Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

206 resultaten gevonden met "kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Geweld in gezinnen

Gemeld... en nu? Conferentie voor professionals in de provincie Utrecht

agenda
10-10-2017
2.

Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?

De Associatie Stop Kindermishandeling (ASK) organiseert op woensdag 19 november 2014 – de internationale dag over artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag - een congres over de transitie in de jeugdzorg.

agenda
19-11-2014
3.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Tweede landelijke studiedag

agenda
15-04-2016
4.

Werken met het Vlaggensysteem

Train-de-trainer

agenda
17-03-2020
5.

Werkconferentie 'GeRAAKt...en nu doorgaan!'

Doel van deze dag is om de inspiratie van RAAK vast te houden en professionals te helpen denken in kansen en mogelijkheden.

agenda
25-11-2010
6.

Symposium FPKM: 'Van ketenaanpak naar netwerkaanpak'

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan organiseert de Forensische Polikliniek Kindermishandeling een symposium over de samenwerking tussen ketenpartners bij een vermoeden van kindermishandeling.

agenda
20-03-2014
7.

Dag van het Misbruikte Kind 2015

Dag voor lotgenoten

agenda
26-09-2015
9.

Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen en het in kaart brengen en bespreken van uw zorgen, zodat u op een laagdrempelige manier contact houdt en (nog) erger kunt voorkomen.

agenda
03-02-2014
10.

Regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Meerdaagse opleiding

agenda
01-11-2016
11.

Lesgeven over geweld en de Wet meldcode

Teacher Talks voor mbo- en hbo-docenten

agenda
23-11-2016
12.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
13.

Sporen van trauma

Themadag

agenda
22-11-2019
14.

Kindermishandeling

Symposium Jeugd- en gezinsonderzoek

agenda
13-10-2016
15.

Second edition of EUCCAN

An overview of state-of-the-art information concerning prevention, recognition, social cultural aspects and research in the field of child abuse and neglect.

agenda
21-05-2014
16.

Symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Abvakabo FNV organiseert het symposium Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor leden en niet-leden die werkzaam zijn binnen de kinderopvang en het welzijnswerk.

agenda
06-11-2012
17.

Pedofilie en pedoseksualiteit

Een taboe belicht - congres

agenda
06-10-2016
18.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
19.

Filmpresentatie Geheim Geweld en nu...?

Voorlichtingsfilm gemaakt over het onderwerp kindermishandeling en de lange termijn gevolgen.

agenda
22-09-2012
20.

Opening Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland

Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, verricht op 28 november 2011 de officiële opening van het Multidisciplinaire Centrum Kindermishandeling in Friesland.

agenda
28-11-2011
21.

Kindermishandeling en de NODO-procedure

Na het volgen van deze module/training van de Netherlands School of Public & Occupational Health kent u de medische en psychosociale achtergronden van kindermishandeling; kunt u de verschillende vormen van kindermishandeling herkennen; weet u wat de NODO-procedure inhoudt; weet u wat van een forensisch arts verwacht wordt bij bij het overlijden van een minderjarige.

agenda
04-06-2014
22.

Vroegkinderlijke chronische traumatisering: Diagnostiek en behandeling van psychische gevolgen in de volwassenheid

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering -- kindermishandeling waaronder fysiek en psychisch geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik -- gaat gepaard met hoge stress gedurende een langere periode.

agenda
13-11-2013
23.

Jeugdzo!

Op 7 november aanstaande vindt in de Jaarbeurs Utrecht het grote landelijke congres Jeugdzo! plaats.

agenda
07-11-2012
24.

Ouder-kind interacties

Congres

agenda
15-04-2020
25.

Van een leven vol geweld naar een geweldig leven

Congres

agenda
21-12-2017
26.

Wat helpt kinderen seksueel misbruik verwerken?

Symposium

agenda
30-05-2015
27.

Drie geheimen voor een goed gesprek met een kind over kindermishandeling

Gratis webinar

agenda
21-04-2015
28.

Week tegen Kindermishandeling

Van 16 t/m 21 november 2015

agenda
16-11-2015
29.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

MOVISIE en het Nederlands Jeugdinstituut organiseren maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011 het twee-daags congres met o.a. de minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris van VWS Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner. Dagvoorzitter is Pieter Hilhorst.

agenda
09-05-2011
30.

DVD Presentatie ‘How To Make Love’ & ‘HOME RUN’

Presentatie van een DVD met registratie van twee jeugdtheatervoorstellingen, ‘How to Make Love’ en ‘HOME RUN’ en de bijbehorende handreiking.

agenda
21-06-2011
31.

Buiten de lijnen

Kenniscafé

agenda
24-10-2016
32.

BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving

Informatiebijeenkomst voor gemeenten

agenda
07-12-2017
33.

Symposium 'Met de deur in huis'

Op 21 oktober organiseren Het Kopland en Bureau Jeugdzorg Groningen het symposium "Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Met de deur in huis'.

agenda
21-10-2014
34.

Gezin in de knel: (On)vrijwillig ingrijpen in gezinnen

Het aantal uithuisplaatsingen neemt toe, evenals het aantal incidenten in gezinnen waarbij ingrijpen noodzakelijk is. Toch blijft de besluitvorming rondom uithuisplaatsingen onoverzichtelijk.

agenda
13-04-2011
35.

Voor de Jeugd Dag

Georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ en de VNG

agenda
05-10-2015
36.

Voor de Jeugd Dag 2016

Congres

agenda
03-10-2016
37.

Leren van calamiteiten

Hoe leert uw gemeente van een calamiteit?

agenda
06-06-2016
38.

Scheiden, strijden en lijden

Tweedaagse training

agenda
25-10-2016
39.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Derde landelijke studiedag

agenda
06-10-2016
40.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Eindhoven)

Eendaagse training

agenda
13-10-2016
41.

Het taboe te lijf

Middagsymposium over jongens die mishandeld zijn

agenda
02-12-2019
42.

Openingscongres Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling

Geïntegreerde aanpak kindermishandeling vanuit een forensisch en medisch perspectief

agenda
12-12-2014
43.

Signs of Safety gathering

Delen van good practices

agenda
02-02-2016
44.

Derde jaarcongres Huiselijk Geweld

Over handelen en handelingsverlegenheid bij kindermishandeling en seksueel misbruik

agenda
24-11-2016
45.

Resultaten en ervaringen van de MultiDisciplinaire Aanpak++

Stop de 'her-meldingen'- middagsymposium

agenda
07-04-2016
46.

Feitenonderzoek bij kindermishandeling

Zorgvuldig beslissen vanuit multidisciplinair perspectief

agenda
30-09-2015
47.

Hulpverlening bij vechtscheiding

Congres

agenda
15-06-2015
48.

Doorbreek de geweldscirkel voor en achter de voordeur

Nieuwe inzichten in zien, oppakken en aanpakken - Congres

agenda
26-11-2015
49.

Werkconferentie 'Eigen Kracht werkt goed!'

De werkconferentie is informatief voor professionals in de jeugdzorg, medewerkers van Steunpunten Huiselijk Geweld, Eigen Kracht-coördinatoren, beleidsmedewerkers van instellingen en gemeenten die zich met jeugd en WMO bezighouden.

agenda
18-11-2011
50.

Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

Film- en gespreksavond in Forumimages documentaire ‘Scènes uit het omgangshuis’Partij voor Huiselijk Geluk vraagt kinderen niet te vergeten

agenda
14-02-2011
51.

Slotbijeenkomst Matqish Wladie

Raak mijn kind niet aan!

agenda
31-05-2016
52.

Dag van het getroffen kind

In Nederland komen kinderen soms flink in de knel door mishandeling, misbruik, (v)echtscheidingen of het verlies van een dierbare in hun naaste omgeving. Studenten van de opleiding Pedagogiek van Windesheim in Zwolle stellen het kind in nood centraal op dit congres.

agenda
20-06-2014
53.

Veilig opgroeien

Dag van de Pedagogiek

agenda
06-11-2015
54.

Wet Meldcode voor Hogescholen

Training

agenda
03-11-2015
55.

Train the Teacher GIA

Voor hbo-docenten

agenda
29-05-2015
56.

LINC colloquium: Kinderen uit de Knel

De LINC colloquia hebben tot doel praktijk en wetenschap dichter bij elkaar te brengen en uitwisseling te vergemakkelijken.

agenda
28-05-2014
57.

ACEs: nare jeugdervaringen

Jaarlijks congres

agenda
06-11-2019
58.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
25-09-2019
59.

Met de deur in huis

Verdiepingsmiddag Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
17-02-2015
60.

Week tegen Kindermishandeling

Van 14 t/m 20 november 2016

agenda
14-11-2016
61.

Samenwerken aan veiligheid

Derde LOCK congres

agenda
29-09-2016
62.

12,5 jaar AMK en de toekomst van de aanpak van kindermishandeling

Op het congres staat de aanpak van kindermishandeling in brede zin centraal.

agenda
04-10-2011
63.

Ontkenning bij vermoedens van kindermishandeling

Ondertitel congres: De brug tussen veiligheid en traumaverwerking.

agenda
06-10-2014
64.

Kindermishandeling Horen, zien en... melden!

Over de meldcode kindermishandeling voor het primair onderwijs.

agenda
09-03-2011
65.

EUropean Conference on Child Abuse and Neglect

The aim of the conference is to present to the audience a state-of-the-art overview of this difficult field of expertise in health care.

agenda
23-05-2012
66.

Aanpak kindermishandeling: evidence based & up to date

LECK Congres

agenda
17-12-2015
67.

Zorgtekort en verwaarlozing in de opvoeding van jeugdigen

Congres

agenda
01-12-2016
68.

Herkennen van letsels ten gevolge van kindermishandeling

Nascholing voor artsen

agenda
11-11-2014
69.

Startbijeenkomst Veilig Thuis

De startbijeenkomst wordt georganiseerd door Federatie Opvang, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland.

agenda
10-12-2014
70.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Tweedaagse training op 3 en 10 december 2014 gericht op zelfverzekerd en effectief het gesprek aan gaan met migrantenouders over (vermoedens van) kindermishandeling en werken volgens de eisen van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

agenda
03-12-2014
71.

Derde Mulock Houwer-lezing

De lezing wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Herman Baartman, deskundig op het gebied van de preventie en aanpak van kindermishandeling.

agenda
21-11-2013
72.

In dialoog over conflictscheiding

Symposium

agenda
05-02-2016
73.

Cursus Specialistische gesprekstechnieken

Donderdag 13 en 20 april 2006

agenda
02-03-2006
74.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
20-06-2014
75.

Wijkteams en veiligheid van het kind

Twee werkbijeenkomsten - 24 mei en 14 juni

agenda
24-05-2016
76.

Als vrijwilligers zich zorgen maken

Kenniscafé

agenda
12-10-2015
77.

Kindermishandeling: ook uw zorg!

Donderdag 27 april, vrijdag 28 en vrijdag 12 mei 2006

agenda
23-03-2006
78.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Studiemiddag

agenda
27-03-2015
79.

Verbetering aanpak kindermishandeling

Conferentie

agenda
16-11-2015
80.

Conferentie Children and youngsters exposed to violence

In deze conferentie wordt gekeken naar de effecten van het feit dat kinderen en jongeren getuige zijn van geweld en wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de nadelige invloed daarvan is te verminderen en gewerkt akn worden aan herstel.

agenda
15-06-2012
81.

Handen uit de mouwen in de wijk

Training Praten over geweld achter de voordeur

agenda
05-04-2016
82.

Praten met kinderen over kindermishandeling: introductieworkshop

Workshop van een dagdeel

agenda
21-09-2016
83.

Traumatische ervaringen in de kindertijd

Congres

agenda
24-04-2015
84.

Veiligheid van kinderen, onze zorg

Seminar

agenda
25-06-2015
85.

Trauma bij kinderen

Signaleren, bejegenen en ondersteunen - Landelijke studiedag

agenda
04-10-2016
86.

Praten met kinderen over kindermishandeling: gewoon doen!

Webinar

agenda
05-09-2016
87.

Zorg van 18- naar 18+

Landelijke studiedag

agenda
17-09-2019
88.

Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Training van 2,5 dag

agenda
26-05-2015
89.

Werken met niet-westerse sociaal zwakke gezinnen

Congres

agenda
30-06-2016
90.

Algemeen overleg Tweede Kamer: Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties verzamel-algemeen overleg

agenda
15-05-2014
91.

Conferentie Samenwerking Plegeraanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Op 6 maart 2014 organiseert de Werkgroep Samenwerking Plegeraanpak een middagconferentie over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

agenda
06-03-2014
92.

Training LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
15-09-2016
93.

Regionale netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Achterhoek)

Informatie, ontmoeting, netwerken en samenwerking

agenda
28-05-2015
94.

26 maart 2009
Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen

De aanpak van kindermishandeling is in de praktijk een complexe uitdaging. Elke professional heeft eigen emoties die daadkracht en besluitvorming beinvloeden en soms ook in de weg kunnen staan. Bewuste en onbewuste weerstanden spelen hierbij een rol. Om persoonlijke weerstanden te overwinnen bij de aanpak van kindermishandeling organiseren het AMC Amsterdam en Augeo Foundation het praktijkcongres: Kindermishandeling aanpakken is weerstanden overwinnen.

agenda
26-03-2009
95.

Uitwisselingsbijeenkomst multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

Inzichten in de aanpak van kindermishandeling breder te verspreiden.

agenda
22-05-2013
96.

Het herkennen van en handelen bij Münchhausen by Proxy

Studiedag

agenda
20-11-2015
97.

Voor de Jeugd Dag 2019

Een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG

agenda
07-10-2019
98.

Workshop Praten met kinderen

Praten met kinderen over kindermishandeling

agenda
01-07-2016
99.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 3 en 10 april 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
03-04-2013
100.

Hoezo SAMEN voor de jeugd?

Over de toekomst van de zorg voor jeugd

agenda
16-11-2016
101.

Juzt transformeert in verbinding

Symposium

agenda
13-10-2016
102.

VNG Bestuurdersdag en Buitengewone ALV

Met deelsessie over huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
30-11-2016
103.

Webinar praten met kinderen over kindermishandeling

Gratis online webinar

agenda
10-06-2016
104.

Vroegsignalering bij baby's

Congres - tweede nationale editie

agenda
09-11-2016
105.

Tweede Kamer Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten van de kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 20 maart 2013:

agenda
20-03-2013
106.

Multiprobleemgezinnen

Jaarlijks congres

agenda
26-03-2020
108.

Voorkomen, signaleren, stoppen, behandelen

Jeugdhulpcongres Kindermishandeling

agenda
08-09-2016
109.

Congres Veilig Verder

Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

agenda
08-12-2016
110.

Vroegsignalering

Jaarlijks Congres - tweede nationale editie

agenda
17-02-2016
111.

Herhaling: Professioneel handelen bij vermoedens van kindermishandeling

Tijdens dit landelijk symposium zal het herkennen van fysieke kindermishandeling, psychische mishandeling en verwaarlozing centraal staan.

agenda
15-12-2011
112.

Kindermishandeling bespreekbaar maken– een training voor eerste opvang scholen

Training Pharos over huiselijk geweld, migrantenouders, kindermishandeling, meldcode Kindermishandeling.

agenda
09-10-2012
113.

Effectief hulpverlenen na kindermishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing

Landelijk Symposium Euregionaal Congresburo

agenda
16-05-2013
114.

Week van Kinderen Veilig

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik organiseert Week van Kinderen Veilig van van 18 tot en met 23 november 2013.

agenda
23-11-2013
115.

Dapper Hart Event

Taboe doorbreken over seksueel misbruik

agenda
20-11-2016
116.

Vroegsignalering en Vroeghulp 2020

Congres

agenda
05-02-2020
117.

PO-raad congres

Kennis voor morgen

agenda
10-06-2016
118.

Klokhuisuitzendingen over kindermishandeling

Vanaf dinsdag 2 april wordt een nieuwe serie van Het Klokhuis over kindermishandeling uitgezonden. Doel is kinderen weerbaarder te maken en omstanders te stimuleren om in actie te komen.

agenda
02-04-2013
119.

Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Verdiepingsmiddag

agenda
27-06-2016
120.

Trauma: Wat doe je met me?

Middagsymposium

agenda
20-09-2016
121.

Kindermishandeling en kwetsbare gezinsrelaties

Driedaagse cursus

agenda
30-05-2016
122.

Kind en trauma

Congres

agenda
28-05-2015
123.

Platform Eer en Vrijheid

Landelijke bijeenkomst

agenda
12-05-2016
124.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (Zwolle)

Eendaagse training

agenda
28-11-2016
125.

CAN conference

Child Abuse and Neglect: the facts

agenda
08-11-2012
126.

Specialistische kennisontwikkeling in een gedecentraliseerd stelsel

Congres

agenda
30-05-2016
127.

Dilemma's rond vroege kindermishandeling

Studiedag

agenda
06-12-2016
128.

Let op de kleintjes

In oktober 2011 start SMWO in Goes een nieuwe cursus 'Let op de kleintjes'. Het is vanaf juli 2011 al mogelijk om daarvoor aan te melden.

agenda
01-10-2011
129.

Wat werkt in opvoedingsvoorlichting en -ondersteuning

Landelijk symposium

agenda
04-12-2014
130.

Zijn de kinderen veilig?

Middagsymposium

agenda
19-05-2016
131.

Informatie delen in het kader van de Wet meldcode

Kenniscafé

agenda
22-06-2015
132.

Handen uit de mouwen in de wijk: praten over geweld achter de voordeur

Signaleren en handelen bij misstanden.

agenda
10-10-2014
133.

Zorg bij (v)echtscheiding

Hulpvormen en ketensamenwerking bij complexe scheidingen - congres

agenda
06-11-2019
134.

Landelijk Symposium: Verantwoord omgaan met getraumatiseerde kinderen en jongeren

Centraal staan de thema's: Wat moet de professional wel of niet doen bij de eerste opvang van een getraumatiseerd kind; waar hebben incidenteel getraumatiseerde kinderen behoefte aan; welke adequate behandelstrategieën zijn er beschikbaar en hoe moeten deze kinderen in hun dagelijkse functioneren?

agenda
22-09-2011
135.

De DSM-5 voor kinderen en jongeren

Referatencyclus

agenda
24-03-2015
136.

Week tegen kindermishandeling

18 t/m 24 november 2019

agenda
18-11-2019
137.

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico's

Opleiding van 9 dagen

agenda
07-10-2015
138.

Film 'Geraakt' en aansluitend debat

Premiere van de film 'Geraakt' met aansluitend een debat in De Balie te Amsterdam.

agenda
18-11-2014
139.

Kinderrechtentop

Op 20 november organiseert UNICEF de Kinderrechtentop. Tijdens deze conferentie gaan kinderen en jongeren, beleidsmakers en andere professionals werken aan een verdere verankering van het Verdrag in de maatschappij.

agenda
20-11-2014
140.

Samen slagvaardig handelen voor de veiligheid van het kind

Cursus differentiaal diagnose kindermishandeling en -verwaarlozing

agenda
29-05-2015
141.

Congres huiselijk geweld en kindermishandeling

maandag 9 mei en dinsdag 10 mei 2011

agenda
09-05-2011
142.

Kind & Trauma

Het congres brengt een aantal experts bijeen die ieder vanuit een eigen invalshoek informatie bieden over zienswijze, diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met traumatische ervaringen.

agenda
11-03-2014
143.

RAAK Symposium

RAAK organiseert in de Haagse regio een symposium voor beroepskrachten.

agenda
20-11-2010
144.

Onderwijscafé over kindermishandeling

Onderwijscafé op de Pabo in Sittard met als de gastspreker José Hoeymakers, maatschappelijk werkster bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling in Maastricht.

agenda
19-03-2014
145.

De Aandachtsfunctionaris maakt het verschil!

Symposium

agenda
19-11-2019
146.

Vroegsignalering kindermishandeling en huiselijk geweld

Tijdens de kraamperiode kan het zijn dat de kraamverzorgende, verpleegkundige of de verloskundige signalen ziet die mogelijk duiden op met kindermishandeling of huiselijk geweld.

agenda
22-05-2014
147.

Het was een ongelukje

Vergroten expertise in onder andere het herkennen van letsels die het gevolg zijn van kindermishandeling. Om welk type letsels gaat het precies? Hoe onderscheiden deze zich van ‘normale’ letsels?

agenda
05-04-2012
148.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Nijmegen

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
18-06-2015
149.

Preventie kindermishandeling

Inspiratiemiddag

agenda
13-12-2016
150.

LVAK-aandachtsfunctionaris (Amersfoort)

Meerdaagse training

agenda
14-11-2016
151.

Samen het zwijgen doorbreken

Vooraankondiging: Stichting Geheim Geweld organiseert op donderdag 20 juni 2013 een landelijke themabijeenkomst voor slachtoffers van kindermishandeling.

agenda
20-06-2013
152.

Kracht uit geweld - Bijeenkomst zorg en onderwijs

Bijeenkomst voor professionals uit de zorg/het onderwijs

agenda
05-09-2013
153.

Niets doen blijft geen optie

Over de aanpak van kindermishandeling vandaag en morgen. De conferentie markeert de officiële start van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

agenda
27-09-2012
154.

Patronen doorbreken. Themadag Stichting Geheim Geweld

Op maandag 17 november 2014 in de Week van Kinderen Veilig, organiseert Stichting Geheim Geweld voor de achtste keer een landelijke themadag voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van kindermishandeling.

agenda
17-11-2014
155.

De gemeente in actie! Signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg

Professionals moeten zicht hebben op signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling en ontspoorde mantelzorg om het beleid te kunnen vormgeven.

agenda
27-02-2014
156.

Teacher's Talk GIA en meldcode

Voor docenten mbo en hbo van zorg-, agogische- en welzijnsopleidingen

agenda
21-05-2015
157.

Congres 'Verder met de regionale aanpak kindermishandeling'

De afgelopen jaren is in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin in alle regio’s gewerkt aan de aanpak van kindermishandeling. Dit congres gaat over de daaruit voorgekomen goede praktijken, hoe die stevig verankerd kunnen worden en elders navolging vinden.

agenda
14-02-2011
158.

Training: (H)erkennen van kindermishandeling

Kennen, herkennen en erkennen van kindermishandeling zijn de 3 centrale thema’s van de scholing. Men leert kindermishandeling beter te signaleren en zich de stappen uit het nieuwe protocol kindermishandeling eigen te maken.

agenda
23-01-2014
159.

Kindermishandeling - pak aan!

Stap voor stap door de meldcode voor een optimale samenwerking met de ketenpartners!

agenda
01-02-2012
160.

Een vreemde thuis

Cursus - effect van traumatisering en GIA

agenda
27-11-2015
161.

Het onzichtbare kind

Symposium

agenda
13-10-2016
162.

“Kinderen, ons een zorg” Professionaliseringdag aanpak Kindermishandeling

Vooraankondiging professionaliseringdag voor politiemedewerkers en partners.

agenda
17-11-2014
163.

Kindermishandeling en de NODO-procedure

Module gegeven op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2013, bedoeld voor artsen die direct betrokken zijn bij het onderzoek van kinderen die (mogelijk) het slachtoffer zijn van kindermishandeling en/of seksueel misbruik.

agenda
06-06-2013
164.

Inzicht in jeugdrecht

Congres - rechten, plichten, maatregelen en straffen

agenda
22-09-2016
165.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Eendaagse training

agenda
23-06-2016
166.

De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht

Op maandag 28 november 2011 organiseert Studiecentrum Kerckebosch de themadag 'De Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen in aantocht!'.

agenda
28-11-2011
167.

Slachtofferschap, Trauma en Geweld – een onontwarbare kluwen?

Congres

agenda
25-05-2016
168.

Zevende landelijke CELEVT congres

Over nieuwe inzichten en multidisciplinaire interventies voor traumabehandeling

agenda
10-10-2019
169.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
17-06-2014
170.

Seminar 'Trauma wat doe je met me?'

Voor professionals in de regio Groningen

agenda
09-06-2016
171.

Workshop Veiligheid en Zorg

Raad op Zaterdag - voor gemeenteraadsleden

agenda
24-09-2016
172.

Kindermishandeling komt dichtbij

Van donderdag 2 februari 2012 t/m zaterdag 4 februari 2012 vindt het symposium 'Kindermishandeling komt dichtbij' plaats in Utrecht.

agenda
02-02-2012
173.

Dag van het Misbruikte Kind

Voor mensen die als kind seksueel misbruikt zijn

agenda
14-09-2019
174.

Werken met gezinnen in (v)echtscheidingen en strijdzaken

Driedaagse cursus

agenda
28-09-2016
175.

Congres Commissie-Samson: omringd door zorg, toch niet veilig

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar rapport ‘Omringd door zorg, toch niet veilig’. Op donderdag 11 oktober 2012 organiseert de commissie een congres rondom de thema’s en aanbevelingen van het eindrapport.

agenda
11-10-2012
177.

Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling (regio Arnhem)

Regionale netwerkbijeenkomst

agenda
04-06-2015
178.

Landelijk congres: Kind, Gezin en Geweld

Actuele inzichten & ontwikkelingen voor de signalering, opsporing, vervolging en berechting van geweld tegen kinderen.

agenda
07-12-2010
179.

Kindermishandeling bespreekbaar maken met migrantenouders

Pharos biedt op 20 november en 4 december 2013 van 9.30 - 16.30 uur de (tweedaagse) training huiselijk geweld, meldcode Kindermishandeling, migrantenouders, migrantenkinderen, kindermishandeling.

agenda
20-11-2013
180.

Dag van de Eerstelijn 2015

Thema: Van 0 - 18 jaar in 1 dag: van baby tot puber

agenda
21-01-2015
181.

Opleiding regisseur huiselijk geweld en kindermishandeling

Vijfdaagse opleiding

agenda
17-11-2015
182.

Chronisch trauma bij kinderen en jong volwassenen

Congres

agenda
16-06-2016
183.

Conferentie ‘’Wat kun je doen?’’

In de conferentie gaat in op de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vormt de afsluiting van de RAAK- periode in Hollands Midden.

agenda
23-11-2010
184.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Workshop

agenda
24-03-2016
185.

NVvP Voorjaarscongres

Thema 2016: Samen beter, beter samen

agenda
30-03-2016
186.

De lange weg naar herstel

Themadag kindermishandeling - Stichting Geheim Geweld

agenda
25-04-2016
187.

Bijeenkomst netwerk ervaringswerkers

Voor mensen met ervaring met een geweldsvorm achter de voordeur

agenda
13-10-2016
188.

Symposium: ‘Komt een ouder bij de dokter’

Ouderproblematiek als signaal van kindermishandeling.

agenda
03-06-2013
189.

Praten met kinderen over kindermishandeling

Introductieworkshop

agenda
18-11-2016
190.

Werken met verbeterde meldcode en afwegingskaders

Train-de-trainer

agenda
09-11-2018
191.

Omgaan met vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik in de kinderopvang

Oefenen met de lastige situaties die zich in de praktijk voordoen bij vermoedens van kindermishandeling en seksueel misbruik.

agenda
20-01-2012
192.

Afname beschermingsonderzoeken: succes of risico?

Expertmeeting

agenda
16-07-2015
193.

Jaarcongres huiselijk geweld

Jaarcongres

agenda
21-11-2019
194.

Jeugdige slachtoffers en slachtoffers van huiselijk geweld

Congres

agenda
06-10-2016
195.

Filmtrilogie: STIL

Over jongeren en huiselijk geweld

agenda
20-11-2015
196.

Drie geheimen voor praten met kinderen over kindermishandeling

Webinar

agenda
07-03-2016
197.

Vooraankondiging Wmo Atelier 7 Huiselijk geweld en kindermishandeling

Slaan mag niet, mishandeling is onaanvaardbaar. Niettemin is er veel fysiek en psychisch leed achter de Amsterdamse voordeur. Publiekscampagnes wijzen ons allemaal aan als alerte, verantwoordelijke omstanders die moeten ingrijpen als de situatie daarom vraagt. Maar het signaleren van huiselijk geweld en er vervolgens melding van maken, vergen, naast moed en begrip, ook deskundigheid en onderscheidingsvermogen. Hoe te handelen in welke situaties?

agenda
06-10-2010
198.

Spelworkshop Taboe als teambuilding

Tijdens een dagdeel ga je als team aan de slag rondom het onderwerp seksueel misbruik en onveiligheid in relaties.

agenda
25-06-2014
199.

Ketenbijeenkomst Veilig Thuis Gelderland-Zuid, regio Rivierenland

Informatie over Veilig Thuis Gelderland-Zuid voor professionals

agenda
11-06-2015
200.

Kind in de knel! Over (v)echtscheiding en meer

Symposium

agenda
30-01-2015
201.

Omgaan met de meldcode binnen vrijwilligersorganisaties

Afronding pilot training Contactpersonen meldcode

agenda
24-11-2015
202.

European Conference on Child Abuse and Neglect

State of the art overview expertise - establishing cross-border cooperation

agenda
25-05-2016
203.

Conflictscheidingen

Webinar

agenda
12-04-2016
204.

Genezen of voorkomen?

Debat over lokale politiek en aanpak huiselijk geweld & kindermishandeling.

agenda
26-11-2014
205.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Workshop

agenda
19-11-2015
206.

Congres Kindermishandeling - preventie, signalering & behandeling

Tijdens dit congres over kindermishandeling is er zowel aandacht voor preventie, voor tijdige herkenning, als voor behandeling als er mishandeling is geweest.

agenda
07-11-2014

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: