Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

32 resultaten gevonden met "ouderenmishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Factsheet Ouderenmishandeling I: Algemene informatie

De factsheet bevat algemene informatie over ouderenmishandeling. Het behandelt o.a. de achtergronden, vormen en de signalen van ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
01-07-2009
2.

Factsheet ouderenmishandeling III; financiële uitbuiting en financieel misbruik van ouderen

Kenmerken en omstandigheden van de slachtoffers en de motieven van de plegers van financieel misbruik of van financiële uitbuiting van ouderen.

feiten en cijfers
01-05-2009
3.

Ouderenmishandeling

Landelijke en regionale cijfers uit de Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM.

feiten en cijfers
15-02-2018
4.

Factsheet Ouderenmishandeling II: Ouderenmishandeling en de Wmo

De factsheet bevat informatie over het (gemeentelijk) Wmo-beleid bij ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
01-07-2009
5.

Factsheet ouderenmishandeling IV - ontspoorde zorg, risico op ouderenmishandeling bij mantelzorg

Deze factsheet bevat informatie over het verschijnsel ontspoorde zorg bij mantelzorgers als vorm van ouderenmishandeling en belicht de achtergronden ervan.

feiten en cijfers
01-07-2010
6.

Factsheet Ouderenmishandeling: LPBO-registratie 2005

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is er een serie factsheets over ouderenmishandeling verschenen met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie zijn ook de factsheet ouderenmishandeling en WMO en factsheet ouderenmishandeling algemene informatie verschenen.

feiten en cijfers
14-03-2008
7.

Informele hulp: wie doet er wat?

Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014.

feiten en cijfers
18-12-2015
8.

Samenwerken tegen ouderenmishandeling in Noord-Brabant

Onstaan en resultaten project samenwerken tegen ouderenmishandeling.

feiten en cijfers
04-01-2007
9.

Gezondheidsmonitor volwassenen/ouderen 2016

Rapportages over Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

feiten en cijfers
11-01-2018
10.

Factsheet Ouderenmishandeling: Algemene informatie

Factsheet over oudermishandeling met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. Deze factsheets is de eerste in een serie. De overige factsheets zijn LPBO-registratie 2005 en Ouderenmishandeling en de WMO.

feiten en cijfers
01-03-2006
11.

Factsheet Ouderenmishandeling in 2014

Feiten en cijfers van Movisie over meldingen en adviesvragen die binnenkwamen bij de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld.

feiten en cijfers
16-06-2015
12.

Cijfers over ouderenmishandeling

De stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling heeft zich ook in 2013 doorgezet.

feiten en cijfers
10-06-2014
13.

Factsheet Ouderenmishandeling en de WMO

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is verschenen een serie factsheets over ouderenmishandeling met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie is er ook een factsheet verschenen met algemene informatie en met de LPBO-registratie van 2005.

feiten en cijfers
14-03-2008
14.

Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling

Het rapport 'Een verkennend onderzoek naar ouderenmishandeling' is verslag van een onderzoek, uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van Politie en Wetenschap.

feiten en cijfers
01-10-2003
15.

Samen Sterk tegen ouderenmishandeling

Eindmeting barometer ouderenmishandeling Gelderland-Zuid

feiten en cijfers
27-11-2015
16.

Outcomes van de preventieactiviteiten Project Ouderenmishandeling IJsselland

In 2013 zijn voorlichtingen en trainingen gegeven over ouderenmishandeling en het signaleren ervan.

feiten en cijfers
07-05-2014
17.

Aard en omvang ouderenmishandeling

Eén op de twintig thuiswonende ouderen heeft ooit te maken gehad met ouderenmishandeling en één op de vijftig ouderen wordt jaarlijks slachtoffer van ouderenmishandeling. Dat blijkt uit dit prevalentieonderzoek naar ouderenmishandeling, uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het WODC en op verzoek van het ministerie van VWS.

feiten en cijfers
13-06-2018
18.

Barometer ouderenmishandeling in Gelderland-Zuid

Tussenmeting Barometer Ouderenmishandeling

feiten en cijfers
22-01-2015
19.

Elder Abuse in Europe

The objective to develop a reference framework of Good Practices to prevent elder abuse.

feiten en cijfers
21-06-2010
20.

Ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Beleid en praktijk als het gaat om signaleren, bespreekbaar maken en handelen

feiten en cijfers
04-09-2019
21.

Factsheet huiselijk geweld (november 2013)

Actuele feiten en cijfers over en recente ontwikkelingen in de aanpak van huiselijk geweld.

feiten en cijfers
18-11-2013
22.

Ouderen vaker slachtoffer van geweld

In 2013 werd ongeveer 2,5 procent van de Nederlanders vanaf 15 jaar slachtoffer van geweld. Ouderen (65-plus) zijn beduidend minder vaak slachtoffer dan gemiddeld, maar het geweld tegen hen neemt wel toe. Dit maakte het CBS bekend in de Week Zonder Geweld van 2014.

feiten en cijfers
27-11-2014
23.

Inventarisatie preventie en aanpak van ouderenmishandeling bij centrumgemeenten

Inzicht in de stand van zaken van de aanpak ouderenmishandeling bij de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang.

feiten en cijfers
04-09-2012
24.

Met zorg ouder worden: Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Deze studie geeft een beeld van welke zorg en ondersteuning 65-plussers feitelijk ontvangen in een periode van tien jaar en welke patronen en profielen daarin te onderscheiden zijn.

feiten en cijfers
12-09-2013
25.

Samen sterk tegen ouderenmishandeling in Amsterdam

Eerste meting Barometer Ouderenmishandeling mei 2013, Verwey-Jonker Instituut.

feiten en cijfers
28-06-2013
26.

Kijk.. dan zie je het! Huiselijk geweld geteld en verdiept.

Cijfers 2010 t/m 2012 over huiselijk geweld.

feiten en cijfers
16-12-2013
27.

Verkenning ouderenmishandeling 2010–2014

Webpublicatie van SCP, Movisie en GGD Gelderland-Zuid

feiten en cijfers
05-01-2015
28.

Herhaling quickscan huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling

In 2011 voerde Regioplan in opdracht van het ministerie van VWS een quickscan uit naar het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij de aanpak van ouderenmishandeling. Dit onderzoek vond plaats in het kader van het Actieplan Ouderen in veilige handen. De quickscan resulteerde in een handreiking voor de toepassing van deze instrumenten bij deze vorm van huiselijk geweld. In deze nieuwe quickscan onderzoeken we opnieuw het gebruik van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling, maar ook de bekendheid en het gebruik van de handreiking.

feiten en cijfers
29-03-2013
29.

Onderzoek naar ouderenmishandeling in intramurale zorginstellingen

Handelingsgericht onderzoek van Movisie en Bureau Beke om te komen tot een concrete aanpak

feiten en cijfers
22-08-2018
30.

Rapportage Doelgroeponderzoek Deelproject Bewustwording ouderen

Een kwalitatief onderzoek naar het onderwerp ouderenmishandeling met de focus op financiële uitbuiting

feiten en cijfers
13-02-2015
31.

Effect van voorlichting over ouderenmishandeling

Evaluatie van de voorlichtingsbijeenkomsten over ouderenmishandeling. Getrainde vrijwilligers van de verschillende ouderenbonden gaven deze voorlichting van april 2013 tot en met december 2014.

feiten en cijfers
13-02-2015
32.

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Het aandeel 65-plussers in de maatschappij neemt tot 2030 toe tot een kwart van de bevolking, en daarmee ook het aantal ouderen met lichamelijke, psychische en sociale problemen en ongemakken. Bij tijdige ondersteuning en ingrijpen kunnen mensen langer hun zelfstandigheid behouden en op een prettigere manier oud worden. Kwetsbaarheid op tijd herkennen draagt dus veel bij aan de levenskwaliteit van mensen.

feiten en cijfers
28-04-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: