

LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
14-11-2016
914.

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV

Met deelsessie over huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
30-11-2016
915.

Combating child abuse and neglect in Europe

The Daphne project is called ‘Prevent and Combat Child Abuse: What works? An overview of regional approaches, exchange and research.

feiten en cijfers
18-01-2013
916.

PO-raad congres

Kennis voor morgen

agenda
10-06-2016
917.

Verlenging verjaringstermijn kindermishandeling

Mensen die als kind zijn mishandeld krijgen langer de tijd om de dader aan te geven. Ook gaat de maximumstraf voor kindermishandeling omhoog. Dat staat in een voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

nieuws
16-05-2018
918.

Manifest voor betere hulp mishandelde kinderen

Fier Fryslân biedt de Tweede Kamer vandaag, voorafgaand aan het Algemeen Overleg over kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties, een manifest aan om te protesteren tegen de bezuinigingen.

nieuws
27-03-2013
919.

De effectiviteit van Voorzorg

Primaire preventie van kindermishandeling

publicatie
24-10-2014
920.

Afhankelijkheid en weerbaarheid

Over het complexe en bonte werk van professionals bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

publicatie
19-09-2016
921.

Meldingen vertrouwensinspecteur vanuit kinderopvang

Factsheet van de Inspectie van het Onderwijs over het melden van vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling in de kinderopvang 2015-2017.

feiten en cijfers
27-07-2018
922.

De Prevalentie van Huiselijk Geweld in Nederland in 2010

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de prevalentie van huiselijk geweld in Nederland op basis van de informantenrapportages en AMK-meldingen die deel uitmaken van de NPM-2010 (Alink et al., 2011).

feiten en cijfers
01-02-2013
923.

European Conference on Child Abuse and Neglect

State of the art overview expertise - establishing cross-border cooperation

agenda
25-05-2016
924.

Scholen melden meer kindermishandeling

Steeds meer scholen maken werk van een vermoeden van kindermishandeling. Dat blijkt uit gegevens van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), dat 690 scholen onderzocht.

nieuws
23-04-2008
925.

Divorce Challenge morgen van start

Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie geeft morgen de aftrap van de Divorce Challenge. Hij doet dit door de website Divorcechallenge.nl te lanceren. Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen.

nieuws
05-09-2016
926.

Hart van Brabant krijgt regionale Taskforce Kindermishandeling

De regio Hart van Brabant krijgt een eigen 'Taskforce Kindermishandeling'. Doel is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Aanleiding voor deze taskforce is dat de cijfers rondom kindermishandeling in de regio niet dalen, ondanks de grote inzet op het thema.

nieuws
20-07-2017
927.

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerbrief van de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van OCW

beleid
30-03-2018
928.

Rouvoet wil kindermishandeling harder aanpakken

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin wil kindermishandeling harder aanpakken. Hij pleit onder andere voor een speciale meldcode die ervoor moet zorgen dat kinderen die gevaar lopen eerder worden opgespoord.

nieuws
05-07-2007
929.

Kinderrechtenorganisaties willen minister voor Jeugd terug

Kinderrechtenorganisaties, waaronder Unicef Nederland en Defence for Children, doen een dringend beroep op de formateurs van een nieuw kabinet om weer een minister voor Jeugd aan te stellen. Zij hebben dit vandaag in een opiniestuk in het Nederlands Dagblad kenbaar gemaakt.

nieuws
15-10-2012
930.

Vóór Veilig en Veilig Verder

Blijvende aandacht voor een zeer ernstige en hardnekkige problematiek. Advies aan de Kinderombudsman over de aanpak van kindermishandeling in Nederland.

publicatie
23-11-2011
931.

Kinderrechtenmonitor 2015

Rapportage van de Kinderombudsman over (beleids-)ontwikkelingen die gevolgen hebben voor kinderen en jongeren.

feiten en cijfers
15-12-2015
932.

‘Ouderverstoting wordt te laat herkend’

Ouderverstoting, ook wel bekend als Parental Alienation Syndrome (PAS), moet worden opgenomen in de nieuwe versie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Dat stelt pedagoog Joep Zander, die promotieonderzoek doet aan de Universiteit van Amsterdam naar mogelijkheden van het herstel van PAS, in het dagblad De Pers.

nieuws
10-06-2011
933.

De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling

Onderzoek naar borging, inzet en bereik van de gemeentelijke preventieve aanpak.

feiten en cijfers
23-11-2017
934.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
935.

Gemeente heeft nog onvoldoende zicht op kindermishandeling

Het gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoeksrapport 'Preventie van kindermishandeling in gemeenten. Van papier naar werkelijkheid' dat de kinderombudsman gisteren publiceerde.

nieuws
22-05-2014
936.

Amsterdam tekent intentieverklaring Kindspoor

De gemeente Amsterdam en directies van hulp- en zorgverleningsinstanties hebben vandaag de Intentieverklaring Kindspoor Amsterdam getekend. Hiermee onderschrijven zij dat getuige zijn van huiselijk geweld gelijk staat aan kindermishandeling. Dit betekent dat kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld ook zorg zullen krijgen.

nieuws
10-07-2006
937.

RvdK presenteert jaarcijfers 2012

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft vorig jaar bijna 75.000 zaken behandeld. Daaronder waren 19.746 beschermingsonderzoeken en 31.604 strafonderzoeken. Dat staat in een brochure met landelijke cijfers van de Raad.

nieuws
27-05-2013
938.

Emotional Scars: Impact of childhood trauma on depressive and anxiety disorders

Promotieonderzoek naar samenhang tussen jeugdtrauma’s en angst- en depressieve stoornissen.

publicatie
15-10-2015
939.

Huisarts signaleert kindermishandeling beter

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen. In aanloop naar het Kamerdebat dat morgen wordt gehouden over geweld in afhankelijkheidsrelaties, stelden de artsenorganisaties een brief op over de actuele stand van zaken.

nieuws
26-03-2013
940.

Onderzoek bij twijfel doodsoorzaak kind

Wanneer er twijfel bestaat rond het overlijden van een kind, kan een lijkschouwer voortaan nader onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Daarmee zijn kinderen die overlijden door kindermishandeling, beter op te sporen.

nieuws
23-06-2006
941.

Tilburg wil doorstart Centrum Huiselijk Geweld

De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten om zo snel mogelijk te beginnen aan een plan voor een locatie voor een Centrum Huiselijk Geweld waar slachtoffers op elk moment van de dag of nacht naartoe kunnen.

nieuws
05-07-2019
942.

Jaarcijfers Raad voor de Kinderbescherming

Vorig jaar kwamen circa 35.000 kinderen die met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking. Dat komt neer om ongeveer 1 procent van het totaal aantal Nederlandse kinderen. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2015 van de Raad.

nieuws
05-04-2016
943.

Zender AT5 komt met dramaserie over huiselijk geweld

De Amsterdamse stadszender AT5 zendt in de maand november een dagelijkse dramaserie uit over het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. In ‘Harde klappen’ wordt duidelijk wat omstanders kunnen doen als ze vermoeden dat bij de buren of bij familieleden geweld een rol speelt.

nieuws
25-10-2010
944.

Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en OM

Dit model voor de samenwerkingsafspraken tussen de gezamenlijke organisaties voor Veilig Thuis, de Nationale Politie en het OM hebben tot doel de samenwerking te beschrijven tussen deze drie partijen op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige zorgmeldingen van de zijde van de politie.

interventie
20-07-2015
945.

Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

feiten en cijfers
20-12-2018
946.

Onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor preventie

Het Verwey-Jonker Instituut en Atria hebben vandaag een rapport gepubliceerd over best practices die ze in vijf Europese landen hebben verzameld. De onderzoeksinstituten concluderen in dit rapport dat de vicieuze cirkel van huiselijk geweld wel degelijk doorbroken kan worden.

nieuws
06-04-2016
947.

No Kidding vraagt aandacht voor kindermishandeling

De stichting No Kidding vraagt op zondag 17 februari door middel van een evenement in Den Haag aandacht voor kindermishandeling. Diverse sprekers gaan in op de feiten en cijfers van kindermishandeling, de verplichte meldcode en de ‘publieksbeweging’ No Kidding.

nieuws
04-02-2013
948.

Brede samenwerking voor betere eerste levensfase

TNO, NJi, NCJ, de Bernard van Leer Foundation, Erasmus MC, Hogeschool Leiden en de initiatiefnemers van het Manifest 1001 Kritieke Dagen gaan hun kennis en informatie over de periode rond de geboorte van een kind bundelen. Ook willen zij de landelijke en lokale politiek oproepen om te investeren in deze belangrijke eerste levensfase.

nieuws
08-06-2017
949.

Signalen van kindermishandeling in sociale leefomgeving

Extra aandacht van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor signalen van kindermishandeling in de sociale leefomgeving, zoals sportclubs, buurthuizen en tijdens non-formeel onderwijs in moskeeën, kan een meerwaarde hebben bij de aanpak van kindermishandeling. Dit blijkt uit een inventariserend onderzoek in Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.

nieuws
30-05-2012
950.

Onderzoek naar de toekomst van jeugdzorg in Europa

Onderzoekers van de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een grote Europese NORFACE subsidie ontvangen voor een onderzoek naar het beleid rondom jeugdzorg en kindermishandeling in Engeland, Duitsland en Nederland.

feiten en cijfers
27-11-2014
951.

Taskforce pleit voor Nationaal Programma om aantal mishandelde kinderen te halveren

60.000 minder mishandelde kinderen binnen tien jaar. Dat is het doel van het ‘Nationaal Programma Kindermishandeling en Huiselijk geweld’ dat er volgens de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in 2017 moet komen. De Taskforce schrijft dit in haar advies ‘ik kijk niet weg’ dat vandaag bij de start van de Week tegen Kindermishandeling is gepresenteerd.

nieuws
14-11-2016
952.

Opening Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling

Met de opening van twee Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling, in Leeuwarden en Haarlem, wordt deze maand een nieuwe werkwijze in de aanpak van kindermishandeling geïntroduceerd. De opening van beide centra vindt plaats op 28 november.

nieuws
18-11-2011
953.

Zuid Limburg pakt kindermishandeling en huiselijk geweld aan

Instellingen en gemeenten ondertekenen Convenant Meldcode

nieuws
18-06-2009
954.

Betere analyse blauwe plekken mogelijk

Met behulp van een spectrograaf kunnen blauwe plekken nauwkeuriger worden gemeten. Het instrument kan verpleegkundigen en artsen daarom ondersteunen wanneer zij vermoedens hebben van kinderhandeling. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan of het verhaal van de betrokkenen klopt met hun bevindingen. Barbara Stam analyseerde blauwe plekken met een spectrograaf en promoveerde gisteren op haar onderzoek.

nieuws
11-04-2012
955.

Collectief tegen Kindermishandeling

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn het project Collectief tegen Kindermishandeling gestart. Dit collectief richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Hiervoor zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.

nieuws
26-08-2015
956.

Jeugdhulpverlening Midden- en West-Brabant onder de maat

Het duurt veel te lang voordat kinderen uit probleemgezinnen in Midden- en West-Brabant geholpen worden. Te veel partijen zijn bij de hulpverlening betrokken, ze werken niet goed samen en de wachtlijsten zijn te lang. Dat blijkt uit onderzoek van het adviesbureau Van Montfoort.

nieuws
06-03-2018
957.

NCJ wil standaard stresstest peuters

Kinderen onder de drie jaar moeten standaard worden onderzocht op stress. Daarvoor pleit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Volgens het NCJ kan chronische stress op heel jonge leeftijd later leiden tot een burn-out, depressie of hart- en vaatziekten.

nieuws
16-11-2018
958.

Violating children’s rights: Harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition

The common characteristic of the violations highlighted in this report is that they are based on tradition, culture, religion or superstition and are perpetrated and actively condoned by the child’s parents.

feiten en cijfers
25-10-2012
959.

Autobiografie Karin Bloemen over misbruik in haar jeugd

Gisteren is de autobiografie van cabaretière Karin Bloemen verschenen. Hierin vertelt ze open over misbruik en mishandeling in haar jeugd. Ze hoopt dat haar boek 'Mijn ware verhaal' tot meer begrip voor slachtoffers leidt.

nieuws
20-06-2019
960.

Evaluatie van de Rotterdamse Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Een evaluatie van de invoering van de Rotterdamse Meldcode, waarbij ingegaan wordt op het daadwerkelijke gebruik van de meldcode

feiten en cijfers
13-07-2012
961.

‘Jeugdobesitas is kindermishandeling’

Jeugdobesitas is een vorm van kindermishandeling. Dat stelt de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg (VVD). Hij vindt dat ernstige gevallen voortaan moeten worden aangegeven bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam.

nieuws
13-07-2012
962.

Epidemiologie van kinderdoding in Nederland 2009-2014

Beschrijving van aantal en type kinderdodingen, waarbij 74 zaken zijn geanalyseerd op zaak-, slachtoffer- en daderkarakteristieken.

publicatie
02-04-2016
963.

Huisbezoek en maaltijdproject winnen Jan Brouwerprijs

Het Leidse Project Ouder en Kindzorg Extra (OKE) en het Amsterdamse project Jepie Pikin hebben de Jan Brouwerprijs 2004 / 2005 gewonnen. De Jan Brouwerprijs is bedoeld voor projecten ter voorkoming van kindermishandeling.

nieuws
20-06-2005
964.

Rondetafelgesprek tussen ministeries en VNG over Collectieven Kindermishandeling

De algemeen directeur van de VNG en betrokken directeuren-generaal van de ministeries van VWS, OCW en VenJ hebben in een rondetafelgesprek de resultaten van de Collectieven Kindermishandeling besproken. De deelnemers zijn van mening dat de resultaten boven verwachting zijn. De VNG heeft het verslag van de bijeenkomst vandaag gepubliceerd.

nieuws
24-08-2017
965.

'Emotionele schade door onderzoek Veilig Thuis aanvaardbaar'

Het is aanvaardbaar dat families mogelijk emotionele schade lijden bij een onderzoek van Veilig Thuis, bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat stelt kinderarts Nico Wulffraat van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht in een gesprek met RTV Utrecht

nieuws
11-12-2017
966.

Signalering kindermishandeling Jeugdgezondheidszorg voor verbetering vatbaar

Bij meer dan tweederde van de organisaties in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kan het signaleren en handelen ten aanzien van kindermishandeling verbeterd worden. Ook de samenwerking tussen JGZ en Veilig Thuis blijkt nog niet overal optimaal. Dat wijst onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting uit.

nieuws
02-01-2018
967.

Ouders boos over verdenking ziek maken kind

De Belangenvereniging Intensieve Kindzorg (Bvikz) krijgt wekelijks meerdere meldingen van gezinnen die zeggen ten onrechte te worden verdacht van PCF. PCF (Pediatric Condition Falsification) is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling, ook wel bekend onder de naam Münchhausen by Proxy-syndroom.

publicatie
11-09-2017
968.

IGZ: Gebruik Meldcode moet beter

Het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet beter. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

nieuws
10-07-2017
969.

Hulp aan kwetsbare kinderen onvoldoende

De hulp aan kwetsbare kinderen in Nederland schiet nog te vaak te kort. Dat blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children. Het Jaarbericht Kinderrechten 2018 werd gisteren in Den Haag gepresenteerd.

nieuws
20-06-2018
970.

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Arnhem)

Regionale netwerkbijeenkomst

agenda
04-06-2015
971.

Eerste Keurmerk Meldcode voor kinderopvang uitgereikt

Kinderdagpaleis Ukkepuk uit Vlaardingen heeft als eerste kinderopvangcentrum het Keurmerk Meldcode ontvangen. Tot nu toe werd het keurmerk alleen uitgereikt aan GGD'en en ziekenhuizen.

nieuws
03-08-2015
972.

Genezen of voorkomen?

Debat over lokale politiek en aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling.

agenda
26-11-2014
973.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
974.

Dapper Hart Event

Taboe doorbreken over seksueel misbruik

agenda
20-11-2016
975.

Update digitale handreiking Aanpak kindermishandeling

Er is een update van de digitale handreiking aanpak kindermishandeling verschenen. De handreiking aanpak kindermishandeling ondersteunt gemeenten bij de beleidsontwikkeling en dient als hulpmiddel bij het opstellen van hun beleidsplan.

nieuws
28-07-2014
976.

Week tegen Kindermishandeling

Van 16 t/m 21 november 2015

agenda
16-11-2015
977.

Voldoende schakels, maar geen keten. Advies van de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama

Beschrijving van een casus huiselijk geweld die speelde in november 2005 in Den Haag, waarin de man zijn vrouw en kinderen en zichzelf van het leven beroofde. Naar aanleiding van deze zaak werd een commissie in het leven geroepen, de Commissie Diekstra inzake Haags gezinsdrama, die als opdracht kreeg te onderzoeken wat er mis ging in de hulpverlening aan dit gezin.

feiten en cijfers
04-05-2006
978.

Een discutabele diagnose

Reportage over het Shaken Baby Syndroom.

publicatie
31-03-2016
979.

Week tegen Kindermishandeling

Van 14 t/m 20 november 2016

agenda
14-11-2016
980.

OM past aanwijzingen kwetsbare personen aan

De aanwijzingen 'Huiselijk Geweld en Kindermishandeling', 'Zeden' en 'Kinderpornografie' van het Openbaar Ministerie (OM) worden per 1 mei aangepast en onderling met elkaar in lijn gebracht.

nieuws
18-04-2016
981.

'Combinatie onderzoeksmethoden bij screening mishandeling wenselijk'

Kinderarts Arianne Teeuw vindt dat alle spoedeisende hulp afdelingen een gecombineerde screening op kindermishandeling zouden moeten toepassen, hoewel dat ook meer onterecht positieve scores oplevert. Dat stelt zij op basis van onderzoek waarop zij op 17 januari promoveert aan de Universiteit van Amsterdam.

nieuws
12-01-2018
982.

Kinderen als getuigen en slachtoffers van huiselijk geweld

Het afgelopen anderhalf jaar zijn in een groot aantal regio’s samenwerkingsverbanden ontstaan rondom kinderen die getuige zijn van geweld. Dit schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer.

nieuws
08-01-2009

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: