Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

44 resultaten gevonden met "mannen"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Pionieren in de mannenopvang

Een verkennende onderzoek naar de ernst van de problematiek van mannelijke slachtoffers en naar het effect van de opvang.

feiten en cijfers
18-08-2011
2.

Mannen en seksuele problematiek

Studiedag bejegening, begeleiding en behandeling

agenda
20-05-2015
3.

Landelijk onderzoek mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Om meer inzicht te krijgen in huiselijk geweld bij mannen is door forensische artsen van de GGD Amsterdam een landelijk onderzoek gestart. Dit onderzoek kijkt onder andere naar de veroorzaker van het geweld, de duur en frequentie, in hoeverre het slachtoffers hierover met iemand heeft gesproken en of er aangifte is gedaan.

nieuws
17-02-2009
4.

Het is niet stoer

De gevolgen van kindermishandeling voor jongens en mannen

publicatie
22-07-2019
5.

Als de nood aan de man is.

Een verkennende studie naar de opvang van en hulpverlening aan mannelijke slachtoffers van (dreiging van) geweld in afhankelijkheidsrelaties.

feiten en cijfers
06-05-2010
6.

Trainingsmodules over mannenmishandeling

De expertise die werd opgedaan tijdens de pilot Mannenopvang is verwerkt in trainingsmodules. De trainingen zijn gericht op organisaties als Veilig Thuis, de buurt-/wijkteams, politie, gemeenten en hulpverleningsorganisaties.

nieuws
17-11-2016
7.

Filmpje mannelijk slachtofferschap YouTube hit

ManKind Initiative, een Britse organisatie die opkomt voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, heeft door middel van een confronterend filmpje op YouTube de aandacht op zich weten te vestigen. Het houdt de kijker een spiegel voor: wat doe je als omstander als een vrouw een man mishandelt?

nieuws
26-05-2014
8.

Taboe mannelijk slachtofferschap nog altijd groot

Er rust nog altijd een taboe rondom mannelijk slachtofferschap. Dit taboe moet verder worden doorbroken. Daarbij moet worden meegenomen dat meer bekendheid tot een grotere vraag naar mannenopvang kan leiden. Dat is een van de conclusies van de evaluatiestudie 'Pionieren in de mannenopvang'.

nieuws
18-08-2011
9.

Symposium Mannen die seks kopen

Wat is hun verantwoordelijkheid?

agenda
20-04-2015
10.

Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld

Landelijke bijeenkomst

agenda
05-03-2015
11.

Emancipator zoekt mannelijke rolmodellen

Emancipator is op zoek naar gemotiveerde jonge mannen die rolmodel willen worden om geweld tegen vrouwen te voorkomen. De organisatie houdt in november een trainingsweekend waar deze rolmodellen vaardigheden en inspiratie kunnen opdoen om zelf een activiteit rond dit thema te organiseren.

nieuws
28-09-2018
12.

Behoefte aan opvang mannelijke slachtoffers huiselijk geweld

Ruim 300 mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld klopten tussen juli 2008 en september 2009 voor hulp aan bij de mannenopvang in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Van hen werden er 90 opgevangen in de mannenopvang.

nieuws
22-03-2010
13.

Mannenopvang Zwolle en Tilburg van start

Mannelijke slachtoffers van huiselijk- en eergerelateerd geweld of mensenhandel kunnen vanaf deze week terecht bij de mannenopvang in Zwolle en Tilburg. De opvang is in handen van Kadera (Zwolle) en Kompaan en De Bocht (Tilburg/Goirle).

nieuws
04-01-2017
14.

Utrecht: Moviera

organisatie
10-10-2011
15.

Working with Men and Boys to Prevent Gender-based Violence (artikel)

Principles, Lessons Learned, and Ways Forward

publicatie
20-12-2014
16.

Opvang voor mishandelde mannen blijft voorlopig open

De voorzieningen voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld blijven zeker tot eind volgend jaar open. Dat heeft staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid en Welzijn besloten.

nieuws
15-08-2011
17.

Onderzoeksrapport: Thuis in je huis

Een kwalitatief onderzoek naar mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
09-04-2008
18.

Het Monsterverbond

Foute mannen in een aantal herkenbare categorieën

publicatie
01-01-2004
19.

Stichtingen pleiten voor meer mannenopvang

De vier stichtingen die in Nederland mannenopvang bieden, willen dat op meer plekken in het land blijf-van-mijn-lijfhuizen voor mannen komen. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De vier opvanghuizen voor mannen zitten continu vol.

nieuws
25-01-2010
20.

De gewelddadige man

Handvatten voor hulpverleners die werken met mannen met een agressief-gewelddadige levensstijl

publicatie
01-01-2004
21.

De gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en jongens

Bijeenkomst

agenda
15-11-2016
22.

En mannen dan? Over gender en geweld (artikel)

Blog van Renée Römkens, directeur van Atria, over de relatie tussen gender en geweld, daderschap en slachtofferschap, en de invloed van ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op geweld. Naar aanleiding van een conferentie van de European Society of Criminology in Porto.

publicatie
08-09-2015
23.

Expertmeeting partnergeweld

Belang van meervoudige partijdigheid en gender sensitiviteit

agenda
17-11-2015
24.

Aandacht voor mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland vraagt met het project 'Mannen, kom op!' aandacht voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Afgelopen zaterdag 5 oktober gingen het acteurs van het project op verschillende locaties in Purmerend de straat op om heftige ruzies na te spelen.

nieuws
07-10-2013
25.

Den Haag: Stichting Wende

organisatie
10-10-2011
26.

Gender based violence and human rights: international perspectives

Symposium

agenda
08-12-2017
27.

Informatieavonden mannelijke slachtoffers Zaanstreek-Waterland

Onder de naam ‘Mannen kom op!’ worden in Zaanstreek-Waterland de komende tijd informatiebijeenkomsten gehouden voor mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld.

nieuws
20-05-2014
28.

Eergerelateerd geweld in Nederland: onderzoek naar mannelijke slachtoffers

Een onderzoek naar mannelijke slachtoffers: bekend maakt onbemind!

feiten en cijfers
12-02-2007
29.

Het taboe te lijf

Middagsymposium over jongens die mishandeld zijn

agenda
02-12-2019
30.

28 november 2008
Danstherapie en cognitieve gedragstherapie voor seksueel misbruikte mannen

Vijftien procent van de bevolking is ooit seksueel misbruikt. Eén op de drie misbruikten is een man. Cijfers die niet vrolijk stemmen. Gelukkig is er ook professionele hulp mogelijk. Een effectieve en bovendien expressieve vorm van hulp is de dans- en cognitieve gedragstherapie. Deze therapie staat centraal tijdens het symposium in Poortugaal op 28 november aanstaande.

agenda
28-11-2008
31.

Studiedag Partnergeweld

Een complex verhaal

agenda
08-12-2016
32.

Proef mannenopvang verlengd

Een proef in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag om mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen, wordt met een jaar verlengd, tot eind 2011. Dat heeft Amsterdam vandaag bekendgemaakt. De steden verlengen de proef zodat zij de effecten van de opvang op langere termijn kunnen bekijken.

nieuws
03-11-2010
33.

Te weinig opvang voor bedreigde mannen

Mannen die slachtoffer zijn geworden van eerwraak of mensenhandel kunnen nauwelijks ergens terecht. Dat meldt het AD. De blijf-van-mijn-lijfhuizen zijn volledig ingericht op vrouwen.

nieuws
15-08-2007
34.

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen

Mannen met gewelddadige vaders hebben een verhoogd risico om een geweldsdelict te plegen.

publicatie
18-04-2014
35.

Vrouwenmishandeling meestal door een bekende

Bij het merendeel van de mishandelingen en bedreigingen bij vrouwen is de dader een bekende van het slachtoffer. Bij drie op de tien mishandelde vrouwen is de (ex-)partner of een familielid de dader. Dat is bij mannen veel minder het geval. Weliswaar zijn mannen vaker dan vrouwen slachtoffer van mishandeling (1,3 versus 0,7 procent) en bedreiging (4,6 versus 2,5 procent).  Vrouwen hebben veel vaker te maken met seksueel geweld dan mannen.

nieuws
11-12-2012
36.

Brits onderzoek: mannelijke slachtoffers worden genegeerd

Huiselijk geweld neemt toe in Groot-Brittannië en treft aanzienlijk meer mannen dan gedacht. Vier op de tien slachtoffers zijn van het mannelijke geslacht. Dat blijkt uit onderzoek door een Britse organisatie voor meer gelijkheid.

nieuws
06-09-2010
37.

Mannenopvang voortgezet

De mannenopvang in de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam (G4) wordt in ieder geval tot 1 januari 2015 voortgezet. Sinds de start van het project mannenopvang in 2008 hebben ruim 200 mannelijke slachtoffers van (dreigend) geweld tijdelijk onderdak gevonden. Namens de G4 maakte Amsterdam dat gisteren bekend.

nieuws
13-06-2012
38.

Amsterdam: Veilig Thuis

Hebt u een vermoeden van geweld tegen mannen? Of bent u zelf slachtoffer? Als u hulp nodig hebt staan er mensen voor u klaar die samen met u zoeken naar een oplossing. Hier zijn de opvangplaatsen voor bestemd waar u ook terecht kunt voor de juiste hulp en begeleiding. Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer: 0800 2000.

organisatie
10-10-2011
39.

Nijmeegse wethouder wil ook opvang voor mannen

De Nijmeegse wethouder Bert Frings (Zorg en Welzijn) zou op termijn opvangmogelijkheden voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld in de regio Nijmegen willen creëren. Dat liet hij gisteren tijdens de open dag van de nieuwe locatie van het Hera-opvanghuis voor vrouwen weten.

nieuws
07-07-2011
40.

Bussemaker: ‘Mannen neem stelling tegen seksueel geweld’

Minister Bussemaker (OCW) doet vandaag namens de Europese Unie voor de Verenigde Naties in New York een oproep om de bestrijding van geweld tegen vrouwen wereldwijd hoog op de agenda te zetten. Ze wil de focus van het probleem verplaatsen naar de mannen, ook in Nederland. Dat zei zij gisteren in een interview met NU.nl.

nieuws
14-03-2016
41.

Overdracht agressief gedrag vader op zoon

Gewelddadige ouders hebben vaker gewelddadige kinderen. Agressief gedrag, zoals bedreigingen, mishandeling en moord, blijkt in grote mate via de mannelijke familiebanden te worden doorgegeven. Dit stelt Steve van de Weijer in een proefschrift dat hij volgende week verdedigt.

nieuws
18-03-2014
42.

Rotterdam: Arosa

organisatie
10-10-2011
43.

Working with men and boys

Preventing child sexual abuse

publicatie
01-10-2015
44.

Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld (artikel)

Artikel uit Justitiële verkenningen over de wijze waarop genderrollen in het denken over eergerelateerd geweld gestalte hebben kregen.

publicatie
20-08-2013

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: