Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

21 resultaten gevonden met "recidive"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Recidive onder daders van huiselijk geweld licht gedaald

De recidive onder daders van huiselijk geweld is licht gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Dit geldt zowel voor het opnieuw plegen van enig delict als het opnieuw plegen van huiselijk geweld.

nieuws
27-06-2019
2.

Achtergronden en recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in 2008-2015

Periodiek onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

publicatie
26-06-2019
3.

Recidive na huiselijk geweld

Recidive onder daders van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013

publicatie
08-04-2018
4.

Recidive onder daders van huiselijk geweld stabiel

De recidive onder daders van huiselijk geweld die veroordeeld zijn in de periode 2008 tot en met 2013 is vrij stabiel. Zo’n 30 tot 33% van de veroordeelde daders van huiselijk geweld is binnen twee jaar opnieuw veroordeeld voor enig delict. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC.

nieuws
05-04-2018
5.

Justitiële Interventies

Stand van zaken Erkenningscommissie - lancering website

agenda
03-11-2016
6.

Future directions in sex offender treatment

International conference, Antwerp (BE)

agenda
15-03-2016
7.

Afname recidive plegers huiselijk geweld

De recidive van plegers van huiselijk geweld is tussen 2007 en 2011 afgenomen van 37,2 tot 33,2 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC dat vorig week gepresenteerd werd. De uithuisplaatsing van plegers heeft in die periode opmerkelijk genoeg niet geleid tot lagere recidive ten opzichte van de controlegroep.

nieuws
19-01-2016
8.

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld

Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

publicatie
12-01-2016
9.

Langduriger toezicht zeden- en zware geweldsdelinquent

Zware gewelds- en zedendelinquenten en tbs-gestelden komen langer onder intensief toezicht te staan en keren onder voorwaarden terug in de samenleving. Bij terugvalgedrag en (dreigende) recidive kan zo direct worden ingegrepen. Dat staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Dijkhoff (VenJ), waarmee de Eerste Kamer gisteren heeft ingestemd.

nieuws
25-11-2015
10.

Preventie en aanpak van negatieve seksuele ervaringen anno 2015

Symposium

agenda
30-09-2015
11.

De recidivist als medeburger

Ex-gedetineerden terug in de gemeente

publicatie
20-07-2015
12.

De recidivist als medeburger

Congres over recidive, het beperken van het risico op recidive en de rol van de lokale overheid.

agenda
03-02-2015
13.

De overdracht van gewelddadige delinquentie tussen drie generaties mannen

Mannen met gewelddadige vaders hebben een verhoogd risico om een geweldsdelict te plegen.

publicatie
18-04-2014
14.

Intergenerationele overdracht van geweldsdelicten

Dit proefschrift onderzoekt de intergenerationele overdracht van geweldsdelicten over drie opeenvolgende generaties. Het onderzoek zich met name op mannen. De twee centrrale onderzoeksvragegn zijn: In welke mate wordt gewelddadige delinquentie overgedragen tussen generaties? En welke mechanismen verklaren deze intergenerationele overdracht van gewelddadige delinquentie het best?Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is in dit proefschrift gebruik gemaakt van gegevens van de Transfive studie. Informatie over de personen in de steekproef is afkomstig uit vier verschillende bronnen.

feiten en cijfers
27-03-2014
15.

Recidive na huiselijk geweld

Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van plegers van huiselijk geweld vervolgd in de periode 2007-2009.

feiten en cijfers
16-12-2013
16.

Risicotaxatie langs de meetlat

Landelijke studiedag over risicotaxatie in de forensische zorg, ggz en justitie.

agenda
04-12-2013
17.

Van probleem- tot crimineel gedrag…of bijtijds stoppen?

Hoe de neurowetenschap/neuropsychologie kan bijdragen aan preventie van criminaliteit onder jongeren.

agenda
12-09-2013
18.

Stijging recidive huiselijk geweld Helmond

De doelstelling van de gemeente Helmond om onder de 55 recidive-gevallen van huiselijk geweld te blijven, is vorig jaar niet gehaald. In tegendeel: er is sprake van een stijging van de recidive. Om die reden heeft de gemeente de middelen voor het meldpunt huiselijk geweld in 2012 verhoogd.

nieuws
20-03-2013
19.

Met elkaar voor elkaar : aanpak binnenhuis terreur in recidivegezinnen huiselijk geweld in Hoogeveen

Huiselijk geweld in het algemeen, en de recidive daarbinnen in het bijzonder terug te dringen met bestaande structuren en reeds ingezette ontwikkelingen.

beleid
26-01-2011
20.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
21.

Daders van huiselijk geweld

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit deelonderzoek werd door het WODC uitgevoerd en vormde deelproject 3.Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in achtergrondkenmerken en problematiek van daders, het hulpzoekgedrag van daders en zo mogelijk in de achtergronden van het huiselijk geweld en tot slot te bepalen in hoeverre daders van huiselijk geweld opnieuw met justitie in aanraking komen.

feiten en cijfers
14-01-2011

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: