Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

258 resultaten gevonden met "ouderenmishandeling"

1.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
2.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is het handelen of het nalaten van handelen van al degenen die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk lijden zal, en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

dossier
04-12-2012
3.

Actieplan Ouderen in veilige handen

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten wil misbruik en mishandeling van ouderen snel aan banden leggen. Ze trekt de komende jaren jaarlijks € 10 miljoen uit om dat doel te bereiken. De staatssecretaris wil het geweld zo snel mogelijk stoppen door het snel te signaleren, te melden en door goede ondersteuning van slachtoffers.

beleid
30-03-2011
4.

Factsheet Ouderenmishandeling I: Algemene informatie

De factsheet bevat algemene informatie over ouderenmishandeling. Het behandelt o.a. de achtergronden, vormen en de signalen van ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
01-07-2009
5.

Factsheet ouderenmishandeling III; financiële uitbuiting en financieel misbruik van ouderen

Kenmerken en omstandigheden van de slachtoffers en de motieven van de plegers van financieel misbruik of van financiële uitbuiting van ouderen.

feiten en cijfers
01-05-2009
6.

Ouderenmishandeling

Landelijke en regionale cijfers uit de Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

feiten en cijfers
15-02-2018
7.

Factsheet ouderenmishandeling IV - ontspoorde zorg, risico op ouderenmishandeling bij mantelzorg

Deze factsheet bevat informatie over het verschijnsel ontspoorde zorg bij mantelzorgers als vorm van ouderenmishandeling en belicht de achtergronden ervan.

feiten en cijfers
01-07-2010
8.

Factsheet Ouderenmishandeling II: Ouderenmishandeling en de Wmo

De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
01-07-2009
9.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
15-09-2014
10.

Voorlichters moeten taboe ouderenmishandeling doorbreken

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport is vandaag met vier ouderenorganisaties een campagne begonnen die het taboe rond ouderenmishandeling moet doorbreken en het onderwerp bespreekbaar moet maken. De campagne ‘Ouderen in veilige handen’ zal lopen tot einde 2014.

nieuws
13-11-2012
11.

Wanneer huiselijk geweld ouderen treft…Een methodische handleiding in de aanpak van ouderenmishandeling

De kern van deze handleiding is het willen voorkomen van en/of doorbreken van patronen van geweld en het bieden van passende hulp.

interventie
15-04-2010
12.

‘Maak ouderenmishandeling mantelzorger bespreekbaar’

Mantelzorgers zouden structureel dagen moeten hebben dat zij even niet hoeven te zorgen. Dat stelt Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde van Rivas in een interview met het AD over ouderenmishandeling.

nieuws
30-05-2013
13.

Community Care MEETS: De aanpak ouderenmishandeling

Het lectoraat Community Care maakte in 2017 vlogs om studenten, praktijkpartners en mensen uit het werkveld te informeren over lopende onderzoeksprojecten. Vlog #5 gaat over de aanpak ouderenmishandeling.

publicatie
13-03-2018
14.

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris van Rijn gaat, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in op de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Tevens wordt in deze brief een reactie gegeven op een opiniestuk van NRC Handelsblad 20 november 2013 over voortgang in de aanpak van kindermishandeling.

beleid
16-12-2013
15.

Voortgangsrapportage najaar 2012 ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’

Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de rijksbrede aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
30-10-2012
16.

'Je ziet het pas als je het gelooft'

Preventie en bestrijding van ouderenmishandeling

publicatie
25-04-2005
17.

Miljoenen Europese ouderen mishandeld

In Europa worden jaarlijks minstens 4 miljoen ouderen geslagen, geschopt, gestoken of wordt bij hen brandwonden aangebracht. Dat staat in een rapport van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO dat gisteren is gepresenteerd. Naar schatting sterven er ieder jaar 2500 ouderen door toedoen van familieleden.

nieuws
17-06-2011
18.

Elder Abuse in Europe

The objective to develop a reference framework of Good Practices to prevent elder abuse.

feiten en cijfers
21-06-2010
19.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe editie van de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is uit. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
15-04-2014
20.

Themabijeenkomst Samen zorgen voor onze kleurrijke ouderen

Deze bijeenkomst, georganiseerd door het SHG Amsterdam, is bedoeld voor professionals en zelfhulporganisaties die betrokken zijn bij ouderen uit andere culturen.

agenda
02-12-2014
21.

Ouderen in veilige handen: Themamiddag professionals

Themamiddag voor professionals in De Boschpoort te Winschoten: lezing door auteur Theo Royers – workshops op thema (financiële uitbuiting, meldcode, mantelzorg etc) – gesprek & discussie.

agenda
17-06-2013
22.

Toename meldingen ouderenmishandeling Rotterdam

Rotterdamse hulpverleners trekken steeds vaker aan de bel wanneer vijfenzestigplussers mishandeld worden. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de havenstad is toegenomen. Tot nu toe zijn er al 124 meldingen gedaan ten opzichte van 100 meldingen vorig jaar.

nieuws
15-11-2013
23.

Rozenactie voor bewustwording ouderenmishandeling

Vandaag is het de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling. In Amsterdam gaan de portefeuillehouders huiselijk geweld van de diverse stadsdelen daarom de straat op om witte rozen uit te delen aan bewoners. De rozenactie wordt georganiseerd door het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten.

nieuws
15-06-2012
24.

Lichte stijging meldingen ouderenmishandeling

De Steunpunten Huiselijk Geweld hebben vorig jaar 1027 meldingen van ouderenmishandeling ontvangen, een lichte stijging (3%) ten opzichte van 2011 (994). Dat meldt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. De meeste meldingen zijn afkomstig van professionals.

nieuws
13-06-2013
25.

Ouderenmishandeling: Voorkomen, signaleren en bestrijden

Hoe signaleert u ouderenmishandeling? Wat kunt u doen om het te voorkomen en te bestrijden?

agenda
23-09-2014
26.

Ga met ouderen zélf in gesprek over mishandeling (artikel)

Kennis over en stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling.

publicatie
14-06-2017
27.

Conferentie Stop Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling bestaat! Sluit je ogen er niet voor. Niets doen is geen optie!

agenda
19-09-2013
28.

Voorlichtingsbijeenkomst over mishandeling ouderen

Iedereen die bij ouderen betrokken is moet signalen van mishandeling eerder herkennen en hulp inroepen.

agenda
16-06-2011
29.

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

feiten en cijfers
27-11-2015
30.

Studiemiddag Aanpak Ouderenmishandeling

Studiemiddag in het kader van Internationale Dag Bestrijding Ouderenmishandeling.

agenda
12-06-2014
31.

Als de zorg voor een oudere u teveel wordt

Folder voor mantelzorgers van ouderen. In het kader van Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid.De folder gaat in op de volgende onderwerpen:

publicatie
22-04-2015
32.

Aanpak huiselijk geweld: samenhang activiteiten geweld in huiselijke kring

Een rijksbrede aanpak gericht op alle vormen van geweld in huiselijke kring, zoals partnergeweld, kindermishandeling, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en vrouwelijke genitale verminking. Het is nu tijd om te focussen en de aanpak aan te scherpen.

beleid
05-07-2012
33.

Preventie en aanpak ouderenmishandeling

Een handreiking voor de gemeente

publicatie
18-05-2016
34.

Samen sterk tegen ouderenmishandeling!

Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam wil de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten.

agenda
13-06-2013
35.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
36.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

World Elder Abuse Awareness Day

agenda
15-06-2016
37.

Ouderen vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakte het CBS bekend in de Week Zonder Geweld van 2014.

feiten en cijfers
27-11-2014
38.

Extra aandacht ouderenmishandeling West-Brabant

Het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant gaat de komende tijd meer aandacht besteden aan ouderenmishandeling. Dat werd woensdag tijdens een eerste werkconferentie over ouderenmishandeling in Breda bekendgemaakt.

nieuws
20-09-2012
39.

Bespreekbaar maken ouderenmishandeling onder migranten

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)vertegenwoordigt meerdere groepen migranten. Voor de campagne 'Ouderen in veilige handen' sloten ook organisaties van vluchtelingenouderen zich aan. NOOM heeft voor de campagne binnen elke van lidorganisatie zijn eigen gespreksleiders opgeleid, 110 in totaal.

interventie
03-12-2013
40.

7 miljoen euro extra voor aanpak ouderenmishandeling

Demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten stelt structureel 7 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak ouderenmishandeling. Het geld wordt beschikbaar gesteld voor centrumgemeenten vrouwenopvang. Dit schrijft zij vandaag aan de Tweede Kamer.

nieuws
22-05-2012
41.

Justitiële Verkenningen over ouderenmishandeling

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

nieuws
30-12-2015
42.

Kamerbrief over voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA).

beleid
16-06-2015
43.

Ouderen Veilig Thuis

Beschrijving van de nieuwe werkwijze rondom ouderenmishandeling

interventie
12-03-2015
44.

Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen.

Resultaten van de pilots in zeven centrumgemeenten, in het kader van het Actieplan Ouderen in veilig handen.

publicatie
26-06-2015
45.

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe tot een kwart van de bevolking, en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de levenskwaliteit van mensen.

feiten en cijfers
28-04-2011
46.

Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling (door familie en vrienden)

In deze training krijgt u handvatten hoe te handelen volgens de professionele richtlijnen van de Wet Meldcode bij ouderenmishandeling.

agenda
08-06-2012
47.

Ouderenmishandeling in Nederland

Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

publicatie
16-06-2015
48.

Workshop ‘Herkennen van gehechtheidsstijlen’ helpt bij snellere signalering ouderenmishandeling

Vilans organiseert op 26 juni een workshop over het herkennen van gehechtheidsstijlen.

agenda
26-06-2012
49.

DVD ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’

De dvd ‘Je ziet het pas als je het gelooft!’ helpt ouderen, vrijwilligers en professionals om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken en oplossingen te zoeken. De dvd is te gebruiken voor algemene voorlichting aan ouderen en vrijwilligers of voor training aan professionals.

nieuws
04-07-2013
50.

Aantal meldingen ouderenmishandeling neemt vlucht

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39 procent (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.

nieuws
15-06-2015
51.

Training ‘Herkennen van gehechtheidspatronen’ en ouderenmishandeling

In de training ‘Herkennen van gehechtheidspatronen’ leert u hoe mensen hun intieme relaties onder woorden brengen en hoe u dit patroon in kaart kunt brengen.

agenda
05-11-2014
52.

Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject Bewustwording ouderen

Een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting

feiten en cijfers
13-02-2015
53.

Staatssecretaris Van Rijn introduceert 35 voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft eind vorige week de namen van 35 voorlichters ouderenmishandeling bekend gemaakt. Deze vrijwilligers van vier ouderenbonden - ANBO, UniekBO, PCOB en NOOM – hebben een training gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

nieuws
08-04-2013
54.

Ouderenmishandeling: themanummer Justitiële Verkenningen

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

publicatie
30-12-2015
55.

Voorlichtingsmateriaal Ouderen in veilige handen

Het ministerie van VWS heeft divers voorlichtingsmateriaal laten ontwikkelen om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen. Zo zijn voor alle Steunpunten Huiselijk Geweld honderd kaartspelen ter beschikking gesteld met op de achterkant de tekst: ‘Het is eerder ouderenmishandeling dan je denkt. Praat er over!’.

nieuws
17-05-2013
56.

‘Voeg notariaat toe aan meldcode’

Notarissen moeten vermoedens van uitbuiting en financieel misbruik kunnen melden, ondanks hun beroepsgeheim. Dat zegt Jef Oomen van de Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vanavond in het programma De Vijfde Dag.

nieuws
02-10-2013
57.

Leidraad Veilige Zorgrelatie nu beschikbaar voor alle zorgprofessionals en vrijwilligers

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad Veilige Zorgrelatie die gisteren werd gepresenteerd op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

nieuws
02-10-2014
58.

Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

interventie
24-09-2012
59.

Congres aanpak van ouderenmishandeling

Op 13 juni 2013 vindt in Den Haag een congres plaats over de aanpak van ouderenmishandeling. Dit congres is zowel bedoeld voor beleidsmakers en managers, als voor professionals die in hun dagelijks werk in aanraking komen met ouderen.

agenda
13-06-2013
60.

Ouderenfonds wijst op signaalfunctie thuiszorg en huisarts

Het Ouderenfonds wil dat de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers en huisarts hoog op de agenda komt van zorgaanbieders en beleidsmakers in Den Haag. Het fonds gaat hierover de komende tijd in gesprek met koepelorganisaties voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers.

nieuws
02-08-2016
61.

Brief VWS over ouderenmishandeling, opvang specifieke groepen en huwelijksdwang

Begeleidende brief bij de antwoorden op vragen Kamerstuk 33 400 XVI, nr. 137 die naar aanleiding van de voortgangsrapportage najaar 2012 «geweld in afhankelijkheidsrelaties» (Kamerstukken II, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 XVI, nr. 14) zijn gesteld.

beleid
22-02-2013
62.

Checklist financiën

Vragenlijst van GGD Rotterdam Rijnmond om ouderen inzicht te geven in de organisatie van hun financiële huishouding

interventie
13-02-2015
63.

Uitzending Zembla over ouderenmishandeling

Het VARA televisieprogramma Zembla staat morgen in het teken van ouderenmishandeling. Zembla stelt zich de vraag hoe kan het dat in ons land zoveel ouderen onder de maat verzorgd worden.

nieuws
15-01-2014
64.

Mishandeling ouderen vaak door familie

Weinig ouderen durven er over te praten, toch is mishandeling van 65-plussers wijdverbreid. Ieder jaar treft het zo'n 100.000 ouderen. De dader is vaak het eigen kind of kleinkind, dat nog een rekening te vereffenen heeft.

nieuws
30-07-2007
65.

Herken letsel door geweld

Congres

agenda
06-03-2015
66.

Werkconferentie over ouderenmishandeling

Een werkconferentie voor professionals in de zorg over ouderenmishandeling.

agenda
30-01-2012
67.

Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant

Onstaan en resultaten project samenwerken tegen ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
04-01-2007
68.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Het is vandaag de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het signaleren, stoppen en voorkomen van deze problematiek. In Nederland vinden diverse activiteiten plaats om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen.

nieuws
15-06-2017
69.

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Op wordt wereldwijd aandacht gevraag voor ouderenmishandeling. In Nederland staat dit jaar de huisartsenpraktijk centraal.

agenda
15-06-2011
70.

Train-de-trainer Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling

In deze train-de-trainer wordt u opgeleid om voor collega’s, andere professionals en vrijwilligers een workshop te verzorgen over het signaleren en adequaat handelen bij (een vermoeden van) ouderenmishandeling volgens de stappen van de Wet op de Meldcode.

agenda
01-10-2013
71.

Oud leed: basisboek ouderenmishandeling

Alle belangrijke informatie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden.

publicatie
09-03-2012
72.

Brief staatssecretaris VWS over uitvoering actieplan

In deze brief geeft de bewindsvrouw een overzicht van maatregelen in het kader van het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’.

beleid
23-05-2012
73.

Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies (2e herz. druk)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over mishandeling van ouderen. Herziening was nodig o.a. door Invoering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

publicatie
02-07-2014
74.

Financieel misbruik van kwetsbare cliënten in het notariaat

Weet hoe te handelen om oudere en kwetsbare cliënten te beschermen tegen financiële uitbuiting!

agenda
11-11-2014
75.

Aantal meldingen van ouderenmishandeling neemt fors toe

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is fors toegenomen: in 2008 zijn 662 meldingen gedaan van ouderenmishandeling ten opzichte van 366 in 2007, een stijging van 81%. Dienstverleners zijn alerter op de signalen van ouderenmishandeling en doen vaker melding.

nieuws
12-06-2009
76.

Aanpak ouderenmishandeling Gelderland-Zuid succesvol

Vrijwilligers en zorgverleners in Gelderland-Zuid zijn zich meer bewust van ouderenmishandeling dan vorig jaar. Ook weten zij goed wat te doen bij signalen. Dat blijkt uit de tweede Barometer Ouderenmishandeling.

nieuws
29-01-2015
77.

Campagne tegen ouderenmishandeling

Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling

nieuws
23-10-2005
78.

Van Rijn start campagne tegengaan financieel misbruik ouderen

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start vandaag een nieuwe campagne om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan. Van Rijn slaat ook de handen ineen met banken om ouderen beter te beschermen tegen financieel misbruik. Banken gaan onderzoeken hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van financieel misbruik. De campagnestart vindt plaats bij de Rabobank in Rotterdam.

nieuws
15-12-2016
79.

Vertrouwen in de zorg: de beleidsdoelstellingen van de staatssecretaris van VWS

In een brief aan de Tweede Kamer over "Vertrouwen in de zorg" heeft de staatssecretaris VWS een drietal centrale beleidsdoelstellingen geformuleerd:a. Betere en betaalbare zorg nu en later; b. Zorg, dat zijn mensen en c. Zorgzaamheid dicht bij huis. Als een van de subdoelstellingen van Zorg, dat zijn mensen is geformuleerd: Misbruik in afhankelijkheidsrelaties wordt niet geaccepteerd.

beleid
28-01-2011
80.

Kop van Noord-Holland pakt ouderenmishandeling aan

Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld heeft van negen gemeenten in de kop van Noord-Holland steun gekregen voor aanpak van ouderenmishandeling. In de kop hebben minstens 2.000 ouderen te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
21-07-2006
81.

Plan van aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd een regionaal plan van aanpak te maken voor de aanpak van ouderenmishandeling voor de jaren 2013 en 2014. Den Helder stelt 25.000 euro beschikbaar voor de aanpak van deze problematiek in Noord-Holland Noord.

nieuws
14-03-2013
82.

Grenzen verkennen

Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg.

publicatie
17-03-2016
83.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
16-12-2014
84.

Dordrecht geeft aanpak ouderenmishandeling extra impuls

Dordrecht krijgt als centrumgemeente voor de regio Zuid-Holland Zuid vanuit het Rijk 319.000 euro om knelpunten aan te pakken op het gebied van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Een deel van deze middelen (40.000 euro) wil de gemeente aanwenden voor de aanpak van ouderenmishandeling.

nieuws
16-10-2012
85.

Uitkomsten conferentie over het huisverbod

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Regioplan presenteerde de uitkomsten van onderzoeken naar kinderen, ouderen en het huisverbod. Daarnaast wisselden de professionals ervaringen uit tijdens diverse workshops.

nieuws
24-12-2011
86.

Training: Omgaan met huiselijk geweld en ouderenmishandeling

Specifiek gericht op het systematisch signaleren van ouderenmishandeling.

agenda
13-03-2014
87.

37 meldingen ouderenmishandeling Flevoland

In Flevoland zijn het afgelopen jaar er in 37 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Volgens ouderenbond ANBO en Steunpunt Huiselijk geweld gaat om het topje van de ijsberg. In de provincie zouden er volgens de statistieken ongeveer 1725 ouderen te maken hebben met mishandeling.

nieuws
14-05-2014
88.

Symposium 'Ouderenmishandeling zichtbaar maken'

In het kader van de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling, wordt op maandagmiddag 16 juni 2014 door de GGD Hollands Noorden in Zwaag een symposium georganiseerd voor de regio Noord-Holland Noord.

agenda
16-06-2014
89.

Gemeenten krijgen ondersteuning bij aanpak ouderenmishandeling

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen.

nieuws
08-11-2013
90.

Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

nieuws
13-11-2015
91.

Antwoord kamervraag over agressie jegens ouderen en gehandicapten

Antwoorden van staatssecretaris Ross, mede namens de minister van Justitie, op de vragen van het Kamerlid Aasted Madsen - van Stiphout (CDA) over agressie jegens ouderen en gehandicapten.

nieuws
27-11-2005
92.

Signaleren van, en handelen bij ontspoorde mantelzorg

Gericht op inzicht in verschillende type signalen, vormen van ontspoorde mantelzorg en de risicofactoren bij zowel mantelzorgers als zorgvragers.

agenda
17-01-2013
93.

Slachtoffers ouderenmishandeling melden vaker zelf

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling ligt over 2009 op het zelfde niveau als het jaar ervoor. "Opvallend is dat de trend zich doorzet dat slachtoffers zelf vaker de melder zijn dan andere jaren, dit betekent dat het taboe om het te melden langzaam afneemt", zegt Maria van Bavel van MOVISIE namens het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling.

nieuws
16-09-2010
94.

Landelijk congres 'ouderenmishandeling'

Thema's: ontspoorde professionele zorg, aanpak vanuit het ziekenhuis en financieel misbruik

agenda
04-02-2015
95.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze keer staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

nieuws
14-12-2017
96.

Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt nog steeds zeer beperkt herkend. Dat stelt de GGD Hollands Noorden in haar rapport Steunpunt Huiselijk Geweld KNH 2011. Om het probleem beter in beeld te kunnen brengen én er iets tegen te ondernemen heeft Primo Noord-Holland namens alle ketenpartners het Noord-Hollands Protocol Ouderenmishandeling samengesteld.

nieuws
24-10-2012
97.

Lezing over voorkómen ouderenmishandeling

Marjan Tromp-De Graaff over ouderen in veilige handen.

agenda
23-04-2014
98.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Deventer)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
16-10-2014
99.

Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

Feiten en waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling.

publicatie
15-06-2015
100.

Actieplan tegen ouderenmishandeling

‘Ouderen in veilige handen’, zo heet het actieplan van staatssecretaris van Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) ter verbetering van de signalering en ondersteuning van slachtoffers van ouderenmishandeling. De staatssecretaris trekt de komende vier jaar jaarlijks tien miljoen euro uit om misbruik en mishandeling van ouderen tegen te gaan.

nieuws
31-03-2011
101.

Ouderenmishandeling genomineerd voor Issue Award 2015

Ouderenmishandeling (ministerie van VWS), Ocean Cleanup (Boyan Slat) en Online Pesten (Mijn Kind Online) zijn genomineerd voor de Issue Award 2015. Deze drie issues zijn afgelopen jaar in de samenleving, maar ook in de politiek zichtbaar geworden.

nieuws
14-01-2015
102.

Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg.

publicatie
15-06-2012
103.

Ouderenmishandeling Zeeland weinig gemeld

In heel Zeeland zijn vorig jaar 22 gevallen van ouderenmishandeling gemeld. Dit jaar is, tot nu toe, sprake van 21 meldingen. Dat meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. Om signalen eerder te leren herkennen, vindt er volgende maand in het gemeentehuis van Zierikzee een middagcongres plaats.

nieuws
19-10-2017
104.

Handboek Goed Geregeld. Een handreiking voor de vrijwilliger

Handvatten om ouderen te helpen hun financiën zo veilig mogelijk te regelen

interventie
13-02-2015
105.

Campagne Ouderenmishandeling Fier Fryslân

Fier Fryslân start deze maand een campagne rond ouderenmishandeling. Doel is meer bekendheid te geven aan het fenomeen en de hulpinstanties waar slachtoffers terechtkunnen.

nieuws
11-06-2013
106.

Meldingen ouderenmishandeling Drenthe verdrievoudigd

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in Drenthe is het afgelopen jaar bijna verdrievoudigd. Dat meldt RTV Drenthe.

nieuws
01-04-2014
107.

Expertmeeting financiële uitbuiting bij ouderen

Het Steunpunt huiselijk geweld Amsterdam organiseert jaarlijks een bijeenkomst ouderenmishandeling voor professionals in Amsterdam. Dit jaar is het thema ‘financiële uitbuiting’.

agenda
14-11-2013
108.

Lokale allianties

Een onderzoek naar financieel veilig ouder worden.

publicatie
30-01-2018
109.

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling

Werkdocument voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling die gaan samenwerken bij het oplossen van situaties van ouderenmishandeling. Het werkdocument bestaat uit drie delen.

publicatie
10-01-2007
110.

Inventarisatie Beleid Ouderenmishandeling bij Centrumgemeenten

De staatssecretaris van VWS heeft toegezegd om in 2014 opnieuw een inventarisatie uit te voeren naar de wijze waarop de centrumgemeenten vrouwenopvang de aanpak en preventie van ouderenmishandeling vormgeven. Met deze informatie wordt de Tweede Kamer geïnformeerd.

beleid
16-02-2015
111.

Factsheet Ouderenmishandeling: LPBO-registratie 2005

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is er een serie factsheets over ouderenmishandeling verschenen met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie zijn ook de factsheet ouderenmishandeling en WMO en factsheet ouderenmishandeling algemene informatie verschenen.

feiten en cijfers
14-03-2008
112.

Van Rijn prijst voorlichters ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft gisteren zijn waardering uitgesproken voor de voorlichters ouderenmishandeling. Hij deed dit tijdens een bijeenkomst voor 35 vrijwilligers van vier ouderenbonden die een training hebben gevolgd om ouderenmishandeling bespreekbaar te maken.

nieuws
19-04-2013
113.

Internationaal rapport preventie ouderenmishandeling

Mirjam van Dongen, de voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO), heeft vorige week van de ANBO het eindrapport van het project EuROPEAN ontvangen. ANBO is projectleider van dit internationale project ter preventie van ouderenmishandeling.

nieuws
10-11-2011
114.

Bijscholing ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

Nijmegen en regiogemeenten trekken een ton uit om een plan van aanpak te maken voor bijscholing over de aanpak van ouderenmishandeling. Nijmegen loopt op dit gebied momenteel achter bij andere centrumgemeenten in Nederland.

nieuws
27-11-2013
115.

Barometer Ouderenmishandeling Amsterdam

De gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor het aanpakken en tegengaan van ouderenmishandeling en wil graag weten hoe het gesteld is in de stad met de preventie van en de kennis over ouderenmishandeling. Daarom roept de gemeente betrokkenen op om deel te nemen aan de vragenlijst Barometer Ouderenmishandeling.

nieuws
12-04-2013
116.

'Campagne ouderenmishandeling een succes'

De belangenorganisatie voor senioren ANBO noemt de landelijke voorlichtingscampagne om ouderenmishandeling onder de aandacht te brengen een succes. In de vier grote steden zijn in het afgelopen jaar 43 procent meer meldingen van ouderenmishandeling gedaan dan in 2013. Dat meldt de Nationale Zorggids.

nieuws
27-02-2015
117.

Ouderenorganisatie pleit voor Grey Alert

De strijd tegen ouderenmishandeling moet beter worden aangepakt en afgestemd. Dat stelt ouderenorganisatie Unie KBO na een eigen inventarisatie rondom ouderenmishandeling. Zij pleit voor invoering van een landelijke eenduidige mogelijkheid om mishandeling te melden onder de naam ‘Grey Alert’.

nieuws
20-12-2010
118.

Onderzoek naar ouderenmishandeling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) start half mei een onderzoek naar ouderenmishandeling. Het resultaat daarvan zal als basis dienen voor een doorstart in 2015 van het Actieplan ‘Ouderen in Veilige Handen’; bedoeld om ouderenmishandeling te bestrijden.

nieuws
28-03-2014
119.

Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

feiten en cijfers
07-05-2014
120.

Notarissen pakken ouderenuitbuiting aan

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie doet mee aan een proef om uitbuiting van ouderen vroegtijdig te signaleren. De notarissen werken hiervoor samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

nieuws
21-02-2013
121.

Aandacht op VN-conferentie voor ‘Ouderen in veilige handen’

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten zat gisteren op de VN ministeriële conferentie over vergrijzing de paneldiscussie over het bevorderen van de kwaliteit van leven van ouderen voor. Hier lichtte zij ook haar 10-actiepunten-plan 'Ouderen in veilige handen' als goed voorbeeld voor de aanpak van ouderenmishandeling toe.

nieuws
21-09-2012
122.

Amsterdam stelt Actieprogramma Aanpak Ouderenmishandeling op

Ouderenmishandeling is een van de vormen van huiselijk geweld waarvoor een specifieke gezamenlijke aanpak nodig is. Om dat te bereiken heeft een groot aantal instellingen in Amsterdam samen met de gemeente het Actieprogramma Aanpak Ouderenmishandeling opgesteld.

nieuws
19-02-2009
123.

PVV wil hogere straf ouderenmishandeling

De PVV wil plegers van ouderenmishandeling zwaarder straffen. Omdat de oudere vaak afhankelijk is van de dader (familie of verzorger) en fysiek de zwakste partij is, zou het vonnis, wat de PVV betreft, drie keer zo hoog uit mogen vallen. Dit voorstel zal PVV-Kamerlid Fleur Agema, woensdag presenteren bij de begrotingsbespreking van het ministerie van VWS.

nieuws
07-11-2011
124.

Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling in de regio Utrecht is vorig jaar verdubbeld. Dat meldt RTV Utrecht op basis van cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Stad en Regio Utrecht. Vorig jaar kreeg het steunpunt 91 meldingen binnen, tegen 43 in 2012.

nieuws
23-01-2014
125.

Den Haag biedt opvang aan mishandelde ouderen

Den Haag start deze maand met een pilot voor de opvang van mishandelde ouderen. Op een geheime locatie zijn vanaf september 2006 enkele kamers beschikbaar voor ouderen, die vanwege huiselijk geweld tijdelijk het eigen huis willen verlaten en nergens anders terecht kunnen. De pilot loopt twee jaar en is een initiatief van de GGD Den Haag, Stichting Wende en Meavita.

nieuws
06-09-2006
126.

Studiedag notariaat - financieel misbruik ouderen

Hoe te handelen om oudere en kwetsbare cliënten te beschermen tegen financiële uitbuiting.

agenda
18-12-2013
127.

Undercover in de ouderenzorg

Verslag over de schrijnende toestanden in de ouderenzorg in Nederland.

publicatie
07-03-2011
128.

CBS: Ouderen steeds vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakt het CBS vandaag bekend in de Week Zonder Geweld.

nieuws
25-11-2014
129.

Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid

Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling

feiten en cijfers
22-01-2015
130.

Verkenning kwantitatief onderzoek ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) laat een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden van een kwantitatief onderzoek naar ouderenmishandeling in Nederland. Op basis hiervan zal hij besluiten of er zo’n onderzoek komt en zo ja, in welke vorm.

nieuws
22-08-2013
131.

Rozenactie Amsterdam tegen ouderenmishandeling

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) houdt donderdag in samenwerking met de stadsdelen een rozenactie om de bewustwording rondom ouderenmishandeling te vergroten. Het Steunpunt loopt hiermee vooruit op de internationale dag bestrijding ouderenmishandeling op 15 juni.

nieuws
10-06-2013
132.

Voorkomen en aanpak ontspoorde mantelzorg

Conferentie

agenda
29-11-2016
133.

Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling

Het rapport 'Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling' is verslag van een onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap.

feiten en cijfers
01-10-2003
134.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een belangrijk deel in het teken van ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting.

nieuws
05-04-2017
135.

Jaarcongres aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

Tijdens het Jaarcongres aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling komt onder meer aan de orde: herkennen van verdacht lichamelijke en geestelijk letsels en technieken voor gespreksvoering .

agenda
07-10-2014
136.

Ouderenombudsman signaleert toename mishandeling door mantelzorgers

Mantelzorgers komen steeds meer onder druk te staan, als gevolg van de afbouw van de dagopvang voor ouderen en omdat het moeilijker is om in een verpleegtehuis te komen. Dat stelt ouderenombudsman Jan Romme in het dagblad Trouw. Dit leidt volgens hem tot meer gevallen van ouderenmishandeling.

nieuws
15-07-2013
137.

Huisarts centrale rol bij signaleren ouderenmishandeling

Huisartsen kunnen een centrale rol spelen in het signaleren van ouderenmishandeling. "Vijf procent van de ouderen wordt mishandeld, maar er komen weinig meldingen vanuit de huisartspraktijk: misschien herkennen de huisartsen de signalen niet", aldus Mirjam van Dongen van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) dat deze week alle huisartsen en praktijkondersteuners benadert met een signalenkaart.

nieuws
09-06-2011
138.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). In de voortgangsrapportage GIA gaat Van Rijn in op de stand van zaken, met betrekking tot Veilig Thuis en de meldcode, toezeggingen die de afgelopen periode zijn gedaan en de uitvoering van een aantal moties.

nieuws
03-02-2017
139.

'Verklaring omtrent gedrag nodig in thuiszorg'

Thuiszorginstellingen zouden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten vragen van hun medewerkers. Dat zei landelijk officier Huiselijk Geweld Janet Ten Hoope gisteren in het KRO-NCRV programma De Monitor.

nieuws
11-05-2015
140.

Signaalkaart ouderenmishandeling

Overzicht van signalen van ouderenmishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

interventie
17-03-2016
141.

Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Er is een deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest 'Huiselijk geweld te lijf' dat Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Martin van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens.

nieuws
15-04-2016
142.

Ouderen in veilige handen

Themadag

agenda
07-04-2015
143.

Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2010 zijn in totaal 855 meldingen gedaan, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2009. Dat zegt het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
22-12-2011
144.

Ouderenmishandeling: Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties

Dit advies beschrijft of onderzoek naar omvang en aard van ouderenmishandeling zinvol is en hoe dat onderzoek vorm zou kunnen krijgen.Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiële uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol bij ouderen-mishandeling. Dat maakt het fenomeen moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken.

publicatie
15-07-2014
145.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
146.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
09-09-2013
147.

Factsheet Ouderenmishandeling en de WMO

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is verschenen een serie factsheets over ouderenmishandeling met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie is er ook een factsheet verschenen met algemene informatie en met de LPBO-registratie van 2005.

feiten en cijfers
14-03-2008
148.

Verborgen leed: herkennen en signaleren van ouderenmishandeling

De brochure beschrijft in vijf hoofdstukjes wat onder ouderenmishandeling verstaan wordt en geeft informatie over de achtergronden en hoe er mee om te gaan voor de helpende of verzorgende in zijn/haar werk als hulpverlener in de thuiszorg.

publicatie
01-07-2008
149.

ANBO: 'Neem ouderenmishandeling apart in wet op'

Mishandeling van ouderen moet, net als mishandeling van kinderen, apart in de wetgeving worden opgenomen. Daarvoor pleit ouderenorganisatie ANBO. Volgens de organisatie kan de mishandeling van deze kwetsbare doelgroep sneller en adequater worden aangepakt.

nieuws
16-06-2010
150.

Meer meldingen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling wordt steeds vaker gemeld bij de meldpunten. Over het jaar 2011 zijn in totaal 994 meldingen gedaan, een stijging van zestien procent ten opzichte van 2010. Naar schatting krijgen jaarlijks meer dan 160.000 ouderen in Nederland te maken met ouderenmishandeling.

nieuws
14-06-2012
151.

Training aanpak ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling? Ontspoorde zorg?

agenda
16-10-2012
152.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
153.

Ouderenmishandeling nauwelijks gemeld

Sinds de opening van het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 15 juni dit jaar, zijn er 65 meldingen binnengekomen van mogelijke ouderenmishandeling. Dit aantal staat niet in verhouding tot de schatting dat zo’n 200.000 ouderen in Nederland te maken krijgen met mishandeling.

nieuws
29-09-2011
154.

Eerste tv-spot over ouderenmishandeling

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) presenteert vandaag een nieuwe voorlichtingsfilm over ouderenmishandeling tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' in Den Haag. Tevens start hij een televisiecampagne over dit onderwerp. Het is voor het eerst dat binnen een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt.

nieuws
13-06-2013
156.

ANBO overhandigt eindrapport preventie ouderenmishandeling aan Tweede Kamer

Het eindrapport van het Europese project EuROPEAN over preventie ouderenmishandeling is op 13 december aangeboden aan leden van de Vaste Kamercommissie VWS. Ton Elias, ondervoorzitter van de Commissie nam het rapport met resultaten en aanbevelingen in ontvangst.

nieuws
19-12-2011
157.

Ouderen in veilige handen: publieksdag

Aandacht voor ouderenmishandeling.

agenda
20-06-2013
158.

‘Crisis leidt tot meer ouderenmishandeling’

De crisis en bezuinigingen in de zorg veroorzaken een toename van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. Dat stelt de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. De dienst wil daarom nauwer gaan samenwerken met het Steunpunt Huiselijk Geweld, waar dergelijke kwesties gemeld worden.

nieuws
23-01-2014
159.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Het onderwerp ouderenmishandeling trekt zowel landelijk als regionaal de media-aandacht. Die publiciteit ondersteunt het doel van de voorlichtingscampagne: ouderenmishandeling bespreekbaar maken. De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen, die deze week verscheen, gaat hier nader op in.

nieuws
04-12-2013
160.

Ouderen in veilige handen

Conferentie voor professionals en vrijwilligers in Gelderland-Zuid

agenda
25-11-2015
161.

Landelijk congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: Ontschotten en doorpakken

In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zorgen de decentralisaties, voortschrijdende inzichten en andere manieren van werken voor heftige debatten en veel dynamiek in de sector. Ook de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten schudt de aanpak van geweld in huiselijke kring flink op. Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ wordt een landelijk congres georganiseerd.

agenda
18-11-2013
162.

Ziekenhuis Den Bosch screent op ouderenmishandeling

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland begonnen met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH).

nieuws
02-06-2015
163.

Strijdplan ouderenmishandeling regio Nijmegen

Gemeenten in de regio Nijmegen werken samen aan een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Zij hebben samen 2 ton uitgetrokken om misstanden bij de behandeling van ouderen te signaleren en aan te pakken. Dat meldt dagblad De Gelderlander vandaag.

nieuws
25-08-2014
164.

Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

feiten en cijfers
11-01-2018
165.

Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over mishandeling van ouderen.

publicatie
24-02-2010
166.

Inmiddels 80 meldingen bij Meldpunt Ouderenmishandeling

Het Meldpunt Ouderenmishandeling heeft in de eerste vier maanden van zijn bestaan ruim 80 meldingen ontvangen over ouderen die door hun hulpverleners worden mishandeld. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ), waar het meldpunt is ondergebracht, benadrukt daarbij dat mishandeling vaker voorkomt dan gemeld wordt.

nieuws
26-10-2011
167.

Twee jaar Actieplan 'Ouderen in veilige handen'

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert, net als in 2012, een bijeenkomst op vrijdagmiddag 5 april 2013.

agenda
05-04-2013
168.

Ouderenmis(be)handeling

Deze conferentie schetst het belang van detectie en behandeling van ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie.

agenda
18-12-2012
169.

Congres Huiselijk Geweld

Signaleren, multidisciplinair aanpakken en samenwerken

agenda
06-06-2018
170.

Veilige zorg voor ouderen

Jaarcongres voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling

agenda
11-10-2016
171.

E-learningmodules ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen effectief

De e-learningmodules voor verzorgenden, verpleegkundigen en medici om ouderenmishandeling beter te leren signaleren en de verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren, is bewezen effectief. Dat blijkt uit onderzoek.

nieuws
10-04-2014
172.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van financiële uitbuiting.

nieuws
08-04-2016
173.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwsbrief over het actieplan 'Ouderen in veilige handen' verschenen. Deze maand staat de nieuwsbrief voor een groot deel in het teken van de conferentie 'Ouderen in veilige handen'.

nieuws
18-06-2015
174.

Algemeen Overleg Ouderenmishandeling

De vaste commissie voor VWS heeft op 1 april 2015 overleg gevoerd met Staatssecretaris Van Rijn van VWS over: −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 juli 2014, inzake de Voortgangsrapportage aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 33 750 XVI, nr. 109); −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2014, houdende de Aanbieding voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties en midtermreview kindermishandeling (Kamerstuk 31 015, nr. 112); −de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 09 februari 2015, inzake de (Aanvullende) Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (Kamerstuk 28 345, nr. 132).

beleid
26-05-2015
175.

Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014

Webpublicatie van SCP, Movisie en GGD Gelderland-Zuid

feiten en cijfers
05-01-2015
176.

Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut.

feiten en cijfers
28-06-2013
177.

Conferentie vervolg actieplan Ouderen in veilige handen

Georganiseerd door het ministerie van VWS

agenda
15-06-2015
178.

Voortgangsrapportage Geweld in afhankelijkheidsrelaties (juli 2013)

Verslag van de voortgang van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
15-07-2013
179.

Kamerbrief over voortgangsrapportage GIA

Brief van Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over recente ontwikkelingen in de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

beleid
10-07-2014
180.

Lezing over ouderenmishandeling Utrecht

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan wordt gedacht.

agenda
12-05-2014
181.

Inventarisatie preventie en aanpak van ouderenmishandeling bij centrumgemeenten

Inzicht in de stand van zaken van de aanpak ouderenmishandeling bij de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang.

feiten en cijfers
04-09-2012
182.

WijzerGrijzer box

Praktische informatie voor senioren en professionals ter preventie van ouderenmishandeling.

interventie
16-04-2015
183.

Cijfers over ouderenmishandeling

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet.

feiten en cijfers
10-06-2014
184.

Vrijwilligers in gesprek met oudere migranten

Vanuit het project Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid is de film 'Van signaleren naar bespreken; vrijwilligers in gesprek met oudere migranten' gerealiseerd.

nieuws
17-12-2015
185.

Ouderen beter beschermd tegen financiële uitbuiting

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) slaat de handen ineen met seniorenorganisaties, notarissen, banken, bewindvoerders, politie en andere betrokkenen om ouderen beter te beschermen tegen financiële uitbuiting. Samen gaan zij aan de slag om ouderen veel bewuster te maken van het risico van financiële uitbuiting en de mogelijkheden om hun financiële zaken zo te regelen dat de kans op uitbuiting afneemt. Daarnaast worden het signaleren en de aanpak van financiële uitbuiting verbeterd.

nieuws
15-06-2015
186.

Kadera breidt project Ouderenmishandeling uit

Na de aanzet van het gezamenlijk project Ouderenmishandeling van GGD IJsselland en Kadera in 2013, breidt Kadera het project dit jaar verder uit naar de regio. Aandacht voor ouderenmishandeling blijft volgens de GGD en Kadera nodig.

nieuws
29-04-2014
187.

Je ziet het pas als je het gelooft!

Ouderenmishandeling. Een dvd-pakket voor voorlichting en training

publicatie
13-06-2013
188.

Groningse Partij voor Huiselijk Geluk

Niet meppen maar kleppen! Met deze slogan vraagt de Partij voor Huiselijk Geluk in Groningen deze dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen op ludieke wijze aandacht voor de problematiek van huiselijk geweld.

nieuws
07-06-2010
189.

Ouderenmishandeling IJsselland nog weinig gesignaleerd

Kadera Steunpunt Huiselijk Geweld en GGD IJsselland hebben het onderwerp ouderenmishandeling de afgelopen maanden bij onder meer thuiszorginstellingen onder de aandacht gebracht. Hun conclusie is dat ouderenmishandeling wordt in de regio IJsselland onvoldoende gesignaleerd en gemeld

nieuws
26-09-2013
190.

Noord-Brabant scherpt aanpak huiselijk geweld aan

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant-Noord gaat samen met twintig Noord-Brabantse gemeenten de aanpak van huiselijk geweld, mishandeling van ouderen en kindermishandeling aanscherpen. Tijdens een conferentie over huiselijk geweld werd vorige week een serie afspraken hierover ondertekend.

nieuws
14-05-2012
191.

Omdat jij mij ten diepste aangaat

Kunstinstallatie over ouderenmishandeling

agenda
23-11-2015
192.

2e Landelijke studiedag 'Ouderenmishandeling'

Hoe creeëren we bewustwording? Hoe signaleert en handelt u? Hoe past ouderenmishandeling in de WMO?

agenda
19-03-2013
193.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
194.

Factsheet Ouderenmishandeling: Algemene informatie

Factsheet over oudermishandeling met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. Deze factsheets is de eerste in een serie. De overige factsheets zijn LPBO-registratie 2005 en Ouderenmishandeling en de WMO.

feiten en cijfers
01-03-2006
195.

GroenLinks pleit voor Ouderentelefoon

GroenLinks wil dat er een speciale ouderentelefoon komt waar ouderen terecht kunnen wanneer zij met mishandeling te maken krijgen. De ouderentelefoon is volgens de partij een laagdrempelige manier om mishandeling te melden en hulp te vragen.

nieuws
19-02-2018
196.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Steenwijk)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
21-10-2014
197.

Informele hulp: wie doet er wat?

Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

feiten en cijfers
18-12-2015
198.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
199.

Campagne ‘STOP Ouderenmishandeling’

Negentig procent gemeenten moet in 2007 informatiepunt hebben

nieuws
02-05-2006
200.

Conferentie ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

(H)Erkenning door professionals en empowerment van ouderen om het geweld te voorkomen of tijdig te stoppen

agenda
11-06-2013
201.

Signaleren en dan...

Hoe verder na signalen van ouderenmishandeling?

agenda
07-10-2015
202.

Studiemiddag Aanpak Ouderenmishandeling

Voor professionals in de regio Haaglanden

agenda
16-06-2015
203.

Signaleren ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Train de trainer op het gebied van het voorkomen van ouderen-mishandeling en ontspoorde mantelzorg.

agenda
06-02-2014
204.

Oudermishandeling onderbelicht fenomeen

Bij bijna tien procent van de meldingen over huiselijk geweld is sprake van kind-oudermishandeling. Uit de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod blijkt dat bijna 5 procent te maken heeft met geweld van opgroeiende kinderen tegen ouders.

nieuws
11-06-2010
205.

Noord-Hollands protocol tegen mishandeling ouderen

De Noord-Hollandse Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ASHG's) kiezen voor een gemeenschappelijk aanpak van ouderenmishandeling. PRIMO nh ontwikkelde daarvoor een protocol.

nieuws
02-12-2009
206.

Meldingen ouderenmishandeling Utrecht verdubbeld

Het aantal meldingen van oudermishandeling in Utrecht is in 2012 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. De cijfers van eerste en tweede kwartaal van 2013 laten opnieuw een verdubbeling zien ten opzichte van 2012. Dat meldt de gemeente Utrecht op haar website.

nieuws
20-06-2013
207.

Tips tegen geweld in relaties

Hoe kun je geweld doorbreken in relaties: hoe kom je uit een spiraal van geweld? Ineke Wienese is hulpverleenster, werkzaam bij De Jutters, instelling voor GGZ- jeugd in Den Haag. Aan allochtone jongeren en ouderen bij wie sprake is geweest van geweld in de gezinsrelaties en partner- relaties vroeg ze om tips en adviezen.

publicatie
01-10-2007
208.

Vier procent van 65-plussers slachtoffer van psychisch geweld

Vier procent van de ouderen boven de 65 jaar heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

nieuws
15-02-2018
209.

Bezuinigingen werken ouderenmishandeling in de hand

Professionals uit het veld vrezen voor een toename van ouderenmishandeling als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg, blijkt uit het tv-programma Zembla.

publicatie
16-01-2014
210.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
12-05-2015
211.

Staatssecretaris Van Rijn kwartet om aandacht te vragen voor financieel misbruik

Staatssecretaris Martin van Rijn kwam vandaag in een Haags ontmoetingscentrum kwartetten om ouderen bewust te maken van de risico's van financieel misbruik. De bijeenkomst vormde tevens de lancering van een campagne tegen financieel misbruik.

nieuws
23-11-2016
212.

Omvang ouderenmishandeling vaag ondanks toename bewustzijn

40 procent van de beroepskrachten en vrijwilligers in de ouderenzorg en welzijn kent ten minste één geval van ouderenmishandeling. Dat is een van de bevindingen van de publicatie 'Ouderenmishandeling in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren gepubliceerd werd.

nieuws
15-06-2015
213.

Voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen van start

Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft vandaag het startsein gegeven voor de voorlichtingscampagne ‘Ouderen in veilige handen’. Het doel van de campagne is het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en bespreekbaar te maken. De voorlichtingscampagne richt zich op ouderen en hun omgeving.

nieuws
15-06-2012
214.

Verpleegkundige schrijft boek over ouderenmishandeling

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over een maatschappelijk probleem dat met veel nevelen is omhuld: mishandeling van ouderen. Volgens schattingen is één op de twintig thuiswonende ouderen het slachtoffer van mishandeling. Het boek verschijnt op 2 maart 2010.

nieuws
24-02-2010
215.

Campagne huiselijk geweld ouderen

Er komt een speciale campagne om aandacht te vragen voor huiselijk geweld bij ouderen. De campagne is een initiatief van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld regio Noord-Veluwe, IJssel-Vecht en Twente.

agenda
17-07-2008
216.

Factsheet actieplan Ouderen in veilige handen

Brochure: In de factsheet staan de 10 concrete acties om ouderenmishandeling te bestrijden uit het Actieplan Ouderen in veilige handen overzichtelijk op een rij.

beleid
02-04-2012
217.

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

feiten en cijfers
13-02-2015
218.

Hulpverleningsorganisaties

Sinds 1 januari 2015 zijn de Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling samengegaan in Veilig Thuis. Onderstaande informatie was nog van toepassing op de oude situatie. Voor de volledigheid tonen wij deze informatie voorlopig nog op deze website.

organisatie
15-07-2010
219.

Auwderenzorg

Theatervoorstelling over ouderenmishandeling en ontspoorde (mantel)zorg

agenda
22-04-2015
220.

Werkconferentie over ouderenmishandeling in Utrecht

Werkconferentie voor aandachtsfunctionarissen rond de meldcode ouderenmishandeling.

agenda
05-06-2013
221.

Jaarcongres Veilige Zorg

Jaarcongres

agenda
06-10-2015
222.

Gratis theatervoorstelling ouderenmishandeling

Theatergroep Drang heeft in samenwerking met de GGD Den Haag een voorstelling over ouderenmishandeling gemaakt: Broos. Na een reeks voorstellingen in eigen huis, komt Broos nu naar de wijktheaters. Ook vervult de voorstelling een centrale rol tijdens het landelijk congres over ouderenmishandeling op 13 juni.

nieuws
16-05-2013
223.

Werkconferentie 'Ouderen Veilig Thuis'

Vermoedens van ouderenmishandeling bespreken

agenda
25-11-2014
224.

Factsheet Ouderenmishandeling in 2014

Feiten en cijfers van Movisie over meldingen en adviesvragen die binnenkwamen bij de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld.

feiten en cijfers
16-06-2015
225.

Themabijeenkomst Oud Leed over onveilige gehechtheid bij ouderenmishandeling en huiselijk geweld

Op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling organiseren de ASGG's Noord-Holland Noord een themabijeenkomst over ouderenmishandeling.

agenda
15-06-2012
226.

Veilige zorgrelatie

Een interactieve bijeenkomst over de richtlijn ‘Veilige zorgrelatie’ die het Ministerie van VWS ontwikkelt.

agenda
21-05-2013
227.

ABN AMRO en SVOW werken samen tegen financieel misbruik

ABN AMRO en de stichting Samen Veilig Ouder Worden (SVOW) hebben de handen ineengeslagen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Beide organisaties gaan hun kennis en ervaring delen om deze problematiek tegen te gaan.

nieuws
09-10-2017
228.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
24-06-2014
229.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschenen. De nieuwsbrief volgt de voortgang van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Deze maand komen de volgende onderwerpen aan bod:

nieuws
06-03-2015
230.

Zorgaanbieder pakt overbelasting mantelzorgers aan

Een breed sociaal vangnet voor verzorger en verzorgde kan ouderenmishandeling voorkomen. Dat zegt Monique Prooij, zorgmanager bij zorgaanbieder Alerimus in Oud-Beijerland en Cromstrijen in het AD van 25 januari. "Een luisterend oor doet wonderen."

nieuws
27-01-2014
231.

Kracht uit geweld - Bijeenkomst zorg en onderwijs

Bijeenkomst voor professionals uit de zorg/het onderwijs

agenda
05-09-2013
232.

Website ouderenmishandeling vernieuwd

Het Kenniscentrum Ouderen van het NIZW heeft haar website over ouderenmishandeling vernieuwd. Het kenniscentrum wil bestaande kennis over ouderenmishandeling nog beter toegankelijk maken.

nieuws
03-10-2005
233.

Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

interventie
02-04-2012
234.

Met zorg ouder worden: Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Deze studie geeft een beeld van welke zorg en ondersteuning 65-plussers feitelijk ontvangen in een periode van tien jaar en welke patronen en profielen daarin te onderscheiden zijn.

feiten en cijfers
12-09-2013
235.

Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

De nieuwe nieuwsbrief Ouderen in veilige handen is verschenen. Via deze nieuwsbrief houdt de overheid geïnteresseerden op de hoogte van alle verrichtingen in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
10-10-2013
236.

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling

Het Verweij Jonker Instituut heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken ouderenmishandeling in Amsterdam. Dit heeft geresulteerd in de barometer ouderenmishandeling. Inmiddels zijn de resultaten van de eerste meting beschikbaar.

nieuws
28-06-2013
237.

Training 'als mantelzorg ontspoort'

De training helpt bij het signaleren van ontspoorde mantelzorg.

agenda
27-02-2014
238.

Aantal meldingen ouderenmishandeling blijft toenemen

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet. Over het jaar zijn 1703 meldingen gedaan bij de Steunpunten Huiselijk Geweld, een stijging van 66% ten opzichte van 2012 en een verdubbeling van het aantal meldingen in 2010.

nieuws
10-06-2014
239.

Regionale conferentie ouderenmishandeling en ontspoorde zorg

19 gemeenten in de regio’s Achterhoek en Arnhem organiseren deze conferentie. Er worden handvatten gegeven hoe te handelen na signalering.

agenda
24-05-2012
240.

Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

interventie
15-06-2012
241.

Artsen uit vijftien landen delen kennis kindermishandeling

Ruim honderd artsen uit vijftien landen zijn deze week in Amsterdam om te praten over samenwerking bij de aanpak van kindermishandeling. Vandaag is het de laatste dag van het internationale congres Inter-Cap dat hier plaatsvindt.

nieuws
15-06-2017
242.

Aandacht ouderenmishandeling in de Betuwe

Welzijn Buren, een brede welzijnsorganisatie in de Betuwe, wil ouderenmishandeling meer onder de aandacht brengen. De organisatie gaat ouderen tijdens groepsbijeenkomsten en individuele huisbezoeken beter informeren over dit onderwerp.

nieuws
08-11-2012
243.

Training aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en ontspoorde zorg (Hardenberg)

Gratis tweedaagse training voor (aankomende) aandachtsfunctionarissen.

agenda
06-11-2014
244.

Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een quickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een handreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

feiten en cijfers
29-03-2013
245.

Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie

Dit boek voorziet professionels, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken rondom ouderenmishandeling.

publicatie
03-12-2012
246.

Van Rijn presenteert Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) presenteerde gisteren het Actieplan 'Ouderen in Veilige handen 2015-2017'. De presentatie vond plaats tijdens een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag.

nieuws
16-06-2015
247.

Basisboek ouderenmishandeling wijst professionals de weg

Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt jaarlijks te maken met mishandeling. In het boek ‘Oud Leed’ beschrijven Theo Royers en Maria van Bavel de achtergronden en oorzaken, maar vooral hoe ouderenmishandeling aangepakt kan worden en voorkomen. Oud Leed wordt vandaag aangeboden aan de Directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS, tijdens een bijeenkomst over het actieplan Ouderen in veilige handen.

nieuws
02-04-2012
248.

Expertmeeting financiële uitbuiting bij ouderen

Voro professionals en vrijwilligers die werken met ouderen

agenda
30-06-2016
249.

Kamerbrief over ouderenmishandeling

Deze kamerbrief gaat in op de stand van zaken rondom de volgende onderwerpen:

beleid
15-06-2017
250.

Leidraad Veilige zorgrelatie

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

interventie
20-04-2016
251.

Voorlichters 'Ouderen in veilige handen' in april van start

Vrijwilligers van de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' trekken vanaf april het land in om over ouderenmishandeling te praten. Er zijn inmiddels 32 voorlichters geselecteerd voor deze functie.

nieuws
15-02-2013
252.

Bouwstenen ketenzorg Mantelzorg Flevoland

Format om overbelasting van mantelzorgers terug te dringen

interventie
06-03-2015
253.

Meldingen ouderenmishandeling West-Brabant verdubbeld

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling is vorig jaar in West-Brabant meer dan verdubbeld Dat staat in het jaarverslag 2013 dat het Steunpunt Huiselijk Geweld West-Brabant vorige week publiceerde.

nieuws
25-02-2014
254.

Breda focust op aanpak ouderenmishandeling

De Gemeente Breda geeft een impuls aan de aanpak 'Terugdringen en voorkomen van ouderenmishandeling' in West-Brabant. Deze aanpak bestaat uit de ontwikkeling van een consultatienetwerk, voorlichting en een specifieke benadering van de doelgroep.

nieuws
19-03-2012
255.

Tientallen meldingen ouderenmishandeling in de zorg

In de eerste twee maanden van zijn bestaan heeft het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg, zo’n veertig meldingen ontvangen waarbij mogelijk sprake was van ouderenmishandeling. Daarnaast ontving het meldpunt een aantal signalen en adviesvragen die wel met ouderenmishandeling te maken hebben, maar niet als een melding beschouwd konden worden.

nieuws
16-08-2011
256.

Protocol signalering & aanpak Ouderenmishandeling

Voor professionals en vrijwilligers die ondersteuning, begeleiding, zorg en hulp bieden aan ouderen.

interventie
12-11-2012
257.

Stop Ouderenmishandeling

Signalenkaart voor huisartsen

interventie
16-06-2011
258.

Staatssecretaris opent Meldpunt ouderenmishandeling in de zorg bij IGZ

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS heeft deze maand het Meldpunt Ouderenmishandeling in de zorg geopend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ): 088-1205050. Slachtoffers en hun naasten, zorgprofessionals en bestuurders van zorginstellingen kunnen hier ouderenmishandeling door medewerkers van zorginstellingen melden. Het opzetten van het meldpunt is een van de actiepunten die Veldhuijzen van Zanten eerder dit jaar aankondigde in haar actieplan “Ouderen in veilige handen”.

nieuws
22-06-2011

Verfijn zoeken

Gesorteerd op:

Datum: