Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zoeken

19 resultaten gevonden met "registratie"

Sorteren op: datum / relevantie

1.

Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010

In het kader van het project ‘Aanpak huiselijk geweld’, een onderdeel van het Veiligheidsprogramma, zijn vier studies naar huiselijk geweld uitgevoerd. Dit afsluitende onderdeel werd door het WODC en Intervict (Universiteit van Tilburg) uitgevoerd. Het overkoepelende rapport integreert de belangrijkste conclusies van de drie studies, geeft de reikwijdte hiervan aan en presenteert de resultaten van enkele nieuwe analyses.

feiten en cijfers
14-01-2011
2.

Terugblik op 2013

Jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

feiten en cijfers
15-05-2014
3.

Zoals het klokje thuis tikt...

Het onderzoek is uitgevoerd door CMO Groningen in opdracht van de provincie Groningen.Het onderzoek schetst een beeld van de aard en de omvang van huiselijk geweld in de provincie Groningen in de periode 2005-2007

feiten en cijfers
09-03-2009
4.

Huiselijk geweld en herkomstland

Een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers.

feiten en cijfers
23-02-2009
5.

Registratie kindermishandelingszaken in de justitieketen

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wil dat het aantal kindermishandelingszaken binnen de justitieketen in de toekomst gemonitord en gevolgd kan worden. Op dit moment zijn daar geen actuele data over beschikbaar. Daarom heeft het Ministerie aan het WODC gevraagd de huidige kennis over het aantal geregistreerde kindermishandelingszaken in de justitieketen in beeld te brengen op basis van bestaande (onderzoek)rapporten. Hierbij gaat het expliciet om registraties; het gaat niet om schattingen van de totale omvang van het fenomeen kindermishandeling in Nederland. Het betreft aantallen vanaf het jaar 2012.

feiten en cijfers
11-05-2017
6.

Factsheet Ouderenmishandeling in 2014

Feiten en cijfers van Movisie over meldingen en adviesvragen die binnenkwamen bij de toenmalige Steunpunten Huiselijk Geweld.

feiten en cijfers
16-06-2015
7.

Verbetering gendersensitiviteit van prevalentieonderzoek huiselijk geweld

Advies ter verbetering van een nieuw uit te voeren prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld.

feiten en cijfers
08-07-2016
8.

Ernstig eergerelateerd geweld: een casusonderzoek

Het instituut voor veiligheids- en Crisismanagement COT heeft 20 casus onderzocht waarbij sprake was van ernstig of dodelijk eergrelateerd geweld. Het onderzoek had tot doel om het verloop van zaken, de wijze van samenwerking tussen de instanties, en de wijze van opsporing en berechting van plegers in beeld te brengen.

feiten en cijfers
13-06-2005
9.

Administrative data sources on gender-based violence in the EU: Leaflet

Current status and potential for the collection of comparable data.

feiten en cijfers
04-06-2015
10.

Huiselijk geweld geregistreerd

In opdracht van het politiekorps Amsterdam-Amstelland onderzocht Regioplan op welke wijze meldingen van huiselijk geweld beter kunnen worden vastgelegd en kunnen worden gecodeerd.

feiten en cijfers
05-05-2010
11.

Vervolg haalbaarheidsonderzoek recidivemeting kindermishandeling

Onderzoek met als doel de representativiteit vast te stellen van de gevallen van niet-seksuele kindermishandeling in de onderzoek- en beleidsdatabase justitiële documentatie (OBJD).

feiten en cijfers
02-03-2016
12.

Factsheet Ouderenmishandeling: LPBO-registratie 2005

In het kader van de campagne STOP ouderenmishandeling is er een serie factsheets over ouderenmishandeling verschenen met onder andere de volgende onderwerpen: algemene informatie en cijfers over ouderenmishandeling, financieel misbruik, verwaarlozing en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De factsheets worden verstuurd aan gemeenten, zorginstellingen, welzijn ouderen, ggz, GGD en politie. In deze serie zijn ook de factsheet ouderenmishandeling en WMO en factsheet ouderenmishandeling algemene informatie verschenen.

feiten en cijfers
14-03-2008
13.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

Onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

feiten en cijfers
16-10-2017
14.

Huiselijk geweld: de voordeur op een kier

Landelijke politiecijfers 2004.

feiten en cijfers
30-03-2005
15.

Data collection on intimate partner violence

The role of the police

feiten en cijfers
14-08-2018
16.

Administrative data collection on intimate partner violence

The role of the judiciary

feiten en cijfers
14-08-2018
17.

Registraties huiselijk geweld bekeken

Vooronderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een omvangschatting van huiselijk geweld

feiten en cijfers
10-10-2008
18.

Combating violence against women: Stocktaking study on the measures and actions taken in Council of Europe member States

Uit de studie komt naar voren dat een groot deel van de lidstaten de problematiek van huiselijk geweld onderkent en voor de aanpak wettelijke maatregelen heeft genomen.

feiten en cijfers
01-12-2006
19.

Tussenrapportage Jeugdgezondheidszorg

Toezicht 2016-2017 periode 1

feiten en cijfers
07-11-2016

Verfijn zoeken

Zoeken in:

Soort:

Datum: