Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

43 resultaten gevonden met "kindermishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Kamerbrief van staatssecretaris Van Rijn (VWS).

beleid
12-01-2016
2.

Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik

De Taskforce heeft tot taak om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan 'Kinderen Veilig' uit 2011 en het aanjagen en agenderen van de acties uit dit plan. December 2014 verscheen de Midterm Actieplan Kinderen Veilig. Op 18 maart 2015 informeerde de Taskforce kindermishandeling de Kamercommissie over de noodzaak van het delen van informatie.

beleid
07-08-2014
3.

Rapport Veiligheid in verbinding

Onderwijs en de justitiële keten samen voor kind en jongere.

beleid
01-05-2015
4.

Midterm review Actieplan Kinderen Veilig

In 2012 is de uitvoering van het Actieplan Kinderen Veilig gestart. De looptijd van het Actieplan Kinderen Veilig is vijf jaar. Om flexibel te kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij is halverwege de looptijd een midterm review gehouden en zijn deels nieuwe acties geformuleerd die geweld tegen kinderen tegengaan.

beleid
29-12-2014
5.

Kinderporno aangepakt

Deze rapportage bevat een voorstel voor de landelijke inrichting van de organisatie van de aanpak van kinderporno en kindersekstoerisme.

beleid
09-06-2011
6.

Nationaal rapport van de Universal Periodic Review tweede cyclus

Nederlandse versie van de rapportage over mensenrechtensituatie in Nederland.

beleid
07-05-2012
7.

Overzicht wet- en regelgeving uitwisseling gegevens bij kindermishandeling

Rapportage die de juridische kaders schetst voor het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van schade bij kindermishandeling.

beleid
20-12-2015
8.

Financiering Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Factsheet van de VNG voor gemeenten

beleid
13-11-2018
9.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
10.

Kamerbrief over forensisch onderzoek naar zedendelicten en kindermishandeling

Minister van der Steur (VenJ) informeert de Tweede Kamer over zijn standpunt ten aanzien van de motie van de Kamerleden Van Toorenburg en Keijzer (CDA). Aanleiding van de motie was het bericht dat onderzoeken naar zedenmisdrijven bij minderjarigen en kindermishandeling uitsluitend door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zouden worden uitgevoerd.

beleid
23-09-2015
11.

Kamerbrief over inzet van strafrecht bij aanpak kindermishandeling

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de toezeggingen tijdens het plenair debat (inzet van strafrecht bij aanpak) Kindermishandeling van 2 april 2014.

beleid
14-05-2014
12.

Raadgever RegioAanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Bondige informatie voor raadsleden over RegioAanpak Veilig Thuis.

beleid
20-06-2014
13.

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

beleid
01-09-2013
14.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
15.

Beleidsdoorlichting over de zorg, jeugdzorg en publieke gezondheidszorg in Caribisch Nederland

Beleidsdoorlichting van artikel 4.5 van de VWS-begroting over de periode 2011–2015

beleid
19-01-2017
16.

Kamerbrief voortgang aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) mede namens de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
22-12-2014
17.

Kinderen veilig: Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016

Met één gezamenlijk plan van aanpak werken alle betrokken professionals aan de veiligheid van het kind, de hulpverlening in het gezin en de aanpak van de daders.

beleid
28-11-2011
18.

Verslag van een algemeen overleg: Aanpak huiselijk geweld

De vaste commissie voor VWS en de vaste commissie voor V&J hebben op 15 mei 2014 overleg gevoerd met staatssecretaris Van Rijn van VWS, minister Opstelten van V&J en staatssecretaris Teeven van V&J over kindermishandeling – geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het verslag is vastgesteld 23 juli 2014.

beleid
23-07-2014
19.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
20.

Samen in actie tegen kindermishandeling

Factsheet van de Taskforce Kindermishandeling Regio Hart van Brabant

beleid
13-06-2019
21.

Zes Collectieven tegen Kindermishandeling

Gemeentelijke aanpak in samenwerkingsverbanden

beleid
18-05-2016
22.

Collectieven tegen kindermishandeling, bestuurders vertellen

Bestuurders vertellen over hun verbeteragenda

beleid
26-01-2017
23.

Wetsvoorstel Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerstuk, 20 november 2008

beleid
27-11-2008
24.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
25.

Multidisciplinaire aanpak complexe problematiek, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld

Notitie in het kader van de uitvoeringsagenda voortkomend uit de brief “kwaliteitsimpuls DU/VO Vrouwenopvang”.

beleid
20-05-2015
26.

Rijksbegroting 2016

Enkele actiepunten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en veiligheid uit deel XVI Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

beleid
18-09-2015
27.

Collectieven tegen Kindermishandeling, eindrapport

Eindrapport met opbrengsten en ervaringen

beleid
23-02-2017
28.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
29.

Kamerbrief voortgang aanpak GIA

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) sinds de voortgangsrapportage van 2 februari 2017.

beleid
19-10-2017
30.

Geweld hoort nergens thuis, actieplan 2018-2021

Geweld hoort nergens thuis is het landelijk programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de periode 2018-2021. Het programma is opgebouwd langs drie actielijnen.

beleid
25-04-2018
31.

Kamerbrief over Rapport Jeugdgezondheidszorg Actief

Minister De Jonge (VWS) biedt met deze Kamerbrief het rapport 'Jeugdgezondheidszorg Actief' van de JGZ aan de Tweede Kamer aan.

beleid
20-12-2017
32.

Geweld hoort nergens thuis. Tweede voortgangsrapportage

Tweede voortgangsrapportage over het programma Geweld hoort nergens thuis

beleid
03-07-2019
33.

Strategische agenda VWS: Van systemen naar mensen

De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben hun visie voor beleid voor de komende periode gepresenteerd. Zij geven onder meer aan dat ‘een integrale, persoons- en buurtgerichte aanpak de scheidslijn tussen de curatieve zorg en de langdurige zorg zal doen vervagen’.

beleid
08-02-2013
34.

Kamerbrief over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het gedecentraliseerde jeugdstelsel.

beleid
28-11-2017
35.

Verbeteragenda Dordrecht: Dordtse kinderen groeien veilig op!

Dordts Collectief tegen Kindermishandeling

beleid
01-10-2015
36.

Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

Brief van minister De Jonge en minister Dekker aan de Tweede Kamer over het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT)

beleid
03-07-2019
37.

Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het wetsvoorstel voor het verplichte gebruik van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 28 oktober 2011 aangeboden aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) heeft het wetsvoorstel voorbereid, minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is medeondertekenaar.

beleid
30-07-2013
38.

Veiligheid achter de voordeur

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur?

beleid
10-12-2013
39.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

beleid
16-12-2013
40.

Wet tijdelijk huisverbod. De volgende stap

Advies aan het ministerie van Veiligheid en Justitie

beleid
10-09-2016
41.

Stand van zaken aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Kamerbrief van de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming en de minister van OCW

beleid
30-03-2018
42.

Kinderen Veilig Thuis

Actieplan voor de aanpak van kindermishandeling

beleid
05-07-2007
43.

Landelijke ontwikkelingen aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Gemeenten krijgen de komende tijd te maken met veranderingen op het gebied van het beleid inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze publicatie worden de belangrijkste elementen (wettelijk traject, inanciële aspecten, regionale context, ondersteuning en planning) naast elkaar gezet.

beleid
13-06-2013

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: