Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

32 resultaten gevonden met "ouderenmishandeling"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Lokale allianties

Een onderzoek naar financieel veilig ouder worden.

publicatie
30-01-2018
2.

Naar methodisch handelen bij ouderenmishandeling

Werkdocument voor aandachtsfunctionarissen ouderenmishandeling die gaan samenwerken bij het oplossen van situaties van ouderenmishandeling. Het werkdocument bestaat uit drie delen.

publicatie
10-01-2007
3.

Community Care MEETS: De aanpak ouderenmishandeling

Het lectoraat Community Care maakte in 2017 vlogs om studenten, praktijkpartners en mensen uit het werkveld te informeren over lopende onderzoeksprojecten. Vlog #5 gaat over de aanpak ouderenmishandeling.

publicatie
13-03-2018
4.

Bezuinigingen werken ouderenmishandeling in de hand

Professionals uit het veld vrezen voor een toename van ouderenmishandeling als gevolg van bezuinigingen in de ouderenzorg, blijkt uit het tv-programma Zembla.

publicatie
16-01-2014
5.

Preventie en aanpak ouderenmishandeling

Een handreiking voor de gemeente

publicatie
18-05-2016
6.

Grenzen verkennen

Wettelijke en juridische aspecten in het samenspel tussen informele en formele zorg.

publicatie
17-03-2016
7.

Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies (2e herz. druk)

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over mishandeling van ouderen. Herziening was nodig o.a. door Invoering Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

publicatie
02-07-2014
8.

Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

Feiten en waargebeurde verhalen over ouderenmishandeling.

publicatie
15-06-2015
9.

Zorg en grenzen

Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg.

publicatie
15-06-2012
10.

Ouderenmishandeling : ervaringen en interventies

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Gerda Krediet heeft een boek geschreven over mishandeling van ouderen.

publicatie
24-02-2010
11.

Ouderenmishandeling in Nederland

Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling

publicatie
16-06-2015
12.

Eenzaamheid verhoogt risico op ouderenmishandeling en uitbuiting (artikel)

Risicofactoren voor financiële, materiële en sociale uitbuiting van ouderen

publicatie
18-12-2018
13.

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

Een praktische handleiding voor hulpverleners. Met 600 afbeeldingen in kleur.

publicatie
30-06-2008
14.

'Je ziet het pas als je het gelooft'

Preventie en bestrijding van ouderenmishandeling

publicatie
25-04-2005
15.

Ouderenmishandeling: themanummer Justitiële Verkenningen

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

publicatie
30-12-2015
16.

Lokale allianties, groeiende beweging in de aanpak van financieel misbruik

Een Lokale Alliantie is een netwerk ter preventie van financieel misbruik van ouderen. De alliantie is georganiseerd als publiek-(semi-)private samenwerking.

publicatie
17-07-2019
17.

Verborgen leed: herkennen en signaleren van ouderenmishandeling

De brochure beschrijft in vijf hoofdstukjes wat onder ouderenmishandeling verstaan wordt en geeft informatie over de achtergronden en hoe er mee om te gaan voor de helpende of verzorgende in zijn/haar werk als hulpverlener in de thuiszorg.

publicatie
01-07-2008
18.

Presentaties en uitkomsten landelijk conferentie over het huisverbod 15 december 2011

Op 15 december 2011 vond de Landelijke conferentie huisverbod plaats. Ongeveer 140 professionals hoorden de stand van zaken van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie.

publicatie
23-12-2011
19.

Kennisplattegrond Geweld 2013

Deze plattegrond geeft inzicht in de kennis en ervaring die diverse organisaties in Nederland hebben op het thema geweld.

publicatie
28-08-2013
20.

Pilots voorkomen financiële uitbuiting. Bevindingen en leerervaringen.

Resultaten van de pilots in zeven centrumgemeenten, in het kader van het Actieplan Ouderen in veilig handen.

publicatie
26-06-2015
21.

Special huiselijk geweld

Themanummer van SoziO, vakblad voor sociale professionals en het sociale domein.

publicatie
15-11-2017
22.

Financiële kwetsbaarheid en huiselijk geweld en kindermishandeling (artikel)

Informatie voor gemeenten

publicatie
29-04-2019
23.

Lokale allianties financieel veilig ouder worden

De kernfuncties van een lokale alliantie

publicatie
16-07-2019
24.

Oud leed: basisboek ouderenmishandeling

Alle belangrijke informatie, kennis en vaardigheden die nodig zijn om ouderenmishandeling te voorkomen en te bestrijden.

publicatie
09-03-2012
25.

Ouderenmishandeling: Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties

Dit advies beschrijft of onderzoek naar omvang en aard van ouderenmishandeling zinvol is en hoe dat onderzoek vorm zou kunnen krijgen.Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiële uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol bij ouderen-mishandeling. Dat maakt het fenomeen moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken.

publicatie
15-07-2014
26.

Geweld tegen oudere vrouwen in de thuissituatie

Dit boek voorziet professionels, vrijwilligers, mantelzorgers van achtergrondinformatie, inhoud en methodieken rondom ouderenmishandeling.

publicatie
03-12-2012
27.

Je ziet het pas als je het gelooft!

Ouderenmishandeling. Een dvd-pakket voor voorlichting en training

publicatie
13-06-2013
28.

Tips tegen geweld in relaties

Hoe kun je geweld doorbreken in relaties: hoe kom je uit een spiraal van geweld? Ineke Wienese is hulpverleenster, werkzaam bij De Jutters, instelling voor GGZ- jeugd in Den Haag. Aan allochtone jongeren en ouderen bij wie sprake is geweest van geweld in de gezinsrelaties en partner- relaties vroeg ze om tips en adviezen.

publicatie
01-10-2007
29.

Ga met ouderen zélf in gesprek over mishandeling (artikel)

Kennis over en stand van zaken in de aanpak van ouderenmishandeling.

publicatie
14-06-2017
30.

Undercover in de ouderenzorg

Verslag over de schrijnende toestanden in de ouderenzorg in Nederland.

publicatie
07-03-2011
31.

Als de zorg voor een oudere u teveel wordt

Folder voor mantelzorgers van ouderen. In het kader van Ouderen in veilige handen in Gelderland-Zuid.De folder gaat in op de volgende onderwerpen:

publicatie
22-04-2015
32.

Nog een weg te gaan. Stand van zaken aanpak ouderenmishandeling

Onderzoek naar de stand van zaken van eind 2017 in de aanpak van ouderenmishandeling.

publicatie
22-03-2018

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Datum: